Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális és Szakmai Integrációért Egyesület Az intézménytől a társadalmi befogadásig Az önirányított élet modelljei Németországban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális és Szakmai Integrációért Egyesület Az intézménytől a társadalmi befogadásig Az önirányított élet modelljei Németországban."— Előadás másolata:

1 Szociális és Szakmai Integrációért Egyesület Az intézménytől a társadalmi befogadásig Az önirányított élet modelljei Németországban

2 Az előadás témái •A Szociális és Szakmai Integrációért Egyesület •Adatok •Vélemények •Az önirányított élet jogi alapjai •Saját költségek/ büdzsé •Tanácsadó helyek a saját büdzséhez •Személyre szabott segítségnyújtás •Segítségnyújtó szolgálat •Egy intézmény átalakítása – minta: Erfurti Pszicho-szociális Központ

3 VSBI e.V.: Adatok és célok  Alapítás: 2005, Székhely: Merseburg  Cél: A fogyatékkal élők és gondozásra szorulók társadalmi befogadását támogató innovatív koncepciók kipróbálásának biztosítása  Az önirányított élet biztosítása időseknek és fogyatékkal élőknek a tanácsadó és támogató szolgáltatások kínálatának a létrehozásával  Tagja a Szászországi és Türingiai Paritásos Jóléti Egyesületnek

4 Statisztika I. 2006 év Forrás:  tanulmány: „Idős és fogyatékos” – ahogy a demográfiai változások a fogyatékkal élők életére hatnak Berlin- Népességfejlődési Intézet, 2009  6,7 M a nyilvántartott fogyatékkal élők száma Németországban (2005)  265.000 tanulási problémákkal rendelkezők/ értelmileg akadályozottak  80 % megbetegedés okozta  1/20 veleszületett betegség = 335.000

5 Statisztika II. 2006-os év  154.400 otthonban élő  58.800 a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma  213.000 fő dolgozik a fogyatékkal élőknek kialakított munkahelyeken.  Ebből 50% él otthonokban.

6 Statisztika III. 2006 év  A beilleszkedést segítő támogatások költsége 1996-2006 között 7-ről 12 Mrd €-ra emelkedett.  Állandó elhelyezés költsége: 26.000 €/hely.  Házi segítségnyújtásban részesülők esetén a költség: 7.400 €/hely.  Fogyatékkal élők munkahelyeinek költsége: 14.600 € /hely.

7 Felmérések/ Vizsgálatok  Igénybevétel, szociális háló és életkor a fogyatékkal élők támogatási kínálatának példáján keresztül. Pfaff, Holger; Schulz-Nieswandt, Frank u. a. (INA- Studie). Kutatási zárójelentés. Freiburg  600 állandó otthonban élőt kérdeztek meg az otthonba vonulásának az okáról:  50 % a gondozást végző családtagok túlterhelése  25 % egészségügyi okokból  21 % családi feszültségek  14 % az ápoló/gondozószemély halála (idősebbeknél > 20%)

8 Felmérések/Vizsgálatok  „Lakás teljes ellátással“ Metzler, Heidrun (2004),Stuttgart.  Egy, a szellemi fogyatékos fiatal felnőttek (átlag életkor 27 év) körében, 2004-ben Baden- Württemberg-ben végzett kérdőíves vizsgálat eredményei % -ban (egyszerre több választási lehetőség):  42 % szeretne párként, a partnerével lakni  20 % házi segítségnyújtást venne igénybe  17 % lakóközösségben  10% egyedül  12 % csoportosan egy otthonban  10 % testvéreknél  10% szülőknél

9  EU-Bizottság:Akcióterv 2005-2010 (Disability-Action-Plan) a tagállamok megbízásával. Intézményesítés megszüntetése, egy elérhető, közösség közeli egészségügyi ellátás és ennek megfelelő segítségnyújtó- és támogató szolgáltatások kiépítésével. Az önirányított élet jogi alapjai

10 Megállapodás a fogyatékkal élők jogairól (2006) •Németországban 2008- ban ratifikálták. •Hatályos törvény Németországban. •Probléma, hogy milyen formában ér el közvetlen hatást, illetve, hogy az egyezményből milyen jogok fakadnak. •A megvalósulását a politika és a közigazgatás minden szereplőjének kötelessége elősegíteni, támogatni. Az önirányított élet jogi alapjai

11 Megállapodás a fogyatékkal élők jogairól 2006 1. Cikkely A megállapodás célja, hogy elősegítse, védje és szavatolja, hogy a fogyatékkal élők teljes egyenjogúságot élvezzenek az alapvető emberi és szabadságjogokban és erősítse az otthonban élők méltóságának tiszteletben tartását. 19. Cikkely: Független életvitel és közösségbe való beépülés • ugyanazok a jogok és választási lehetőségek illessék meg a fogyatékkal élőket, mint minden egészséges embert a társadalomban; •Egyenjogúan lehetőségük legyen a tartózkodási helyük kiválasztásában és annak eldöntésében, hogy hol és kivel szeretnének élni, és ne legyenek rákényszerítve arra, hogy speciális lakásformákban éljenek; •Hozzáférés biztosítása önkormányzati támogató szolgáltatásokhoz, otthon és intézményekben, valamint egyéb önkormányzati szolgáltatásokhoz, beleértve a személyre szabott segítségnyújtást is. Az önirányított élet jogi alapjai

12 Német Szövetségi Köztársaság, Szociális Törvénykönyv IX: A fogyatékkal élők rehabilitációja és részvétele 1. § Önmeghatározás és a társadalmi életben való részvétel Az önmeghatározást és a társadalmi életben való egyenjogú részvételt támogató szolgáltatások garantálása 5. § Szolgáltatási csoportok  Orvosi rehabilitációhoz kapcsolódó szolgáltatások  A munka világában való részvételt elősegítő szolgáltatások  A megélhetést biztosító és egyéb kiegészítő szolgáltatások  A társadalmi, közösségi életbe való bekapcsolódást elősegítő szolgáltatások Az önirányított élet jogi alapjai

13 Szociális törvénykönyv IX. 9.§ A támogatásra jogosultak kívánság- és választási joga A nem pénzbeli támogatások az igénybevevő kívánságára pénzbeli juttatásként vehetők figyelembe. • A szolgáltatások, a szolgáltatók és az intézmények lehetőleg nagy teret hagyjanak az igénybe vevőknek, hogy saját felelősségükre alakítsák az életkörülményeiket és támogassák az önmeghatározásukat. 17. § Személyes büdzsé • Javaslatra a szolgáltatásokban részesülők személyes büdzsét is kialakíthatnak, ezzel is biztosítva azt, hogy a támogatásra jogosultak amennyire csak lehet, egy önirányított életet folytathassanak és önmagukért felelősséget vállalhassanak.

14 A klasszikus szolgáltatási háromszög ábrája: Finanszírozó (Pl. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal) Szolgáltató (Pl.: ápolási szolgálat) Fogyatékkal élő (támogatásra jogosult) igény szolgáltatás egyezmény (pl.: §79SGB XII) pénz válasz szerző dés Személyes büdzsé

15 A klasszikus szolgáltatási háromszög ábrája Finanszírozó(Pl.: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal) Szolgáltató (Pl.: ápolási szolgálat) Fogyatékkal élő (támogatásra jogosult) igény Szerződéses szolgáltatás pénz Pénz célmegjelöléssel és igazolással Személyes büdzsé

16 Quelle: Expertise Centrum Indepentent Living, Jos Huys, Direktzahlungen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Europa (Vortrag Konferenz Erfurt 2010

17 17 Táblázat1: kinek?célcsoport 1.Németország P.B. Mindenki aki igényli a rehabilitációs szolgáltatást. Érvényes a szellemi fogyatékkal élőkre is. 2. Hollandia P.G.B. Idősekre és gyerekekre is. Szellemi fogyatékkal élőkre is. 3. Franciaország PCH 65 év = korhatár, (létezik közvetlen kifizetéses megállapodás is idősek számára). 4.Spanyolország LEPA Csak magas támogatási igényű személyeknek. Idősebb embereknek is. 5.Svédország LASS LASS segítségnyújtáshoz > 20 óra/ hét. A 65 év feletti időseknél kialakult fogyatékokra nem vonatkozik. 6. Anglia DP Minden szociális támogatást és ápolást igénylő emberre. Támogatás a nagymértékű támogatást igénylőknek (> 15 és < 65 év) ILF-en keresztül. 7. Norvégia Kevés tanulási nehézséggel küzdő ember (szellemi fogyatékosság) (csak 2005 óta) 8.Finnország PAS Nagymértékű támogatást igénylő embereknek. Mai napig nagyon csak nagyon kevés tanulási nehézséggel küzdőnek (szellemi fogyatékkal élőknek). Forrás: Expertise Centrum Indepentent Living, Jos Huys, Direktzahlungen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Europa (Vortrag Konferenz Erfurt 2010

18 Személyes büdzsé Ki - mit fizet? (illetékességek) KöltségviselőkOrvosi rehabilit áció Nem pénzbeli juttatás. Ellátási biztosítá s Teilhabe a. L i d G ÁpolásWfbMMunkah elyi segítség nyújtás Baleset biztosítóXXXXXXX Háborús áldozatok ellátásaXXXXXXX Integrációs hivatalXX NyugdíjbiztosítóXXXX (Ausb.)X BetegpénztárXXX Ápolási pénztárX Munkaügyi hivatalXXX (Ausb.)X GyámhivatalXXXX Szociális segélyt nyújtókXXXXX

19 Tanácsadó helyek szerepe a személyes büdzsé kialakításához Tanácsadás az irodában •Orientációs tanácsadás •Alapcélok tisztázása •Adatok felmérése •A büdzsé eljárás megismertetése •Ezeket követő tanácsadás Tanácsadás a helyszínen •Az egyéni élethelyzet felmérése •Tanácsadás a gondozó, ápoló hozzátartozók tehermentesítéséhez

20 További szolgáltatások •Segítségnyújtás a kérvényezési folyamathoz •Részvétel a büdzsé-konferencián •Kapcsolattartás a költségviselőkkel •Büdzsé-segítségnyújtás •Eset- és gondozásmenedzsment (a hettstedti gondozó támaszponttal kooperálva) •24 órás Hotline Tanácsadó helyek feladatai

21 Személyre szabott segítségnyújtás •Egyéni, személyre szabott, személyes támogatása a fogyatékkal élőnek. •A különböző, egyénileg szükséges segítségnyújtó szolgáltatások egyszemélyben, illetve egy csapatban való egyesítése. Személyre szabott segítségnyújtás

22 A segítségnyújtás különböző területei •Mindennapi segítségnyújtás •Szabadidős / utazási segítségnyújtás •Látogatási szolgálat •Segítségnyújtás a munkában •Iskolai segítségnyújtás/ Integrációsegítő •Felsőoktatási tanulmányokhoz segítségnyújtás •Ápolási segítségnyújtás

23 Quelle: Expertise Centrum Indepentent Living, Jos Huys, Direktzahlungen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Europa (Vortrag Konferenz Erfurt 2010

24 A segítségnyújtás formái: •Segítségnyújtó szolgálat •Költségviselő a segítségnyújtó szolgáltatást a segítségnyújtó szolgálattól veszi. Ez a szolgáltató meglévő személyzetből átirányítja a megfelelő embereket. •Segítségnyújtó szövetkezet A segítségnyújtást igénybevevők egy szövetséget hoznak létre. A szövetség alkalmazza a segítségnyújtókat a segítséget igénybevevők választása alapján, minősíti az igénybevevőket és adott esetben a segítségnyújtókat is és átvállalja az ügyintézést •Munkaadói minta Olyan segítségnyújtók közvetítése, akiket majd közvetlenül a költségviselő alkalmaz (mint munkavállaló, honorárium, kisegítés). Személyre szabott segítségnyújtás

25 A segítségnyújtás alapelvei: •A költségviselő határozza meg a szolgáltatások körét. •A költségviselő határozza meg a viszonyát a segítségnyújtókkal. • A költségviselő határozza meg a szolgáltatás idejét, a helyét, és időtartamát. •A költségviselő dönt a képesítésről és minőségről. •A segítségnyújtó a költségviselő alkalmazásában áll. Személyre szabott segítségnyújtás

26 Segítségnyújtást igénybe vevő Segítséget nyújtó •Támogatás igénylése a segítségnyújtó szolgálatnál történik •A segítségnyújtó szolgálat keresi meg a megfelelő képesítéssel rendelkező személyt a segítségnyújtásra •Először a segítségnyújtó szolgálat veszi fel a kapcsolatot a potenciális jelölttel •Kiválasztás és megállapodás •Pályázás minőséggel, ismerettel, megszorításokkal(Pl. részidő) •Felvétel a segítségnyújtó szervezet tevékenységi körébe (Profilmeghatározás) •Kapcsolatfelvétel a potenciális igénybevevőkkel •Kiválasztás és megállapodás Hogyan valósulhat meg egy közvetítés? A szolgáltatási viszonyok tisztázása A segítségnyújtás megkezdése Segítségnyújtás Saale körzetében

27 Kapcsolattartó és tanácsadó Elérhetőségeink: Gotthardstraße 4a (Eingang Sonnenwinkel) 06217 Merseburg Tel. 03461/ 8694940 Mail: beratung@vsbi-online.de Web: www.vsbi.eu Az ön tanácsadója Tanácsadó helyek és segítségnyújtó szolgálat •Carola Schuchardt (Projektvezető) •Christine Schrader •Renate Wendt Segítségnyújtó szolgálat Saale körzetében

28 Türingiai Szociális Szolgáltatások Fenntartója Pszicho- szociális Centrum Tungerstraße 9 99099 Erfurt Tanácsadó/ kontakt személy: Dirk Bennewitz Tel.: 0361/65390112 Mobil: 0162/4816684 eMail:leitung.psz.tt@twsd.deleitung.psz.tt@twsd.de Projekt kezdete: 2005 Hatókör: Erfurt – Herrenberg (Süd) Forma:Türingia tartomány modellprojektje Egy intézmény átalakítása Erfurti Pszicho-szociális Központ

29 Alapelvek: A lakni és a gondozni fogalom különválasztása. Alapelv: Először elhelyezni, aztán rehabilitálni. A dolgozni és a gondozni fogalom szétválasztása. Célok: Hangsúlyeltolódás az intézmény-orientált szolgáltatásoktól a kliens-orientált szolgáltatások felé. Új, személyre szabottabb, és az igényeknek megfelelő szolgáltatások kifejlesztése és kipróbálása, Egy intézmény átalakítása – minta: Erfurti Pszicho-szociális Központ

30 2005/2007 -ig: •Lakóhelyek 20 férőhellyel két férőhelyes szobákban. •Házi segítségnyújtás alatt álló lakások (egyedül élők, csoportosan élők) limitált hellyel. • Napközbeni ellátás 24 főre. •Foglalkoztatási projektek. A szocális segélyt nyújtó utófinanszírozást biztosít a XII. Szociális Törvénykönyv alapján Elhelyezés: •Régi Kinderkombination épülete, örökölt építési joggal Erfurt várostól • Nem szanálták. •Nem akadálymentes. •Nem tartozik a hatókörbe. Egy intézmény átalakítása – minta: Erfurti Pszicho- szociális Központ

31 2008-tól: •Pszicho-szociális önkormányzati központ, Dél-Erfurt. •Az intézményesítés megszüntetése. •Átmenet a kínálat-orientált szolgáltatásoktól a személyre szabott szolgáltatások felé (A finanszírozás összekapcsolása a szükséges támogatással a hely helyett). •Átmenet a „teamből” a „tandembe”. Elhelyezés: •Szanálták az épületet és átalakították egy önkormányzati szolgáltató központtá. •Teljesen akadálymentes. •Minden polgár számára elérhető, nyitva áll az adott térségben. Egy intézmény átalakítása – minta: Erfurti Pszicho- szociális Központ

32 Projekt megvalósítás helyszíne

33

34 Új szolgáltatási kínálat: •Támogatás és segítség nyújtása a társadalmi életben való részvételben, a mindennapi és az aktív, munkával töltött élet akadályainak a legyőzésében. •Nyílt ajánlat az együttműködő partnerek munkájának napi strukturálásában. •Lehetőség a közös étkezésre a Cafe WunderBar – ban (Csodálatos kávézó). •Ápolási szolgálat. •Ergo-/fizikoterápia. •Orvosi praxisok (házi orvos, pszichiáter/neurológus). Egy intézmény átalakítása – minta: Erfurti Pszicho-szociális Központ

35 Új pénzügyi források: •A szolgáltatások finanszírozásának átalakítása Erfurt városában a XII Szociális Törvénykönyv alapján a tevékenységek utáni finanszírozásról átálltak a segítségre szorulók csoportosítása alapján történő finanszírozásra – Az összes szolgáltatásért egy díjat fizet! •ARGE Szociális Tk. II: •Ha valaki napi 3 óránál többet képes dolgozni akkor jogában áll az ALG II-t igénybe venni. •Munkára közvetíthető a 16. § Abs. 2 Szociális Tk II alapján •Egészségügyi Pénztár: •Szolgáltatások gyógyeszközök irányvonala alapján •Kezelési ápolás •Ambuláns pszichiátriai házi betegápolás •Prevenció a § 20 Szociális Tk V alapján •Gyámhivatal •Ambuláns nevelési segítségnyújtás a § 27 Szociális Tk VIII alapján Egy intézmény átalakítása – minta: Erfurti Pszicho-szociális Központ

36 Új pénzügyi források: (2. rész) •Bérlés •Rehabilitációt finanszírozó (pl. Munkaügyi Központ): •A szakképzésben részesítőknek és azoknak a munkaadóknak fizet, akik az előzetes munkahely-felmérésen megfeleltek, a 40. § Szociális Tk. IX alapján •Ápolási pénztár: •Ápolási szolgáltatások ápolási szintekre osztva feladatcsoportok alapján •Háztartásbeli •Igazságügyi pénztár: •A törvény szerinti ellátók előnyben részesített szolgáltatásai Egy intézmény átalakítása – minta: Erfurti Pszicho- szociális Központ

37 Eredmények: •A használók magasabb elégedettségi szintje •Csökkenő segítségigény •A fő költségviselők átlagköltségeinek csökkenése (ok: csökkent a segítségigénylés, személyközpontúság, új költségviselők hozzájárulása) •Önkormányzati szociális centrum •Egy öreg használhatatlan épület átalakítása •A szolgáltatási kínálat kiszélesítése és magasabb bevételek a költségviselőknek

38 Kritika: •Újabb klienseket vonz maga után •Részben nagyobb a dolgozók leterheltsége (rugalmasabb munkavégzést igényel) •Nincsenek még igazi büdzsék •Nem alakult ki tanácsadási elv •Lassú előrehaladás az új centrumra való koncentrálásban. Egy berendezkedés felszámolása/megszüntetése – PSZ Erfurt

39 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szociális és Szakmai Integrációért Egyesület Az intézménytől a társadalmi befogadásig Az önirányított élet modelljei Németországban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések