Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási támogatási rendszerének tervezett változásai Készült Dávid István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási támogatási rendszerének tervezett változásai Készült Dávid István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma."— Előadás másolata:

1 A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási támogatási rendszerének tervezett változásai
Készült Dávid István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Foglalkozási Rehabilitációs Főosztályvezetője előadásából KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

2 Új jogszabályok 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról határozat a rehabilitációs hatóság létrehozásáról 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat a rehabilitációs hatóság létrehozásáról 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről. 95/2012. Korm. Rend. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a szakmai irányítása alá tartozó Rehabilitációs Szakigazgatási Szervekről KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

3 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (általános csoportmentességi rendelet)
A rendeletet a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő munkavállalóknak nyújtott támogatásokat is tartalmazza. „A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő munkavállalók után nyújtott támogatás ösztönző hatását létezőnek kell tekinteni, ha a támogatás az érintett vállalkozás által foglalkoztatott hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő munkavállalók létszámának nettó növekedését eredményezi.” KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

4 A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók képzésének és elhelyezkedésének támogatása, valamint a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos többletköltségek ellentételezése a Közösség és a tagállamok gazdasági és szociális politikájának központi célkitűzése. A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a támogatható költségek 75 %-át. A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása meghatározott többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a támogatható költségek 100 %-át. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

5 Új minősítési kategóriák
A: rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60% feletti egészségi állapot) B1: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (50-60% közötti egészségi állapot). B2: egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (50-60% közötti egészségi állapot) C1: tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (30-50% közötti egészségi állapot). C2: egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (30-50% közötti egészségi állapot) D: csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállaló (30% alatti egészségi állapot). E: egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

6 Rehabilitációs ellátásra jogosultak
A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálható, ezen belül Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel Tranzit foglalkoztatás Tartós támogatással történő foglalkoztatás KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

7 Rehabilitációs ellátás
A rehabilitációs ellátás keretében a megváltozott munkaképességű személy jogosult a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges rehabilitációs szolgáltatásokra rehabilitációs pénzbeli ellátásra – mindaddig, amíg munkaviszonya nincs. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs hatósággal történő együttműködésre köteles, amelynek keretében teljesíti a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket. (pl. képzés, szolgáltatás, rehabilitációs célú munkaközvetítés.) KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

8 Tranzitfoglalkoztatás
Cél a nyílt piaci munkába helyezés Legfeljebb 3 év Degresszív jellegű és a foglalkozási rehabilitáció sikeréhez, kimeneti teljesítményéhez kötött támogatás 1. évben 100% 2. évben 90% 3. évben 80% Maximum a teljes bér és járulékköltségek 75%-a, egyéb költségek 100%-a téríthető meg. Munkakipróbálás (legfeljebb 4 hónap időtartamra) Nyílt piaci kihelyezés követelményének rendszerbe építése Hat hónapig nyomonkövetés KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

9 A Rehabilitációs kártya
Rehabilitációs kártya igénylésére az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. Az a személy is jogosult, aki december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, rehabilitációs járadékban részesült. A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén adókedvezményben részesülhet, ez maximum a minimálbér kétszeresének 27%-a lehet. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

10 Foglalkozási támogatás feltétele az akkreditáció
Egységes akkreditációs tanúsítvány határozatlan időre Egységes követelményrendszerrel a foglalkoztató a támogatás céljának megvalósítására alkalmas feltételekkel rendelkezik Ellenőrzés több lépcsős szankcionálási eszközrendszerrel felruházott, fokozott szakmai felelősséggel rendelkező ellenőrzési egység Akkreditáció feltétele hogy a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak havi statisztikai állományi létszáma a 30 főt eléri vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja, KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

11 Támogatások (jelenleg)
Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás (akkreditáció szükséges) Költségkompenzációs támogatás (akkreditáció és a minisztériummal kötött megállapodás szükséges) Rehabilitációs költségtámogatás (akkreditáció és a minisztériummal kötött szerződés szükséges) Szociális intézményen belüli foglalkoztatás Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás Munka-rehabilitáció KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

12 Támogatások (tervezett)
Munkahely rehabilitációs célú átalakítása (akkreditáció szükséges) Bér- és járulékai (akkreditáció szükséges) Költségkompenzáció (akkreditáció szükséges) Akadálymentes környezet Eszközök Segítő személy Egyéb költségek Rehabilitációs kártya (tranzitfoglalkoztatás esetében akkreditáció nem szükséges) Pozitív ösztönző (akkreditáció szükséges, a tranzitfoglalkoztatás eredményességének függvényében) Terápiás célú foglalkoztatás KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

13 Tartós támogatott foglalkoztatás
„D” minősítési fokozatba tartozók, általában ebbe a kategóriába tartoznak a súlyos fogyatékossággal élő és az értelmi fogyatékos személyek Nincs időkorlát Kimeneti követelmény nem támasztható A támogatásnál nincs degresszivitás A célcsoport foglalkoztatása bér- és költségkompenzációval valósul meg. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

14 A támogatás pályázati rendszerben működik
A pályázati rendszernek biztosítania kell a foglalkoztatók kiszámítható működését, azonban a támogatási rendszer finanszírozása az éves költségvetés függvényében realizálható, tehát a hosszabb távú szerződések kötésének a lehetősége korlátos. A foglalkoztatottak rehabilitációjához szükséges időtartamra, (célszerű eseményhez kötötten, tranzitfoglalkoztatás esetén legfeljebb 3 év) munkáltatók az egyénnel munkaviszonyt létesítenek és az egyénre szóló támogatási szerződésben, vállalják a foglalkozási rehabilitációjának megvalósítását. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

15 A támogatás módja, formája
alapfeltétele a megfelelő akkreditációs tanúsítvány 3 éves időtartamra pályázatot kell benyújtani A pályázatot a társadalmi esélyegyenlőség elősegítéséért felelős miniszter írja ki, dönt a pályázatok elfogadásáról és a keretszerződések megkötéséről. A pályáztatás évenként történik, a keretszerződés 1 évvel hosszabbodik KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

16 Finanszírozási szerződés
Finanszírozási szerződés megkötésére, ami a keretszerződésben befogadott foglalkoztatási kapacitások egészére, vagy egy részére vonatkozhat. A finanszírozási szerződés ennek megfelelően két tételből tevődik össze akik munkaviszonya az adott évben részben vagy az év egészében fennáll az év során új belépő ügyfelek foglalkoztatás támogatásának várható összege. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

17 A foglalkoztatás célja, megvalósítás eszközei
A védett körülmények közötti tartós foglalkoztatás helyett a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése és legfőképpen a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése A cél elérését a segítők rehabilitációs tanácsadó rehabilitációs mentor segítő személy valamint a munkáltató és a RSZSZ között létrejött, az egyénre szóló foglalkoztatási megállapodás, valamint az egyén és a RSZSZ között létrejött rehabilitációs terv garantálja. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

18 A foglalkoztatás időtartama
A finanszírozási szerződés egy főnek a finanszírozási évre számolt napi átlagban 6 órás munkaidőben való foglalkoztatását finanszírozza. Az ettől eltérő átlagos időtartamú foglalkoztatás esetén a felhasználható támogatás arányosan csökken. Tekintettel arra, hogy az egyén foglalkoztatása állapotától függően napi 4 és 8 óra között változhat, bérezése ennek és teljesítményének megfelelően változik. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

19 Munkakapcsolatok Az egyén bármely fázisában van a foglalkozási rehabilitációs folyamatnak, az RSZSZ ügyfele, tehát a képzés, szolgáltatás befejezését követően a foglalkoztatásba helyezését (visszahelyezését) az RSZSZ végzi. Munkaerő-piaci szolgáltatókkal a kihelyezés és a foglalkoztatás időtartama alatt nyújtandó szolgáltatások miatt ajánlott az együttműködés. KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

20 Pályázatok az Új Széchenyi terv keretében az átalakítás támogatására
TÁMOP 5.3.8 Cél a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, piaci integrációjának elősegítése, javítása Célcsoport - kiemelt projekt konzorciumi tagjai - egyéb munkaerő-piaci szolgáltatók - a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató vállalkozások Eszközök képzések - szakmai és informatikai fejlesztések - munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása - országos szakmai módszertani és informatikai központ létrehozása Időtartam Forrás 9,8 Mrd Ft KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

21 TÁMOP 1.1.1 Cél a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Célcsoport a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzéshez sikeresen rehabilitálható megváltozott munkaképességű emberek Eszközök nyílt munkaerő-piaci munkahelyeken a foglalkoztatás feltételeinek megteremtése korábbi munkahelyre való visszatérés vagy az újbóli elhelyezkedés támogatása komplex munkaerő-piaci programok és szolgáltatások foglalkozási rehabilitáció támogatása Időtartam Forrás 11,7 Mrd Ft KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg

22 TIOP 4.2.1 Cél a közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének feltérképezése Lépései: A kormányzati felelősségi körbe tartozó épületekben nyújtott közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetőségének felmérése hosszútávon használható, frissíthető adatbázis létrehozása Távlati cél: TIOP és más operatív programok keretében megvalósuló akadálymentesítési konstrukciók költséghatékony felhasználásának elősegítése Időtartam 2012 Forrás 8 Mrd Ft KézenFogva Alapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Telefon: +36 (1) , +36 (1) Honlap: tg


Letölteni ppt "A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási támogatási rendszerének tervezett változásai Készült Dávid István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések