Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kajak-kenu sport térszemléletű feladattervező modellje

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kajak-kenu sport térszemléletű feladattervező modellje"— Előadás másolata:

1 A kajak-kenu sport térszemléletű feladattervező modellje
A társadalmi, gazdasági és geográfiai komplex térszemlélet alkalmazása HOGYAN MŰKÖDIK A „TÉR”?

2 TGG térből meghatározható célfeladatok
MIRE ? A felkészítés célja: szakág, versenytáv, hajóegység szerinti versenyzés MIRE ? A felkészítés célja: életmód, élethosszig tanulás, munkaerőpiac elérése CÉLOK HOGYAN ? Alkalmazás: sporttudományok eredményeinek felhasználása HOGYAN ? Alkalmazás: sporttudományok eredményeinek felhasználása A TGG térben azonosított tényezők FORRÁSOK ELÉRÉSE: Duna Régió: kapcsolódás a fejlesztéshez Normatív támogatás: létszám-stabilizáció Helyi fejlesztések: integrációs projektek A kajak-kenu sportág hazai és nemzetközi versenyrendszere által meghatározott feladatok A felkészülési folyamat színterei: feladatok az oktatásban ISKOLAHÁLÓZAT építése: Modell program: programcsomagok, modulok fejlesztése Együttműködés: fenntartó, intézmény, sportegyesület Időgazdálkodás: tanulásszervezési rendszerek TOVÁBBKÉPZÉS: Programcsomagok, modulok: szövetségiek, edzők, sportvezetők, versenyzők, újságírók részére Duna Régió Normatív támogatási rendszerek Energetikai optimum sportágak mozgásanyagaival Szenzitivitás a képességek fejleszthetőségében Pályázati támogatási rendszerek TEMATIKUS térképek Funkcionális alapon védett mikro térségek TGG tér Új erőforrások Programfejlesztések, adaptációk MKKSZ stratégiai és továbbképzési koncepciója Edzéselvű tanterv Projekt-tervezés Településfejlesztési pályázatok Minőség-biztosítás Jó gyakorlatok Alternatív nézőpontok kijelölése Egészségügy, rekreáció A fejlesztési eljárások kialakítása során a pedagógiai elvek érvényesítése Vízparti iskolák hálózata Fenntarthatóság Partraszálló helyek Szabadidő Sporttal való nevelés EU-s programja DEPO hajózási eszközpark Idegenforgalom, vízi turizmus Kajak-kenu „AKADÉMIA” Dunai tanösvény Transzparens személyiségek Munkahelyek

3 A TERVEZÉS folyamata KONCEPCIÓALKOTÁS
CÉLHIERARCHIA-TERVEZÉS (a célok frissítése) FELADATTERV (útvonalterv) PROJEKTALAPÍTÁS PROJEKTTERVEZÉS SZERVEZETI STRUKTÚRA – PROJEKTTEAM (horizontális) PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS PROJEKTZÁRÁS

4 A kajak-kenu sportág felhasználható tudásvagyona
Edzéselveken, módszertani kultúrán alapuló sport- és verseny-felkészítési, képességfejlesztési eljárásrendek, szenzitív időszakok terhelési optimumai, transzferhatások érvényesülése (kompetencia és know how) >>>>>>>>>> kép a következő táblán! Pedagógiai, szocializációs, egzisztencia teremtő folyamatok, a sportág hazai és nemzetközi ismertsége, eredményessége (a közoktatással párhuzamosan fejlődik és működik) Regionális térszerveződés, a helyi jó gyakorlatok kialakítása A sportágat meghaladó kompetenciák birtoklása (vízi jártasság, idegenforgalmi tudásbázis, környezeti és természeti ismeretek, egészséges életmód, szervezettség, eszközhasználat és karbantartási ismeretek, transzferálható tudástartalmak, sikerorientáltság) Hazai, nemzetközi kapcsolatok és ismeretek (térszemlélet, kohézió, erőforrások mozgósítása)

5 Példa a szenzitív időszak jelentőségére
A táncművész (Parti Péter 26) egy improvizációs jelenetben fél térdre kerülve bekapcsolja a kreatív mozgásába a 8 éves korában gyakorolt mozdulatot, egy kezében lévő esernyővel. Arról, hogy mi történt, csak az előadásról készült fotóról értesül, utólag (és meglepődik).

6 Tudások, eszközök, módszerek felhasználása és a fejlesztés algoritmusa
NINCS, másra van szükség INTEGRÁCIÓ KEZDEMÉNYEZÉS FEJLESZTÉS VAN JÓ, KELL PROGRAM NEM JÓ

7 Új nézőpontok a kajak-kenu sportban
Projektmenedzsment eszközrendszerének bevezetése a sportág minden színterén, kreatív innovációs alkotócsoport, horizontális szakmai műhelyek, projekt-teamek, projektalapítások Edző-továbbképzési rendszer felállítása, licencek kiadása, mérési-értékelési eljárásrendek kimunkálása Szabadidő, rekreáció és a versenysport, próbarendszer Attitűdök és készségek a vízi sportokban Szakképzés, egzisztencia-teremtés a kajak-kenusok sportági tudásbázisán, azonos kompetenciák a régió valamennyi érintettjének Tematikus térképek, statisztikai elemzések, modelltérségek, kohéziós erőterek Erőforrások felkutatása: fenntartható finanszírozási rendszer kiépítése, a szakmai tudásvagyon rögzítése, dokumentálása Szélesebb társadalmi érdeklődés és alternatív finanszírozás mellett elnyújtott kompetencia-fejlesztés, magasabb korcsoportokban indított intenzívebb felkészítés és hatékonyabb menedzsment

8 A sportági tudásvagyon integrációja
Modelliskola-fejlesztés, kerettanterv készítés, edzéselvű megközelítések a testnevelés oktatásában, helyi tanterv (programcsomag, modulok, témahét) Duna-menti iskolai és sportegyesületi hálózat építése Iskolai helyi programok fejlesztése, programcsomag és tananyag-modulok készítése Kapcsolatok: egyesületi felkészítő munka és iskolai oktatás-nevelés, idegenforgalom, vízi turizmus Duna Régió területfejlesztési program: Védett vizek; Modelliskola; Versenysport és közoktatás; egyéb programok Alternatív energiafelhasználás, természetvédelem, tanösvény-túrizmus, stb. Partraszálló-helyek ellátása, iskolai programok bonyolítása, tanórán kívüli iskolai feladatok és szünidei programok szervezése

9 Fő cél: alkalmazkodás a TGG tér azonosított változásaihoz
Célok, célfeladatok Fő cél: alkalmazkodás a TGG tér azonosított változásaihoz Szövetségi szakmai fejlesztési célok Szövetségi ágazati és szervezeti célok Közoktatáshoz kapcsolódó célok Uniós programokhoz kötődő célok Erőforrás célok Tervezési folyamatok megindítása új szempontrendszer alapján, a különböző programtervek előállítása Programok elindítása A szervezeti struktúra alkalmassá tétele a projektalapú működésre, horizontális szerveződésű munka-csoportok létrehozása PROJEKT-TEAMEK A programok ismertetése A közoktatás nagy fejlesztési programjaihoz való csatlakozással a sportági tudástartalmak elhelyezése, és a fejlesztési igények megjelenítése A Duna Régió területfejlesztési program prioritásai és intézkedései közé el kell juttatni a kajak-kenu sportra hatással lévő projektötleteket A fejlesztések fenntarthatóságához szükséges források megtalálása és megnyitása, jogi lehetőség a támogatások fogadására Már korábban elvégzett, a most megindított, ill. a szükségessé váló különböző program-tevékenységek összehangolása, azok új kontextusba helyezése az elfogadott tervek alapján A programok elfogadása, az elfogadás támogatása, a döntések jó színvonalú előkészítése, a tervek megismertetése, tárgyaltatása, a vélemények gyors bedolgozása Program és projekt alapítása a „Kajak-kenu Akadémia” létrehozására, programkövető intézményi hálózat elemeinek létrehozása, majd összefűzése A „Dunáért Munkacsoport” horizontális szervezeti elemként történő létrehozása kifejezetten a „DUNA RÉGIÓ” fejlesztési programjában történő eredményes részvétel biztosítására és az abban szükséges képviseletre A sportághoz kötődő humán erőforrás integrációja a fejlesztési, pályázási folyamatokba Versenyrendszerek koherenciájának megteremtése, a versenyrendszer és a képességfejlesztési program összhangba hozása Többdimenziós versenyrendszer kimunkálása és illesztése a stratégiai célokhoz Ciklusos, éves, időszaki és egyedi versenyprogramok Közoktatási programok, programcsomagok, modulok kidolgozása, modelliskolai helyi sporttantervek kimunkálása A Duna Régió sajátos versenyprogramjainak, próba rendszerének, tudást elsajátító, elmélyítő programjainak megvalósítása A kidolgozott új versenyprogramokhoz méretezett erőforrások megtervezése, az egyes korosztályok versenyprogramjainak erőforrás-igényének optimalizálása Sportági tartalmak elhelyezése különböző területeken: sportfelkészítés, iskolai tantárgyi program, edzőképzés és továbbképzés Kapcsolatrendszer kiépítése az oktatási-nevelési programok, tantervek készítőivel, helyi programok fejlesztésében való tevékeny részvétel A kajak-kenu sport tartalmi fejlesztéseinek konvertálása az iskolai tantárgyi tantervekbe, illetve a tanítási idő egyedi megszervezésének támogatása A dunai idegenforgalom, a vízi túrázás keretében történő partraszálló helyek programjaiban, az iskolai programokban a sportági tudástartalmak elhelyezése Edzők belépése az iskolai oktatási-nevelési folyamatba, a sportági tudástartalmak közvetítése a helyi iskolai szintre Európai Uniós fejlesztési programoknak megfelelő belső fejlesztések Kapcsolattartást ellátó szervezeti egység felállítása, a Duna Régiós tervezési folyamatban való képviselet biztosítása Sportági fejlesztési célok érvényesítése során modelliskolai fejlesztés tervezése, akkreditálása, megvalósítása A prioritások és intézkedések sorában jelenjenek meg az MKKSZ fejlesztési programjaiba illeszkedő elképzelések A tervezéshez felhasználható forrásokhoz való hozzájutás jogi feltételeinek megtalálása Minőségügyi fejlesztések elemeinek kidolgozása Szakmai anyagok, a sportági tudástartalom dokumentálása, rögzítése Projektmenedzsment létrehozása a fejlesztendő területek specifikus feladatainak ellátására A szakmai dokumentumok előállítása, elhelyezése Az edzéselvű tartalmak integrálása az iskolai tantárgyi képességfejlesztési programokba A tanítási időn kívüli időben az iskolás-korúak foglalkoztatása Az EU-s fejlesztések, programtervek, pályázatok során kerüljenek érvényesítésre a kajak-kenu sport szakmai potenciálja, tárgyi felkészültsége Projektmenedzsment szakmai tartalmak eléréséhez szükséges háttér biztosítása

10 Duna Régió Európai Duna Régió stratégia és fejlesztési projekt adta lehetőségek A kajak-kenu sport stratégiai koncepciójának alakítása a területfejlesztési projektek ismeretében A kajak-kenu sport jövőjét meghatározó Európai Uniós fejlesztések között Kapcsolatépítés a Duna Régiós fejlesztési programban szerephez jutó különböző szervezetek, feladat-ellátási egységek és érintettek, résztvevők között az MKKSZ képviselete. (Mekkora a mozgástér, mire van még idő és lehetőség?) Projektötletek közvetítése, alapítása, tervezés és kivitelezés Szervezeti kérdések, munkacsoport alakítása

11 Tervezés GANTT diagrammal
MINTA

12 A kajak-kenu sport következő 15 éve ?
A Duna – természetes és mesterséges morfológiai adottságai miatt – 2 nap alatt képes egy balatonnyi vízmennyiséget levezetni. A kajak-kenu sport következő 15 éve ? Eddigi életemben – úgy látom – jobb volt evezni a Dunán, mint NEM


Letölteni ppt "A kajak-kenu sport térszemléletű feladattervező modellje"

Hasonló előadás


Google Hirdetések