Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GreenTech Megújuló Energia Klaszter 1. Konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GreenTech Megújuló Energia Klaszter 1. Konferencia"— Előadás másolata:

1 GreenTech Megújuló Energia Klaszter 1. Konferencia
Megújuló energia hasznosítás kérdései. A sikeres pályázat ismérvei Víg András Budapest,

2 Megújuló energia Megújuló energiaforrások alatt azokat az energiahordozókat értjük, amelyek hasznosítása közben a forrás nem csökken, hanem újratermelődik, megújul, vagy mód van az adott területről ugyanolyan jellegű és mennyiségű energia kitermelésére.

3 Megújuló energia Biomassza tüzelés Geotermia, hőhasznosítás Biomasszából termelt villamos áram Biogáz Nap Szél Egyéb

4 Megújuló energia hasznosítás közel jövője
Magyarországnak 2010.dec.22. óta van Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2020-ig terjedően meghatározza a megújuló energia felhasználás alakulását Az összes energia felhasználáson belül a megújuló részarány kötelező 13% önként megemelésre került 14,5%-ra. Emlékeztetőül: 2005-ben 4,3% volt. A megújuló energia felhasználáson belül 2010-ben a biomassza 81% volt a többi megújuló részarány 19%-ról 39%-ra történő emelését írja elő.

5 Megújuló energia hasznosítás növelése
Nem csak energiapolitikai kérdés, hanem: - környezetvédelmi, - vidék- és agrárfejlesztési, - fenntartható fejlődést segítő, - energia import csökkentő, - mezőgazdasági területek hasznosítását segítő, - helyi életkörülmény javító, - helyben maradást biztosító, stb.

6 Megújuló energia hasznosítás elősegítése
átvételi kötelezettség előírásával kedvező pályázási lehetőségekkel, támogatási rendszerrel (kamat-, beruházás-, ártámogatás) adó-visszaigénylési lehetőséggel (nyereség-, jövedelemadó stb.), reális átvételi ár meghatározásával tudatformálással, meggyőzéssel

7 Célkitűzéseket szolgáló intézkedések a cselekvési tervben
Támogatási intézkedések, programok (hazai finanszírozás, EU-s társfinanszírozás, közvetlen EU-s források) Egyéb (piaci, költségvetési) pénzügyi ösztönzők Általános szabályozási Társadalmi intézkedések (foglalkoztatás, képzés, társadalmi tudatformálás, energia szakértői hálózat stb.)

8 A sikeres pályázat ismérvei
Megvalósíthatósági tanulmány (az első lépés) Megvalósíthatósági tanulmány = PÁLYÁZAT KOMPLEX konstrukció = SZÉLESKÖRŰ ismeretek SZAKEMBERIGÉNY műszaki gazdasági pénzügyi jogi

9 A sikeres pályázat ismérvei
Megvalósíthatósági tanulmány (MT) A projekt célja, indokoltsága, eredménye Projekt ötlet Projekt vég Jelenlegi és tervezett állapot ismertetése: Energetikai – Műszaki – Pénzügyi jellemzők Adatok, jellemzők alátámasztása egyéb dokumentumokkal: számítások, szerződések, nyilatkozatok, árajánlatok, műszaki leírások, stb.

10 MT Vezetői összefoglaló
A projektgazda és a projektmenedzsment bemutatása A projekt céljának, indokoltságának bemutatása A projekt tervezésének kiinduló adatai A jelenlegi helyzet ismertetése Változatelemzés (a kiválasztott változat kiválasztásának módja és alátámasztása) A kiválasztott változat bemutatása

11 MT Környezetvédelmi szempontok
A beruházás során, az élettartamon belül az üzemelés során és az életciklus végén keletkező hulladék anyagok fajtái, mennyisége, és az ártalmatlanítás módja Engedélyek A megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek és a projektet érintő szabályozási környezet bemutatása A megvalósítás pénzügyi és műszaki ütemterve Egyéb A fejlesztés eredményeként elért megújuló energia termelés növekedése A projekt környezeti hatása Kockázat kezelés

12 Energetikai melléklet
MT Energetikai melléklet Energetikai melléklet a Megvalósíthatósági tanulmány energetikai és pénzügyi részeinek összegzését kell hogy ismertesse. Összefoglalja a számszerű eredményeket Élettartam meghatározás és alátámasztás Létesítményjegyzék Átlagos körülményekre számított adatok Kiindulási és tervezett energia adatok Energia és egyéb működési költségek, árbevételek ÜHG-kibocsátás (CO2 ekv) csökkentés éves szinten és élettartam alatt

13 MT energetikai melléklet tipikus hibái
Az MT-ben számítással, magyarázattal nem alátámasztottz adatok feltüntetése A táblázatok hiányos kitöltése Rosszul kitöltött létesítmény jegyzék Hibás dimenziók Eltérő adatok az MT-ben és az energetikai mellékletben

14 A projekt megvalósíthatóságának vizsgálata
MT A projekt megvalósíthatóságának vizsgálata A műszaki és szakmai ütemezés realitása A megvalósíthatóság vizsgálata a tulajdonviszonyok és egyéb, a projektet befolyásoló jogviszonyok vizsgálata alapján A közbeszerzési terv értékelése (ütemezés, jogi megfelelőség), ha releváns Kockázatelemzés és kezelés stratégia megfelelősége a projekt megvalósítás időszakában (technikai, gazdasági, jogi, intézményi kockázatok)

15 A projekt költségvetésének és megtérülésének vizsgálata
MT A projekt költségvetésének és megtérülésének vizsgálata A projekt beruházási költsége A projektelemek (projektöltségek) indokoltsága és elszámolhatósága A projekt költséghatékonysága A projekt megtérülési számításának illetve közgazdasági költség-haszon elemzés számításának helyessége, az input adatok realitása Fenntartási időszak alatt az üzemeltetés során keletkező költségek és bevételek becslése A projekt szakmai fenntarthatósága Az élettartamon belüli működésre/működtetésre vonatkozó szakmai koncepció megfelelősége A kialakítandó üzemeltetési környezet megfelelősége (jogi és hatékonysági szempontból) Az üzemeltetési költségek realitása Kockázatkezelési stratégia megfelelősége a fenntartás időszakában (technikai, gazdasági, jogi, intézményi kockázatok, amennyiben releváns)

16 MT A MT a támogatási szerződés műszaki melléklete!

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "GreenTech Megújuló Energia Klaszter 1. Konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések