Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közoktatás-fejlesztési projektek az Európai Unió

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közoktatás-fejlesztési projektek az Európai Unió"— Előadás másolata:

1 Közoktatás-fejlesztési projektek az Európai Unió
Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Oktatási esélyegyenlőség és integráció A TÁMOP kiemelt projekt Dallos Tamásné Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Közoktatás-fejlesztési projektek az Európai Unió támogatásával SZAKMAI NAP Hajdúszoboszló, március 30.

2 Az előzmények – elkötelezettség
Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Az előzmények – elkötelezettség

3 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények
Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulnak bűnösnek lenni. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bizalommal élni. Ha a gyerekek megdicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltóságban élnek, megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek, megtanulják, mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világon. (Dorothy Law Holtz: Gyerekekről)

4 Előzmények – jogszabályi háttér I.
Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Előzmények – jogszabályi háttér I. a szegregáció, a diszkrimináció tilalma az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása Közoktatásról szóló törvény. 121.§ 14. pont szülői nyilatkoztatás a jegyzői feladatellátás keretében 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet szerinti jegyzői adatgyűjtés (7.sz. melléklet) Integrációs felkészítés, képesség-kibontakoztató felkészítés 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D., E. §

5 Előzmények – jogszabályi háttér II.
Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Előzmények – jogszabályi háttér II. Az általános iskolai felvételi körzetek kialakítására vonatkozó szabályozás A hhh tanulók az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb 15 százalékponttal lehet magasabb, mint a hhh gyermekeknek a településen belüli aránya. - Kt. 66. § (2)-(4) A felvételi eljárás rendje - az iskolák szabad férőhelyeinek elosztására vonatkozó szabályozás Ha még marad szabad férőhely, a hhh tanulókat előnyben kell részesíteni, majd sorsolás - Kt. 66. § (5) Nem állami intézmények szerepvállalása az ált. iskolai beiskolázás során – Kt. 82. §(6) tanulói létszáma 25%-át kötelezően a település/kerület jelentkező gyermekei közül kell felvenni. hhh előnyben részesítés A körzetek kialakítására vonatkozó szabályozás tagiskolai szintű. Kötelező óvodai felvétel a hhh gyermekeknek (Kt. 65. § (2))

6 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények TÁMOP 3. Prioritás A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A prioritási tengely célja hogy a közoktatás rendszerében az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban, annak célrendszerét megvalósítandó - egyszerre javuljon az oktatás eredményessége és hatékonysága, valamint mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. A prioritási tengely a közoktatási rendszer reformján keresztül kívánja elérni, hogy a közoktatás használható tudást, valamint a tudás és képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket adjon át mindenki számára.

7 Előzmények – fejlesztés A kezdeti szakasz: HEFOP 2.1.1
Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Előzmények – fejlesztés A kezdeti szakasz: HEFOP 2.1.1 Pedagógusképzési programcsomagok kifejlesztése, tesztelése Pedagógus-továbbképzési programok és szakértői képzések kifejlesztése és megvalósítása; A társadalmi érzékenységet, ill. az integrációs oktatás iránti pozitív hozzáállást növelő képzések kidolgozása és megvalósítása helyi döntéshozók, a fenntartók képviselői és nem pedagógus szakemberek számára; Az integrált oktatás know-how-jának kifejlesztése, módszertani adatbank létrehozása, RSZM működtetése, hiánypótló szakirodalom kiadása Kutatási programok, prevenciós módszerek és modellek kidolgozása az idő előtti iskolaelhagyás megelőzésére és a lemorzsolódás kockázatának korai felismerésére. A fejlesztéseket és a fejlesztések eredményeinek fenntarthatóságát támogató kutatások, beválás vizsgálatok (Az életpálya kutatás megindítása)

8 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények A folytonosság biztosítása: „TÁMOP – Oktatási esélyegyenlőség és integráció” c. kiemelt projekt megvalósítása ( ) A TÁM OP kiemelt projekt közvetlen célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, különösen a roma tanulók integrációját és az esélyegyenlőség- elvű támogatáspolitika horizontális érvényesítését szakmai fejlesztésekkel és szolgáltatásokkal segítse elő, valamint központi programelemek révén támogassa és megalapozza a TÁM OP közoktatási esélyegyenlőségre irányuló célzott pályázatos programjainak megvalósulását. A fejlesztések pályázatos konstrukciókhoz kapcsolódnak (3.1.4, , , , , , , tiop, ROP, TIOP) Szervezeti fejlesztés (Esélyegyenlőségi igazgatóság, régiós irodák, szakértői koordináció)

9 TEVÉKENYSÉGEK, FELADATOK , EREDMÉNYEK
Esélyegyenlőség Integráció Eredmények TEVÉKENYSÉGEK, FELADATOK , EREDMÉNYEK A.) KÉPZÉSFEJLESZTÉS 3 db 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés (Óvodai, középiskolai IPR, IPR érzékenyítő továbbképzés) akkreditációs anyaga, képzési kézikönyv, hallgatói segédanyagok; 3 db 60 órás akkreditált képző/mentor képzés (140 végzett); 3 db 90 órás akkreditált IPR-t támogató komplex mentor képzés (154 fő végzett); 2 db 30 órás akkreditált IPR szaktanácsadói (óvodai és iskolai IPR szaktanácsadók) továbbképzése (283 fő végzett) 1db 30 órás akkreditált a halmozottan hátrányos helyzetű, különösen a roma származású gyermekek korai óvodába kerülésének megszervezését támogató program (411 fő végzett) második esély gimnáziumi program keretében pedagógusok 30 órás képzése zajlott. (66 fő vett részt) -Az Életpálya-felmérés során , 2006 májusában nyolcadik évfolyamos tanuló iskolai pályafutását követjük nyomon, minden év őszén/telén, rendszeres egyéni kérdezőbiztosi kikérdezéses módszerrel. A programban már három hullám lekérdezése zajlott le.

10 TEVÉKENYSÉGEK, FELADATOK , EREDMÉNYEK
Esélyegyenlőség Integráció Eredmények TEVÉKENYSÉGEK, FELADATOK , EREDMÉNYEK A.) KÉPZÉSFEJLESZTÉS A felsőoktatás pedagógusképző intézményei számára tantárgyi struktúrába történő beillesztéshez kapcsolódóan a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók együttnevelését, oktatását támogató szaktárgyi és szakmódszertani programcsomagok kifejlesztése. 6 db 60 órás, szaktárgyi és módszertani programcsomag; Ember és társadalom műveltségi terület Magyar nyelv és irodalom/szövegértés-szövegalkotás Matematika A tanulás tervezése és értékelése A tanítás mestersége Professzionális tanári kommunikáció 1 db 40 órás mentorképzés (11 fő végzett); 1 db háttértanulmány a tantárgyi struktúrába való beillesztése. Regionális koordinátori rendszert alakítottunk ki és működtetünk. Sor került 8 db régiós iroda kialakítása a 7 statisztikai régióban.

11 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények B.) SZOLGÁLTATÁSOK Közoktatási Esélyegyenlőségi szakértői és mentori hálózat, valamint az ún. esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika Az Esélyegyenlőségi Iroda a közoktatási fejlesztéseket célzó Európai Uniós támogatásokra pályázó fenntartók (települési önkormányzatok, intézményfenntartó és többcélú társulások, egyéb intézményfenntartók) közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésének és közoktatási esélyegyenlőségi tervének elkészítésében és deszegregációs programok megvalósításában működik közre. közoktatási esélyegyenlőségi szakértők képzése, rendszerbe állítása, tevékenységük koordinálása antidiszkriminációs-jelzőrendszer szakmai hátterének kiépítése sajátos nevelési igényű gyermekek programjának menedzselése állami gondoskodásban élő gyerekek és fiatalok helyzetével foglalkozó szakemberek együttműködésének kialakítása

12 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények B.) SZOLGÁLTATÁSOK A középfokú oktatásba való továbbtanulási utak támogató tevékenységeinek minőségbiztosításával a különböző intézményszintek közötti továbbtanulási utak támogatásának és a lemorzsolódás csökkentésének intézményesített modelljét dolgozta ki. Komplex szakmai szolgáltatási modell leírása és tesztelése; Pályaorientációt, tanulói utókövetést és mindezek minőségbiztosítását tartalmazó jó gyakorlatok gyűjteménye. A halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a roma gyermekek életpályájával, iskolai sikerességével, foglalkozó kutatások, háttérelemzések támogatása Az Életpálya-felmérés ( ) a HEFOP programidőszak során elkezdett és a TÁM OP során folytatott követéses vizsgálat. Az Életpálya-felmérés során , 2006 májusában nyolcadik évfolyamos tanuló iskolai pályafutását követjük nyomon, minden év őszén/telén, rendszeres egyéni kérdezőbiztosi kikérdezéses módszerrel. Az Életpálya-felmérésnek eddig összesen három hulláma (2006 őszi/téli, 2007 őszi/téli és 2008 őszi/téli kikérdezés) zajlott le. A TÁMOP során a követéses vizsgálat 3. hullámára kerül sor.

13 Eredmények Esélyegyenlőség Integráció Eredmények
Európai Uniós (ROP, TIOP , TÁMOP3.1.4., TÁMOP3.2.2., TÁMOP , LHH) és hazai források közoktatási esélyegyenlőségi dokumentációjának elkészítése kapcsán több mint 1100 településen már kint voltak/vannak szakértőink 125 képzett esélyegyenlőségi szakértőnk van, 80 fő OKM, 45 fő Educatio Kft. ROP – esélyegyenlőségi szempontból relevancia vizsgálatot végeztünk 253 nyertes pályázat - 121db 40%-os település Összesen elnyert támogatási összeg (ROP): 18,2Mrd Ft. Az összes 40%-os település részére elnyert támogatási összeg: 16,6Mrd Ft ÖTM számára 1184db pályázat esélyegyenlőségi relevancia vizsgálatát szintén elvégeztük. A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség mindegyikében képzett roma mentor segített HHH gyermeket/tanulót az intézménytípusok közötti átmenetben (óvoda-iskola, iskola- középiskola) személyes mentorálással; Kistérségi helyzetelemzések, forrástérképek készültek el 33 kistérségben; Integrációt támogató szakmai anyagok nemzetközi portfóliójának kialakítása érdekében elkészült egy módszertani háttértanulmány (dr. Varga Júlia: A területi alapú oktatási kompenzációs rendszerek nemzetközi tapasztalatainak áttekintése).

14 Eredmények II. Esélyegyenlőség Integráció Eredmények
A felülvizsgálati program keretében: 914 vizsgálat 61 esetben a javaslat visszahelyezés, a fogyatékosság megszűnt, többségi tantervű oktatásba kerül vissza a tanuló 50 aktívan mentorált gyermek Felülvizsgálati programhoz kapcsolódó szakértői hálózat – Educatio által fejlesztett és szervezett képzések keretében: 23 kiképzett szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő 11 kiképzett visszahelyezést támogató mentor 8 kiképzett cigány anyanyelvi segítő a vizsgálatokhoz Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek és fiatalok iskolai integrációját támogató továbbképzésen 180 fő nevelőszülői tanácsadó, lakásotthon/gyermekotthon szakmai egység vezető képezése történt meg 19 megyei és a fővárosi TEGYESZ vezetők közreműködésével készült kutatás

15 C.) Kapcsolódó pályázati konstrukciók
Esélyegyenlőség Integráció Eredmények C.) Kapcsolódó pályázati konstrukciók Bázisiskolai rendszer Civil jelzőrendszer, intézkedési automatizmusok felállítását és működtetésének koordinálta Horizontális munkacsoport működtetése (Magyar Államkincstár, az Oktatási Hivatal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) Egységes antidiszkriminációs adatbázis előkészítése Tanodai program 40 órás képzési anyag kifejlesztése és akkreditációja; A tanodák mindennapi munkájának minőségbiztosítását segítő sztenderd; Tanodai programok szakértői támogató rendszere ( 6 szakértő segítségével); Tanodai mérés és értékelés kidolgozása. Láthatatlan kollégium program Sztenderd kidolgozása

16 Összesített eredmények
Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Összesített eredmények Elkészült termékek összesítése Tanulmány; kutatási, összegző jelentés; kézikönyv; útmutató db Rendezvény/szakmai workshop db Képzési kézikönyv/akkreditációs dokumentáció db Pályázatokhoz kapcsolódó dokumentáció db Képzési adatok Kifejlesztett képzéstípusok száma db Ebből Megtartott képzések száma: db Akkreditált képzések száma db Megtartott képzések db száma db A képzéseken részt vett létszám fő

17 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Külső értékelés A Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága javaslatára, az Oktatási és Kulturális Minisztérium megrendelésére készült el egy külső értékelés. Az értékelésre 2009 októberében az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott megbízást a Budapest Intézet. „A projekt célok megfelelnek az esélyegyenlőségi igazgatóság stratégiájának, a HEF OP és a TÁM OP projekt egymással összhangban, azonos célok mentén és többségében azonos eszközökből épül fel. A projekthez kapcsolódó intézkedéseket az oktatási tárca tudatosan végzi, gondoskodik a fenntarthatóságot segítő biztosítékok megfelelő törvénybe, rendeletbe kerüléséről, a finanszírozási ösztönzőkről. A szakpolitikai kontinuitást segíti az is, hogy az EU kiemelt figyelemmel kíséri a projektet és jó gyakorlatként tartja számon. Ez egyszerre jelent lehetőséget a projekt fenntarthatóságára és az országimázs javításra is, ugyanakkor megnöveli annak kockázatát, hogy a projekt esetleges kudarca is nagy figyelmet kap.”

18 Folytatás TÁMOP 3.3.1 2. szakasz…
Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Folytatás TÁMOP szakasz…

19 Folytatás TÁMOP 3.3.1 II. szakasz…
Esélyegyenlőség Integráció Eredmények Folytatás TÁMOP II. szakasz… …a TÁMOP I. szakaszban megkezdett iskolamodernizációs folyamat folytatásaként továbbfejlessze a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási helyzetének javításához, az iskolai szegregáció mértékének csökkentéséhez a minőségi oktatás szakmai tartalmának és szakértői szolgáltatásának hozzáféréséhez kapcsolódó szakmai tartalmakat, szolgáltatásokat.

20 Esélyegyenlőség Integráció Eredmények „Az oktatás fontos része megtanítani az embereket a minőségi gondolkodásra.”   J.Searle Köszönöm a figyelmet! Dallos Tamásné szakmai vezető Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Esélyegyenlőségi Projektiroda


Letölteni ppt "Közoktatás-fejlesztési projektek az Európai Unió"

Hasonló előadás


Google Hirdetések