Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok"— Előadás másolata:

1 Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok
Az Európai Unió menekültjoga: keserédes vívmányok V. Az eljárási irányelv (2005) Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok

2 A pontos megnevezés A Tanács 2005/85/EK Irányelve a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól (2005. december 1.) HL L 326/13, Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status OJ L 326/

3 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
ELŐZMÉNYEK EXCOM hat. 8 (1977) és 30 (1983). Handbook (1979) para , ECRE a tisztességes és hatékony eljárásról (1990). Európai Unió Tanácsának határozata a menekültügyi eljárásokban alkalmazandó minimális biztosítékokról június 20, O.J. C. 274/13 (1996 szeptember 19)

4 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
A z irányelv története: 2000. szeptember 20: A Bizottság javaslata a menekült státusz megadásának és visszavonásának minimális standardjeit rögzítő irányelvre. COM(2000) 578 final, O.J C 62 E/231 A Bizottság alaposan átalakított második tervezete: június 18, COM (2002) 326 final O. J C 291 E/143 / / Leghosszabb tárgyalás – nem sikerül elfogadni május 1 előtt Kompromisszum: listáról lemondás – 2005 december 1-jén egyhangúlag elfogadja az új tagokkal bővült Tanács Commission Proposal for a Council Directive on Minimum Standards in Member States for the Granting and Withdrawing Refugee Status COM(2000) 578 final, O.J C 62 E/231

5 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
SZERKEZETE: I Hatálya, alapfogalmai, (1 – 5 §) II Alapelvei és garanciái (6-22 §) III Elsőfokú eljárás Alapeljárás ”vizsgálati eljárás” (23 §) Különös eljárások (24 §) (Ismételt kérelmek 32 §, határon folytatott elj. 35 §, Szuperbiztos harmadik állam „európai biztonságos harmadik ország” 36 §) Elsőbbségi és gyorsított elj. ( lista: 23 (4)§ tizenhat ok) ) Elfogadhatatlan kérelmek (25-27§) másik tagállam felelős az eljárásért (Dublin II) védelem másik tagállamban nem tagállam első menedék ország nem tagállam biztonságos harmadik álam azonos ismételt kérelem eltartott családtag új kérelme ha a családdal együtt elut.

6 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Megalapozatlan kérelmek (28 – 31 §) a kérelmező nem felel meg a definíciónak nyilvánvalóan megalapozatlannak nyilvánítható a nemzeti jogban gyakorlatilag valamennyi elsőbbségi és gyorsított eljárás (28 §) biztonságos származási ország (29-31§) IV Visszavonás (37-38 §) V. A fellebbezés (39 §) VI. Zárórendelkezések (40-46§) Mellékletek: I. Eljáró hatóság II. Biztonságos származási ország III. (Speciális szabály Spanyolországra – kérelmező fogalma) A megalapozatlan tképpen az elutasítandó – világosan mmutatja 35() f második bek

7 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
HATÁLY: Kötelező Konvenciós státusz kérelemre Opcionális: Kiegészítő védelem iránti kérelmekre Nem terjed ki: átmeneti védelemre Bárkitől Határon vagy az állam területén beadott kérelmekre MINIMUMSZABÁLYOK: a tagállamok hatályba léptethetnek kedvezőbbet ALAPELVEK ÉS GARANCIÁK Hozzáférés az eljáráshoz: Garantálni kell a hatékony beterjesztés lehetőségét A kérelem bármilyen formában beterjeszthető A hatóság kapott utasítást arra, hova kell felterjesztenie Minden felnőtt önálló kérelmet adhat be 2003 május: Framcia, finn, holland svéd: még mindig akarja kiegészítőre alkalmazni

8 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Maradás joga (non-refoulement): A kérelmezőnek meg kell engedni, hogy a területen vagy a határon maradjon, amíg kérelméről nem döntöttek (első fokon) Kritika: Miért nem jogerős döntésig? A kérelem megfelelő vizsgálata: Minden döntés legyen az adott egyénre szabott, objektív és elfogulatlan. Megfelelő származási ország-információk birtokában A menekültjogot ismerő személyzet mérlegeljen és döntsön

9 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
A határozatra vonatkozó követelmények: Írásbeli döntést kell hozni, az elutasítást ténybelileg és jogilag indokolva, utalva a fellebbezés lehetőségére Valamennyi eljárásban és valamennyi kérelmezőre érvényes további garanciális követelmények Tájékoztatás az eljárásról és jogairól, kötelezettségeiről; Tolmács, közpénzből „szükség esetén”; UNHCR-ral, vagy a nevében tevékenykedő szervezettel kapcsolatba lépés Kellő időben értesítés a döntésről Ha nincs ügyvédje, az általa értett nyelven

10 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
A személyes meghallgatás Kötelező (néhány kivétel van, pl. ha anélkül is megadható a státusz vagy eltűnik a kérelmező) Megfelelően képzett tolmács segítségével zajlik A meghallgatási jegyzőkönyvet a kérelmező rendelkezésére bocsátják megjegyzések tétele végett, vagy a fellebbezés előkészítéséhez Compulsory, but exceptions (Dublin II, assistance at submission of request, „not reasonably practicable” /e.g.unfit applicant/) Requirements: minimal - „steps” to ensure comprehensive account, - interviewer „sufficiently competent”, (to take account of applicant’s cultural origin or vulnerability) - interpreter to ensure „appropriate communication”, not necessarily in language preferred by applicant. - written report: access before or after the decision, approval of applicant not necessary!

11 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Jogi segítségnyújtáshoz és képviselethez való jog Garantálni kell, hogy jogi segítséget nyújtóval hatékonyan konzultálhasson, jogásza a meghallgatáson jelen lehet. Érzékeny információ visszatartható, bizony helyekre a belépés megtiltható Ingyenes jogi segítség és képviselet: tagállamok korlátozhatják: bírói felülvizsgálatra (egy vagy kétfokú közigazgatási eljárás után) azokra akik nem rendelkeznek „elegendő anyagi forrással" az „előreláthatóan sikeres kimenetelű fellebbezésre vagy felülvizsgálatra -kijelölt jogászokra időbeli korlátot és anyagi maximumot írhatnak elő a saját állampolgárnak nyújtott segítség mértékére „review is likely to succeed”

12 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Adatvédelem Az ügydöntő állam biztosítja, hogy a származási ország ne értesüljön a kérelemről Kísérő nélküli kiskorúak Gondnok/jogi képviselő kötelező, Kormeghatározás: előzetes figyelmeztetés után, biztos és az emberi méltóságot nem sértő módszerrel. (Nem kell alávetnie magát.) Meghallgatónak és a döntést előkészítő személynek legyen a kiskorúakra vonatkozó speciális szakértelme Adatevédelem: 22 cikk

13 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
A menekülő kötelezettségei Az eljáráshoz szükséges együttműködést követelhet meg a hatóság, így megjelenést releváns dokumentum (pl. útlevél) átadását címének, tartózkodási helyének közlését, őt magát és tárgyait átvizsgálhatják, fényképezhetik, rögzíthetik szavait, ha erről előzetesen tájékoztatják Eddig ennek bizonyos elemei a tények megállapítása c. 16. cikkben szerepeltek, amiben szerepelt a benefit of doubt elve is. Az egész cikekt kivették (2003-as tervezet iktatta be 9/A cikként)

14 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Őrizet (detention) Pusztán azért mert kérelmet adott be nem tartható őrizetben (kivéve, ha más állam elvállalta az eljárás lefolytatását) A fogvatartás gyors bírói felülvizsgálatát biztosítani kell Kérelem visszavonás (kifejezett vagy hallgatólagos) Az állam megszüntetheti az eljárást vagy elutasíthatja a kérelmet Hallgatólagos visszavonásnak minősül, ha: felszólítás ellenére nem szolgáltat lényeges infót, felróható okból nem jelenik meg meghallgatáson eltűnt és ésszerű időn belül nem vette fel a kapcsolatot a hatósággal Eljárás folytatása: kérelemre lehetséges de nem kötelező A személyazonosság megállapítása nem jogcím, bár Írország, Finnország és Svédország szeretné A feltételek nem szigiridtak, biz. gumikategóriák kikerültek (pl. ha a gyors eljárásjhoz kell) Volt benne:Kivételesen mégis megengedett, ha a határon vagy a tranzit zónában van és illegális belépését kell megakadályozni, kitoloncolását tervezik és ezt hiúsítaná meg mert: identitását rejti és a kérelmező eltűnésétől kell tartani Dublin II szerinti átadását vagy visszavételét mérlegelik,

15 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
Normál „vizsgálat” (23 §, 1-2) nincs határidő, „ lehető legrövidebb időn belül” 6 hónap múltán tájékoztatás a nem kötelező határidőről Más eljárások és kérelmek Elsőbbségi és gyorsított Különleges Megalapozatlan Elfogadha-tatlan A II fej. garanciáival Garanciák nélkül szuperbiztos harmadik állam, ismételt eljárás és határ eljárás esetében Lehet nyilvánvalóan megalapozatlan a nemzeti jog szerint Biztonságos származási ország (közös EU lista, és Meg sem vizsgálják Ld. köv diák nemzeti meghatározás)

16 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Elsőbbségi és gyorsított eljárások
Nem szó szerinti és nem minden részletre kiterjedő felsorolás: 1. A menekülő nem nevez meg releváns tényeket. 2. Nyilvánvalóan nem felel meg a definíciónak., 3. Biztonságos származási ország honosa. 4. Biztonságos harmadik országba küldhető. 5. Személyazonosságát illetően félrevezette a hatóságokat 6. Más néven már kérelmet adott be. 7 Szándékosan megszabadult úti- vagy személyazonosító okmányától. 8. Ellentmondásos, következetlen vagy valószínűtlen amit elmond. 9. Új elemet nem tartalmazó ismételt kérelem. 10. Bár volt lehetősége, nem adott be korábban kérelmet. 11. Csak eltávolítását akarja késleltetni a kérelemmel. 12. Megszegte a kérelmezőkre vonatkozó magatartási szabályokat. 13. Illegálisan lépett be vagy maradt az országban 14. Veszélyes a közrendre vagy a közbiztonságra, 15. Ellenszegül az ujjlenyomatvételnek 16. Kiskorúként szülei kérelmének elutasítása után folyamodik státuszért.

17 A határon folytatott eljárások:
IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Elsőbbségi és gyorsított eljárások Ismételt kérelmek = ha már volt döntés (vagy jogerős döntés) akkor előzetes elfogadhatósági vizsgálatnak vethetik alá van-e új tény vagy körülmény volt-e fellebbezés Ha nincsenek – érdemi vizsgálat nélkül elutasítható A határon folytatott eljárások: A december 1-jén hatályban volt szabályok fenntarthatóak- akkor is ha nem felelnek meg a garanciális követelményeknek. Mégis: maradás, tájékoztatás, tolmács, személyes meghallgatás, jogi segítség, Max 4 hét a tarnzitban Tömeges érkezés esetén is alkalmazható

18 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Különös eljárások
Az európai biztonságos harmadik ország fogalma („Szuperbiztos harmadik ország”) Opcionális: a tagállam dönthet úgy, hogy a kérelmet nem, vagy csak részben vizsgálják meg ha (a kérelmező szuperbiztos ország területéről kíván belépni, vagy lépett be illegálisan az ország területére). Szuperbiztos az ország ha: a) a Genfi egyezmény rendelkezéseit megerősítette és tiszteletben tartja mindenfajta földrajzi korlátozás nélkül; b) jogszabályi előírásokon alapuló menekültügyi eljárással bír; c) megerősítette Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt és tiszteletben tartja annak rendelkezéseit, beleértve a hatékony jogorvoslattal kapcsolatos szabályokat is; és d) a Tanács minősített többséggel (EP-vel konzultáció után) annak nyilvánította (közös minimumlista!).

19 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Különös eljárások
Végrehajtás: : a kérelmezőt megfelelően tájékoztatják és a kérelmező számára kiállítanak egy dokumentumot, amelyben a harmadik ország hatóságait az illető ország nyelvén tájékoztatják, hogy a menedékjog iránti kérelmet érdemben nem vizsgálták. Amennyiben a biztonságos harmadik ország nem fogadja vissza a tagállam eljár Az egyes tagállamok a december 1-jén megvolt listáikat és meghatározásaikat a Tanács döntéséig hatályban tarthatják

20 A II melléklet adja meg a biztonságos származási ország kritériumait
IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Alaptalan kérelmek – biztonságos származási ország AZ EU biztonságos származási országok listáját minősített többséggel fogják elfogadni + A tagállam új jogalkotást fogadhat el a II Melléklettel összhangban fenntarthatja létező jogszabályait a II Mellékletnél kevesebb garanciával A II melléklet adja meg a biztonságos származási ország kritériumait (Ld. köv. lap) 1 december 2005 sco nopersecution as defined by Dir 2004/83/EC no torture or iinhuman or degrading treatent or punishment Also may retain legislation declaring parts of the country as sco. (Somalia?) no requirement of democracy, neither effectve remedies- which are in Annex II

21 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Alaptalan kérelmek – biztonságos származási ország
it can be shown that there is generally and consistently no persecutionc Biztonságos a származási ország, ha jogi helyzete és a demokratikus rendszerben való jogalkalmazás helyzete és az általános politikai körülmények alapján kimutatható, hogy általában és következetesen nem tapasztalható üldöztetés; nem alkalmaznak kínzást, sem kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést; és nem fenyeget általános erőszak sem nemzetközi, sem belső fegyveres konfliktushelyzetekben. Mérlegelendők:, a) az ország vonatkozó törvényei és jogszabályai, és alkalmazásuk módja; b) Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben és/vagy A polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi egyezségokmányban és/vagy a kínzás elleni egyezményben meghatározott emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartása, különösen az olyan jogoké, amelyektől az említett európai egyezmény 15. cikkének (2) bekezdése alapján nem lehet eltérni; c) a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartása a Genfi egyezménynek megfelelően; d) az ezen jogok és szabadságok megsértése elleni hatékony jogorvoslati rendszer biztosítása útján. A biztonságos származási országból érkező kérelme alaptalan = elutasított

22 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Elfogadhatatlan kérelmek
„Dublin” (kötelező) további opcionális esetek másik tagállamban már menekült státusza van másik tagállam más jogcímen engedi maradását a menekültekkel egyenlő jogokkal van nem tagállam első menedék országa, ahol már védelmet élvezett van nem tagállam biztonságos harmadik ország ismételt kérelmet nyújt be és nem támaszkodik új tényekre eltartott családtag, ki korábban lemondott az önálló kérelmezés lehetőségéről, megváltoztatja álláspontját és nincs ezt indokoló tény 26. cikk Az első menedék országának elve Egy adott menedékkérő esetében egy ország akkor tekinthető az első menedék országának, ha a) ez az ország a kérelmezőt menekültként ismerte el és a kérelmező még mindig igénybe veheti ezt a védelmet, vagy HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/25 b) a kérelmező ebben az országban egyéb, elegendő védelmet élvez, beleértve a visszaküldés tilalma elleni védelmet is, feltéve, hogy ez az ország őt visszafogadja. Az első menedék országa elvének egy adott menedékkérő különleges körülményei tekintetében való alkalmazása során a tagállamok figyelembe vehetik a 27. cikk (1) bekezdésében foglaltakat.

23 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Elfogadhatatlan kérelmek –biztonságos harmadik ország elve (27 §) A biztonságos harmadik ország elve csak akkor alkalmazható ha az illetékes hatóságok meggyőződtek arról, hogy a menekülő a) életét és a szabadságát nem fenyegeti veszély faji, vallási, nemzetiségi vagy valamely társadalmi csoporthoz tartozás vagy politikai meggyőződés miatt; b) a Genfi egyezménnyel összhangban tiszteletben tartják a visszaküldés tilalmának elvét; c) tiszteletben tartják a nemzetközi jog azon szabályát, miszerint a kérelmező olyan ország területére nem utasítható ki, ahol kínzásnak, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak lenne kitéve; és d) a menekültstátusz kérelmezésének lehetősége biztosított, és a menekültstátusz megadása esetén biztosított a Genfi egyezménnyel összhangban való védelem.

24 Az elv alkalmazásának a nemzeti jogban megfogalmazandó előfeltételei:
IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Elfogadhatatlan kérelmek –biztonságos harmadik ország elve (27 §) Az elv alkalmazásának a nemzeti jogban megfogalmazandó előfeltételei: a) legyen kapcsolat a menedékkérő és a harmadik ország között amelynek alapján ésszerű, hogy a kérelmező odamenjen; b) módszertani szabályok az ország biztonságosságának az adott kérelmezőre nézve érvényes megállapítására. Ez lehet eseti, vagy egy lista. c) a menekülő kifogásolhassa a biztonságos harmadik ország elvének alkalmazását azon az alapon, hogy ott vele szemben kínzást, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést alkalmaznának.

25 Elfogadhatatlan kérelmek – biztonságos harmadik ország elve (27 §)
Eljárás: a) a kérelmezőt megfelelően tájékoztatják; és b) a kérelmező számára kiállítanak egy dokumentumot, amelyben a harmadik ország hatóságait az illető ország nyelvén tájékoztatják, hogy a menedékjog iránti kérelmet érdemben nem vizsgálták. Amennyiben a harmadik ország a menedékkérő számára nem engedélyezi belépést, le kell folytatnia normál eljárást. A tagállamok rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot arról, mely országokat tekintenek biztonságos harmadik országnak

26 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
A státusz visszavonása A tagállamnak cselekedhet, ha új elemek vagy tények alapján indokolt a státusz érvényességének felülvizsgálata („reconsider the validity”) Eljárás: - a menekült tájékoztatása írásban, - ellentmondás személyes meghallgatás során vagy írásban - a hatóság naprakész származási ország információt szerez be - írott határozat, indokolással - megfellebbezhető! A tagállamok úgy dönthetnek, hogy a státusz „elévül” (lapses), ha a menekült státusz megszűnik a Genfi Egyezmény okai miatt Validity nem csak érvényesség, hanem meglét indokoltsága is angolul: lapse by law in case of cessation Magyarul, hibásan: jogszabály alapján elévül ... felfüggesztés esetén

27 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL
FELLEBBEZÉS Bíróság vagy törvényszék (?) (court or tribunal) Mi ellen? elfogadhatatlannak nyilvánítás a határeljárásban hozott döntés (beleértve beléptetés megtagadását) szuperbiztos harmadik állam szabályának alkalmazása ismételt kérelem vizsgálatának megtagadása visszavont kérelem vizsgálata folytatása státusz visszavonás A kérelmezőnek általában joga van a területen maradni. Ha a fellebbezés nem felfüggesztő hatályú a tagállamnak önálló jogorvoslatot vagy védintézkedést kell biztosítania Nincs határidő 39. § (3) A tagállamok adott esetben nemzetközi kötelezettségeiknek megfelelően jogszabályokat alkotnak, amelyek tárgya: a lehetséges jogorvoslat vagy védintézkedések abban az esetben, ha az (1) bekezdés szerinti jogorvoslat nem azt eredményezte a menedékkérő számára, hogy az érintett tagállamban maradhat, amíg ügye folyamatban van. A tagállamok hivatalból is biztosíthatják a jogorvoslatot; és

28 IRÁNYELV AZ ELJÁRÁS MINIMÁLIS GARANCIÁIRÓL Kritika
“Biztonságos harmadik ország elve ” alacsony követelmények, nem kell részesség sem genfi egyezményben, sem emberi jogi szerződésekben A már létező határeljárások a garanciákon kívül esnek Nincs feltétlenül felfüggesztő hatálya a fellebbezésnek Túl sok elsőbbségi és gyorsított eljárás fajta; Az őrizet megengedhető okai azonosításának az elmaradása. határidő sincs; Korlátozott ingyenes jogi segítség és képviselet A társadalmi nem (gender) figyelmen kívül hagyása; Nem vezet be egységes eljárást a konvenciós és a kiegészítő védelemre. Source: UNHCR Aide Memoire, November 2003


Letölteni ppt "Nagy Boldizsár alternatív órájához kapcsolódó vetítőlapok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések