Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Turizmusfejlesztési hozzájárulás Étkezőhelyi vendéglátás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Turizmusfejlesztési hozzájárulás Étkezőhelyi vendéglátás"— Előadás másolata:

1 Turizmusfejlesztési hozzájárulás Étkezőhelyi vendéglátás
Kerékgyártó-Kiss Bernadett Tájékoztatási kiemelt referens Észak-Magyarországi Tájékoztatási Osztály

2 Étkezőhelyi vendéglátás kedvezményes adómértékének feltételei
1. Jogszabályi háttér: Általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv. ) 82. § (2) bekezdés alapján az Áfa tv. 3. számú mellékletbe felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka. Az Áfa tv. 3. számú melléklet szolgáltatásokra vonatkozó II. része, január 1-jével egy 3. ponttal egészült ki, mely a következőket tartalmazza : Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ ből)

3 Feltételek Az Áfa tv. szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia. Ennek a szolgáltatásnak a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének szeptember 30-án érvényes besorolási rendje szerint SZJ alá kell tartoznia. A szolgáltatásnak étel- és helyben készített nem alkoholtartalmú italforgalomra kell vonatkoznia. KONJUKTÍV FELTÉTELEK – bármely feltétel nem teljesül, abban az esetben az adott ügyletre a kedvezményes adómérték nem alkalmazható!

4 2. Étkeztetési szolgáltatás -
Európai Unió Tanácsának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Végrehajtási rendelet) Végrehajtási rendelet 6. cikk „(1) Az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek kész- vagy félkész ételek és/vagy italok emberi fogyasztásra szánt értékesítéséből állnak, és amelyeket az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérnek. Az ételek és/vagy italok értékesítése csak az egyik összetevője a teljesítésnek, amelyben a szolgáltatások vannak túlsúlyban. Az éttermi szolgáltatás az említett szolgáltatásoknak a szolgáltatásnyújtó létesítményeiben történő nyújtása, a vendéglátó-ipari szolgáltatás pedig az említett szolgáltatásoknak a szolgáltatásnyújtó létesítményein kívül történő nyújtása. (2) Nem tekintendő az (1) bekezdés szerinti éttermi vagy vendéglátó-ipari szolgáltatásnak a kész- vagy félkész ételek és/vagy italok, olyan értékesítése - függetlenül attól, hogy az magában foglalja-e a fuvarozást vagy sem - amelyet nem kísér semmilyen más kiegészítő szolgáltatás.” Szolgáltatási jelleg →az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások Nem szolgáltatásnyújtás: elvitelre történő értékesítés, házhoz szállítás

5 3. Statisztikai besorolás KSH Szolgáltatások Jegyzéke 55. 30
3. Statisztikai besorolás KSH Szolgáltatások Jegyzéke kategória Adózás rendjéről szóló évi CL. Törvény (a továbbiakban: Art.) 45. § c) pont Éttermi, cukrászdai szolgáltatás ( SZJ ) Étkeztetés járművön (SZJ ) Önkiszolgáló étkeztetés ( ) Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás ( ) KIVÉTELEK: Munkahelyi étkeztetés ( ) Közétkeztetés (55.52)

6 4. Étel- és helyben készített,nem alkoholtartalmú italforgalom
A kizárólag italforgalmat tartalmazó szolgáltatás csak abban az esetben tartozik kedvezményes adómérték alá, amennyiben a felszolgált ital helyben készített és nem tartalmaz alkoholt, valamint az SZJ alá tartozó étkezőhelyi vendéglátás keretében valósul meg. Megosztás, amennyiben alkoholtartalmú, vagy nem helyben készített italforgalom valósul meg, még abban az esetben is ha ez elhanyagolható mértékű. Helyben készített, nem alkoholtartalmú italok körébe tartoznak pl.: gyümölcsből, zöldségből helyben préselt vagy facsart innivaló, illetve a helyben készített alkoholmentes koktél, turmix, tea, limonádé, kávé. Idesorolható még az italkészítő automatából a sűrítményből szódavíz hozzáadásával kiszolgált szénsavas üdítőital is. Palackos üdítő, melyet kitöltenek és pl. citromkarikával díszítenek, nem válik helyben készített itallá.

7 5. Felszolgálási díj Felszolgálási díj alatt a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a kereskedelemről szóló évi CLXIV. Törvény 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás keretében a vendégek felszolgáló közreműködésével történő kiszolgálásáért felszámított külön díj értendő. A felszolgálási díj az Áfa tv. 65. §-a alapján az éttermi, vendéglátási szolgáltatás adóalapjába tartozik, vagyis azzal az adómértékkel adózik, amivel az adóalany által nyújtott éttermi, vendéglátási szolgáltatás. A felszolgálási díj megosztása szükséges, amennyiben az adóalap kedvezményes, valamint normál adómérték alá tartozó részekre bontható.

8 6. Eltérő helyszínen készített és felszolgált étel
Példákkal: Adóalany saját főzőkonyhával rendelkező éttermében készíti el az ételt, majd ezt az ételt egy szintén általa üzemeltetett helyen is felszolgálja. − (SZJ ) Adóalany cukrászüzemében készíti el a süteményeket, és ettől eltérő helyszínen található saját cukrászdájában szolgálja fel azokat. – (SZJ ) Cukrászda nem saját maga állítja elő a süteményeket, hanem egy másik adóalany cukrászüzemtől szerzi be azokat. - (nem tartozik az SZJ alá) Melegkonyhát üzemeltető vendéglátó egység nem mindent maga állít elő, hanem pl. süteményt, savanyúságot készen szerez be és ezeket kiegészítő jelleggel kínálja a saját maga által készített ételek mellett a vendégei részére. – Ebben az esetben ezek a beszerzett ételek az étkezőhelyi szolgáltatás részévé válnak , azok elkülönített kezelésére nincs szükség. Étterem külső helyszínre (nem saját helyiségbe) viszi ki és szolgálja fel a saját maga által készített ételt - (SZJ rendezvényi szolgáltatás) Rendezvényházak által biztosított alkalomszerűen, előzetes foglalás alapján biztosított étkeztetés ( SZJ szerződéses étkeztetés, közétkeztetés)

9 7. Közvetített szolgáltatás
Amennyiben egy adóalany egy másik adóalanytól igénybe vett éttermi szolgáltatást saját nevében továbbszámláz a fogyasztó felé, abban az esetben a továbbszámlázó adóalany szolgáltatása SZJ szempontból megegyezik az éttermi szolgáltatást ténylegesen nyújtó adóalany szolgáltatásával, feltéve, hogy a továbbszámlázó adóalany ezt önálló szolgáltatásként nyújtja. Pl.: Egy szálloda a vendégeinek úgy biztosít félpanziós ellátás, hogy a reggelit és vacsorát a vendégek a szomszédos étteremben fogyasztják el. A szálloda ebben az esetben a vendégei felé továbbszámlázza az étterem által felé nyújtott éttermi szolgáltatást, így a vendégek felé a szálloda által nyújtott szolgáltatás is az SZJ éttermi szolgáltatás kategóriába tartozik, feltéve, hogy az nem része a szállodai „alapcsomagnak”. Alapcsomagnak azokat a szolgáltatásokat nevezzük, amelyeknél kisebb értékű és kevesebb tartalmú szolgáltatás-együttes az adott szállodában senki számára nem vehető igénybe.

10 Példák Szállodában lakó és ott teljes spektrumú szolgáltatást igénybe vevő csoport- és konferencia vendégek részére a szálloda külső helyszínen – saját eszközökkel, saját melegkonyhában készített étellel ellátva, saját személyzettel – vendéglátó szolgáltatás nyújt. Egy szálloda a szállodában működő étteremben ugyanazt a menüt, amit az utcáról betérő bármely vendég elfogyaszthat, az alkalmazottai részére ebédként szolgáltatja. Az alkalmazottak az ebédet asztaloknál fogyasztják el, ebédjüket ugyanaz a konyha készíti el, mint az utcáról betérő vendégek ebédjét (ami lehet akár menü, akár az étlapról választott egyéb étel). Egy szálloda étterme, bárja és lobby kávézója egy légtérben található, ugyanazon melegkonyhával a háttérben, akkor alkalmazható-e a bárban és a lobby kávézóban rendelt ételekre és nem alkoholtartalmú , helyben készített italokra a kedvezményes adómérték? Szállodában működő szobaszerviz szolgáltatása. A kávézó cukrásztermékeit egy központi cukrászüzemtől szerzi be, csak szendvicseket készít helyben, elkülönített konyhával nem rendelkezik. Mikor tekinthető munkahelyi étkeztetésnek és mikor étkezőhelyi vendéglátásnak egy irodaházban létesített vendéglátó ipari egység? Kórházakban üzemeltetett vendéglátó ipari egység által teljesített étkezési szolgáltatás. Costa és Frei Café kávézók besorolása

11 Turizmusfejlesztési-hozzájárulás
2016. LXVI. törvény 261. § Hozzájárulás-köteles az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. pontja szerinti szolgáltatás, vagyis az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ ) ellenérték fejében történő nyújtása. A hozzájárulás alapja: az általános forgalmi adó nélküli ellenérték. A hozzájárulás mértéke: 4%. Bevallási kötelezettség: 18TFEJLH jelű nyomtatványon (önadózás): Áfa bevallási időszak szerint, az Áfa bevallás benyújtására előírt határidőig, Azon időszakról, amely kapcsán az adóalany Áfa bevallás benyújtására nem köteles, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás Áfa tv. szerinti teljesítési időpontját követő év február 25. napjáig.

12 Turizmusfejlesztési-hozzájárulás
Az alanyi adómentes, az Áfa tv § szerint havi bevallásra kötelezett adóalany a havi Áfa bevallásához igazodóan havonta, az adott évnek a havi bevallással (bevallásokkal) le nem fedett időszakáról pedig a következő év február 25. napjáig köteles bevallást adni. A turizmusfejlesztési hozzájárulás figyelembe vétele a felszolgálási díj felosztása során: A turizmusfejlesztési hozzájárulás összege tekintettel arra, hogy a szolgáltatást igénybevevője felé nyújtott adóalap adójának tételesen nem része (azt legfeljebb mint szolgáltatást nyújtót terhelő fizetési kötelezettséget a szolgáltatás ellenértékének megállapítása során veszik figyelembe), nem tekinthető olyan kötelezettségnek, amelynek összegével a felszolgálási díj befolyt összegét csökkenteni kell.

13 Áfa nélküli ellenérték Alkalmazott adómérték
Példa Turizmusfejlesztési hozzájárulás meghatározása: Számla: Áfa nélküli ellenérték Alkalmazott adómérték Áthárított adó Bruttó ellenérték TFH alap TFH mérték Fizetendő TFH Ft 5 % 500 Ft Ft 4 % 400 10.400 520 Ft Ft Ft 416

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Turizmusfejlesztési hozzájárulás Étkezőhelyi vendéglátás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések