Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2009-2010 évi változások Sikeres pályázatok ismérvei Debrecen, 2009. November 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2009-2010 évi változások Sikeres pályázatok ismérvei Debrecen, 2009. November 23."— Előadás másolata:

1 Környezet és Energia Operatív Program KEOP évi változások Sikeres pályázatok ismérvei Debrecen, November 23.

2 A sikeres pályázat ismérvei
Mit tegyen a pályázó? Pályázat beadás előtt: EK NKft. ügyfélszolgálat: Tel.: (+36) ; Fax: (+36) ; Honlap: NFÜ honlap: GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések): Hiánypótlási és megvalósítási szakaszban: EK NKft. ügyfélszolgálat, projektmenedzserek, pénzügyi menedzserek Elutasítás esetén: elutasító levél javaslatai, személyes konzult., értékelés megtekintése- pályázat átdolgozása

3 A sikeres pályázat ismérvei
Összegzés MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY=PÁLYÁZAT Energetikai melléklet BMR/TISZ Belső megtérülési ráta Támogatás intenzitás melléklet Pályázati adatlap Kötelező és speciális mellékletek

4 A sikeres pályázat ismérvei
Energetikai melléklet A Megvalósíthatósági tanulmány energetikai és pénzügyi részeinek összegzését kell hogy ismertesse Élettartam meghatározás és alátámasztás Létesítményjegyzék Átlagos körülményekre számított adatok Kiindulási és tervezett energia adatok Energia és egyéb működési költségek, árbevételek ÜHG-kibocsátás (CO2 ekv) csökkentés éves szinten és élettartam alatt

5 E.3.(0) Az éves energiamennyiségek, -költségek és -árbevételek a fejlesztés előtt/nélkül*, projektszinten A fejlesztés előtti év energia fogyasztási adataiból kiindulva meg kell határozni az átlagos körülményekre átszámított adatokat !

6 ÜHG-kibocsátás (CO2 ekv) csökkentés éves szinten és élettartam alatt

7 A sikeres pályázat ismérvei
BMR/TISZ melléklet Támogatás intenzitás számítás melléklet a megvalósíthatósági tanulmány pénzügyi fejezeteinek összegzését kell hogy ismertesse összhangban az Energetikai melléklet vonatkozó részeivel. A számítás a projekt előkészítés évének költségszintjén Projekt elszámolható (támogatással érintett) költsége Maradványérték Működési költségváltozás Árbevétel változás

8 Működési költségváltozás, azaz a projektszintű éves költségek alakulása a fejlesztés megvalósítása esetén Az f.) soron megjelenő összeget kell átvezetni a BMR számítás működési költség oszlopába, mint projektszinten jelentkező működési költségváltozást !

9 BMR számítás

10 Számítás eredménye „Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelyben bemutatott beruházás pénzügyi megtérülési rátája (BMR) kisebb, mint 0 (negatív érték), vagy meghaladja a 15,00 %-ot „ Pályázati felhívás és Útmutató C 12 fejezete - egyéb korlátozások

11 Támogatás intenzitás számítás (TISZ) 260 mFt elsz. k
Támogatás intenzitás számítás (TISZ) 260 mFt elsz. k. felett (állami és költségvetési jövedelemtermelő projektek esetében)

12 A sikeres pályázat ismérvei
Pályázati adatlap Általánosságban Alapsegédlet: Útmutató a pályázati adatlap kitöltéséhez dokumentum A Megvalósíthatósági Tanulmány és annak mellékletei szerinti adatokat kell átvezetni A pályázati adatlapot XDAT, ha nincs kitöltő program akkor Word formátumban kell benyújtani (vonalkóddal, de legalább számsorral ellátott adatlap fogadható csak el) Formai előírások a pályázati adatlap és a teljes pályázat vonatkozásában (cégszerű aláírás, szignózni minden oldalt, oldalszámozás, tartalomjegyzék, összefűzött forma)

13 A sikeres pályázat ismérvei
Projekt adatlap kritikus pontjai (1.) 2.1.1 A projekttípus kiválasztása Pályázati útmutató C1. fejezete alapján 2.3 A projekt megvalósításának kezdete (nem előzheti meg a pályázat befogadásának az időpontját!) 2.8 A projekt főbb energetikai adatai: energetikai melléklet és a megvalósíthatósági tanulmány alapján töltendő, pontos mértékegységekre ügyelve ! 4.1 A projekt tervezett elszámolható költségeinek összefoglalása A Költségvetési tábla (excel file) és a költségkategóriák munkafüzetlap alapján töltendő Összhangban a Pályázati útmutató C3 (Elszámolható költségek) fejezetével 5. A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai Indikátorok: 1-5 évig évente egyező adatokkal (primer energiahordozó megtakarítás és ÜHG kibocsátás csökkentés) – pályázati felhívás és útmutató E1 fejezete alatt találhatók Fajlagos mutatók: elszámolható költségre vetítve (ezerFt/GJ/év; ezerFt/tCO2eq/év)- pályázati adatlap útmutató 5. pontja alatt találhatók

14 KEOP-2009-5.3.0_B_ konstrukciónál az indikátorok:

15 KEOP-2009-5.3.0_B_ konstrukciónál a fajl. mutatók:

16 A sikeres pályázat ismérvei
Projekt adatlap kritikus pontjai (2.) 6. Horizontális szempontok érvényesítése Esélyegyenlőség (kötelezően töltendő részek és vállalások (min. 3 darab) A projekthez (MT. 5.8)és a pályázó szervezethez (MT. 1.3) kapcsolódóan kell vállalásokat tenni minimum 1-et! Fenntartható fejlődés: (kötelezően töltendők az a)-f) sorok és vállalások (min 3 darab), A projekthez (MT. 5.8)és a pályázó szervezethez (MT. 1.3) kapcsolódóan kell vállalásokat tenni minimum 1-et Segédlet: MT útmutató IV. számú melléklete

17 Választott fenntarthatóság

18 A sikeres pályázat ismérvei
Projekt adatlap kritikus pontjai (3.) 7.Tájékoztatási követelmények (valamennyi pontot tölteni kell akkor is ha „NEM” a válasz a Pályázati útmutató és a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című segédlet alapján A elszámolható költség alapján két eset: 100 millió Ft felett: III. számú kommunikációs terv valamint „B” és „D” típusú hirdetőtábla 100 millió Ft alatt: V. számú kommunikációs terv valamint „C” és „D” típusú hirdetőtábla

19 A sikeres pályázat ismérvei
Projekt adatlap kritikus pontjai (4.) 9. A projekttevékenységek tervezett költségei Összhangban: Energetikai melléklet E2 táblájával, MT. 9. pontja alatti műszaki, pénzügyi ütemtervvel, Költségvetés táblával Benyújtott részletes költségvetéssel

20 Műszaki ütemterv A PA. 9. pontja alatti projekttevékenységeket kell tartalmaznia ! Az E.2-es táblázattal is összhangba kell lennie!

21 E.2. A fejlesztés keretében beszerzésre kerülő gépek, műszerek, berendezések, alkatrészek, eszközök, anyagok, valamint tevékenységek létesítményjegyzéke

22 A sikeres pályázat ismérvei
Mellékletek Alapvető mellékletek: Amennyiben a tervezett beruházás engedély köteles a területileg illetékes hatóság által kiadott engedély és az engedély teljes tervdokumentációja (jogerős engedély legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig) Ha nem engedély köteles – írásbeli nyilatkozat és a épület pályázattal érintett felmérési tervrajzai Működés során keletkező hulladékok hasznosítását, elszállítását végző vállalatok befogadó nyilatkozatai Épületenergetikai korszerűsítés esetén: Épületenergetikai korszerűsítés esetén a 7/2006.(V.24) TNM rendeletnek történő megfelelést igazolórészletes energetikai elemzés és számítás (MT részeként) Speciális mellékletek: Technológia alapanyag ellátását és a termelt energia, melléktermékek beszerzésének és értékesítésének igazolásai -Kimeríthető megújuló energiahordozók felhasználása esetén beszállítói előszerződések Energia, vagy termék értékesítésének és felhasználásának módját igazoló dokumentumok

23 A sikeres pályázat ismérvei
Köszönöm a figyelmet! SIKERES pályázást kívánok!


Letölteni ppt "Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2009-2010 évi változások Sikeres pályázatok ismérvei Debrecen, 2009. November 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések