Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok"— Előadás másolata:

1 Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok
Az Európai Unió menekültjoga: keserédes vívmányok II Schengen, Dublin I és II, Eurodac Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok

2 Melyik állam járjon el a menekült státusz iránti kérelem ügyében
Melyik állam járjon el a menekült státusz iránti kérelem ügyében? Dublin I és II és az Eurodac

3

4 A statisztikai kontextus - a Dublini egyezmény működése Az első két év számai

5 Dublin II statisztika – frissebb adatok
Source: ECRE and ELENA: REPORT ON THE APPLICATION OF THE DUBLIN II REGULATION IN EUROPE (AD3/3/2006/EXT/MH) March 2006 Annex 3 at p. 177.

6 Dublin II statisztika – frissebb adatok
Source: ECRE and ELENA: REPORT ON THE APPLICATION OF THE DUBLIN II REGULATION IN EUROPE (AD3/3/2006/EXT/MH) March 2006 Annex 3 at p. 178.

7 Dublin II statisztika – frissebb adatok
Source: UNHCR: THE DUBLIN II REGULATION A UNHCR DISCUSSION PAPER (researched by Laura Kok) Regional Representation Brussels, April 2006 Annex II p.77

8 Dublin II statisztika – frissebb adatok
Source: UNHCR: THE DUBLIN II REGULATION A UNHCR DISCUSSION PAPER (researched by Laura Kok) Regional Representation Brussels, April 2006 Annex II p.78

9 A Dublini Egyezmény és az azt felváltó rendelet alapadatai
Aláírás: június 15 Hatály: szeptember 1. Letéteményes: Írország Részesek: A 15 EU tagállam, valamint Izland és Norvégia (Kivéve: Dánia és Izland-Norvégia között) Rendelet: EK Tanács rendelet, 343/2003 (2003. február 18), OJ (2003) L 50/ febr. 25 Hatály: 2003 március 17 Alkalmazás kezdete: A 2003 szeptember 1. után beadott menedékjogi kérelmekre és visszavételi kérelmekre Résztvevők: az EU valamennyi tagja + Norvégia, Izland és nemsokára Svájc Dánia és a többi EU tag között az egyezmény maradt hatályban április 1-ig, amikor hatályba lépett a Dublin II rendeletet és az Eurodac rendeletet „nemzetközi jogként” a közösség és Dánia között alkalmazni rendelő, 2005-ben aláírt megállapodás Végrehajtja: Commission Regulation (EC) No 1560/2003 of 2 September 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 343/2003 (OJ 2003 L 222/3) A megállapodást január 19-én Brüsszelben írták alá, Kihirdették a Tanács 2001/258/EC (2001. március 15)) döntéseként, ápriklis 3-án OJ (201) L 93/38

10 Dublin filozófiája, célja
Egyezmény Minden menekülő jusson hozzá az eljáráshoz, biztosan legyen olyan tagállam, amely érdemben dönt az ügyében Csak egyetlen eljárásra kerüljön sor az Unión belül - ha egy állam döntött, azt a többi nevében is tette = ne lehessen párhuzamosan vagy egymás után több államban folyamodni Rendelet ugyanez Ld a évi Biz tervezet (COM) final 3. oldalát Cél: a belső határok nélküli egységes térség, amely mintegy osztatttlan állam üzemel - ezért elég egyszer dönteni.

11 Dublin filozófiája, célja
A rendelet további céljai A Dublini Egyezményben felfedezett rések eltömése Az egységes vízumlisták következményeinek átvezetése Az eljárás gyorsítása A hatékonyság ( a ténylegesen átadott személyek számának) növelése

12 Ha az alkalmazandó anyagi jog (menekült definíció) azonos
Dublin filozófiája Milyen feltételek mellett lehet igazságos (fair) a kérelmező visszaküdése a másik tagállamba ügyének érdemi vizsgálata nélkül? Ha az alkalmazandó anyagi jog (menekült definíció) azonos Ha az eljárási szabályok azonos mérvű védelmet biztosítanak jogorvoslatok jogászhoz hozzáférés az eljárás alatti fizikai viszonyok (ellátás) terén

13 Az eredeti Dublini Egyezmény fő vonásai A kritériumok
4 § Elismert menekült családtag házastárs (kiskorú, nem házas gyerek, ilyennek szülője) 5 § Tartózkodási engedélyek, vízumok 6 § Jogellenes (külső) határ átlépés (kivétel: 6 hónapja abban az államban, ahol kérelmez) 7 § Vizummentesség esetén amely állam engedélyezte a vízummentes belépést (ahol beadja) 8 § Ha a fentiek alapján nem állapítható meg: ahol beadja Családra jogeset Hurwitz 655-ből Német vízummal érkezett grúz férfi Hollandiában kért, ahol részletesen meghallgatták. Azt hite ott fognak eljárni, maga után hívta feleségét két kis gyermekkel, akik francia vízummal érkeztek. A holland bíró szerint Schengen alapján Németországnak és Franciaországnak kellett konzultálnia, melyik járjon el. Leggyakoribb: 5 § vízum, tart eng. (legsikeresebb is) Második: 8 § - meglepő hiszen eza banyújtás helye mert nincs alkalmazható kriétrium (catch all) (beadja majd elmegy máshová - visszavétel) Harmadik 6 § (illegális belépés) nem gyakran sikeres Negyedik: 4 § ritka! Ötödik: 7 § Néhány tucat eset összesen

14 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet
Tárgyi hatály: „menedékjogi kérelem” -Genfi szerinti státusz - mindegyikről ezt vélelmezik, hacsak kifejezetten nem egyéb védelmet kér - arra nem terjed ki. Kritériumok két új: kiskorú gyermek, családegyesítés menekülővel A humanitárius vállalás (régi: 9 § új 15 §) kimaradt a kulturális kötődés Az opt out („magához ragad”) szabálya (régi 3 § (4), új 3 § (2)) nem kívánja meg a kérelmező beleegyezését

15 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet kritériumok
A kritériumok hierarchiája (releváns időpont: az első kérelem beadásának pillanata) 1. Kísérő nélküli kiskorú jogszerűen tartózkodó családtag (ha ez a gyermek érdeke) v. ahol beadta 2. Családtag aki menekültként tartózkodik (reside) akkor is ha a családot nem a származási országban alakult 3. Családtag, aki kérelmező még nem született meg az első érdemi döntés - ha a családtagok ezt akarják Kiskorú: jogszerűen tartozkodó családtagjához, ha nem ahol beadta

16 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet kritériumok
4. Tartózkodási engedély, vízum Tartózkodásra jogosító okmány Vízum - kivéve, ha másik állam kérésére Ha több tartózkodási engedély vagy vízum leghosszabb időszakra szóló tart engedély legkésőbb lejáró vízum (azonos típusúnál) leghosszabb érvényességű (különböző típusúnál Lejárt engedélyeknél: tart eng max 24 hó, vízum max 6 hó, ha azzal jött be és közben nem utazott ki. Hamis dokumentum is megalapozza (ha már az engedély kiadásakor hamis volt)

17 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet kritériumok
5. Jogellenes (külső) határ átlépés Megszűnik az illetékesség, ha több mint 12 hónapja lépte át a határt Ekkor: ha van olyan ahol legalább 5 hónapig folyamatosan tartózkodott (ha több: ahol legutóbb) 6. Vízummentesség és tranzit repülőtéri kérelem esetén amely állam engedélyezte a (vízummentes) belépést (ahol beadja) Több vízummentességet adó esetén a kérelmező választ (zámolyiak!) 7. Ha a fentiek alapján nem állapítható meg: ahol beadja

18 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet Eljárás - határidők
A kérelem benyújtását követően mihamarabb, de legfeljebb 3 hónapon belül kell az illetékes államot megkeresni Jogvesztő határidő 2 hónapon belül válaszolni kell. Hallgatás = beleegyezés Új: Sürgős kérelem esetén (ha eltávolítást kivédendő és/vagy fogvatartás során adják be a kérelmet) a választ a kért határ időben, de max.. 1 hónapon belül meg kell adni. Mihamarabb, de legfeljebb 6 hónapon belül (elfogadástól vagy az átadás ellen kezdett eljárása lezárásától) átadás

19 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet Eljárás - határidők
Ha a kérelmező azalatt megy át másik állam területére, amíg az illetékes állam meghatározása folyik , vagy már az érdemi eljárás zajlik, vagy kérelmének visszavonása avagy elutasítása után, akkor az illetékes állam köteles őt visszavenni. Megkeresésre 1 hónapon (Eurodac alapú kérésnél két héten) belül kell válaszolni, és mihamarabb, de maximum a hozzájárulástól 6 hónapon belül visszavenni. A hallgatás = beleegyezés

20 A 343/2003-as (Dublin II) rendelet Eljárás - fellebbezés
Az átadásról és a visszaadásról szóló döntés ellen fellebbezni lehet Kérdés: felfüggesztő hatálya van-e Válasz: az érintett hatóság felfüggesztheti az átadást - ha akarja Ld Gregor megsemmisitó kritikáját a netről kinyomtatott lundi (2001-es) szemináriumon

21 Problémák a Dublini rendszerrel
Két fontos ügy: T.I. V. United Kingdom ECtHR Appl /98 2000. Március 7. (IJRL vol. 12 (2000) old Adan és Aitseguer (Lordok háza) december 19. REGINA v. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT (APPELLANT) EX PARTE ADAN (RESPONDENT) REGINA v. SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT (APPELLANT) EX PARTE AITSEGUER (RESPONDENT) [2001] 2 WLR 143 (ld.

22 Következtetések Dublin II egész más helyen mint Dublin I, közvetlenül végrehajtható és hajtandó elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben a Római szerződés IV címe szerint az ügyben eljáró legmagasabb szintű hazai bíróság kérdést tehet fel a luxemburgi Európai Bíróságnak az alkalmazással és értelmezéssel kapcsolatban a végrehajtását felügyelő bizottságban többségi döntést hoznak a részletszabályokról

23 Következtetések Előrelépés, de nem radikális javulás Finomította és tökéletesítette a kritériumokat és a működési szabályokat (menekülővel is van családegyesítés, kiskorúak védelme, világosabb bizonyítási rend, hatékonyabb kommunikáció) Viszont: nem változtatott az alapfilozófián, amely szerint a menekülő „teher”, s annak kell viselkednie, aki nem elég hatékonyan akadályozta meg az unió területére lépését. Továbbra sem fogja nagyszámú menekülő átadását/visszavételét eredményezni Munkaigényes, költséges.

24 Elvi kérdések 1. Legyen-e joga a menekülőnek megválasztania a menedéket nyújtó országot? 2. Összeegyeztethető-e Dublin a Genfi egyezménnyel 3. A „tehermegosztás” lehetséges formái: - pénz - emberek - „visszaküldési jogok”! - Az Unión kívüli helyek „bérbevétele” (angol javaslat, 2002) .

25 Elvi kérdések 4. Melyek lennének az illetékesség kijelölésének igazságos elvei? 5. Van-e értelme Dublinnak, ha vele párhuzamosan a biztonságos harmadik ország kategóriája is alkalmazható?

26 EURODAC (2000. december 11. Tanács rendelet 2725/2000/EC)
Cél: A Dublini egyezmény alkalmazásának ( az felelős állam azonosításának) előmozdítása, az ismételt kérelmek kiszűrése, illetve az átlépett külső határ országának azonosítása Eszköz: ujjlenyomatok központi tárolása és a tároltak összehasonlítása a nemzeti egységek által lekérdezettel Érintettek: Valamennyi menekült státusz kérelmező + a határ illegális átlépői+az illegális tartózkodáson tettenértek

27 EURODAC (folyt) Eljárás: valamennyi! ujj lenyomatának levétele (14 évesnél idősebbektől) és név nélkül, azonosítóval felküldése a központi egységnek, amely automatikusan összehasonlít és jelez találat esetén. Adatvédelem: részletes szabályok rendezik (mind a biztonság, mind a személyes jog értelmében) és a rendszer felügyeletét.


Letölteni ppt "Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések