Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektronikus építési napló – Aktuális kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektronikus építési napló – Aktuális kérdései"— Előadás másolata:

1 Elektronikus építési napló – Aktuális kérdései
Juhász Tamás (Mérnöki Kamara Nonprofit Kft.) 2015 augusztus

2 Joganyag az elektronikus építési napló vezetéséhez
Általános jogszabályok Hatósági eljárások Joganyag az elektronikus építési napló vezetéséhez 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet [Épkiv] az építőipari kivitelezési tevékenységről 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról Bírság rendeletek Eltérési szabályok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól. Szakterületek eltérő csatlakozási időpontok Várható vonalas létesítmények egyedi ÉPKIV rendelet

3 Érdekkörök feladatai Építtető feladatai Kivitelező feladatai
e-napló készenlétbe helyezése Érdekkörébe tartozók kiválasztása Szükséges Főnaplók készenlétbe helyezése Szerepkörök kiosztása Munkaterületek átadása Anyagi fedezet biztosítása Érdekkörébe tartozók kiválasztása Szükséges Főnaplók készenlétbe helyezése Szerepkörök kiosztása Munkaterületek átvétele Napi adminisztráció elvégzése Keletkező mellékletek feltöltése FMV nyilatkozat(ok) megtétele Munkaterület visszaadása Megrendelő feladatai Érdekkörébe tartozók kiválasztása Saját napló (fő/al) átvétele Szükséges Alnaplók készenlétbe helyezése Szerepkörök kiosztása Munkaterületek átadása Anyagi fedezet biztosítása Saját kivitelezői feladatok ellátása Alvállalkozók ellenőrzése Alnaplók zárása

4 Érdekkörök szerepkörei
Építtető érdekköre Kivitelező érdekköre Érdekkörök szerepkörei Építtető meghatalmazottja Építtető Műszaki ellenőr Fedezetkezelő Más jogszabállyal feljogosított Kivitelező napi jelentésért felelős Kivitelező napi jelentésre jogosult FMV (FMV + ~ jogosult) Megrendelő érdekköre Megrendelő vállalkozó Tervezői művezető

5 Munka vállalás és végzés feltételei
Munka vállalásának feltételei Munka végzésének feltételei Munka vállalás és végzés feltételei Építőipari kivitelezési tevékenységet a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a) a kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a vállalt tevékenységet, és b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz. A vállalkozó kivitelezői tevékenység az Étv. 39. § (2) bekezdésének módosítása szerint : „(2) Építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, a) akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik, b) aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló – ilyen szakképesítésű szakmunkással, és c) aki – a csak a 39/A. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet végzők kivételével – vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult. „

6 Munka vállalás és végzés feltételei
Munka végzésének további feltételei A vállalkozó kivitelezőre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell Munka vállalás és végzés feltételei A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet a) amelyhez aa) rendelkezik a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – felelős műszaki vezetővel, ab) rendelkezik megfelelő szakképesítéssel, vagy megfelelő szakképesítésű – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkással, ac) a kivitelezési dokumentáció az építési munkaterületen rendelkezésre áll, és ad) az építési naplót megnyitották és vezetik, b) rendelkezésre áll hatósági engedély, vagy tudomásul vétel. c) amelynek végzésére írásban szerződést kötöttek, és d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg. FMV: az építőipari kivitelezési tevékenység – Korm. rendeletben meghatározott kivétellel - csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. FMV irányítás: az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan – építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő - építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót.

7 Szerepkörök Munkás, szakmunkás Műszaki ellenőr
Szakképesítést igazoló dokumentum Szakmunkás Biz. Technikusi Biz. OKJ. Szakági jogosultság (kamarai) Tagsági viszony Munkaviszony Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony Összeférhetetlenségi szabályok FMV Kivitelező napi jelentésre jogosult / felelős Szakági jogosultság (kamarai) Céghez: Tagsági viszony Munkaviszony Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony Összeférhetetlenségi szabályok Cég nevében tesz „jognyilatkozatot” Céghez: Tagsági viszony Munkaviszony Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony

8 Országos Építésügyi Nyilvántartás
külső adatállomány belső adatállomány Kamarai nyilvántartások: MÉK névjegyzék MMK névjegyzék MKIK kivitelezői nyilvántartás OÉNY központi kezelőfelület településrendezési eszköz tervtanácsi vélemény szakértői vélemény engedélyezési dokumentáció Állami alapadatok közhiteles nyilvántartásai Ingatlan-nyilvántartás lakcímnyilvántartás cégnyilvántartás Elektronikus alkalmazások kiviteli terv engedély ÉTDR adat, dokumentum e-építési napló e-építési napló+mellékletei Egyéb közhiteles nyilvántartások Táj- és természetvédelem e-tanúsítás energetikai tanúsítvány szankció,bírság adat e-szankció, e-bírság változási vázrajz ÉTDR LLTK által kezelt egyéb adatállományok Dokumentációs Központ TeIR statisztikai adat Építésügyi Monitoring ellenőrzési jegyzőkönyv e-statisztika helyszíni fotó e-közmű Dokumentációs Központ digitalizált adatállománya e-örökség

9 E-építési napló (elméleti) felépítése
tervnapló 1 beruházás e-alnapló-1.1 e-főnapló-1 készenléti tárhely gyűjtőnapló teljesítés igazolási közös gyűjtőnapló gyűjtőnapló hatósági napló teljesítés igazolási Fedezetkezelői elektronikus alvállalkozói nyilvántartás e-alnapló-1.2 hatósági napló összesítő lap gyűjtőnapló e-főnapló-2 fő- és alvállalkozói összesítés teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló e-főnapló-3 e-alnapló-3.1 e-alnapló-3.1.1 gyűjtőnapló gyűjtőnapló gyűjtőnapló teljesítés igazolási teljesítés igazolási teljesítés igazolási hatósági napló hatósági napló hatósági napló

10 e-alnapló-1.1 e-alnapló-1.2.1 e-főnapló-1 e-alnapló-1.2.2
E-építési napló (elméleti) felépítése – Cég szinten e-építési napló e-alnapló-1.1 Cég -1.1 e-alnapló-1.2.1 Cég e-főnapló-1 Cég -1 e-alnapló-1.2.2 Cég e-alnapló-1.2 Cég -1.2 e-alnapló-1.2.3 Cég -1 e-főnapló-2 Cég -2 e-alnapló-3.1.1 Cég -2 e-főnapló-3 Cég -3 e-alnapló-3.1 Cég -3.1 e-alnapló-3.1.2 Cég e-alnapló-3.2 Cég -2 e-alnapló-3.1.3 Cég

11 e-konzorciumi tagi napló-1.1
E-építési napló (elméleti) felépítése – Konzorcium esetén e-építési napló e-konzorciumi tagi napló-1.1 Cég -1.1 e-alnapló-1.2.1 Cég e-Konzorciumi napló-1 Konzorcium-1 e-alnapló-1.2.2 Cég e-konzorciumi tagi napló-1.2 Cég -1.2 e-alnapló-1.2.3 Cég e-konzorciumi tagi napló-1.3 Cég -1.3 e-alnapló-1.2.1 Cég e-alnapló-1.2.2 Cég e-konzorciumi tagi napló-1.4 Cég -1.4 e-alnapló-1.4.1 Cég

12 e-konzorciumi tagi napló-1.2
E-építési napló (elméleti) felépítése – Konzorcium esetén e-építési napló e-alnapló Cég e-alnapló-1.2.1 Cég e-alnapló Cég e-létesítményi napló-1.2.2 Cég -1.2 e-alnapló Cég e-konzorciumi tagi napló-1.2 Cég -1.2 e-létesítményi napló-1.2.3 Cég -1.2 e-alnapló Cég e-alnapló Cég e-alnapló Cég

13 Belépési pontok www.e-epites.hu Belépés feltételei
Ügyfélkapus regisztráció Természetes személy Ígéret a „cégszerű” bejelentkezésre Böngészők Nem minden működik Ajánlott böngészők: Firefox 14.0+ Google Chrome 20.0+ Opera 12.0+ IE ? SAFARI NÜJ:

14 Elérhető éles és DEMÓ alkalmazási felületek
Elérhető éles alkalmazások Elérhető éles és DEMÓ alkalmazási felületek Általános építmények Sajátos: Vízépítési létesítmények Sajátos: Energetikai létesítmények Sajátos: Közlekedési létesítmények Sajátos: Hírközlési létesítmények Demó felületek Általános építmények DEMÓ Közlekedési létesítmények DEMÓ TESZT

15 Első belépés / adatmódosítás
Szerep kiosztás előtt kitölteni Saját adatok / személyes adatok Első belépés / adatmódosítás Szükséges naplórendszerbe belépés Személyes adatok Kamarai adatok Képviselt cégek Közlekedési napló rendszerben eltérő Saját adatok / Kamarai adatok Közlekedési napló rendszerben eltérő Képviselt cégek Saját adatok / Képviselt cégek Közlekedési napló rendszerben eltérő

16 Első belépés / adatmódosítás
Saját adatok / Személyes profil + Kamarai a. Ua. Közlekedési felületen Első belépés / adatmódosítás Közlekedési napló rendszerben eltérő

17 Első belépés / adatmódosítás
Saját adatok / Képviselt cégek Ua. Közlekedési felületen Első belépés / adatmódosítás

18 Főmenü főbb funkciói Főmenü általános stb. felületen
Főmenü közlekedési felületen - jelenleg Főmenü főbb funkciói Főmenü közlekedési felületen – tervek szerint

19 E-naplók / Projekt mappák áttekintése
Mappa / Napló típusok Projekt mappa Napló betekintéssel, bejegyzéssel Napló csak betekintéssel Napló (csak tényét látni)

20 Főmenü főbb funkciói Visszaigazolások Minden felületen - jelenleg
Itt jelennek meg a kapott és küldött felkérések Innen kell kivenni az egyszerhasználatos kódot Itt kell azzal elfogadni, elutasítani Jelenleg a munkaterület átadást is itt kell elfogadni, de kód nélkül Munkaterület átadás a közlekedési naplóban gyökeresen megváltozik majd Jellemző hiba: Kód megadása után nem zárjuk be az ablakot, következő kód nem látható0 közlekedési felületen – tervek szerint

21 Használat

22 Készenlétbe helyezés Lényeges kérdések
Melyik rendszerben legyen készenlétbe helyezve a napló (projekt)? Hogyan fogják ezt látni a hatóságok? Mit követelnek a hatóságok a „Határozatokban”, engedélyekben? Mi történik a kivitelező terveztet, engedélyeztet? (FIDIC – sárga) Mikor kell egyáltalán naplót vezetni? Papíron vagy elektronikusan kell vezetni a naplót? Lehet-e vegyesen? Mely terveket kell feltölteni? És kinek? (FIDIC – sárga) Mi történik „vegyes” kivitelezés alkalmával? „talán válaszok” Jellemző hibák Építtető dönt, mely naplót használja Hatóságnak be kell jelenteni, hogy mely rendszer, milyen naplószámon fut a projekt Egy építkezéshez több engedély társul(hat) Egy projekt (1 építtető, 1 fővállalkozó, 1 szerződés, oszthatatlan teljesítés, stb.)  több naplórendszerben történik a készenlétbe helyezés Engedélyenkénti naplók

23 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 1. Építtető készenlétbe helyez

24 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. Építtető készenlétbe helyez

25 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. / Engedélyek Építtető készenlétbe helyez

26 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. / Helyszínek Építtető készenlétbe helyez

27 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. / Tervező(k) Építtető készenlétbe helyez

28 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. / Terv(ek) Építtető készenlétbe helyez

29 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. / Közös gyűjtőnapló Építtető készenlétbe helyez

30 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. / Készenléti tárhely dokumentumai Építtető készenlétbe helyez

31 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 3. Építtető készenlétbe helyez

32 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 4. Építtető készenlétbe helyez Díjbekérő .pdf ben letölthető Utaláskor közleménybe kód (csak az) Összeget (rendszerhasználati díj) a rendszer számolja Csak utalással teljesíthető (jelenleg)

33 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – további felületek (közlekedés kivételével) Építtető készenlétbe helyez Engedélyt kiadó hatóságok (alapbeállítás) kivételével teljesen azonosak

34 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – közlekedés (tervezet) Építtető készenlétbe helyez

35 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – közlekedés (jelenleg) Építtető készenlétbe helyez

36 Építtető készenlétbe helyez
Építtető készenlétbe helyez – közlekedés (jelenleg és tervezett) Építtető készenlétbe helyez További aloldalak azonosak a többi napló felülettel

37 Építtető főnaplót nyit
Napló típusok Általános naplófelületen Építtető főnaplót nyit Általános naplófelületen: Főnapló: az építtetővel szerződésben álló kivitelezőnek Alnapló: az építtetővel szerződéses kapcsolatban csak közvetetten álló kivitelezőnek Közlekedési felületen: Főnapló: ua. Alnapló: ua. Konzorciumi napló: konzorcium részére nyitott napló, kivitelezés ebben közvetlen nincs Konzorciumi tagi napló: konzorciumi tagnak nyitott napló, itt folyhat kivitelezés Létesítményi napló: azonos kivitelező által végzett, de külön tervezési egységet alkotó, vagy külön létszámmal, ütemezéssel megvalósuló munkarésznek Projekt napló Közlekedési naplófelületen

38 Szerződéses adatok, szerződés feltöltése
Megrendelő és kivitelező is kitöltheti, módosíthatja, javíthatja (utolsó látszik) Szerződéses dokumentum feltöltése: Tilos kitakarni részeket Kötelező tartalmi elemek Tételes árajánlat, ha hivatkozik rá a szerződés Szerződés módosítása: Ua. mint az előzőek

39 Munkaterület átadás Feltételek Átadhatja
Megfelelő személy adhatja át (építtető, ép. meghatalmazottja, megrendelő vállalkozó) Arra jogosult személy veheti át Szerződéses adatok kitöltése Szerződés feltöltése Építtető Kivitelező napi jelentésért felelős Építtető meghatalmazottja Kivitelező napi jelentésért felelős Visszaadhatja Kivitelező napi jelentésért felelős  Építtető Kivitelező napi jelentésért felelős  Építtető meghatalmazottjának Kivitelező napi jelentésért felelős  Megrendelő vállalkozó Jellemző hibák Megfelelő személy adhatja át Arra jogosult személy veheti át Szerződéses adatok kitöltése Szerződés feltöltése

40 További alnapló nyitás

41 Konzorcium kezelése (konzorciumi napló)

42 Bejegyzések

43 Napi jelentés Mikor kell? Ki teszi, ki teheti?
Mikor kell napi jelentés: Amennyiben a munkaterület átvételre került Munkaszüneti napok kivételével minden napon Amennyiben nem történik munkavégzés nem kell tenni, DE AZ UTOLSÓ MUNKAVÉGZÉSSEL TÖLTÖTT NAPON EZT NAPRA PONTOSAN ELŐRE MEG KELL ADNI MEDDIG NINCS (nem jó: két hétig, kb. 40 napig; jó: 2015 augusztus 25-ig). Ez korlátlanul adható (engedélyes időszak végéig). Megszakítható és akár hány alkalommal hosszabbítható. Ki tesz napi jelentést: Kiv. napijelentésért felelős a felelős, Ő vagy az általa megbízott(ak), ~ jogosult FMV nem, csak ha FMV + ~ jogosult

44 Eseti bejegyzés Eseti bejegyzés

45 Mellékletek feltöltése

46 Tervek feltöltése

47 Közös gyűjtőnaplóba feltöltés

48 Teljesítési igazolás feltöltése

49 Gyűjtőnaplóba feltöltés

50 Kérdések

51 Minta projekt 1. – Általános felület

52 Minta projekt 2. – Közlekedési felület


Letölteni ppt "Elektronikus építési napló – Aktuális kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések