Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektronikus építési napló – Aktuális kérdései Juhász Tamás (Mérnöki Kamara Nonprofit Kft.) 2015 augusztus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektronikus építési napló – Aktuális kérdései Juhász Tamás (Mérnöki Kamara Nonprofit Kft.) 2015 augusztus."— Előadás másolata:

1 Elektronikus építési napló – Aktuális kérdései Juhász Tamás (Mérnöki Kamara Nonprofit Kft.) 2015 augusztus

2 J OGANYAG AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ VEZETÉSÉHEZ Általános jogszabályok 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 191/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet [Épkiv] az építőipari kivitelezési tevékenységről Bírság rendeletek 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól. Hatósági eljárások 312/2012. (XI.8.) Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról Eltérési szabályok Szakterületek eltérő csatlakozási időpontok Várható vonalas létesítmények egyedi ÉPKIV rendelet

3 É RDEKKÖRÖK FELADATAI Építtető feladatai -e-napló készenlétbe helyezése -Érdekkörébe tartozók kiválasztása -Szükséges Főnaplók készenlétbe helyezése -Szerepkörök kiosztása -Munkaterületek átadása -Anyagi fedezet biztosítása Megrendelő feladatai -Érdekkörébe tartozók kiválasztása -Saját napló (fő/al) átvétele -Szükséges Alnaplók készenlétbe helyezése -Szerepkörök kiosztása -Munkaterületek átadása -Anyagi fedezet biztosítása -Saját kivitelezői feladatok ellátása -Alvállalkozók ellenőrzése -Alnaplók zárása Kivitelező feladatai -Érdekkörébe tartozók kiválasztása -Szükséges Főnaplók készenlétbe helyezése -Szerepkörök kiosztása -Munkaterületek átvétele -Napi adminisztráció elvégzése -Keletkező mellékletek feltöltése -FMV nyilatkozat(ok) megtétele -Munkaterület visszaadása

4 É RDEKKÖRÖK SZEREPKÖREI Építtető érdekköre Építtető meghatalmazottja Építtető Műszaki ellenőr Fedezetkezelő Más jogszabállyal feljogosított Megrendelő érdekköre Megrendelő vállalkozó Tervezői művezető Kivitelező érdekköre Kivitelező napi jelentésért felelős Kivitelező napi jelentésre jogosult FMV (FMV + ~ jogosult)

5 M UNKA VÁLLALÁS ÉS VÉGZÉS FELTÉTELEI Munka vállalásának feltételei Építőipari kivitelezési tevékenységet a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a) a kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a vállalt tevékenységet, és b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz. Munka végzésének feltételei A vállalkozó kivitelezői tevékenység az Étv. 39. § (2) bekezdésének módosítása szerint : „(2) Építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, a) akinek az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel, továbbá a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik, b) aki rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti jogviszonyban álló – ilyen szakképesítésű szakmunkással, és c) aki – a csak a 39/A. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet végzők kivételével – vele munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló olyan személyt alkalmaz, aki az a) pont szerinti tevékenységi körbe tartozó, csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult. „

6 M UNKA VÁLLALÁS ÉS VÉGZÉS FELTÉTELEI Munka végzésének további feltételei A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet a) amelyhez aa) rendelkezik a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – felelős műszaki vezetővel, ab) rendelkezik megfelelő szakképesítéssel, vagy megfelelő szakképesítésű – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkással, ac) a kivitelezési dokumentáció az építési munkaterületen rendelkezésre áll, és ad) az építési naplót megnyitották és vezetik, b) rendelkezésre áll hatósági engedély, vagy tudomásul vétel. c) amelynek végzésére írásban szerződést kötöttek, és d) amelynek végzését az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta meg. A vállalkozó kivitelezőre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell FMV: az építőipari kivitelezési tevékenység – Korm. rendeletben meghatározott kivétellel - csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. FMV irányítás: az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet olyan – építési engedélyhez nem kötött építményt, építményrészt érintő - építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót.

7 S ZEREPKÖRÖK Munkás, szakmunkás Szakképesítést igazoló dokumentum Szakmunkás Biz. Technikusi Biz. OKJ. FMV Szakági jogosultság (kamarai) Céghez: Tagsági viszony Munkaviszony Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony Összeférhetetlenségi szabályok Műszaki ellenőr Szakági jogosultság (kamarai) Tagsági viszony Munkaviszony Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony Összeférhetetlenségi szabályok Kivitelező napi jelentésre jogosult / felelős Cég nevében tesz „jognyilatkozatot” Céghez: Tagsági viszony Munkaviszony Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony

8 O RSZÁGOS É PÍTÉSÜGYI N YILVÁNTARTÁS belső adatállomány külső adatállomány Elektronikus alkalmazások e -építési napló e -tanúsítás e -szankció, e -bírság Építésügyi Monitoring ÉTDR e -statisztika OÉNY központi kezelőfelület statisztikai adat településrendezési eszköz tervtanácsi vélemény szakértői vélemény engedélyezési dokumentáció kiviteli terv engedély ÉTDR adat, dokumentum e-építési napló+mellékletei energetikai tanúsítvány változási vázrajz ellenőrzési jegyzőkönyv helyszíni fotó szankció,bírság adat Dokumentációs Központ digitalizált adatállománya Kamarai nyilvántartások:  MÉK névjegyzék  MMK névjegyzék  MKIK kivitelezői nyilvántartás Kamarai nyilvántartások:  MÉK névjegyzék  MMK névjegyzék  MKIK kivitelezői nyilvántartás Állami alapadatok közhiteles nyilvántartásai  Ingatlan-nyilvántartás  lakcímnyilvántartás  cégnyilvántartás Állami alapadatok közhiteles nyilvántartásai  Ingatlan-nyilvántartás  lakcímnyilvántartás  cégnyilvántartás Egyéb közhiteles nyilvántartások Táj- és természetvédelem Egyéb közhiteles nyilvántartások Táj- és természetvédelem LLTK által kezelt egyéb adatállományok  Dokumentációs Központ  TeIR LLTK által kezelt egyéb adatállományok  Dokumentációs Központ  TeIR e -közmű e -örökség

9 E- ÉPÍTÉSI NAPLÓ ( ELMÉLETI ) FELÉPÍTÉSE e e -főnapló-1 e e -alnapló-1.2 e e -alnapló-1.1 e e -alnapló-3.1.1 e e -alnapló-3.1 e e -főnapló-2 e e -főnapló-3 összesítő lap készenléti tárhely tervnapló fő- és alvállalkozói összesítés Fedezetkezel ői elektronikus alvállalkozói nyilvántartás 1 beruházás e e -építési napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló gyűjtőnapló teljesítés igazolási hatósági napló közös gyűjtőnapló

10 E- ÉPÍTÉSI NAPLÓ ( ELMÉLETI ) FELÉPÍTÉSE – C ÉG SZINTEN e e -főnapló-1 Cég -1 e e -főnapló-1 Cég -1 e e -főnapló-2 Cég -2 e e -főnapló-2 Cég -2 e e -építési napló e e -alnapló-1.1 Cég -1.1 e e -alnapló-1.1 Cég -1.1 e e -alnapló-1.2 Cég -1.2 e e -alnapló-1.2 Cég -1.2 e e -alnapló-1.2.1 Cég -1.2.1 e e -alnapló-1.2.1 Cég -1.2.1 e e -alnapló-1.2.2 Cég -1.2.2 e e -alnapló-1.2.2 Cég -1.2.2 e e -alnapló-1.2.3 Cég -1 e e -alnapló-1.2.3 Cég -1 e e -alnapló-3.1 Cég -3.1 e e -alnapló-3.1 Cég -3.1 e e -alnapló-3.2 Cég -2 e e -alnapló-3.2 Cég -2 e e -alnapló-3.1.1 Cég -2 e e -alnapló-3.1.1 Cég -2 e e -alnapló-3.1.2 Cég -3.1.1 e e -alnapló-3.1.2 Cég -3.1.1 e e -főnapló-3 Cég -3 e e -főnapló-3 Cég -3 e e -alnapló-3.1.3 Cég -3.1.2 e e -alnapló-3.1.3 Cég -3.1.2

11 E- ÉPÍTÉSI NAPLÓ ( ELMÉLETI ) FELÉPÍTÉSE – K ONZORCIUM ESETÉN e e -Konzorciumi napló-1 Konzorcium-1 e e -Konzorciumi napló-1 Konzorcium-1 e e -építési napló e e -konzorciumi tagi napló-1.1 Cég -1.1 e e -konzorciumi tagi napló-1.1 Cég -1.1 e e -alnapló-1.2.1 Cég -1.2.1 e e -alnapló-1.2.1 Cég -1.2.1 e e -alnapló-1.2.2 Cég -1.2.2 e e -alnapló-1.2.2 Cég -1.2.2 e e -alnapló-1.2.3 Cég -1.2.3 e e -alnapló-1.2.3 Cég -1.2.3 e e -konzorciumi tagi napló-1.2 Cég -1.2 e e -konzorciumi tagi napló-1.2 Cég -1.2 e e -konzorciumi tagi napló-1.3 Cég -1.3 e e -konzorciumi tagi napló-1.3 Cég -1.3 e e -alnapló-1.2.1 Cég -1.3.1 e e -alnapló-1.2.1 Cég -1.3.1 e e -alnapló-1.2.2 Cég -1.3.2 e e -alnapló-1.2.2 Cég -1.3.2 e e -alnapló-1.4.1 Cég -1.4.1 e e -alnapló-1.4.1 Cég -1.4.1 e e -konzorciumi tagi napló-1.4 Cég -1.4 e e -konzorciumi tagi napló-1.4 Cég -1.4

12 E- ÉPÍTÉSI NAPLÓ ( ELMÉLETI ) FELÉPÍTÉSE – K ONZORCIUM ESETÉN e e -építési napló e e -alnapló-1.2.1 Cég -1.2.1 e e -alnapló-1.2.1 Cég -1.2.1 e e -létesítményi napló-1.2.2 Cég -1.2 e e -létesítményi napló-1.2.2 Cég -1.2 e e -létesítményi napló-1.2.3 Cég -1.2 e e -létesítményi napló-1.2.3 Cég -1.2 e e -konzorciumi tagi napló-1.2 Cég -1.2 e e -konzorciumi tagi napló-1.2 Cég -1.2 e e -alnapló-1.2.1.1 Cég -1.2.1.1 e e -alnapló-1.2.1.1 Cég -1.2.1.1 e e -alnapló-1.2.2.1 Cég -1.2.2.1 e e -alnapló-1.2.2.1 Cég -1.2.2.1 e e -alnapló-1.2.2.2 Cég -1.2.2.2 e e -alnapló-1.2.2.2 Cég -1.2.2.2 e e -alnapló-1.2.2.3 Cég -1.2.2.3 e e -alnapló-1.2.2.3 Cég -1.2.2.3 e e -alnapló-1.2.3.1 Cég -1.2.3.1 e e -alnapló-1.2.3.1 Cég -1.2.3.1 e e -alnapló-1.2.3.2 Cég -1.2.3.2 e e -alnapló-1.2.3.2 Cég -1.2.3.2

13 B ELÉPÉSI PONTOK www.e-epites.hu www.lltk.hu Belépés feltételei Ügyfélkapus regisztráció Természetes személy Ígéret a „cégszerű” bejelentkezésre Böngészők Nem minden működik Ajánlott böngészők: Firefox 14.0+ Google Chrome 20.0+ Opera 12.0+ IE ? SAFARI NÜJ: 123456789

14 E LÉRHETŐ ÉLES ÉS DEMÓ ALKALMAZÁSI FELÜLETEK Elérhető éles alkalmazások Általános építmények Sajátos: Vízépítési létesítmények Sajátos: Energetikai létesítmények Sajátos: Közlekedési létesítmények Sajátos: Hírközlési létesítmények Demó felületek Általános építmények DEMÓ Közlekedési létesítmények DEMÓ TESZT

15 E LSŐ BELÉPÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szerep kiosztás előtt kitölteni Szükséges naplórendszerbe belépés Személyes adatok Kamarai adatok Képviselt cégek Saját adatok / személyes adatok Közlekedési napló rendszerben eltérő Saját adatok / Kamarai adatok Közlekedési napló rendszerben eltérő Saját adatok / Képviselt cégek Közlekedési napló rendszerben eltérő

16 E LSŐ BELÉPÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Saját adatok / Személyes profil + Kamarai a.Ua. Közlekedési felületen Közlekedési napló rendszerben eltérő

17 E LSŐ BELÉPÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Saját adatok / Képviselt cégekUa. Közlekedési felületen

18 F ŐMENÜ FŐBB FUNKCIÓI Főmenü általános stb. felületenFőmenü közlekedési felületen - jelenleg Főmenü közlekedési felületen – tervek szerint

19 E- NAPLÓK / P ROJEKT MAPPÁK ÁTTEKINTÉSE Mappa / Napló típusok Projekt mappa Napló betekintéssel, bejegyzéssel Napló csak betekintéssel Napló (csak tényét látni)

20 F ŐMENÜ FŐBB FUNKCIÓI Visszaigazolások Itt jelennek meg a kapott és küldött felkérések Innen kell kivenni az egyszerhasználatos kódot Itt kell azzal elfogadni, elutasítani Jelenleg a munkaterület átadást is itt kell elfogadni, de kód nélkül Munkaterület átadás a közlekedési naplóban gyökeresen megváltozik majd Jellemző hiba: Kód megadása után nem zárjuk be az ablakot, következő kód nem látható0 Minden felületen - jelenleg közlekedési felületen – tervek szerint

21 Használat

22 K ÉSZENLÉTBE HELYEZÉS Lényeges kérdések Melyik rendszerben legyen készenlétbe helyezve a napló (projekt)? Hogyan fogják ezt látni a hatóságok? Mit követelnek a hatóságok a „Határozatokban”, engedélyekben? Mi történik a kivitelező terveztet, engedélyeztet? (FIDIC – sárga) Mikor kell egyáltalán naplót vezetni? Papíron vagy elektronikusan kell vezetni a naplót? Lehet-e vegyesen? Mely terveket kell feltölteni? És kinek? (FIDIC – sárga) Mi történik „vegyes” kivitelezés alkalmával? „talán válaszok” Építtető dönt, mely naplót használja Hatóságnak be kell jelenteni, hogy mely rendszer, milyen naplószámon fut a projekt Egy építkezéshez több engedély társul(hat) Jellemző hibák Egy projekt (1 építtető, 1 fővállalkozó, 1 szerződés, oszthatatlan teljesítés, stb.)  több naplórendszerben történik a készenlétbe helyezés Engedélyenkénti naplók

23 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 1.

24 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2.

25 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. / Engedélyek

26 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. / Helyszínek

27 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. / Tervező(k)

28 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. / Terv(ek)

29 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. / Közös gyűjtőnapló

30 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 2. / Készenléti tárhely dokumentumai

31 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 3.

32 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – Általános felület 4. Díjbekérő.pdf ben letölthető Utaláskor közleménybe kód (csak az) Összeget (rendszerhasználati díj) a rendszer számolja Csak utalással teljesíthető (jelenleg)

33 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – további felületek (közlekedés kivételével) Engedélyt kiadó hatóságok (alapbeállítás) kivételével teljesen azonosak

34 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – közlekedés (tervezet)

35 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – közlekedés (jelenleg)

36 É PÍTTETŐ KÉSZENLÉTBE HELYEZ Építtető készenlétbe helyez – közlekedés (jelenleg és tervezett) További aloldalak azonosak a többi napló felülettel

37 É PÍTTETŐ FŐNAPLÓT NYIT Napló típusok Általános naplófelületen: Főnapló: az építtetővel szerződésben álló kivitelezőnek Alnapló: az építtetővel szerződéses kapcsolatban csak közvetetten álló kivitelezőnek Közlekedési felületen: Főnapló: ua. Alnapló: ua. Konzorciumi napló: konzorcium részére nyitott napló, kivitelezés ebben közvetlen nincs Konzorciumi tagi napló: konzorciumi tagnak nyitott napló, itt folyhat kivitelezés Létesítményi napló: azonos kivitelező által végzett, de külön tervezési egységet alkotó, vagy külön létszámmal, ütemezéssel megvalósuló munkarésznek Projekt napló Általános naplófelületen Közlekedési naplófelületen

38 S ZERZŐDÉSES ADATOK, SZERZŐDÉS FELTÖLTÉSE Szerződéses adatok, szerződés feltöltése Szerződéses adatok: Megrendelő és kivitelező is kitöltheti, módosíthatja, javíthatja (utolsó látszik) Szerződéses dokumentum feltöltése: Tilos kitakarni részeket Kötelező tartalmi elemek Tételes árajánlat, ha hivatkozik rá a szerződés Szerződés módosítása: Ua. mint az előzőek

39 M UNKATERÜLET ÁTADÁS Átadhatja Építtető  Kivitelező napi jelentésért felelős Építtető meghatalmazottja  Kivitelező napi jelentésért felelős Feltételek Megfelelő személy adhatja át (építtető, ép. meghatalmazottja, megrendelő vállalkozó) Arra jogosult személy veheti át Szerződéses adatok kitöltése Szerződés feltöltése Visszaadhatja Kivitelező napi jelentésért felelős  Építtető Kivitelező napi jelentésért felelős  Építtető meghatalmazottjának Kivitelező napi jelentésért felelős  Megrendelő vállalkozó Jellemző hibák Megfelelő személy adhatja át Arra jogosult személy veheti át Szerződéses adatok kitöltése Szerződés feltöltése

40 További alnapló nyitás

41 Konzorcium kezelése (konzorciumi napló)

42 Bejegyzések

43 N API JELENTÉS Mikor kell? Ki teszi, ki teheti? Mikor kell napi jelentés: Amennyiben a munkaterület átvételre került Munkaszüneti napok kivételével minden napon Amennyiben nem történik munkavégzés nem kell tenni, DE AZ UTOLSÓ MUNKAVÉGZÉSSEL TÖLTÖTT NAPON EZT NAPRA PONTOSAN ELŐRE MEG KELL ADNI MEDDIG NINCS (nem jó: két hétig, kb. 40 napig; jó: 2015 augusztus 25-ig). Ez korlátlanul adható (engedélyes időszak végéig). Megszakítható és akár hány alkalommal hosszabbítható. Ki tesz napi jelentést: Kiv. napijelentésért felelős a felelős, Ő vagy az általa megbízott(ak), ~ jogosult FMV nem, csak ha FMV + ~ jogosult

44 E SETI BEJEGYZÉS Eseti bejegyzés

45 Mellékletek feltöltése

46 Tervek feltöltése

47 Közös gyűjtőnaplóba feltöltés

48 Teljesítési igazolás feltöltése

49 Gyűjtőnaplóba feltöltés

50 Kérdések

51 Minta projekt 1. – Általános felület

52 Minta projekt 2. – Közlekedési felület


Letölteni ppt "Elektronikus építési napló – Aktuális kérdései Juhász Tamás (Mérnöki Kamara Nonprofit Kft.) 2015 augusztus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések