Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Füle Lajos: Kötél fölött

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Füle Lajos: Kötél fölött"— Előadás másolata:

1 Füle Lajos: Kötél fölött
Korunk mélységei fölött Utunk kifeszített kötél. A kegyelem hálója véd, így haladunk hazánk felé

2 Mi az igazság a relaxációról?
A lelki immunhiányos állapot egyik okozója

3 Diákrelax program a Nemzeti alaptantervben
A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület részvételével került kidolgozásra az a program, mely a tanárok és diákok relaxációs képességének a fejlesztésére irányul. A Diákrelax felépítése magában foglalja az autogén tréninget, a progresszív relaxációt, mozgásmeditációt, … stresszkezelést, …a szimbolikus gondolkozást, … mesemunkát….

4 Valóban semleges és ártalmatlan?
Relaxáció =meditáció = autogén tréning

5 A „relaxáció” eredeti jelentése
Megtévesztő trükk: ismert fogalmat más tartalommal megtölteni. Relaxáció = lazítás: sport jellegű mozgással - dinamikus és ritmikus – egybekötött kikapcsolódás → stressz-oldó hatás A testnevelés óra célja: testedzés + kikapcsolódás, levezetés, lazítás a komolyabb „tudományokból”.

6 A relaxáció jelentése ma
Távol-keleti pogány vallásokból átvett lelkigyakorlat. Célja: a test és lélek teljes csendjének eléréséhez az ember kapcsolatba kerüljön az adott vallás „istenségeivel”. „Vallástalanított” változat: a mai ember ettől várja lelke békességét. Tévedése: a békesség a tudat kikapcsolásával, önmagunkba fordulással érhető el.

7 a gyermekek jogai és méltósága elleni erőszak új és kifinomult formái!
Az iskoláinkban bevezetni kívánt relaxáció, vizualizáció, fantázia utazások… Szerzőik szerint: stressz-oldást szolgálják – A valóságban: hipnózis technikák, világnézetileg nem semleges Súlyosan sérti a hit- és vallásszabadságot, a gyermekek jogai és méltósága elleni erőszak új és kifinomult formái!

8 Nem kötelező, „csak” ajánlott? ↨ Kellő ismeret? Ráadásul kötelező!
Ellentámadás? Nem kötelező, „csak” ajánlott? ↨ Kellő ismeret? Ráadásul kötelező!

9 A kellő ismeret kezdete…

10 A démonvilág kapcsolatot keres az emberrel
Kölcsönös keresések A Bibliából tudjuk: Isten keresi az embert A démonvilág kapcsolatot keres az emberrel Az ember is keresi a kapcsolatot a természetfeletti világgal, ill. Istennel, de nem tudja, hogy a szent Isten nem közelíthető meg bármilyen úton A pszichotechnikák során elért misztikus tapasztalatok és élmények a démoni- szellemi világhoz való kapcsolódás következményei!

11 Nem tudatos a kapcsolat-keresés
A mai ember szabadulást a stressztől, az agressziótól, gyors regenerálódást, hatékonyabb tanulást, békességet, boldogságot…. keres. El sem hiszi, hogy a gyermekek könnyebb kezelhetőségét, fegyelmezhetőségét, kiegyensúlyozottabb voltukat, agresszivitásuk megelőzését, a tanulás jobb hatékonyságát, vagy stressz-oldást célzó relaxációs módszerek kapcsolatfelvételt eredményezhetnek.

12 A stressz ellensúlyozása
A meditációs módszerek nem alkalmasak a stressz oldására. A stressz valóságos ellensúlyozása életmódszerűen végzett dinamikus mozgás révén lehetséges.

13 A 20.sz.-i agykutatás: van „vevő-készülékünk”
Megdőlt a materialista felfogás. Az agy: →bonyolult komputer, de nem öntevékeny; irányítója (használója) az „én”, a lélek. → olyan, mint a rádió, mely a saját lelkünk adását fogja. De más szellem is használhatja, ill. „antennái” idegen adást is képesek fogni… Az „antennák” felvevő képességét fokozni lehet !

14 1. Passzív meditáció = módosult tudatállapot = transz
Egyfajta éber tudatállapot, amikor nincs teljesen kikapcsolva a tudat „komputere”, mint alváskor, de két alapvető funkciója, az elemző gondolkodás és az akarat blokkolt. Az elérés módja: relaxáció = meditáció A meditáció ≠ elmélkedés, hanem Racionális gondolkodás és akarat kikapcsolása

15 A módosult tudat-állapot elnevezései ill. elérésének módjai:
Agykontroll – alfába megy, szintjére süllyed Autogén tréning Relaxációs nyelvtanulás Jóga, légzési meditációk Gyertya-lángra koncentrálás Taize, v. noszvaji Elengedés Háza

16 „Keresztyén” meditáció imádság helyett
Kontempláció Csend-ima Összpontosító ima – - centering prayer Légzési ima

17 A relaxáció – meditáció célja
- függetlenül attól, hogy hindu, buddhista, iszlám vagy keresztény meditációról van szó - a test-lélek teljes csendje, a stressz leépítése, a transz elérése v. megtapasztalása: ahol újfajta érzékelés jelenik meg.

18 A transz elérése a racionális gondolkodás kikapcsolásával lehetséges -
Ehhez kell a hipnózis v. önhipnózis és Mantrák = varázsszavak monoton ismétlése Hindu istenségek nevei Ima-szavak ismételgetése, Ún. pozitív gondolat – pl.:„Ma velem valami jó történik!” Légzési ima: belégzéskor „Jézus”, kilégzéskor „Krisztus” „… kitisztult állapotba hozhatja a lelkünket”

19 A módosult tudatállapotban az egyén megnyílik
egy „ismeretlen” forrásból származó, de inspiráló gondolatok-érzések, sejtések, információk befogadására. Eredményképpen kellemes (máskor kellemetlen, sőt horrorisztikus) misztikus tapasztalatokat él át…

20 A transz állapotot rövidebb-hosszabb gyakorlás után érik el -
A gyermekek relaxációba, passzív, módosult tudatállapotba vitele sokkal könnyebb, mint a felnőtteké!

21 Meditáció↔Imádság Befelé irányul, hogy önmagában fedezzen fel valamilyen istent = Panteizmus - személytelen isten, ami mindenben benne van. Az emberben is létezik egy isteni szikra és ezt a bennünk rejlő istenséget kell a meditáció által felszabadítani, megtapasztalni és átélni. Istent keresi, szólítja meg, aki az emberen kívül van. Isten szent, aki a bűnös emberrel nem lép kapcsolatba, csak Jézus Krisztus helyettes áldozatára tekintettel. Az imádság józan és aktív tudati állapotot kíván, hiszen jól megfogalmazott szavakkal fordulunk Istenhez.

22 A transz elérhető, ha nem tudatosan keresik is
Hosszas TV nézés Mai monoton zene hallgatása; ezek pont úgy hatnak ránk, mint a mantrák ismételgetése… Kábítószerek hatására; fokozzák az „antennák” fogékonyságát

23 2. Aktív meditáció: Vizualizáció = imaginatív képi terápia: az ősi sámánizmus alapmódszere. Képzeleted „képernyőjén” megjeleníthetsz valamit vagy valakit, akár Jézus Krisztust is. Az öngyógyítás során önmagadat egészségesen. A vizualizált személyek önálló életre kelnek.

24 „e világ istenének” – 2Kor4,4, - a médiumaivá válnak,
Eredetileg a cél: a természetfeletti világgal való tudatos kapcsolatfelvétel - Jose Silva az ún. Magasabb Intelligenciával való kapcsolatról beszélt. A hipnózis technikák mai apostolai a kapcsolatfel- vételt már nem ismerik el – ilyenek: iskolai relaxáció ötlet-gazdája, agykontroll fő mestere Az ember teremtő tudatáról, a gondolat, a tudat hatalmáról, korlátlan képzeletünk erejéről és teremtményeiről beszélnek… pl.: az agykontroll „tanácsadói” csak képzeletbeli „tolmácsok” elménk tudatos és tudatalatti része között. „e világ istenének” – 2Kor4,4, - a médiumaivá válnak,

25 Kétféle értelmezés a hipnózis irodalma szerint
A spirituális felfogás démonok, szellemek hatását feltételezi. Az ember a módosult tudatállapotban kapcsolatba kerül a szellem-világgal és részben ellenőrzésük alá kerül. A pszichológia nézet ua a hatásokat és tapasztalatokat a „tudattalan” v. tudatalatti számlájára írja. A „tudattalan” az ember személyiségének a „leszakadt” része, a felettes „én”, v. belső tanácsadó. Tudattalan = démonok Összemosás! Ez nem „tudományos, csak materialista!

26 A relaxációs metodikák lefejezett vallási koncepció,
A pszichológia nézet lényege: nincsenek természetfeletti lények és erők, hanem a kellemes és kellemetlen misztikus tapasztalatok forrása a legbensőnkben van! Tudományos!? Az összes keleti vallás alapkoncepciója is ugyanez - minden az ember legbensőbb lényében rejlik. ↓↓↓↓ A relaxációs metodikák lefejezett vallási koncepció, ami a gyermekeinket veszélybe sodorja: hogy fogékonnyá válhatnak a démon világ hatásaira; tanácsaira, irányítására és idegrendszert károsító befolyásukra. Mindegy, hogy „e világ istenét” hogyan nevezzük: tudattalannak, felettes én-nek vagy Sátánnak…

27 Mit tanít a Biblia a láthatatlan világgal való kapcsolatokról?
Újból és újból az Úr Jézus Jó pásztor példázatához térek vissza ennek a kérdésnek a megválaszolásakor. Ebben Jézus Krisztus : a látható és láthatatlan világ közötti kapcsolatokról beszél. Jn10,1-10.

28 Jézus Krisztus és az ajtó
Isten Jézus Krisztusban közeledik, az írott ige olvasása vagy hallgatása által. Az „ajtón” át érkezik, és az „ajtóőr” ajtót nyit neki. A lelkünk=„szív”-ünk, melynek „ajtóőre” és „ajtaja” az értelmünk és az akaratunk. Istennek nem a csend az „anyanyelve”. Értelmes szavakkal=igéje által szólít meg - „a hit hallásból van” - Rm10,17 -, az értelmünkre hat, meggyőz minket és így aktivizálja az akaratunkat.

29 Istenhez csak egy bejárat van: a Jézus Krisztusba vetett hit az ajtó!
Jézus Krisztus nem úgy ajtó, ahogy a légzési-ima kínálja = istenkáromlás. Aki az „ajtón” Jézus Krisztuson rendeltetésszerűen lép át, - az Ő nevében hittel hivatkozik helyettes áldozatára, → az „megtarttatik”. A bukott ember nem tud megjelenni a szent Isten előtt, mert a bűntorlasz elválasztja. ”bejár és kijár” → ez a természetfeletti világgal való rendszeres kapcsolattartás az imádságnak ≠meditáció

30 A tolvaj és az ajtó A Gonosz is keresi az embert, de nem az ajtón át, - az ember meggyőzésé útján érkezik →kerülőt használ. Jézus Krisztus tolvajnak nevezi… Erről ismerhető fel, hogy megkerüli az ajtót, JÉZUS Krisztust is és az ember akaratát is! Sátán befolyása alá akarja vonni az embert. Célja: lelkileg és testileg kifosszon és Istentől, az üdvösségtől elszakítson, hiszen „emberölő volt kezdettől fogva” - Jn8,44. A relaxációs módszerek a „tolvajnak” jó utat kínálnak a „beköltözéshez”, mert az ember lelke hozzáférhető az értelmét és akaratát megkerülő utakon is! Tehát: kikapcsoltatja az ember értelmét és akaratát!

31 Lazítás (relaxáció) = ajtónyitás
A veszély fő tényezője az ember értelmének és akaratának a kikapcsolása → bármiféle befolyás kiszolgáltatottjává válik! Maga a kapunyitás a veszélyes! Ha lemondok a tudatom feletti ellenőrzésről, akkor a passzivitás következtében az agyamhoz könnyebben hozzáférő idegen "szellemeket" semmi sem fogja gátolni abban, hogy használják az agyamat.

32 Az ember lelkiismerete, értelme és akarata = lelki immunrendszer.
Lelki immunológia Az ember lelkiismerete, értelme és akarata = lelki immunrendszer. Ha ezeket engedi kikapcsolni: lelki immunhiányos állapot. Ua a passzivitás eredménye a megváltozott tudatállapot, melyben az agy különösen is fogékony idegen szellemi hatásokra. Ezekről a „hatásokról” - Isten igéjéből tudhatjuk; - minden bizonnyal ellenségesek. Lazítási technikák = a lelki immunrendszer kikapcsolása + fokozott fertőzési veszély! Mintha egy szervátültetésen frissen átesett és az immunrendszert bénító szereket szedő beteget steril szoba és gyógyszeres védelem helyett fertőző osztályra fektetnénk be!

33 A "CSAK" LAZÍTÁSI MÓDSZEREKnél
a passzív meditáció, az orvosi autogén tréning, a relaxációs tanulási módszerek, vagy a jóga – a kapcsolatfelvétel nem cél, csak „melléktermék”. ↓↓ Az ember úgy nyit ajtót az ellenséges szellemvilágnak, hogy nem tudja, hogy mit csinál. Az „idegen” hangját követve, az „ajtó” – Jézus Krisztus - megkerülésével a karámon kívülre merészkedik, ahol a farkas vadászterülete van.

34 Minden „aktív meditációt” használó módszernél -
A vizualizációs gyakorlatok, fantáziautazások, ún. keresztyén meditációk, az Agykontroll, reiki – cél (bár tagadják) a kapcsolatfelvétel: a karámon kívülre merészkedők kapcsolatot keresnek jó szellemekkel, v. felettes „én”jükkel. A találkozás sikerülhet is, de csak „juhoknak” öltözött „farkasok­kal” - Mt7,15.

35 Az okkult pszichotechnikák veszélyei
A relaxáció a hipnózis kiváltásának speciális technikája. Relaxáció – meditáció – vizualizáció – fantáziautazások és az „igazi” hipnózis egyazon fának az ágai =okkult gyakorlatok → kapunyitás lehet a démoni világ felé. Hipnózis szakértők - LeCron, Eberwein, L. Chertok, R. Franzke – a módosult tudatállapotba vitel veszélyekkel járhat…

36 A relaxáció „szövődményei”
kábultság, érzékelési-, gondolkodási zavarok, fejfájás, rosszullét, szédülés, depresszió, pánik reakciók, félelmek, kényszerek, antiszociális cselekedetek, a megidézett lények többnyire agresszívek, feltétlen engedelmességet követelnek, horrorisztikus és testen kívüli élmények.

37 A veszélyek kockázata nagyobb, ha nem szakemberek irányítják →rossz következmények eshetősége fel sem vetődik!? „Diákrelax” 60 órás "gyorstalpalóin” felkészített pedagógusok!? Képmás (2013.márc.): 2+3év →okl.pszichológus: „még nincs semmiféle jogosítványa, hogy belenyúljon az emberi lélekbe.” +4 év →szakpszichológus +3 év →pszichoterapeuta, Aki csak „gyorstalpalón elvégez egy-egy tanfolyamot, az hályogkovácsként rombolhatja a lelkeket.” (!?) Vagy a gyermekeket módosult tudatállapotba vivő pedagógus nem nyúl bele az emberi lélekbe?

38 A lelki AIDS tünetei: Süketté és vakká válik Isten szavára, a hit dolgaira… Elmegyógyászati tünetek: kényszergondolatok; öngyilkossági, gyilkossági, lopási, káromlási. Szorongások, fóbiák, hallucinációk, érzékcsalódások, kedélyzavarok, depresszió. Ön- és közveszélyes zavarok: dührohamok, törési, zúzási kényszer, rendkívüli agresszivitás. Acutan fellépő, okkult eredetű elmebaj. Szerintünk az ilyen ember agyához hozzáférnek démonok és ki is használják ezt. Az embernek „nem test és vér ellen” van harca, hanem „erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen” - Ef6,12.

39 Mi a teendőnk? Mi magunk ezekhez az ismeretekhez szabjuk a gyakorlatunkat. Ha korábban ilyesmibe keveredtünk, azt bánjuk meg és imádságban valljuk meg bűnként Istennek. Álljunk be a felvilágosítás szolgálatába! Ám mit is jelent ez a felvilágosító szolgálat? Vannak-e érveink a relaxáció ellen? Feladatunk-e a relaxáció ellen folytatni a harcot? Mi a mi küldetésünk és feladatunk?

40 A Gonosz által manipuláltak számára nincsenek érveink.
A Gonosz el fogja hitetni az egész földkerekséget – Jel12,9. A relaxációt gyakorlók „jó” tapasztalatokkal és élményekkel is rendelkeznek. Amíg jó „médiumok”, a Gonosz nem is kezdi behajtani az adóságaikat ↔ ua süketek és vakok az igaz hit dolgaira. Hasonló látásra és hozzáállásra van szükségünk, ahogyan az első gyülekezet látta a világ történéseit - Apcsel4,23-31, Csak az történik, amiről a mi Urunk keze és tanácsa „eleve elvégezte, hogy megtörténjék”

41 Nem a hitetés egyes tételei ellen kell harcba szállnunk.
A világ démonizálódása nem kivétel. Nekünk nem az a dolgunk, hogy ennek gátat vessünk, hiszen képtelenek is vagyunk rá. A küldetésünk ugyanaz, ami kezdettől is volt: az evangéliumnak való ellenállás, a démonizálódás közepette és ellenére bátran hirdetni Isten igéjét, az evangéliumot. Nem a hitetés egyes tételei ellen kell harcba szállnunk.

42 Az illetékesek felé mondjunk nem-et a relaxációra a gyermekeink érdekében
Hivatkozhatunk a relaxáció és hipnózis egyéb szakemberei szerinti veszélyekre… …a hipnózis törvényre, mely tiltja mind a csoportos, mind a laikus hipnózist... A módosult tudatállapotba vitel több, mint egy vénás injectió!!! érvelhetünk azzal, hogy nincs kellő számú szakember… Ám ezen túl nem dolgunk egy szélmalom harc folytatása.

43 A Krisztus-követők reflexes felvilágosítási vágya
Holott tudjuk, hogy élő hit nélkül a körülöttünk élők a kárhozatban vannak – Jn3,18 – és ott is maradnak akár sikerül, akár nem lebeszélni őket egy-egy okkult módszer használatáról. Tehát Jézus Krisztusban való megváltás örömüzenetét kell mondanunk és nem mást.

44 Köszönöm a figyelmet.

45 Aki bővebben szeretne tájékozódni, látogasson el az újszegedi ref.gyül. honlapjára:
Itt két tanulmány olvasható: 1. Prof.Dr. Reinhard Franzke: Hipnózis az iskolában – A gyerekek elleni erőszak új formái 2. Prof. Johan Malan: A keleti meditáció és a keresztyénség

46 Részletek dr.Bagdy Emőke professzor válaszából az iskolai alkalmazással kapcsolatosan:
…minden nap pár percet rá kell szánni, hogy feszültségeinket csökkentsük, és fel tudjuk magunkat tölteni energiával. A relaxációs eljárások igen sokfélék. A mozgásos, aktív, passzív, imaginatív – képi elemekkel dolgozó, vagy a belső, a tudat mozgására épülő meditatív eljárások… Az ősi kultúráknak része volt a meditáció, a relaxáció. A keleti kultúrák is ismerik és alkalmazzák ezt a tudást.

47 „Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló; de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik.” Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja. Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtarttatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (Jn10,1-10)

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57


Letölteni ppt "Füle Lajos: Kötél fölött"

Hasonló előadás


Google Hirdetések