Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2017.04.02. A hulladékgazdálkodási törvény módosítása az új keretirányelv tükrében 2010. Markó Csaba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2017.04.02. A hulladékgazdálkodási törvény módosítása az új keretirányelv tükrében 2010. Markó Csaba."— Előadás másolata:

1 A hulladékgazdálkodási törvény módosítása az új keretirányelv tükrében Markó Csaba

2 Új hulladék keretirányelv (2008/98/EK)
Hgt. és keretirányelv Új hulladék keretirányelv (2008/98/EK) Kihirdetés: nov. 12. Hatálybalépés: dec. 12. Harmonizációs határidő: dec. 12. Hatályon kívül helyezés: dec. 12-től 2006/12/EK a hulladékról 91/689/EGK a veszélyes hulladékról 75/439/EGK a hulladék olaj kezeléséről Harmonizáció: évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról – módosítás: Szabályozási koncepció: május Szakmai tervezet: június Kodifikálás, egyeztetés: augusztus Kormány: szeptember Országgyűlés: október 2

3 Tartalom és szerkezet

4 Tartalom és szerkezet

5 Tartalom és szerkezet

6 - légköri légnemű kibocsátások – def. Levegős szabályok
Cél és hatály Cél: a hulladékképződés és az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, illetve megelőzése – minden érintett anyag, tárgy és tevékenység Hatály: Az irányelvben meghatározott intézkedések, majd kivételek, amelyekre ezek nem vonatkoznak: - légköri légnemű kibocsátások – def. Levegős szabályok - in situ föld és épületek, állapottól függetlenül - építésnél kitermelt szennyezetlen föld, ha helyben felhasználják – talajvédelmi és ÉBH szabályozók - radioaktív hulladák - hatástalanított robbanóanyag - fekália, ha nem állati melléktermék, szalma és egyéb természetes, nem veszélyes, mezőgazdasági vagy erdészeti anyagok, amelyeket a gazdálkodásban, az erdészetben vagy biomasszából energia előállítására használnak

7 További kivételek, ha más EU jogszabály rendelkezik róluk
Hatály További kivételek, ha más EU jogszabály rendelkezik róluk - szennyvíz – TFH szennyvízhez - állati melléktermék és hulla, hacsak nem hulladékkezelés (lerakás, égetés, komposztálás, biogáz) – új EU rendelet - bányászati hulladék - élővízi üledékek, ha vízrendezési célból a mederben áthelyezik, és nem veszélyes Az egyes hulladékfajtákkal történő gazdálkodást külön irányelvekben különös vagy az ezen irányelvet kiegészítő rendelkezésekkel lehet szabályozni.

8 - hulladékbirtokos, kereskedő, közvetítő
Fogalmak - hulladék, veszélyes hulladék, hulladék olaj, hulladéktermelő, hulladékgazdálkodás, BAT - hulladékbirtokos, kereskedő, közvetítő - biohulladék ( biológiailag lebomló kerti és parki, konyhai, élelmiszer, és hasonlók az élelmiszeriparból) – kivételek! - gyűjtés: + válogatás és tárolás kezelés előtt - elkülönített gyűjtés (speciális kezelés érdekében) - kezelés: hasznosítás és ártalmatlanítás, ill. előkezelés

9 - újra-használat (eredeti célra termék v. alkatrész)
Fogalmak - megelőzés (újra-használat vagy élettartam-növelés, mennyiség, veszélyes anyag tartalom, ill. káros hatás csökkentés) - újra-használat (eredeti célra termék v. alkatrész) - hasznosítás (helyettesítés a gazdaságban), nem kimerítő lista - újrafeldolgozás (anyagok hasznosítása – biohulladék is, kivétel: energia, fűtőanyag-előállítás, feltöltés) - újra-használatra előkészítés (ellenőrzés, tisztítás, javítás) - regenerálás (hull. olajból alapolaj) - ártalmatlanítás (minden, ami nem hasznosítás, még ha van is anyag v. energia kinyerés), nem kimerítő lista

10 Alapelvek és általános szabályok
Alapelvek és általános szabályok Alapelvek maradnak Hierarchia megelőzés újra-használatra előkészítés újrafeldolgozás egyéb hasznosítás, pl. energia ártalmatlanítás Iránymutató alapelv / prioritási sorrend A legjobb környezeti eredmény elérésének elősegítése, életciklus szemlélet alapján transzparens eltérési lehetőség (elővigyázatosság és fenntarthatóság, műszaki megvalósíthatóság, gazdasági életképesség, az erőforrások védelme, környezeti, egészségügyi, gazdasági és társadalmi hatások)

11 Megelőzés 2011 végéig jelentés a hulladéktermelés alakulásáról 2011 végéig öko-terméktervezési politika kialakítása, tekintettel a tartós, újra-használható és újrafeldolgozható termékekre összpontosító technológiákra; 2014 végéig a hulladék keletkezésének megelőzésére és a hulladék szétválasztására vonatkozó 2020-as célkitűzések meghatározása 2011 végéig európai szintű, további támogatási intézkedésekre vonatkozó cselekvési terv kidolgozása, amely különösen a jelenlegi fogyasztási szokások megváltoztatására törekszik. Hazai intézkedések beépítése szükséges: szerviz-hálózat, anyag- és energiahatékonyság, BAT, megelőzési program, általános gyártói felelősség, PR, támogatás, zöld közbeszerzés

12 - nem a termelés elsődleges célja, de
Melléktermék - nem a termelés elsődleges célja, de - általánosan elterjedt, biztosított használat - átalakítás nélküli közvetlen felhasználhatóság - a termelő eljárás elválaszthatatlan eredménye - termék-normáknak és biztonsági követelményeknek megfelel - egyedi kritériumok külön eljárásban (kommitológia) COM(2007) 59 final bizottsági közlemény a hulladékról és a melléktermékről Hatály, definíció, kivételek, nyilvántartás?, Minősítő Bizottság

13 A hulladék vége A hulladék megszűnik hulladéknak lenni, ha hasznosítási eljárásnak vetik alá, és megfelel az alábbi kritériumoknak: - egy adott célra általánosan használják - létező piaca, illetve piaci igény van - az adott célú használat technikai normáinak, ill. szabályozásainak megfelel - nincs maradandó környezeti v. eü. hatása - az egyes hulladékokra vonatkozó speciális kritériumok külön eljárásban (kommitológia) - tagállami elbírálás, bejelentési kötelezettséggel Közös kritériumok kellenek komposztra, papírra, törmelékre, üvegre, fémre, gumiabroncsra, textilre. Hazai és külföldi normák alkalmazhatósága – Minősítő Bizottság

14 - lista módosítás speciális eljárásban (kommitológia)
Hulladékjegyzék - Tagállam dönthet úgy, hogy a listán nem-veszélyes hulladék veszélyes legyen, ha a veszélyességi kritériumok valamelyikét mutatja. Bejelentés a Bizottságnak – ha indokolt, lista módosítás - Tagállam dönthet úgy, hogy a listán veszélyes hulladék nem-veszélyes legyen, ha a v eszélyességi kritériumok egyikét sem mutatja. Bejelentés a Bizottságnak – ha indokolt, lista módosítás. - lista módosítás speciális eljárásban (kommitológia) - az átsorolás oka nem lehet a szennyező összetevők koncentrációjának csökkentése hígítással v. keveréssel. Minősítő Bizottság + külön fejezet szükséges a Minősítő Bizottság feladatairól és státuszáról + külön rendelet

15 Kiterjesztett gyártói felelősség
Kiterjesztett gyártói felelősség - Tagállamok lehetősége visszavételi, kezelési és finanszírozási kötelezettséget a gyártóra (fejlesztő, előállító, kezelő vagy árusító) róni. - Segíthetik a termékek környezetvédelmi célú tervezését, beleértve az újrahasználati célú fejlesztést, gyártást és forgalmazást, a hasznosíthatóságot és az ártalmatlaníthatóságot. - fogyasztói információk az újra-használhatóságról és a hasznosíthatóságról Egyértelművé kell tenni a termék minden hulladékára kiterjedő felelősséget és a kötelezettségek teljesíthetőségének módját

16 Felelősség A termelő maga végezze el a birtokában lévő hulladék kezelését, vagy egy közvetítő vagy vállalkozó hulladékkezelési létesítményében végeztesse el azt, vagy egy magán vagy közszolgáltató hulladékgyűjtővel bonyolíttassa le. Ha a hulladékot előzetes kezelés céljából a termelőtől elszállítják, a teljes hasznosítás és ártalmatlanítás elvégzésének felelőssége alól nem mentesül. A tagállamok meghatározhatják a felelősség feltételeit, hogy mely esetekben marad a termelőnél a felelősség a teljes kezelési folyamatért, és mikor osztható meg az a kezelési folyamatban részt vevők között, vagy hárul át egyikükről a másikukra. A hulladékgazdálkodás lebonyolításának felelőssége részben vagy egészben a hulladékot előidéző termék gyártójára és részben forgalmazóira is terhelhető. Biztosítani kell, hogy a hulladékgyűjtést és -szállítást hivatásszerűen végzők a hulladékot a megfelelő kezelő létesítményekbe továbbítsák.

17 Költségek A szennyező fizet elvvel összhangban a hulladékgazdálkodás költségeit az eredeti hulladéktermelőnek, vagy a jelenlegi vagy a korábbi hulladékbirtokosoknak kell viselniük. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a hulladékgazdálkodás költségeit részben vagy egészben a hulladékot előidéző termék gyártójának kelljen viselnie, és hogy e termék forgalmazói osztozhatnak ezekben a költségekben.

18 Hulladékgazdálkodási szabályok
Kezelés helyett gazdálkodás, kezelés: előkezelés (előkészítés), hasznosítás, ártalmatlanítás - engedély Marad a gyűjtés, a begyűjtés, a szállítás (fuvarozás) – ezekre bejelentés jogszabályi feltételek alapján, és a nk. Szállítás Kereskedés beépítendő – vhr. Hasznosítás A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a hulladékhasznosítási műveleteken menjen keresztül. Amennyiben a hasznosítás előmozdítása vagy javítása érdekében szükséges, a hulladékot elkülönítve kell gyűjteni, amennyire az műszakilag, környezetileg és gazdaságilag kivitelezhető, és azt nem szabad összekeverni más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal.

19 Újra-használat és újrafeldolgozás
Hasznosítás Újra-használat és újrafeldolgozás Újra-használat és a támogatása, újra-használati és javító hálózatok ösztönzése, gazdasági eszközök, beszerzési kritériumok, számszerűsített célok. - újra-használatra történő előkészítés beépítése Újrafeldolgozás támogatása, elkülönített gyűjtés: 2015-ig elkülönített gyűjtés legalább papírra, fémre, műanyagra és üvegre. – kötelező tszh szelektivitás ig átlagosan minimum 50 tömeg% újra-használatra történő előkészítés és újrafeldolgozás a háztartási papír-, fém-, műanyag- és üveghulladékra, lehetőség szerint egyéb forrásokból is. – kötelező tszh szelektivitás

20 Újra-használat és újrafeldolgozás
Hasznosítás Újra-használat és újrafeldolgozás ig minimum 70 tömeg% újra-használatra történő előkészítés, újrafeldolgozás, egyéb, anyagában történő hasznosítás (+ feltöltés, föld és kövek). – normák, zöld közbeszerzés, kötelező felhasználási arány (20%?), korm. rendelet A Bizottság összeállítja a céloknak való megfelelés igazolására szolgáló alkalmazási és számítási módszerek részletes szabályait. Ez tartalmazhat egy átmeneti időszakot azon tagállamok számára, amelyekben 2008-ban a kategóriánkénti újrafeldolgozás kevesebb, mint 5%. 2014 végéig felülvizsgálat

21 Az emberi egészség és a környezet védelme
Ártalmatlanítás Ha nem kerül sor hasznosításra, a hulladékot biztonságos, az emberi egészség és a környezet védelmére vonatkozó követelményeknek megfelelő ártalmatlanítási műveleteket kell alkalmazni. Az emberi egészség és a környezet védelme A hulladékgazdálkodásnak az emberi egészség veszélyeztetése, a környezet károsítása nélkül kell megvalósulnia, és különösen: a) ne jelentsen kockázatot a vízre, a levegőre, a talajra, a növény- vagy állatvilágra; b) ne okozzon kellemetlen zajt vagy szagot; és c) ne befolyásolja hátrányosan a tájat vagy a különleges érdeklődésre számot tartó helyeket. - általánoshoz

22 Ártalmatlanítás Önellátás és közelség - ártalmatlanító és vegyes települési szilárd hulladék hasznosító hálózat EU szinten, tagországok törekedhetnek erre. - kapacitásvédelem Alapelvek szerint beépítendő, kiviteli és behozatali korlátozások meghatározása a hazai kapacitások védelme érdekében (lerakás, égetők, hasznosítási hatékonyság)

23 - keverési és hígítási tilalom - címkézés
Veszélyes hulladék - keverési és hígítási tilalom - címkézés - háztartási csak begyűjtőnél - szétválasztási kötelezettség – Minősítő Bizottság - vh. rendelet felülvizsgálandó, hulladék olaj beépíthető - gazdálkodás: engedély és kivételek (gyártói és lakossági) – profi hulladékgazdálkodó

24 Elkülönített gyűjtés-begyűjtés
Hulladék-olaj Elkülönített gyűjtés-begyűjtés műszaki követelmények, gyártói felelősség, gazdasági eszközök vagy önkéntes megállapodások alkalmazhatók Nemzeti szinten a regenerálás változatlanul prioritást élvezhet; ez esetben az egyéb célú nemzetközi szállítás korlátozható Vesz. hull. szabályozásba beépíteni.

25 TSZH + szv. iszap + biohulladék kezelés módosítása,
Ösztönözni kell: a) a biohulladék szelektív gyűjtését a biohulladék komposztálására és lebontására; b) a biohulladékból készített, környezetvédelmi szempontból biztonságos anyagok használatát. Kötelezettséget határoz meg a Bizottságnak, hogy dolgozza ki az önálló biohulladék szabályozás alapjait; a biohulladék-gazdálkodásra vonatkozó minimum követelmények, a biohulladékból készült komposztra és fermentált anyagra vonatkozó minőségi kritériumok bevezetésének lehetőségét TSZH + szv. iszap + biohulladék kezelés módosítása, Biomassza és mg. melléktermék elkülönítése

26 a) a kezelhető hulladék típusait és mennyiségeit;
Engedélyek Engedély-kötelesek a hulladékkezelő létesítmények és vállalkozások. Az engedélyek tartalmazzák: a) a kezelhető hulladék típusait és mennyiségeit; b) minden engedélyezett művelettípushoz az érintett telepre érvényes műszaki és egyéb követelményeket; c) a meghozandó biztonsági és elővigyázatossági intézkedéseket; d) minden művelettípus esetében a használandó módszert; e) a szükséges monitorozási és ellenőrzési műveleteket; f) szükség szerint a bezárásra és az utógondozásra vonatkozó rendelkezéseket.

27 Az engedélyek meghatározott időszakra adhatók ki és megújíthatóak.
Ha az alkalmazni kívánt kezelési módszer környezetvédelmi szempontból elfogadhatatlan, akkor meg kell tagadni az engedély kibocsátását. Bármilyen energetikai hasznosítással járó hulladékégetésre vagy hulladék-együttégetésre vonatkozó engedély feltétele a nagyfokú energiahatékonyság. Bármely, a nemzeti vagy közösségi jogszabályok szerint adandó engedélyt lehetséges úgy kombinálni a hulladékkezelési engedéllyel, hogy azok egyetlen engedélyt képezzenek, ha ennek révén elkerülhető az információ, illetve az üzemeltető vagy az illetékes hatóság munkájának felesleges ismétlése.

28 Mentességek Nem kötelező engedély a) saját nem veszélyes hulladék termelés helyén történő ártalmatlanításához; Kell! b) a hulladék hasznosításához. Kell! Mentesség esetén meg kell határozni minden egyes tevékenység-típussal kapcsolatban a mentesség hatálya alá tartozó hulladék típusait és mennyiségeit meghatározó általános szabályokat és az alkalmazandó kezelési módszert. Veszélyes hulladékra vonatkozó mentesség esetén meg kell határozni a tevékenység típusát, a hasznosítás különböző formáinak végzéséhez kapcsolódó más szükséges követelményeket, ahol az releváns, a veszélyes összetevők koncentrációjának határértékeit, illetve kibocsátási határértékeket.

29 Nyilvántartásba vétel
Amennyiben nem tartozik az engedélyezési kötelezettség hatálya alá, hatóság nyilvántartásba kell venni: a) a hulladékgyűjtést vagy -szállítást hivatásszerűen végzőket, ill. létesítményeket; b) a kereskedőket és közvetítőket; c) a mentesség alá tartozókat. Lehetőség szerint a hatóságok kezelésében lévő nyilvántartásokat kell felhasználni a nyilvántartásba vételi folyamathoz szükséges információk beszerzéséhez. Jogi feltételek kormány szinten kidolgozandók, vh. általánosan nem!

30 Egyebek Általában maradnak! Megteremti az irányelvben foglalt rendelkezések megszegése esetére a szankcionálás lehetőségét – bírság rendelet, BTK, PTK A településihulladék-égetés meghatározott energia-hatékonyság elérése esetén hasznosításnak minősülhet; Energiahatékonyság = (Ep -( Ef + Ei)) / (0.97 x (Ew + Ef)) > 0,6 (0,65) Hulladékgazdálkodási tervek, megelőzési programok 6 évre – új tartalmi kritériumok, új vhr., 3 évente felülvizsgálat, felügyelőségek?

31 I. Ártalmatlanítási műveletek D1-D15*
Mellékletek I. Ártalmatlanítási műveletek D1-D15* II. Hasznosítási műveletek R1-R13* III. A hulladék veszélyességét eredményező tulajdonságok H1-H15 IV. Példák a hulladékmegelőző intézkedésekre 1-16 Volt 1. melléklet megszűnik!


Letölteni ppt "2017.04.02. A hulladékgazdálkodási törvény módosítása az új keretirányelv tükrében 2010. Markó Csaba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések