Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2017.04.03. Az új hulladék keretirányelv és várható hazai hatásai 2009. Markó Csaba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2017.04.03. Az új hulladék keretirányelv és várható hazai hatásai 2009. Markó Csaba."— Előadás másolata:

1 Az új hulladék keretirányelv és várható hazai hatásai Markó Csaba

2 Új EU tervek Hulladékmegelőzési és újrafeldolgozási tematikus stratégia: - újrafeldolgozó társadalom (recycling society) - életciklus szemlélet (life-cycle thinking) - ötlépcsős hulladékgazdálkodási hierarchia - X. környezetvédelmi akcióprogram + hulladékképződés eltérítése a gazdasági növekedéstől + közösségi célok a megelőzés és a hasznosítás területén Új hulladék keretirányelv: - Egyértelműbb fogalmak - Veszélyes hulladék és hulladék olaj szabályozás beépítése - Hasznosítási technikai normák, a „hulladék vége” - Másodnyersanyagok és melléktermékek - Nemzeti megelőzési programok

3 Stratégiai alapok – a hulladékgazdálkodás hierarchiája
Stratégiai alapok – a hulladékgazdálkodás hierarchiája Megelőzés A hulladékképződés, a veszélyesség és a hatás csökkentése, újra-használat Újrafeldolgozás Anyag kinyerés, termék-előállítás Ártalmatlanítás Égetés Lerakás Előkészítés újra-használatra Ellenőrzés, tisztítás, javítás Egyéb Hasznosítás Energia kinyerés

4 Az új hulladék keretirányelv
Az új hulladék keretirányelv Hatály Csak kivételek: - légköri kibocsátások - in situ föld és épületek, állapottól függetlenül - kitermelt szennyezetlen föld, ha helyben felhasználják - radioaktív hulladák - hatástalanított robbanóanyag - fekália, ha nem állati melléktermék, szalma és egyéb természetes, nem veszélyes, mezőgazdasági vagy erdészeti anyagok, amelyeket a gazdálkodásban, az erdészetben vagy biomasszából energia előállítására használnak

5 Az új hulladék keretirányelv
Az új hulladék keretirányelv További kivételek, ha más EU jogszabály rendelkezik róluk - szennyvíz - állati melléktermék és hulla, hacsak nem hulladékkezelés (lerakás, égetés, komposztálás, biogáz) - bányászati hulladék - élővízi üledékek, ha vízrendezési célból a mederben áthelyezik, és nem veszélyes Az egyes hulladékfajtákkal történő gazdálkodást külön irányelvekben különös vagy az ezen irányelvet kiegészítő rendelkezésekkel lehet szabályozni.

6 Az új hulladék keretirányelv
Fogalmak: - hulladék, veszélyes hulladék, hulladék olaj, hulladéktermelő, hulladékgazdálkodás, BAT - hulladékbirtokos, kereskedő, közvetítő - biohulladék ( biológiailag lebomló kerti és parki, konyhai, élelmiszer, és hasonlók az élelmiszeriparból) - gyűjtés: + válogatás és tárolás kezelés előtt - elkülönített gyűjtés (speciális kezelés érdekében) - kezelés: hasznosítás és ártalmatlanítás, ill. előkezelés

7 Az új hulladék keretirányelv
Fogalmak - megelőzés (újra-használat vagy élettartam-növelés, mennyiség, veszélyes anyag tartalom, ill. káros hatás csökkentés) - újra-használat (eredeti célra termék v. alkatrész) - hasznosítás (helyettesítés a gazdaságban), nem kimerítő lista - újrafeldolgozás (anyagok hasznosítása – biohulladék is, kivétel: energia, fűtőanyag-előállítás, feltöltés) - újra-használatra előkészítés (ellenőrzés, tisztítás, javítás) - regenerálás (hull. olajból alapolaj) - ártalmatlanítás (minden, ami nem hasznosítás, még ha van is anyag v. energia kinyerés), nem kimerítő lista

8 Az új hulladék keretirányelv
Az új hulladék keretirányelv Hierarchia megelőzés újra-használatra előkészítés újrafeldolgozás egyéb hasznosítás, pl. energia ártalmatlanítás Iránymutató alapelv / prioritási sorrend A legjobb környezeti eredmény elérésének elősegítése, életciklus szemlélet alapján transzparens eltérési lehetőség (elővigyázatosság és fenntarthatóság, műszaki megvalósíthatóság, gazdasági életképesség, az erőforrások védelme, környezeti, egészségügyi, gazdasági és társadalmi hatások)

9 Az új hulladék keretirányelv
Melléktermék - nem a termelés elsődleges célja, de - általánosan elterjedt, biztosított használat - átalakítás nélküli közvetlen felhasználhatóság - a termelő eljárás elválaszthatatlan eredménye - termék normáknak és biztonsági követelményeknek megfelel - egyedi kritériumok külön eljárásban (kommitológia)

10 Az új hulladék keretirányelv
A hulladék vége A hulladék megszűnik hulladéknak lenni, ha hasznosítási eljárásnak vetik alá, és megfelel az alábbi kritériumoknak: - egy adott célra általánosan használják - létező piaca, illetve piaci igény van - az adott célú használat technikai normáinak, ill. szabályozásainak megfelel - nincs maradandó környezeti v. eü. hatása - az egyes hulladékokra vonatkozó speciális kritériumok külön eljárásban (kommitológia) - tagállami elbírálás, bejelentési kötelezettséggel Közös kritériumok kellenek komposztra, papírra, törmelékre, üvegre, fémre, gumiabroncsra, textilre.

11 Az új hulladék keretirányelv
Hulladékjegyzék - Tagállam dönthet úgy, hogy a listán nem-veszélyes hulladék veszélyes legyen, ha a veszélyességi kritériumok valamelyikét mutatja. Bejelentés a Bizottságnak – ha indokolt, lista módosítás - Tagállam dönthet úgy, hogy a listán veszélyes hulladék nem-veszélyes legyen, ha a veszélyességi kritériumok egyikét sem mutatja. Bejelentés a Bizottságnak – ha indokolt, lista módosítás. - lista módosítás speciális eljárásban (kommitológia) - az átsorolás oka nem lehet a szennyező összetevők koncentrációjának csökkentése hígítással v. keveréssel.

12 Az új hulladék keretirányelv
Az új hulladék keretirányelv Kiterjesztett gyártói felelősség - Tagállamok lehetősége visszavételi, kezelési és finanszírozási kötelezettséget a gyártóra (fejlesztő, előállító, kezelő vagy árusító) róni. - Segíthetik a termékek környezetvédelmi célú tervezését, beleértve az újrahasználati célú fejlesztést, gyártást és forgalmazást, a hasznosíthatóságot és az ártalmatlaníthatóságot. - fogyasztói információk az újra-használhatóságról és a hasznosíthatóságról Az anyag-orientált szabályok néhány kiemelt hulladék-típusra vonatkozóan együttesen határozzák meg a hulladék termelőire vonatkozó, illetve a hulladék kezelési feltételeire vonatkozó szabályokat.

13 Az új hulladék keretirányelv
Megelőzés 2011 végéig jelentés a hulladéktermelés alakulásáról 2011 végéig öko-terméktervezési politika kialakítása, tekintettel a tartós, újra-használható és újrafeldolgozható termékekre összpontosító technológiákra; 2014 végéig a hulladék keletkezésének megelőzésére és a hulladék szétválasztására vonatkozó 2020-as célkitűzések meghatározása 2011 végéig európai szintű, további támogatási intézkedésekre vonatkozó cselekvési terv kidolgozása, amely különösen a jelenlegi fogyasztási szokások megváltoztatására törekszik.

14 Az új hulladék keretirányelv
Hasznosítás A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a hulladékhasznosítási műveleteken menjen keresztül. Amennyiben a hasznosítás előmozdítása vagy javítása érdekében szükséges, a hulladékot elkülönítve kell gyűjteni, amennyire az műszakilag, környezetileg és gazdaságilag kivitelezhető, és azt nem szabad összekeverni más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal.

15 Az új hulladék keretirányelv
Újra-használat és újrafeldolgozás Újra-használat és a újra-használatra történő előkészítés támogatása, újra-használati és javító hálózatok ösztönzése, gazdasági eszközök, beszerzési kritériumok, számszerűsített célok. Újrafeldolgozás támogatása, elkülönített gyűjtés: 2015-ig elkülönített gyűjtés legalább papírra, fémre, műanyagra és üvegre. ig átlagosan minimum 50 tömeg% újra-használatra történő előkészítés és újrafeldolgozás a háztartási papír-, fém-, műanyag- és üveghulladékra, lehetőség szerint egyéb forrásokból is.

16 Az új hulladék keretirányelv
Újra-használat és újrafeldolgozás ig minimum 70 tömeg% újra-használatra történő előkészítés, újrafeldolgozás, egyéb, anyagában történő hasznosítás (+ feltöltés, föld és kövek). A Bizottság összeállítja a céloknak való megfelelés igazolására szolgáló alkalmazási és számítási módszerek részletes szabályait. Ez tartalmazhat egy átmeneti időszakot azon tagállamok számára, amelyekben 2008-ban a kategóriánkénti újrafeldolgozás kevesebb, mint 5%. 2014 végéig felülvizsgálat

17 Az új hulladék keretirányelv
Ártalmatlanítás Ha nem kerül sor hasznosításra, a hulladékot biztonságos, az emberi egészség és a környezet védelmére vonatkozó követelményeknek megfelelő ártalmatlanítási műveleteket kell alkalmazni. Az emberi egészség és a környezet védelme A hulladékgazdálkodásnak az emberi egészség veszélyeztetése, a környezet károsítása nélkül kell megvalósulnia, és különösen: a) ne jelentsen kockázatot a vízre, a levegőre, a talajra, a növény- vagy állatvilágra; b) ne okozzon kellemetlen zajt vagy szagot; és c) ne befolyásolja hátrányosan a tájat vagy a különleges érdeklődésre számot tartó helyeket.

18 Új hulladék keretirányelv
Költségek A szennyező fizet elvvel összhangban a hulladékgazdálkodás költségeit az eredeti hulladéktermelőnek, vagy a jelenlegi vagy a korábbi hulladékbirtokosoknak kell viselniük. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a hulladékgazdálkodás költségeit részben vagy egészben a hulladékot előidéző termék gyártójának kelljen viselnie, és hogy e termék forgalmazói osztozhatnak ezekben a költségekben.

19 Új hulladék keretirányelv
Felelősség A termelő maga végezze el a birtokában lévő hulladék kezelését, vagy egy közvetítő vagy vállalkozó hulladékkezelési létesítményében végeztesse el azt, vagy egy magán vagy közszolgáltató hulladékgyűjtővel bonyolíttassa le. Ha a hulladékot előzetes kezelés céljából a termelőtől elszállítják, a teljes hasznosítás és ártalmatlanítás elvégzésének felelőssége alól nem mentesül. A tagállamok meghatározhatják a felelősség feltételeit, hogy mely esetekben marad a termelőnél a felelősség a teljes kezelési folyamatért, és mikor osztható meg az a kezelési folyamatban részt vevők között, vagy hárul át egyikükről a másikukra. A hulladékgazdálkodás lebonyolításának felelőssége részben vagy egészben a hulladékot előidéző termék gyártójára és részben forgalmazóira is terhelhető. Biztosítani kell, hogy a hulladékgyűjtést és -szállítást hivatásszerűen végzők a hulladékot a megfelelő kezelő létesítményekbe továbbítsák.

20 Új hulladék keretirányelv
Önellátás és közelség - ártalmatlanító és vegyes települési szilárd hulladék hasznosító hálózat EU szinten, tagországok törekedhednek erre. Veszélyes hulladék - keverési és hígítási tilalom - címkézés - háztartási csak begyűjtőnél

21 Új hulladék keretirányelv
Hulladék-olaj Elkülönített gyűjtés-begyűjtés műszaki követelmények, gyártói felelősség, gazdasági eszközök vagy önkéntes megállapodások alkalmazhatók Nemzeti szinten a regenerálás változatlanul prioritást élvezhet; ez esetben az egyéb célú nemzetközi szállítás korlátozható

22 Új hulladék keretirányelv
Biohulladék Ösztönözni kell: a) a biohulladék szelektív gyűjtését a biohulladék komposztálására és lebontására; b) a biohulladékból készített, környezetvédelmi szempontból biztonságos anyagok használatát. Kötelezettséget határoz meg a Bizottságnak, hogy dolgozza ki az önálló biohulladék szabályozás alapjait; a biohulladék-gazdálkodásra vonatkozó minimum követelmények, a biohulladékból készült komposztra és fermentált anyagra vonatkozó minőségi kritériumok bevezetésének lehetőségét

23 Új hulladék keretirányelv
Engedélyek Engedély-kötelesek a hulladékkezelő létesítmények és vállalkozások. Az engedélyek tartalmazzák: a) a kezelhető hulladék típusait és mennyiségeit; b) minden engedélyezett művelettípushoz az érintett telepre érvényes műszaki és egyéb követelményeket; c) a meghozandó biztonsági és elővigyázatossági intézkedéseket; d) minden művelettípus esetében a használandó módszert; e) a szükséges monitorozási és ellenőrzési műveleteket; f) szükség szerint a bezárásra és az utógondozásra vonatkozó rendelkezéseket.

24 Új hulladék keretirányelv
Engedélyek Az engedélyek meghatározott időszakra adhatók ki és megújíthatóak. Ha az alkalmazni kívánt kezelési módszer környezetvédelmi szempontból elfogadhatatlan, akkor meg kell tagadni az engedély kibocsátását. Bármilyen energetikai hasznosítással járó hulladékégetésre vagy hulladék-együttégetésre vonatkozó engedély feltétele a nagyfokú energiahatékonyság. Bármely, a nemzeti vagy közösségi jogszabályok szerint adandó engedélyt lehetséges úgy kombinálni a hulladékkezelési engedéllyel, hogy azok egyetlen engedélyt képezzenek, ha ennek révén elkerülhető az információ, illetve az üzemeltető vagy az illetékes hatóság munkájának felesleges ismétlése.

25 Új hulladék keretirányelv
Mentességek Nem kötelező engedély a) saját nem veszélyes hulladék termelés helyén történő ártalmatlanításához; b) a hulladék hasznosításához. Mentesség esetén meg kell határozni minden egyes tevékenység-típussal kapcsolatban a mentesség hatálya alá tartozó hulladék típusait és mennyiségeit meghatározó általános szabályokat és az alkalmazandó kezelési módszert. Veszélyes hulladékra vonatkozó mentesség esetén meg kell határozni a tevékenység típusát, a hasznosítás különböző formáinak végzéséhez kapcsolódó más szükséges követelményeket, ahol az releváns, a veszélyes összetevők koncentrációjának határértékeit, illetve kibocsátási határértékeket.

26 Új hulladék keretirányelv
Nyilvántartásba vétel Amennyiben nem tartozik az engedélyezési kötelezettség hatálya alá, hatóság nyilvántartásba kell venni: a) a hulladékgyűjtést vagy -szállítást hivatásszerűen végzőket, ill. létesítményeket; b) a kereskedőket és közvetítőket; c) a mentesség alá tartozókat. Lehetőség szerint a hatóságok kezelésében lévő nyilvántartásokat kell felhasználni a nyilvántartásba vételi folyamathoz szükséges információk beszerzéséhez.

27 Új hulladék keretirányelv
Megteremti az irányelvben foglalt rendelkezések megszegése esetére a szankcionálás lehetőségét A településihulladék-égetés meghatározott energia-hatékonyság elérése esetén hasznosításnak minősülhet; Energiahatékonyság = (Ep -( Ef + Ei)) / (0.97 x (Ew + Ef)) > 0,6 (0,65) Hulladékgazdálkodási tervek, megelőzési programok 6 évre

28 Új hulladék keretirányelv
Mellékletek I. Ártalmatlanítási műveletek D1-D15 II. Hasznosítási műveletek R1-R13 III. A hulladék veszélyességét eredményező tulajdonságok H1-H15 IV. Példák a hulladékmegelőző intézkedésekre 1-16


Letölteni ppt "2017.04.03. Az új hulladék keretirányelv és várható hazai hatásai 2009. Markó Csaba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések