Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fókuszban az OTSZ A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet tervezett módosítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fókuszban az OTSZ A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet tervezett módosítása."— Előadás másolata:

1 Fókuszban az OTSZ A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet tervezett módosítása

2 Az OTSZ kiadásának előzményei: Európai Uniós csatlakozásából adódó kötelezettségek Európai Uniós csatlakozásából adódó kötelezettségek A tűzvédelmet érintő európai szabványok hazai átvétele A tűzvédelmet érintő európai szabványok hazai átvétele A bekövetkezett műszaki fejlődés lekövetése A bekövetkezett műszaki fejlődés lekövetése

3 Az OTSZ kiadása: Hosszú jogalkotási folyamat Hosszú jogalkotási folyamat Európai alapokon nyugvó, új gondolkodásmódot követelő műszaki előírásrendszer. Európai alapokon nyugvó, új gondolkodásmódot követelő műszaki előírásrendszer. Megváltozott követelmények Megváltozott követelmények

4 Az OTSZ módosításának indokai: Sok szakmai és formai kérdés Sok szakmai és formai kérdés A megfelelő színvonalú gyakorlati alkalmazása érdekében több helyen további pontosítást igényel A megfelelő színvonalú gyakorlati alkalmazása érdekében több helyen további pontosítást igényel Aa jogszabály megalkotása, megjelenése, illetve hatálybalépése között eltelt 4 évben jelentős változások következtek be Aa jogszabály megalkotása, megjelenése, illetve hatálybalépése között eltelt 4 évben jelentős változások következtek be Az európai csatlakozásból adódó szabvány harmonizációs kötelezettség felgyorsította a műszaki követelmények változásait Az európai csatlakozásból adódó szabvány harmonizációs kötelezettség felgyorsította a műszaki követelmények változásait

5 Az OTSZ módosításának indokai: A legfontosabb ilyen tűzvédelmi kihatású műszaki szabályozás módosítás a villámvédelem területét érinti. A legfontosabb ilyen tűzvédelmi kihatású műszaki szabályozás módosítás a villámvédelem területét érinti. Az MSZ EN 62305 szabvánnyal bevezetésre került a villámvédelemről szóló európai norma, amelynek megjelenése a hazai (MSZ 274) villámvédelmi szabvány 2009. februári visszavonását eredményezi. Az MSZ EN 62305 szabvánnyal bevezetésre került a villámvédelemről szóló európai norma, amelynek megjelenése a hazai (MSZ 274) villámvédelmi szabvány 2009. februári visszavonását eredményezi. Az OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai is átdolgozásra szorulnak. Az OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai is átdolgozásra szorulnak.

6 Az OTSZ módosításának indokai: A villámvédelmen kívül a gáz- és olajipari szakterületen is jelentős változások következtek be. A villámvédelmen kívül a gáz- és olajipari szakterületen is jelentős változások következtek be. A közel 600 oldal terjedelmű OTSZ méreténél fogva több sajtóhibát, elírást is tartalmaz. Az Alkotmánybíróság határozata alapján a jogszabályban fellelhető gépelési és egyéb sajtóhibát csak jogszabály módosítással lehetséges kijavítani, így a sajtóhibák javítására sincs mód csak a szabályzat módosításával és annak miniszteri rendeletben történő kihirdetésével. A közel 600 oldal terjedelmű OTSZ méreténél fogva több sajtóhibát, elírást is tartalmaz. Az Alkotmánybíróság határozata alapján a jogszabályban fellelhető gépelési és egyéb sajtóhibát csak jogszabály módosítással lehetséges kijavítani, így a sajtóhibák javítására sincs mód csak a szabályzat módosításával és annak miniszteri rendeletben történő kihirdetésével.

7 Az OTSZ módosításának indokai: A műszaki haladás indokolttá teszi, hogy a tűzvédelmi követelményeket tartalmazó szabályozás folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezze, és szükség szerint kiegészüljön az új tűzvédelmi műszaki normákkal. A műszaki haladás indokolttá teszi, hogy a tűzvédelmi követelményeket tartalmazó szabályozás folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezze, és szükség szerint kiegészüljön az új tűzvédelmi műszaki normákkal.

8 1. rész: Tűzoltó technikai eszközök, szakfelszerelések helyesírási és stilisztikai javítás helyesírási és stilisztikai javítás értelmezési és nyelvhelyességi pontosítás értelmezési és nyelvhelyességi pontosítás más jogszabályok által használt fogalmak mellőzése más jogszabályok által használt fogalmak mellőzése helytelenül használt mértékegységeket javítása helytelenül használt mértékegységeket javítása

9 1. rész: Tűzoltó technikai eszközök, szakfelszerelések kiegészült a szabványok hatálya alá nem tartozó, tűzoltásra alkalmas eszközökre /tűzoltóspray/ vonatkozó XIX. fejezettel kiegészült a szabványok hatálya alá nem tartozó, tűzoltásra alkalmas eszközökre /tűzoltóspray/ vonatkozó XIX. fejezettel törlésre kerül a tűzoltó sugárcsövek címet viselő XI. fejezet a vonatkozó MSZ EN 15182 szabványsorozat 2007. októberi megjelenése miatt törlésre kerül a tűzoltó sugárcsövek címet viselő XI. fejezet a vonatkozó MSZ EN 15182 szabványsorozat 2007. októberi megjelenése miatt

10 2. rész: Beépített tűzvédelmi berendezések a módosítást szakmai, szerkesztésbeli szempontok egyaránt indokolták a módosítást szakmai, szerkesztésbeli szempontok egyaránt indokolták megjelentek honosított szabványok, amelyek a rendeletben szabályozott kérdéseket rendezik, így a jogi szabályozás nem indokolt, esetleg ütközik a szabványok követelményeivel megjelentek honosított szabványok, amelyek a rendeletben szabályozott kérdéseket rendezik, így a jogi szabályozás nem indokolt, esetleg ütközik a szabványok követelményeivel a többféle jogértelmezést lehetővé tevő rendelkezések, fogalmak felülvizsgálata, az egységes jogértelmezést lehetővé tevő pontosítás és finomítás történt a többféle jogértelmezést lehetővé tevő rendelkezések, fogalmak felülvizsgálata, az egységes jogértelmezést lehetővé tevő pontosítás és finomítás történt

11 2. rész: Beépített tűzvédelmi berendezések Visszajelzések alapján néhány előírást nem lehetett a gyakorlatban megvalósítani, ezért azok törlésre kerültek. Visszajelzések alapján néhány előírást nem lehetett a gyakorlatban megvalósítani, ezért azok törlésre kerültek. Más esetekben a szakmailag megfelelő és a gyakorlatban eddig is alkalmazott műszaki megoldásokat a rendelet előírásai kizárták, ezekben az esetekben a szükséges kiegészítéseknek az OTSZ-be való beépítése megtörtént. Más esetekben a szakmailag megfelelő és a gyakorlatban eddig is alkalmazott műszaki megoldásokat a rendelet előírásai kizárták, ezekben az esetekben a szükséges kiegészítéseknek az OTSZ-be való beépítése megtörtént.

12 2. rész: Beépített tűzvédelmi berendezések A hatályos OTSZ-ben meglévő III. fejezet, Szén-dioxiddal oltó berendezés törlése történt. A hatályos OTSZ-ben meglévő III. fejezet, Szén-dioxiddal oltó berendezés törlése történt. Indok azoknak az európai szabványoknak a bevezetése, amelyek – a már honosított szabványokkal együtt – honosításukat követően lefedik a gázzal – közte a szén- dioxiddal – oltó rendszerekkel szemben támasztott műszaki követelményeket. Indok azoknak az európai szabványoknak a bevezetése, amelyek – a már honosított szabványokkal együtt – honosításukat követően lefedik a gázzal – közte a szén- dioxiddal – oltó rendszerekkel szemben támasztott műszaki követelményeket.

13 3. rész: Villamos és villámvédelmi berendezések I. fejezet: Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű, erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata II. fejezet: a villamosenergia -fejlesztő, - átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme stilisztikai javítás, értelmezési és nyelvhelyességi pontosítás, valamint abban más jogszabályok, szabványok által használt fogalmak átvétele, azokkal történő harmonizálás

14 3. rész: Villamos és villámvédelmi berendezések III. fejezet: Villámvédelem III. fejezet: Villámvédelem 2008. február 1. MSZ 274 visszavonása 2008. február 1. MSZ 274 visszavonása A vonatkozó MSZ EN 62305 szabvány szerinti harmonizáció A vonatkozó MSZ EN 62305 szabvány szerinti harmonizáció követelmények támasztása követelmények támasztása

15 III. fejezet: Villámvédelem Probléma: a két szabvány rendszer közötti különbség, nincs átkonvertálhatóság Probléma: a két szabvány rendszer közötti különbség, nincs átkonvertálhatóság Megoldás: a meglévő rendszerek tekintetében a felülvizsgálat, bővítás, javítás lehetőségének megteremtése Megoldás: a meglévő rendszerek tekintetében a felülvizsgálat, bővítás, javítás lehetőségének megteremtése Új rendszereknél MSZ EN 62305 alkalmazása Új rendszereknél MSZ EN 62305 alkalmazása

16 IV. fejezet az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem Kiegészül az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem követelményeivel A szakmai hitelesség érdekében a fejezet stilisztikai, értelmezési és nyelvhelyességi pontosítása, valamint abban a vonatkozó szabványok által használt terminusok, fogalmak javítása is megtörtént.

17 4. Rész: A gáz- és olajipari követelményekhez kötődő tűzvédelmi előírásokat A gáz- és olajipari követelményekhez kötődő tűzvédelmi előírásokat Az alapvető cél az eredeti szabályozás kidolgozásánál és a jelenlegi koncepcióban is az volt, hogy a jogszabály alapvetően csak tűzvédelmi követelményeket tartalmazzon. Az alapvető cél az eredeti szabályozás kidolgozásánál és a jelenlegi koncepcióban is az volt, hogy a jogszabály alapvetően csak tűzvédelmi követelményeket tartalmazzon. A tűzvédelemmel nem összefüggő követelmények törlésre kerültek. A tűzvédelemmel nem összefüggő követelmények törlésre kerültek.

18 4. rész A tűzvédelmi követelményeket oly módon tartalmazza, hogy ne kerüljön ellentmondásba a jelenleg hatályos egyéb európai és hazai jogszabályokkal és szabványokkal. A tűzvédelmi követelményeket oly módon tartalmazza, hogy ne kerüljön ellentmondásba a jelenleg hatályos egyéb európai és hazai jogszabályokkal és szabványokkal. Az elmúlt években ezen az olaj és gázipari szakterületen is jelentős változások következtek be. A jelenlegi módosítás során az egyik cél ezen változásoknak a követése. Az elmúlt években ezen az olaj és gázipari szakterületen is jelentős változások következtek be. A jelenlegi módosítás során az egyik cél ezen változásoknak a követése. Pl.: a Gáz és olajipari követelmények címet viselő VIII. fejezetPB gázcsere telepek címet viselő XII. fejezet Pl.: a Gáz és olajipari követelmények címet viselő VIII. fejezetPB gázcsere telepek címet viselő XII. fejezet

19 5. rész I. fejezet: Építmények tűzvédelme A jogszabály hatálybalépését követően felmerült problémák és nem egyértelmű, esetlegesen ellentmondásos megfogalmazások kiküszöbölése érdekében történtek módosítások. A jogszabály hatálybalépését követően felmerült problémák és nem egyértelmű, esetlegesen ellentmondásos megfogalmazások kiküszöbölése érdekében történtek módosítások.

20 5. rész I/1. Fejezet Alapelvek A tartalmi követelmények érdemi módosítása nélkül, stilisztikai javítások történtek. Pontosításra került a tervezési alapelvekben megfogalmazott szándék, annak érdekében, hogy vitathatatlan módon beazonosítható legyen az az eljárási kör, amelyben tűzvédelmi szakértő bevonása szükséges. A tartalmi követelmények érdemi módosítása nélkül, stilisztikai javítások történtek. Pontosításra került a tervezési alapelvekben megfogalmazott szándék, annak érdekében, hogy vitathatatlan módon beazonosítható legyen az az eljárási kör, amelyben tűzvédelmi szakértő bevonása szükséges.

21 I/2. Fejezet: Alapfogalmak A nyelvtani és stilisztikai szabályoknak megfelelő javítások kerültek végrehajtásra. A nyelvtani és stilisztikai szabályoknak megfelelő javítások kerültek végrehajtásra. A szükségszerűség érdekében új alapfogalmak kerültek megalkotásra. (pl.: padlásfödém) A szükségszerűség érdekében új alapfogalmak kerültek megalkotásra. (pl.: padlásfödém)

22 I/3. Fejezet: Építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása Pontosítása és kiegészítése történt a fejezetnek az érdemi követelmények megváltoztatása nélkül. Pontosítása és kiegészítése történt a fejezetnek az érdemi követelmények megváltoztatása nélkül. Szakmaisága sokat javult. Szakmaisága sokat javult.

23 I/4. Fejezet: Építmények általános tűzvédelmi követelményei Ez a fejezet esett át a legmarkánsabb változtatásokon, módosításokon. Ez a fejezet esett át a legmarkánsabb változtatásokon, módosításokon. Eredmény a fejezetben megfogalmazott műszaki követelményrendszer egyértelműbb lett, alkalmazhatósága javult. Eredmény a fejezetben megfogalmazott műszaki követelményrendszer egyértelműbb lett, alkalmazhatósága javult. A stilisztikai és nyelvtani módosításokon túlmenően érdemi kiegészítések és módosítások is történtek. A stilisztikai és nyelvtani módosításokon túlmenően érdemi kiegészítések és módosítások is történtek.

24 I/4. Fejezet: Építmények általános tűzvédelmi követelményei Szerkezetében és tartalmában módosultak az épületszerkezetek tűzállósági fokozatának megfelelő követelményeket tartalmazó táblázatok, valamint azok alkalmazását segítő előírások. Szerkezetében és tartalmában módosultak az épületszerkezetek tűzállósági fokozatának megfelelő követelményeket tartalmazó táblázatok, valamint azok alkalmazását segítő előírások. A mechanikai hatásra (M) vonatkozó követelmények törlésre kerültek a teherhordó falak tekintetében annak érdekében, hogy a könnyűszerkezetes épületek ne szoruljanak ki az alkalmazási körből. A mechanikai hatásra (M) vonatkozó követelmények törlésre kerültek a teherhordó falak tekintetében annak érdekében, hogy a könnyűszerkezetes épületek ne szoruljanak ki az alkalmazási körből. A panelprogram kapcsán a középmagas épületek homlokzati hőszigetelő rendszereinek esetében a legnagyobb problémát jelentő 8 cm-es vastagsági korlát törlésre került a megfelelő tűzvédelmet biztosító norma rögzítésével. A panelprogram kapcsán a középmagas épületek homlokzati hőszigetelő rendszereinek esetében a legnagyobb problémát jelentő 8 cm-es vastagsági korlát törlésre került a megfelelő tűzvédelmet biztosító norma rögzítésével.

25 I/5. Fejezet: Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények Érdemi változtatásra nem került sor csupán pontosítások és stilisztikai javítások kerültek eszközölésre. Érdemi változtatásra nem került sor csupán pontosítások és stilisztikai javítások kerültek eszközölésre.

26 I/6. Fejezet: Tűztávolság A „C” –„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó egy építési telken levő épületek között nem kell tűztávolságot tartani, amennyiben az alapterületük összesíthető és egy tűzszakaszba sorolható. A „C” –„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó egy építési telken levő épületek között nem kell tűztávolságot tartani, amennyiben az alapterületük összesíthető és egy tűzszakaszba sorolható. Ez az „építési” előírás a jogszabály változások során törlésre került, hiányt teremtve a tűzvédelemben. Ez az „építési” előírás a jogszabály változások során törlésre került, hiányt teremtve a tűzvédelemben.

27 I/7., I/8. és I/10. fejezetek A kiürítésre vonatkozó fejezet kiegészítésre került az 5. rész II. fejezetében foglalt biztonsági jelölésekre vonatkozó részekkel. A kiürítésre vonatkozó fejezet kiegészítésre került az 5. rész II. fejezetében foglalt biztonsági jelölésekre vonatkozó részekkel. Érdemi változás nem történt a fejezetekben, egyes elírások javításra kerültek. Érdemi változás nem történt a fejezetekben, egyes elírások javításra kerültek.

28 I/9. Fejezet: Hő- és füstelvezetés Alapgondolat maradt, a módosítás célja a használhatóság javítása Alapgondolat maradt, a módosítás célja a használhatóság javítása További információ: Dr. Zoltán Ferenc tü. Alezredes Úr előadása További információ: Dr. Zoltán Ferenc tü. Alezredes Úr előadása

29 II. fejezet: Építmények és szabadterek használati szabályai A módosításokat a biztonsági jelekre vonatkozó szabályok, és a létesítési/használati szabályok nem egyértelmű elhatárolása tette szükségessé. A módosításokat a biztonsági jelekre vonatkozó szabályok, és a létesítési/használati szabályok nem egyértelmű elhatárolása tette szükségessé. A létesítésre és használatra vonatkozó előírások egyértelmű elhatárolása, a II. fejezetben megjelenő létesítési szabályoknak az I. fejezetbe való átvezetése megtörtént. A létesítésre és használatra vonatkozó előírások egyértelmű elhatárolása, a II. fejezetben megjelenő létesítési szabályoknak az I. fejezetbe való átvezetése megtörtént. A tűzoltó készülékek használata jelölésére vonatkozó pontok, táblázatok, képek törlése megtörtént. Ezt az indokolta, hogy a tűzoltó készülékeken honosított szabvány írja elő a feltüntetendő feliratokat, jelöléseket, piktogramokat, külön jogi szabályozás ezért nem szükséges A tűzoltó készülékek használata jelölésére vonatkozó pontok, táblázatok, képek törlése megtörtént. Ezt az indokolta, hogy a tűzoltó készülékeken honosított szabvány írja elő a feltüntetendő feliratokat, jelöléseket, piktogramokat, külön jogi szabályozás ezért nem szükséges


Letölteni ppt "Fókuszban az OTSZ A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet tervezett módosítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések