Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kártérítési jogi kodifikáció (még mindig) nyitott kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kártérítési jogi kodifikáció (még mindig) nyitott kérdései"— Előadás másolata:

1 A kártérítési jogi kodifikáció (még mindig) nyitott kérdései
XI. AIDA Budapest Biztosítási Kollokvium A kártérítési jogi kodifikáció (még mindig) nyitott kérdései dr. Fuglinszky Ádám LL.M. PhD. Adjunktus ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék

2 Áttekintés I. A károsulti közrehatás problémái
II. Osztott okozatosság, esély elveszítése III. Alternatív okozatosság IV. Az előreláthatósági klauzula problémái V. A kárfogalom és a kártérítési módok egyes nyitott kérdései VI. Egyéb rendszertani kérdések Jogellenesség, jogági jogellenesség függetlensége Jogcímek közötti szabad választás v. non cumul

3 I. A károsulti közrehatás problémái
1. Közrehatás (okozatosság) v. felróhatóság-arányos kármegosztás a) PK36: „származik” v. „mint ami a terhére felróható” (közrehatás milyen mérvű ► eset körülményei és a felróhatóság vizsgálandó) b) PK 37 (közös károkozás): közrehatás aránya = felróhatóság aránya c) A közzétett döntések? Új Ptk? (340. § változatlan szövege)

4 I. A károsulti közrehatás problémái
e) Megoldás? Függ a kártérítési célok sorrendjétől: Prevenció: felróhatóság-arányos Kockázatelosztás: közrehatás-arányos PK38: csak közrehatás arányos lehet! Felróhatóság-arányos kármegosztás ► proporcionális felelősség? Ha közrehatás-arányos ► jogkérdés / szakkérdés?

5 I. A károsulti közrehatás problémái
2. Veszélyes üzemnek nem minősülő műszaki-technikai folyamatok, adottságok közrehatása PK 38 kiterjesztő értelmezése, „Betriebs- und Sachgefahr” 3. Biztosítás megkötésének elmulasztása mint károsulti közrehatás? BH 1989/190, FIT-H-PJ , √ Okozatosság? Kárfogalom? Elvárható a fix költségek növelése? ► Legfeljebb B to B, ha elterjedt és szokásos, vagy ha a szerződésben így döntenek a felek

6 II. Osztott okozatosság, „részoki összefüggés”, loss of chance
1. Természeti esemény az okfolyamatban Eörsi: „a természettel nem lehet kármegosztást alkalmazni” (DE: ha a tények hatása kellő határozottsággal elválasztható…) Tételes jogi jogalap hiánya Új irány a bírói gyakorlatban? Munkajog: „részoki összefüggés” DIT-H-PJ , PIT-H-PJ De lege ferenda, avagy kell ez nekünk?

7 II. Osztott okozatosság, „részoki összefüggés”, loss of chance
2. Esély elvesztése Bizonyítás/okozatosság megkerülése v. önálló kárfogalom? (Vagyoni / nemvagyoni?) Esetcsoportok (Jójárt Eszter) „Kis intenzitású elmaradt haszon” ► Ø (BH 1991/74, BH 1994/196, BH 1999/551, EBH 2005/1220) Pernyertesség esélye, ügyvédi mulasztás ► Ø (BDT 2008/1836) Gyógyulási esély elveszítése, mint önálló személyiségi jogi jogsértés! √ (SZIT-H-PJ , SZIT-H-PJ )

8 III. Alternatív okozatosság
Többen vesznek részt a cselekményben, vagy többen teszik ugyanazt és nem tudni, ténylegesen melyikük okozta a kárt Nem azonos a közös károkozással, mert egyvalaki okozza a kárt Két vadász, vonatdobálók, vagy ld. BH 1995/214 (egyetemleges felelősség?) Számít az akarategység?

9 IV. Az előreláthatósági klauzula problémái
1. Mit kell előrelátni? ►kár típusa és nagyságrendje… Thin skull doctrine (economic, religious?), GB/USA: személyi károknál csak a típust Mi az, hogy típus? Type of consequence, class or character of the injury (Hughes v. Lord Advocate, 1963) Személyi kár / dologi kár / egyéb vagyoni kár Damnum emergens, lucrum cessans, költségek Üzemleállásból eredő kár, robbanásból eredő kár… ►Minél szűkebb típusfogalom, annál kevésbé (kevesebb) lesz előrelátható

10 IV. Az előreláthatósági klauzula problémái
2. Lehetséges vagy valószínű következmény? „Lehetséges következmény”… Valószínűség? … Likely, not unlikely, real danger, on the cards Jogkérdés vagy szakkérdés? Bizonytalanság, Ld. The Wagon Mound No. 1 & 2 (1961, 1966) 

11 V. A kárfogalom és a kártérítési módok egyes nyitott kérdései
Koncepcionális kérdés: individualitás v. absztrakt kárszámítás… 1. Káronszerzés tilalma (SZJ: 5:516. § (1), évi CXX. tv. 5:502. § (1): „kivéve, ha ez az eset összes körülményeire tekintettel nem indokolt”. Biztosítási összeg (törvényi vagy szerződési engedmény megoldja) / Segély? / Kártalanítás? Jogszabályi rendezést kíván… 2. Ha a károsult nem a járadékot választja: (Ld évi CXX. tv. 5:506. § (2), a SZJ szerint nincs választási joga) Jelenérték-számítás, indexálás, contingency?

12 V. A kárfogalom és a kártérítési módok egyes nyitott kérdései
3. Jövedelempótló járadék SZJ: 5:521. § (2): jövedelem-kiesés 2009. évi CXX. tv. 5:507. § (2): az eset összes körülményei így különösen a jövedelem-kiesés… ► Milyen körülmények? Nem a reparáció a cél?  Ugyanez a probléma: évi CXX. tv. 5:508. § (1) 2. mondat: rendszeres jövedelem hiányában a káreset előtti életszínvonalon…  (ellentmondás a (3) bek.) 4. Tartást pótló járadék Miért biztosítjuk az életszínvonalat? Miért jár, ha az elhunyt nem fizette a tartást? (reparáció v. prevenció…)

13 VI. Egyéb rendszertani kérdések
1. Jogellenesség Jogági jogellenesség függetlensége: Környezetterhelési határértékek Építkezés, engedélyezési eljárás, szomszédjogok 2. Párhuzamos igényérvényesítés v. non cumul: Semmi sem tiltja a párhuzamos igényérvényesítést, DE: Felelősségkizáró, - korlátozó klauzulák hatálya?  Különbségek az előreláthatóságban? (időpont, bizonyítási teher)?  Non cumul: elhatárolási problémák (kínai váza) 


Letölteni ppt "A kártérítési jogi kodifikáció (még mindig) nyitott kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések