Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati konstrukció bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati konstrukció bemutatása"— Előadás másolata:

1 Pályázati konstrukció bemutatása
KEOP 4.2.0/A Pályázati konstrukció bemutatása

2 Cél Automatikus támogatási rendszer keretében a kedvezményezettek egy előre meghatározott technikai specifikációnak megfelelő termékek beépítésével részesülhetnek kisebb bekerülési költségű, 1-50 millió forint támogatásban.

3 Rendelkezésre álló forrás
Tervezett keretösszeg évekre: 6 milliárd forint. (A és a B komponensekre nincs külön keret)

4 PÁLYÁZÓK KÖRE VÁLLALKOZÁSOK NONPROFIT SZERVEZETEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK és INTÉZMÉNYEIK

5 Területi korlátozás Közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult.

6 Támogatás mértéke 50-70 % Regionális térkép szerint Minimum: 1 Millió Ft támogatás Maximum: 50 Millió Ft támogatás

7 Támogatott Technológiák
Napkollektoros rendszer Szilárd biomassza tüzelő rendszer Pellet kazán Apríték kazán Darabos fa kazán Hőszivattyús rendszer (vízbázis) (földfő) (hulladékhő) (levegő)

8 Tevékenység célja I. Fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése II. Használati melegvízigény részbeni vagy teljes kielégítése III. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése

9 Folyamat Ajánlatkérés/közbeszerzés Energetikai veszteség feltáró vizsgálat Energetikai tanúsítvány Pályázat benyújtása/támogatási döntés Projekt megvalósítása Záró hitelesítés/felülvizsgálat Elszámolás benyújtása A Záró Projekt Jelentés Közreműködő szerv általi jóváhagyása után a projekt a 3 illetve 5 éves fenntartási időszakba lép.

10 Támogatható tevékenységek I.
Fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból Kötelező elemek: energetikai audit elvégzése projekt-megvalósítás előtt és auditori ellenjegyzés a megvalósulás után épületenergetikai tanúsítvány megszerzése Választható elemek: Napkollektor rendszer telepítése Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása Hőszivattyús rendszerek telepítése Használati melegvízigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból energetikai auditori ellenjegyzés a megvalósulás után

11 Támogatható tevékenységek II.
Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból Kötelező elemek: energetikai audit ellenjegyzés a megvalósulás után Választható elemek: Napkollektor rendszer telepítése Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása Hőszivattyús rendszerek telepítése

12 Tevékenységek kombinálása
Egy pályázat keretében több tevékenység, kombináltan is pályázható mely esetben a választható elemek mindegyikére külön-külön egyszerűsített energetikai mellékletet, de csak egy összevont költségvetést kell benyújtani.

13 Nem támogatható tevékenységek (SPECIFIKUS)
Használt eszköz beszerzésére irányuló eszközbeszerzések. Nem a megadott szerződésminta szerinti eszközbeszerzések. Lakásberuházási tevékenységek.

14 Projektelemek: Projekt-előkészítés
Utófinanszírozás Beruházási összköltség max. 6%-a ( ) Közbeszerzési költségek Épületenergetikai audit és tanúsítás (beruházási költség max. 4%-a, de nem több, mint 3 millió Ft ) Engedélyek

15 Projektelemek: Projekt-megvalósítás
Utó és/Szállítói finanszírozás Eszközbeszerzés (magában foglalja a kivitelezési, bontási-szerelési költségeket) Tájékoztatás, nyilvánosság (2%) ZPEJ kísérő auditigazolás (Használati melegvíz előállító rendszerek kialakításnál nem kell előaudit, de mivel a végén igazolni kell egy auditjelentésben, hogy az került-e beépítésre, így a ZPEJ kísérő auditigazolás kell, erre az elszámolható költség maximum 150 000 Ft+ÁFA.)

16 Napkollektor rendszer telepítése esetén elszámolható költségek
Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, Használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, hőtároló berendezések, szabályozás elemeinek vásárlása és telepítése.

17 Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása esetén elszámolható költségek
Hasznosító kazán, ennek kapcsolása használati melegvíz és fűtési rendszerhez szükséges eszközök, berendezések és építmények, Füstgáz leválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, a tüzelőanyag raktározásához, átmeneti raktározásához szükséges nem építmény jellegű elemek, Kizárólag a tüzelőanyag mozgatására használható szükséges gépek és berendezések beépítése, valamint automatikus tüzelőanyag adagoló.

18 Hőszivattyús rendszerek telepítése esetén elszámolható költségek
Hőszivattyús rendszer kialakítása, talajszondák és talajkollektorok telepítése, Beüzemeléshez szükséges mérések, Hőfogyasztókhoz való kapcsolódás, Hőszivattyú és szondák/kollektorok kapcsolódása Külső hőmérséklet mérő és rögzítő berendezés beszerzése és felszerelése.

19 Támogatási előleg Utófinanszírozású projektelemekre! Mértéke: 35% A kérelmet, vagy lemondó nyilatkozatot kötelezően csatolni a pályázathoz!

20 Fajlagos költségek: Napkollektoros rendszerek esetében: nettó 270 000 Ft/nm Talajszondás hőszivattyús rendszerek esetében: nettó Ft/kW Talajkollektoros hőszivattyús rendszerek esetében: nettó Ft/kW Nyílt vizes és egyéb hőszivattyús rendszerek: nettó Ft/kW Biomassza kazán rendszerek esetén: A) A mezőgazdasági gépkatalógusban szereplő termék esetén az ott megadott érték. B)A mezőgazdasági gépkatalógusban nem szereplő termék esetén nettó Ft/kW .

21 A projekt megkezdése A pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt előkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás megkezdésének, A támogatott projektek megkezdése időpontjának minősül az első beszerzendő eszköz, berendezés, anyag, termék írásbeli megrendelése - vagy amennyiben írásbeli megrendelés nem áll rendelkezésre - a megvalósításra megkötött első szerződés megkötésének dátuma. Az ajánlatkérés és feltételes szerződéskötés nem számít a projekt megkezdésének!

22 A projekt fizikai megvalósítása
A projekt fizikai megvalósulásának meg kell történnie a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül.

23 Tájékoztatás és nyilvánosság
2 % elszámolható költség „C” típusú tájékoztatási tábla Megvalósítást követően emlékeztető tábla („D” típus) Az V. számú kommunikációs terv tartalmi elemei: Fotódokumentáció készítése. A kedvezményezett honlapján (amennyiben van) utalni kell az uniós támogatásra.

24 Horizontális kötelezettségek
Csak kötelező adatszolgáltatás! Vállalást nem kell tenni!

25 Pályázati útmutató mellékletei
Pályázati adatlap Útmutató a Pályázati adatlap kitöltéséhez; Támogatói Okirat– minta; Eszközbeszerzésre irányuló ajánlatkérési/közbeszerzési minta; Eszközbeszerzésre irányuló feltételes szerződés-minta Energetikai auditminta: tartalmi és formai elemei; Auditorral szemben támasztott követelmények Energetikai Tanúsítvány minta: kötelezően alkalmazandó a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet értelmében, Auditjelentés kísérő lap minta Kivitelezői nyilatkozat ZPEJ kísérő auditigazolás minta Egyszerűsített energetikai melléklet Az átmeneti támogatás igénybevételének szabályai Költségvetés Előlegről szóló nyilatkozat

26 Specifikus mellékletek
A megadott műszaki feltételeknek megfelelő, a részletes műszaki feltételeket és ajánlati árakat tartalmazó Eszközbeszerzésre irányuló feltételes szerződés aláírt, hitelesített másolata. Épületenergetikai auditjelentés amennyiben az A4 fejezet értelmében szükséges (elektronikusan csatolandó). 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendeletnek megfelelő Tanúsítvány Épületenergetikai auditjelentés kísérő lapja Egyszerűsített energetikai melléklet Pályázati költségvetés Előlegről szóló nyilatkozat

27 Mellékletek: Engedélyek kérdése
A projekt megvalósításának elindításához szükséges, legalább elvi szintű engedélyek közül: környezetvédelmi és építési engedélyek, hőszivattyús projekt esetén vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedély. A végleges, jogerős engedélyeket (amennyiben nem kerültek benyújtásra), továbbá minden egyéb (az előzőekben fel nem sorolt), a projekt megvalósításának elindításához szükséges engedélyeket legkésőbb az első kifizetési kérelemig szükséges benyújtani (amennyiben a pályázó előleg igénylését tervezi, minden, a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős engedélyt csatolni kell a pályázathoz!)

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Pályázati konstrukció bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések