Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A rehabilitációs és szociális rendszer megújulása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A rehabilitációs és szociális rendszer megújulása"— Előadás másolata:

1 A rehabilitációs és szociális rendszer megújulása

2 Korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasok száma

3 A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem előtt tartott szakmai célkitűzések
Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében a megmaradt, fejleszthető képességekre épülő, foglalkoztatás központú rehabilitáció biztosítása, a foglalkoztathatósági szempontok markánsabb érvényesítése. A kieső jövedelem miatti keresetpótlás

4 Jogalkotás 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat a rehabilitációs hatóság létrehozásáról 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről 327/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

5 Az egészségkárosodás alapján különböző ellátásokban részesülők megoszlása

6 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően: rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás.

7 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásával összefüggő hatósági feladatok
Igénybejelentések fogadása Biztosítási jogviszony Egészségi állapot Jogosultság megállapítás Foglalkozási előzmény Szociális körülmények Ellátás megállapítás Foglalkozási rehabilitáció

8 A hatósági feladatok megosztása szakmai szempontból 2012. június 30-ig
Nyugdíjbiztosítás NRSZH Munkaügyi hivatalok Igénybejelentések fogadása Jogosultság megállapítása Biztosítási jogviszony Komplex minősítés Ellátás megállapítása Foglalkozási rehabilitáció

9 Rehabilitációs hatóság Jogosultság megállapítás
A hatósági feladatok megosztása szakmai szempontból július 1-jétől Nyugdíj-biztosítás Rehabilitációs hatóság Munkaügyi hivatalok Igénybejelentések fogadása Jogosultság megállapítás Biztosítási jogviszony Komplex minősítés Ellátás megállapítása Foglalkozási rehabilitáció

10 A hatósági feladatok megosztása szervezeti, felügyeleti szempontból 2012. június 30-ig
Szakmai irányítás, felügyelet Szakmai irányítás, felügyelet KIM Kormányhivatalok Nyugd. Bizt. Ig. NRSZH megyei kirendeltségei Munkaügyi hivatalok, kirendeltségek Igénybejelentések fogadása I. fokon Foglalkozási rehabilitáció Jogosultság megállapítás I. fokon I. fokú határozat Egyéb szakigazgatási szervek NRSZH regionális igazgatóságai Fellebbezések fogadása EMMI NMH ONYF NGM Jogosultság megállapítás II. fokon II. fokú határozat 10

11 A hatósági feladatok megosztása szervezeti, felügyeleti szempontból 2012. július 1-jétől
Szakmai irányítás, felügyelet KIM Kormányhivatalok Nyugd. Bizt. Ig. RSZSZ Munkaügyi hivatalok, kirendeltségek Igénybejelentés Jogosultság megáll. I. fok I. fokú hat. Foglal. rehab. Egyéb szakigazgatási szervek Fellebbezések fogadása EMMI NMH ONYF NRSZH NGM Jogosultság megáll. II. fok II. fokú hat. 11

12 A szervezeti átalakulás és az informatikai fejlesztés eredményeként az ügyfelek ügyeit egy rendszerben lehet kezelni (aktaszervezés) előtt Rehabili-tációs terv akta Képzési akta Bér-támogatási akta Állás-közvetítési akta TÁMOP akta NYUGDMEG akta Folyósítási akta Komplex minősítési akta Egyéb szak-vélemények aktája után Elbírálási akta Vizsgálati akta Rehabilitációs akta Egyesített akta 12

13 A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs minősítése
A megváltozott munkaképességű személyek a komplex bizottság döntése alapján az alábbi minősítéseket kaphatják: Kat. Egészségi állapot Rövid definíció (A) 60%- Foglalkoztatási szempontból nem minősül megváltozott munkaképességűnek, foglalkozási rehabilitációja nem indokolt B1 50-60% Foglalkozási rehabilitáció indokolt és javasolt B2 50-60 % Foglalkozási rehabilitáció indokolt , de nem javasolt C1 30-50 % Tartós foglalkozási rehabilitáció indokolt és javasolt C2 30-50 % Tartós foglalkozási rehabilitáció indokolt, de nem javasolt D - 30% Csak folyamatos támogatással foglalkoztatható E - 30% Önellátásra sem, vagy csak segítséggel képes

14 Az elsőfokú minősítési arányok alakulása az elmúlt 5 évben

15 Az új igényen alapuló vizsgálatok és az elutasítások számának alakulása az elmúlt 5 évben

16 Az elsőfokú határozati javaslatok korcsoportonkénti megoszlása az új igények vizsgálatain, 2012-ben

17 Az elsőfokú határozati javaslatok korcsoportonkénti megoszlása az esedékes vizsgálatokon, 2012-ben

18 Panasz- és jogorvoslati lehetőségek
Az eljárással kapcsolatos panaszok bejelentése: személyesen: a megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatain levélben: a 1071 Budapest, Damjanich u. 48. címen ben: az címen telefonon: a os, ingyenesen hívható zöldszámon

19 Panasz- és jogorvoslati lehetőségek
Az elsőfokú határozat ellen fellebbezést a megyei és fővárosi szakigazgatási szerveknél lehet benyújtani. A fellebbezések nyomán, másodfokon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jogorvoslati Főosztálya hoz határozatot. A másodfokú határozatok ellen a Munkaügyi Bíróságokon lehet fellebbezni.

20 Megváltozott munkaképességűek támogatásai 2012-ben
Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás Költségkompenzációs támogatás Rehabilitációs költségtámogatás Munka-rehabilitáció Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás Uniós programok

21 Megváltozott munkaképességűek támogatásai a 2013-ban
Munkahely rehabilitációs célú átalakítása (akkreditáció szükséges) Bér- és költségtámogatás (akkreditáció szükséges) Tranzitfoglalkoztatás Tartós támogatott foglalkoztatás Munka-rehabilitáció Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás Rehabilitációs kártya TÁMOP kiemelt projekt II. szakasza

22 Az akkreditáció struktúrája
Három szint (2012-ig): • alap – 5 év • rehabilitációs – 3 év • kiemelt – 2 év (feltételes) Egy szint (2013-től): akkreditációs tanúsítvány időbeli hatály nélkül

23 Alapvető követelmények (egységes rendszer)
Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés Bírósági, hatósági nyilvántartásba vétel (minimális működési idő kikötése nélkül) Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt, vagy arányuk a 25%-ot eléri Köztartozás-mentesség Nem áll csőd-, felszámolás vagy végelszámolás alatt Rendezett munkaügyi kapcsolatok Szolgáltatói kapcsolatrendszer Akadálymentesített környezet Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér

24 Pályázat a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatatásának költségvetési támogatására Pályázat kiírása november 17. Pályázat befogadása december 16. Pályázat értékelése, felterjesztés készítése a Pályázati bíráló bizottság részére december 21. Pályázati bíráló bizottság ülése: december 21., január 9., január 15. Az üléseket követően a Pályázati bíráló bizottság javaslatának megküldése a miniszter részére, 2 munkanapon belül döntés. 1 főre jutó támogatási összeg meghatározása: január 25. A nyertes pályázók akkreditációs tanúsítványának kiállítása: január 25-ig Keret- és támogatási szerződések megkötése: január végéig Támogatás első utalása: február 8. (1/12-ed rész) Egyéni foglalkoztatási megállapodásokhoz adatok feltöltése: február 19-ig Első elszámolás: február 20. Pályázni az NRSZH pályázatkezelő rendszerén keresztül lehetett (

25 A pályázatok elbírálási szempontjai
a foglalkozási rehabilitáció jogszabályokban meghatározott céljainak érvényesülése, a munkáltatónak az ellenőrzés alapján történő értékelése, a munkáltatónak a foglalkozási rehabilitáció céljának megvalósulását szolgáló feltételrendszere, a foglalkoztatni kívánt célcsoport helyzete, jelenléte az adott térségben, a foglalkozási rehabilitáció megvalósulásához rendelkezésre álló munkahelyek és munkafeladatok, a munkáltató egyéb bevételeiből a rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztésébe és működtetésébe történő visszaforgatás mértéke, az előállítandó termékek, illetve a megszervezett tevékenységek piacképessége, a munkáltatónak a piacok felkutatására irányuló tevékenysége, a munkáltató tevékenység-profilja mennyire szolgálja a foglalkozási rehabilitációt, a munkáltató kapcsolatrendszere az orvosi, szociális, képzési és foglalkozási rehabilitációban részt vevő szervezetekkel, személyekkel, a felajánlott foglalkoztatási kapacitások térségi elhelyezkedése, a miniszter által a pályázati kiírásban meghatározott egyéb szempontok.

26 Pályázat eredménye Regisztrált pályázó 408 Benyújtott pályázat 346
Nyertes pályázat fő Szerződést kötött fő Tartós foglalkoztatásra fő Tranzit foglalkoztatásra fő Lekötött forrás: Ft

27 Tranzitfoglalkoztatás
Cél a nyílt piaci munkába helyezés Legfeljebb 3 év Degresszív jellegű (2014-től) és a foglalkozási rehabilitáció sikeréhez, kimeneti teljesítményéhez kötött támogatás 1. évben 100% 2. évben 90% 3. évben 80% Maximum a teljes bér és járulékköltségek 75%-a (nem gazdasági tevékenységet végző nonprofit munkáltató esetében maximum 100%), egyéb költségek 100%-a téríthető meg. Munkakipróbálás (legfeljebb 4 hónap időtartamra) Hat hónapig nyomon követés

28 Tartós támogatott foglalkoztatás
Nincs időkorlát (korlátozás nélkül ismételten megállapítható) Kimeneti követelmény nem támasztható A támogatásnál nincs degresszivitás

29 A Rehabilitációs kártya
Igénylésére az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint: a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1), b) tartós foglalkozási rehabilitációt (C1) igényel. aki december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, rehabilitációs járadékban részesült. A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén adókedvezményben részesülhet, ez maximum a minimálbér kétszeresének 27%-a lehet.

30 A rehabilitációs kártya
Jelenleg mintegy 67 ezer fő rendelkezik rehabilitációs kártyával Júliusban főt foglalkoztatott cég, 117,8 MFt megtakarítás Októberben főt foglalkoztatott cég, 129,6 MFt megtakarítás Decemberben főt foglalkoztatott cég, 206,4 MFt megtakarítás

31 A megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek foglalkoztatásának költségvetési támogatása Az új szabályozás előtti foglalkoztatás Bértámogatás fő Költségtámogatás fő Költségkompenzációs támogatás fő Szociális foglalkoztatás fő Összesen fő (A költségkompenzációs támogatás a bértámogatás mellett igénybe vehető, így a létszámban átfedés van.) Az új szabályozást követő foglalkoztatás Rehabilitációs kártya fő Foglalkoztatási támogatás fő Összesen fő

32 TÁMOP-1.1.1.12/1 - Projekt Időtartama
Megvalósítás kezdete: december Bevonási időszak vége: június 30. Projektzárás dátuma: június 30. Célcsoportja: rehabilitációs ellátásban részesülő személyek rehabilitációs járadékban részesülő személyek (bevonásuk maximum 25%)

33 TÁMOP /1 – Főbb mutatók Előkészítő szakaszban érintett ügyfélszám: fő Bevonandó létszám: fő Mentori és egyéb szolgáltatásokba bevont ügyfelek száma: fő Képzési támogatásban részesül: fő szakmai képzésben, fő kompetenciafejlesztésben Bérköltség-támogatásban részesül: fő Programot sikeresen befejező: fő (szolgáltatás és/vagy valamely támogatási programelem sikeres befejezése)

34 TÁMOP-1.1.1.12/1 - Főbb támogatási elemek
Támogatások Bérköltség-támogatás, 5 hónapra, 100%-ig terjedő mértékben Képzési költség támogatása Utazási költség támogatása (munkába járáshoz, képzéshez, szolgáltatáshoz) Szolgáltatások 327/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében felsorolt szolgáltatások Külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások, tréningek Rehabilitációt elősegítő egyéb szolgáltatások (pl.: GURULÓ projekt)

35 Összefoglalás Elkészültek és hatályba léptek a rokkantellátás új rendszerének szabályai. Az új szabályozás legfőbb célja a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatás-központú rehabilitációjának hatékonyabb, átláthatóbb és eredményesebb működtetése. További feladat annak biztosítása, hogy a korábbinál összehangoltabban kapcsolódjanak egymáshoz a különböző ellátások és szolgáltatások.

36 és amiről nem sok szó esik…
A „Vár a pihenés” pályázat keretében, 2012-ben fogyatékossággal élő jutott térítésmentes nyaralási lehetőséghez!

37 Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről
(KENYSZI) 2012. március 1-jétől a napi jelentési kötelezettség teljesítése minden engedélyes számára kötelező, jogkövetkezmény nélkül. 2012. július 1-jétől finanszírozási jogkövetkezmény alkalmazása a napi jelentési kötelezettség elmulasztása esetén. Az NRSZH a rendszer fejlesztését koordinálta, valamint a működtetést végzi. 37 37

38 A KENYSZI rendszer létrehozásának céljai
Országosan egységes elektronikus nyilvántartás kialakítása a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások területén, Naprakész igénybevevői adatok álljanak rendelkezésre, Hosszútávon az adminisztrációs terhek csökkentése, Párhuzamosságok kiszűrése, Jogszabályoknak, szakmai szabályoknak való megfelelőség biztosítása, Költségvetési források hatékony felhasználása, Ágazati tervezés támogatása. 38 38

39 A KENYSZI rendszer használatának jelenlegi adatai
Jelentési kötelezettséggel bíró fenntartók száma: 3 213 Nyilvántartott szolgáltatások száma: Adatrögzítő munkatársak száma: Rendszerben rögzített igénybevevők száma: Rendszerben lévő igénybevételek (megállapodások, határozatok) száma: Hétköznapokon átlagosan több mint félmillió, hétvégén mintegy 170 ezer ügyfél igénybevételi adatainak rögzítése. 39 39

40 A KENYSZI rendszerben rögzített igénybe vevők számának alakulása 2012-ben
40 40

41 Felhasználók támogatása
Felhasználói kézikönyv, GYIK Szociális Ágazati Portál Call center Elektronikus hibabejelentő felület kialakítása. Hibajelzések száma csökkent: rendszerszintű hiba nem jelentkezik, ütközések kivizsgálása iránti igény bővült, igénybevevők egyéni adatai iránti igény növekedett.

42 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokat igénybe vevők aránya 1000 lakosra (kistérségi bontásban)

43 Az ellátott személyek korfája, ellátástípusok szerint (fő)
– 08.

44 A KENYSZI rendszer használatának átmeneti változása
Átmeneti jelleggel december 15-ig, a július 1.- november 30. közötti időszakra további egy alkalommal bővült az napi jelentés önellenőrzésének száma: a tévesen megtett eddigi önellenőrzések további egy alkalommal, az adott időszakban még nem önellenőrzött napi igénybevételek kettő alkalommal módosíthatóakká váltak. Az átmeneti önellenőrzési lehetőség által az adatszolgáltatóknak lehetősége volt a korábban tévesen vagy hiányosan rögzített napi jelentések korrigálására. Az plusz önellenőrzéssel mintegy 150 ezer napi igénybe vételi adat vonatkozásában éltek az adatszolgáltatók.

45 A KENYSZI rendszerrel kapcsolatban tájékoztatás, hibabejelentés:
telefonon: (06 1) ben: interneten: 45 45

46 megtisztelő figyelmüket!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A rehabilitációs és szociális rendszer megújulása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések