Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szab á lyoz á s alapjai Villámvédelem az „új” Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében Horváth Lajos Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szab á lyoz á s alapjai Villámvédelem az „új” Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében Horváth Lajos Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi."— Előadás másolata:

1 A szab á lyoz á s alapjai Villámvédelem az „új” Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében Horváth Lajos Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

2 Előzm é nyek: Európai Uniós csatlakozásából adódó kötelezettségek Szabványok kötelezőségének megszűnése 2/2002. BM. rendelet kiadása (35/1996. BM rendelettel kiadott OTSZ ideje) A tűzvédelmet érintő európai szabványok hazai átvétele A bekövetkezett műszaki fejlődés lekövetése – elavult szabályozás

3 OTSZ megjelen é se 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat Szerkezetében hasonlít a 2/2002. BM rendeletre, 1-5 részre tagozódik. Hosszú jogalkotási folyamat eredménye Európai alapokon nyugvó, új gondolkodásmódot követelő műszaki előírásrendszer. – Megváltozott követelmények. – Főleg az építészet terén tartalmazott újdonságokat.

4 Alkalmaz á sa A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat – Hatálya: 2008. május 22-től 2011. október 5. A 2008. május 22. után indult építési eljárásoknál alkalmazandó. Ezen jogszabály szerint tervezett épületeknél a használatbavétel is ezen jogszabály keretei szerint történik. – Létesítésre vonatkozó előírásait csak az „új” elemek tekintetében kell alkalmazni: új építésnél a meglévőknél az átalakítás körében mértékében

5 Az OTSZ m ó dos í t á s á nak indokai: Sok szakmai és formai kérdés merült fel. A megfelelő színvonalú gyakorlati alkalmazása érdekében több helyen további pontosítást igényelt. A jogszabály megalkotása, megjelenése, illetve hatálybalépése között eltelt 4 évben jelentős változások következtek be Az európai csatlakozásból adódó szabvány harmonizációs kötelezettség felgyorsította a műszaki követelmények változásait

6 P é lda: A legfontosabb ilyen tűzvédelmi kihatású műszaki szabályozás módosítás a villámvédelem területét érintette. Az MSZ EN 62305 szabvánnyal bevezetésre került a villámvédelemről szóló európai norma, amelynek megjelenése a hazai (MSZ 274) villámvédelmi szabvány 2009. februári visszavonását eredményezte. A 9/2008-as OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai is átdolgozásra szorultak. – Mivel az MSZ 274-re épült

7 Hossz ú t á v ú elk é pzel é s A műszaki haladás indokolttá teszi, hogy a tűzvédelmi követelményeket tartalmazó szabályozás folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezze, és szükség szerint kiegészüljön az új tűzvédelmi műszaki normákkal. A használat során szerzett tapasztalatokat meg kell jeleníteni a szabályozásban.

8 Az OTSZ m ó dos í t á sa 2008. júliusában megindult a módosítás előkészítése Szakmai bizottság adta a szakmai hátteret 2009-ben szabványosítás megindítása Eredmény: A vonatkozó szabványok összehangolása az OTSZ normaszövegével. Notifikációs kötelezettség a megjelenés előtt. A frissítés nem állt meg!

9 Az „ú j ” OTSZ A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Hatálya: 2011. október 6-tól 2015. március 4-ig. Legújabb verzió: az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet. – 286. § (1) Az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet rendelkezéseinek megfelelően készített tűzvédelmi tervdokumentáció is benyújtható, ha az annak készítésére vonatkozó tervezési szerződést e rendelet hatálybalépését megelőző 180 napnál nem korábban kötötték meg.

10 az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. BM rendelet. A 2015. március 5-én, vagy az után indult építési eljárásoknál alkalmazandó. A módosított építési engedélyezés is ebbe a körbe tartozik! Létesítésre vonatkozó előírásait csak az „új” elemek tekintetében kell alkalmazni: – új építésnél, – a meglévőknél az átalakítás körében mértékében. Függetlenül attól, hogy van e építési engedélyezési, bejelentési eljárás, vagy nincs, a követelményeket alkalmazni kell.

11 Á tmeneti időszak Követelmény váltás 2015. március 5. Példa: – Építési eljárás 2010…-ben: 9/2008.-as OTSZ – Módosított építési engedély beadása 2015. március 6.: 54/2014.-es OTSZ szerint A módosított építési engedélyben a követelményeket az átalakítás, áttervezés körében mértékében kell alkalmazni. Sajnos nem húzható egyértelmű határvonal. – A használatbavétel során – esetleg - mindkét jogszabályt figyelembe kell venni. – Az előző dia szerint alkalmazható a 28/2011.es OTSZ, bizonyos feltételek mellett.

12 Változások alkalmaz á sa Az „új” OTSZ sok újdonságot tartalmaz: – homlokzati hőszigetelés – hő- és füstelvezetés – villámvédelem Az újdonságok módosított építési engedélyezés során érvényesíthetők. Ha nem engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kötődik, akkor a kivitelezés során alkalmazhatók.

13 Alapelvek: Az 54/2014. BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról – Követelmény támasztás a jogszabályban. – Bizonyos területek műszaki kifejtése Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben. BM OKF jelenteti meg, honlapról letölthető. – Ha az érintett terület szabványosított a végrehajtás, a műszaki kifejtés a szabványban található. – Tűzjelző rendszer, tűzoltó berendezések, villamos berendezések, villámvédelem, stb. Az épületek tűzvédelmi követelményei jellemzően jogszabályban találhatók.

14 Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek BM OKF honlapról letölzhető: – Tűzoltóság/ Tűzmegelőzés/ új Országos Tűzvédelmi Szabályzat 4. témakör – Villamos berendezések, villámvédelem, és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem Betartása adja a megfelelő biztonsági szintet, de segédanyagként is alkalmazható. Lényegében a szabvány kiegészítéseként is felfogható, mint Nemzeti Előszó.

15 A biztons á g megfelelősége A biztonság megfelelő (elfogadható), ha a műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályban, tűzvédelmi műszaki irányelvben (TMI) és szabványban foglalt követelményeknek. A műszaki, tűzvédelmi előírások az „átlagos” berendezésre, épületre adnak megfelelő választ. Az előírások nem vehetik figyelembe az egyedi – átlagostól eltérő – épületek igényeit. Nem tolerálja a kreatív megoldásokat! Az előírás szerinti megoldás az ilyen esetekben költséges lehet, esetleg nem is kivitelezhető.

16 Jogszab á lyi lehetős é g OTSZ deklarálja mely előírások számítanak – tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelménynek, tűzvédelmi használati előírásnak, – létesítési előírásnak. A követelményektől kérelemre - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírás megtétele esetében - eltérés engedélyezhető. A hatáskört Korm. rendelet telepíti: – létesítési előírás alól BM OKF. – használati szabály alól Katasztrófavédelmi Kirendeltség A rendelet néhány előírása alól eltérés nem engedélyezhető.

17 Szabv á ny „ probl é m á k ” Az OTSZ által hivatkozott szabványban, műszaki követelményekben foglaltak is betartandó előírások. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a TMI, szabvány alkalmazása ne legyen kötelező, csak a TMI-vel, szabvánnyal létrehozott biztonsági szint betartása a kötelező érvényű. A vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldásokat a BM OKF bírálja el.

18 Elt é r é s, egyen é rt é kűs é g Az eltérési engedély kérelem az alábbiakat tartalmazza: – a pontos helyszín, az érintett építmény megnevezését; – típusterv esetén annak pontos beazonosíthatóságát; – a tűzvédelmi szabály vagy szabvány azon részét, amelyre az eltérési kérelem vonatkozik; – az eltérés indokát; – kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltérő megoldás olyan részletességű műszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy az eltérő megoldás a rendelettel megállapított tűzvédelmi műszaki követelményben, tűzvédelmi szabályban vagy szabványban foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.

19 Az elt é r é s bizony í t á sa „Elfogadott” műszaki megoldások megajánlásával. – Empirikus tapasztalatok figyelembe vétele – „gondolat kísérletek” alapján Sok esetben az egyenlő biztonságot nyújtó megoldások összevetése nem megoldható, nem eldönthető a kérdés tapasztalat híján. – A kérelmezőnek bizonyítania a biztonságosságot – Nem kizárható a szubjektiviás

20 Sz á m í t ó g é p Szimulációs programok létjogosultsága. A szimuláció alapja egy matematikai-fizikai modell. (képlet) Véges-elem módszer. – A jó eredményhez „hatalmas” gépkapacitás szükséges. – Ezt évről-évre könnyebb teljesíteni. Mindig van hiba a valósághoz képest. – Az eltérés %-os eloszlású, nem azt jelenti, hogy vagy jó, vagy nem jó.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szab á lyoz á s alapjai Villámvédelem az „új” Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében Horváth Lajos Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések