Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály"— Előadás másolata:

1 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály
A fogyatékos emberek foglalkoztatásának helyzete Magyarországon évben Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

2 Néhány gondolat az ENSZ egyezményből
Értékes hozzájárulás közösségük általános jólétéhez és sokszínűségéhez Teljes körű részvétel a társadalom emberi, szociális és gazdasági fejlődésében   Munkavállalás és foglalkoztatás nyitott, befogadó és hozzáférhető munkaerő-piacon szabadon választott és elfogadott munka révén nyerhető megélhetés lehetőségének jogát. a fogyatékos személyek hatékony hozzáférése a közvetítői szolgáltatásokhoz, valamint a szakképzéshez és továbbképzésekhez. Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 2

3 Néhány gondolat az ENSZ egyezményből
Elősegítsék a fogyatékossággal élő személyek munkatapasztalat-szerzését a nyílt munkaerőpiacon; támogassák a fogyatékossággal élő személyeknek szóló szakképzési és szakmai rehabilitációt, a munkában tartási és munkába való visszatérést segítő programokat. Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 3

4 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály
és az EU 2020 stratégiából Kiemelten fontos, hogy a döntéshozók a kormányzat valamennyi szintjén tudatában legyenek annak, hogy az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása érdekében az Európa stratégiát hatékonyan kell végrehajtani helyi szinten. Az is rendkívül lényeges, hogy mindegyik szereplő kivegye a részét a folyamatból, és életbe léptesse a szükséges változtatásokat . Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatott ság aránya elérje a 75%- ot. Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 4

5 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály
Szakmai alapelvek A meglévő értékek megtartása A munkában lévők megtartása, létszám bővítése Értékteremtő munka erősítése Átlátható, egyszerű rendszerek működtetése Egységes támogatás, rugalmas felhasználás Kimeneti szabályozás, teljesítménykövetelmény Stabilitás és nyitottság megteremtése Ösztönzés és érdekeltség megteremtése Teljességre törekvés, szempontok figyelembe vétele Tartalmi elemekre fókuszáló ellenőrzés Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 5

6 A foglalkozási rehabilitáció új rendszeréhez kapcsolódó jogszabályok
6 A foglalkozási rehabilitáció új rendszeréhez kapcsolódó jogszabályok 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről. 95/2012. (V. 15.) Korm. Rend. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a szakmai irányítása alá tartozó Rehabilitációs Szakigazgatási Szervekről 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet A rehabilitációs orvos- szakértői névjegyzékről 6 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

7 Jogszabályváltozások
A január 1-jétől a rehabilitációs ellátás melletti kereső tevékenység esetén az ellátás folyósítása csak a heti húsz órát meghaladó munkaidő esetén szünetel majd. A határozott idejű foglalkoztatás az Mt-től eltérően 5 évet meghaladóan is lehetővé vált a rehabilitációs foglalkoztatásban és a szociális foglalkoztatásban is. Foglalkoztatási támogatásban részesíthető megváltozott munkaképességű emberek köre kibővült  pl. aki március 31-éig benyújtott nyilatkozatában kérte a komplex minősítés elvégzését 7 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

8 Várható Jogszabályváltozások
Szociális foglalkoztatás szerződéseinek hatálya egy évvel meghosszabbodik Munkaidőkeret kiterjesztésre kerül a tartós támogatottakra is „E” kategóriába tartozók támogatott foglalkoztatásban történő részvétele lehetővé válik A rehabilitációs mentor és tanácsadó pl. egy személy is lehet osztott 2-2 órában a 20 fő alatti foglalkoztatók esetében, és amennyiben MMK- s személy látja el 100%-ban elszámolható Egyszerűsödik az akkreditációs eljárás Bevezetésre kerül a munkahely- teremtési támogatás Ősszel az Mmtv. is módosításra kerül Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 8

9 Az új rehabilitációs foglalkoztatási támogatási rendszer célja
a megváltozott munkaképességű munkavállalók fejlesztése, a képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése, a felülvizsgálat alapján rehabilitálható megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése 9 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

10 A célok elérésének eszközei
Rehabilitációs hozzájárulás Szociális foglalkoztatás Akkreditált foglalkoztatás Rehabilitációs kártya Munkaerő-piaci szolgáltatók Pályázati, fejlesztési programok Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 1010

11 Az alapelvek megvalósítása, példa
tartós foglalkoztatás: a megváltozott munkaképességű munkavállaló munka- készségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése. időtartama: legfeljebb 3 évre állapítható meg és korlátozás nélkül ismételten megállapítható. tranzit foglalkoztatás: a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között történő felkészítése a nyílt munkaerőpiacon való folyamatos foglalkoztatásra. időtartama: egy alkalommal, legfeljebb 3 évre állapítható meg. Célja akkor valósul meg: ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónap folyamatos munka keretében a nyílt munka- erőpiacon elhelyezkedik, ezt 6 hónapig nyomon követik. Munkapróba: munkatapasztalat, munkagyakorlat szerzése céljából legfeljebb 4 hónapra befogadó munkáltatóhoz kihelyezhető. 1111 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

12 A Rehabilitációs kártya
Rehabilitációs kártya igénylésére az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, c) az a személy is jogosult, aki december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, rehabilitációs járadékban részesült. A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén adókedvezményben részesülhet, ez maximum a minimálbér kétszeresének 27%-a lehet. A rehabilitációs kártyát a rehabilitációs hatóságnál (RSZSZ) lehet igényelni. 1212 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

13 Pályázatok az Új Széchenyi terv keretében az átalakítás támogatására
TÁMOP 5.3.8 Cél a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, piaci integrációjának elősegítése, javítása Célcsoport: kiemelt projekt konzorciumi tagjai egyéb munkaerő-piaci szolgáltatók a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató vállalkozások Eszközök: képzések szakmai és informatikai fejlesztések munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása országos szakmai módszertani és informatikai központ létrehozása Időtartam: Forrás: 9,8 Mrd Ft 1313 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

14 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály
TÁMOP 1.1.1 Cél a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Célcsoport a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzéshez sikeresen rehabilitálható megváltozott munkaképességű emberek Eszközök: nyílt munkaerő- piaci munkahelyeken a foglalkoztatás feltételeinek megteremtése korábbi munkahelyre való visszatérés vagy az újbóli elhelyezkedés támogatása komplex munkaerő- piaci programok és szolgáltatások foglalkozási rehabilitáció támogatása Időtartam: Forrás : 11,7 Mrd Ft 1414 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

15 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály
TIOP 4.2.1 A pályázat célja: a közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítése felmérésén alapján valósulhat meg. a program távú célja továbbá az is, hogy a TIOP és más operatív programok keretében megvalósuló akadálymentesítési konstrukciók költséghatékony módon kerüljenek felhasználásra. A program időpontja a 2013-es év. A megpályázható forráskeret 5,2 milliárd Ft. 1515 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

16 A megváltozott munkaképességű emberek támogatott foglalkoztatása
Az új szabályozás előtti foglalkoztatás Bértámogatás fő Költségtámogatás és költségkompenzáció fő Szociális foglalkoztatás fő Összesen fő Az új szabályozást követő foglalkoztatás Rehabilitációs kártya fő Foglalkoztatási támogatás fő Szociális foglalkoztatás fő Összesen fő A Rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatás havonta bővül, a tranzitfoglalkoztatás új támogatott foglalkoztatottnak ad lehetőséget. 1616 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

17 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály
Köszönöm a figyelmet! Dávid István főosztályvezető  Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály telefon: (06-1) telefax: (06-1) mobil: eroforrasok-miniszteriuma 1717 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály


Letölteni ppt "Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések