Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tóth Andrea Országos Tagozatvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tóth Andrea Országos Tagozatvezető"— Előadás másolata:

1 Tóth Andrea Országos Tagozatvezető
MESZK ORSZÁGOS FELNŐTT ÁPOLÁS SZAKMAI TAGOZAT TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓJA Tóth Andrea Országos Tagozatvezető

2 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. I. negyedév
Részvétel az Innovamed Oktatási Kft honlapon közzétett tanfolyamával kapcsolatos tesztelésen. A II félévére vonatkozóan tagozati beszámoló elkészítése és elküldése az Országos Irodába Király Edit Általános Alelnöknek Részvétel Országos Tagozatvezető Értekezleten Budapesten MESZK Országos Hivatalvezetői állás betöltésére érkező pályázatok elbírálásában részvétel Bíráló Bizottsági

3 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. I. negyedév
Részvétel a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem ÁOK Oktató Kórház anaesthesiológiai és intenzívterápiás osztályán kezelésben részesülő beteg ápolásával kapcsolatos szakmai vizsgálat lefolytatásában szakértőként, Add Hoc Bizottsági tagként. A MESZK elnökének delegálása alapján Felnőtt Ápolás tagozatra vonatkozó adatok lekérése az Országos Hivataltól Résztvétel Budapesten az Országos Tagozatvezetőkkel is Kibővített Elnökségi Ülésen (meghívott vendég : Dr. Szócska Miklós Államtitkár) Add Hoc Bizottsági összefoglaló véleményezési anyag elkészítése a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem ÁOK Oktató Kórház anaesthesiológiai és intenzívterápiás osztályán kezelésben részesülő beteg ápolásával kapcsolatban

4 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. I. negyedév
Tagozati (helyi, területi, országos) adatbázis alapján összeférhetetlenségi vizsgálat a választott tisztségviselők, bizottsági tagok, elnökök személye kapcsán Felkészülés az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat tagozati taggyűlésére és országos tagozati küldött választására / Választási Bizottság kijelölése, meghívók, választási lista, jelölőlapok, nyilatkozatok, tájékoztatók stb előkészítése, adatbázis frissítés, MESZK honlapon történő meghirdetés Levél Dr. Balogh Zoltánnak: A Választási Szabályzat tagozatokra vonatkozó pontjaival kapcsolatos problémák, javaslatok Részvétel a MESZK B-A-Z Megyei Területi Szervezet Küldöttgyűlésén

5 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. I. negyedév
Részvétel a Országos Elnökség, Területi Elnökök Tanácsa, valamint a Szakmai Tagozatok Tanácsa közös kibővített ülésén Országos Tagozati Tagok önéletrajzainak bekérése Tagozati taggyűlés és választás jegyzőkönyvmintájának, előadásainak elkészítése, tagozati adatbázis aktualizálása, tagozati létszám feltérképezése területi és országos szinten Országos Tagozati beszámoló a évről/ prezentáció évi tagozati szakmai munkaterv és költségvetési terv elkészítése

6 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. I. negyedév
Az Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat tagozati taggyűlés és országos tagozati küldött választás dokumentumainak összekészítése és eljuttatása az Országos Irodába Tanurdzsity Istvánné Országos Természetgyógyászati Szakmai Tagozat Tagozatvezetője felkérésére előadás absztraktot adtam be a án Lurdy házban „Egészségvédelem, rehabilitáció természetesen” címmel Természetgyógyászati Szakmai Tagozat által szervezett továbbképzésre, hogy ápoljuk a szakmai tagozatok közötti jó kapcsolatot

7 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév
Levél Dr. Balogh Zoltánnak: Tájékoztatás az Országos Tagozati Taggyűlésről, választásról + mellékelten megküldtük az Országos Tagozat I. számú határozatát Részvétel a MESZK Országos Küldöttgyűlésén től jelenleg is. A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat helyi képviselőinek önéletrajzi adatbázis fejlesztése Levél Dr. Balogh Zoltánnak: Országos Tagozati javaslat az eü. szakdolgozók bérrendezésére vonatkozóan

8 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév
Honlapra feltölthető anyagok elkészítése, elküldése az Országos Irodának: Tagozat létszáma, összetétele, közérdekű információk Országos Tagozati vélemény elkészítése „ az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről” szóló EMMI rendelet tervezete alapján Részvétel a Kötelező Szakmacsoportos Továbbképzések ellenőrzési folyamatának véglegesítéséről szóló értekezleten a TOTB elnökökkel, területi elnökökkel, OTTB tagokkal együtt Az Országos Tagozat tagjainak tájékoztatása a Kötelező Szakmacsoportos Továbbképzések ellenőrzési folyamatának véglegesítéséről szóló értekezleten történtekről és az ott elért tagozati eredményekről

9 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév
Részvétel a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház II. Rákóczi Ferenc Kórházi Intézmény részben MESZK vizsgabizottsági tagként geriátriai szakápolói vizsgán Köszönőlevelet kaptam- mint MESZK vizsgabizottsági tag- a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház II. Rákóczi Ferenc Kórházi Inzézményrész vezetőitől a geriátriai szakápolói vizsgán való részvételemért A MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat adatbázis és a felnőtt ápolás kötelező szakmacsoportos továbbképzések ellenőrzésébe bevont szakértői adatbázis összehasonlítása, kimutatás elkészítése Levél Dr. Balogh Zoltán Elnöknek: Tájékoztatás a MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat adatbázis és a felnőtt ápolás kötelező szakmacsoportos továbbképzések ellenőrzésébe bevont szakértői adatbázis összehasonlítási eredményéről

10 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév
Vizsgabizottsági tagként jelentés megküldése a Geriátriai szakápolói vizsgáról Aktualizált helyi, területi és országos tagozati adatbázis Országos Felnőtt Ápolás Tagozati vélemény megküldése Dr. Balogh Zoltán Elnök Úrnak (a véleményt az Ő felkérésére készítettem el) Ápolási Intézet működtetéséről Krónikus betegellátás 6 éves programjára vonatkozó kérdőív kapcsán tagozatunk 11 oldalas véleményezési anyagot küldött az országos irodába

11 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév
Részvétel a Szakmai Tagozatok Tanácsának Ülésén Budapesten Részvétel a MESZK B-A-Z Megyei Területi Szervezet Küldöttgyűlésén, melyen Országos Tagozatvezetőként beszámoltam a tagozat és az országos Szervezet addigi eredményeiről Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferencia általános felhívásának, céges és egyéni absztraktnyomtatványának megszerkesztése Heves Megyei Területi Szervezet új területi tagozati képviselőt választott Pócs Anita személyében. Pócs Anita adatai rögzítésre kerültek az országos tagozati adatbázisba és a tájékoztatását ezzel kapcsolatban megküldtem az országos irodának, illetve Király Edit Általános Alelnöknek

12 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév
Felkérő levelek postázása az Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferencia kapcsán előadás megtartására vonatkozóan szakmailag elismert, prominens személyeknek, illetve potenciális szakmai kiállítóknak, cégeknek Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferencia első felhívásának, jelentkezési nyomtatványainak feltöltése a MESZK honlapjára Részvétel a Szakmai Tagozatok Tanácsának Ülésén Budapesten Országos Tagozati vélemény megküldése a MESZK Országos Irodának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP Célrendszer • prioritástengelyek • rövid előzetes intézkedés tartalom • előzetes forrásallokáció anyagával kapcsolatosan

13 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév
Országos Tagozati vélemény megküldése a MESZK Országos Irodának az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló Korm. rendelet tervezetével kapcsolatban Tagozati kezdeményezés Dr. Balogh Zoltán Elnök úr felé Beck Mónika OMSZ kommunikációs referens és Klenk – Sipos Rita dokumentarista fotóművész tagozati megkeresése kapcsán. Téma és cél: „90 nap a Mentők közt” címmel elkészült könyv kapcsán együttműködés kialakítása a fotóművész és a MESZK között az ápolói munka és hivatás mentős kollégák példája alapján történő bemutatására. A megbeszélés megtörtént és az együttműködés is nagy valószínűséggel létrejöhet. Országos tagozati adatbázis frissítése

14 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. II. negyedév
Részvétel előadóként és a MESZK képviseletében üléselnökként az Egészségügyi Szakdolgozók XLIV. Országos Kongresszusán Egerben

15 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. III. negyedév
től ig Tagozati Bíráló Bizottság létrehozása a beérkező előadás pályázatok értékelésére Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferenciára beérkező előadás pályázatok előkészítése, megküldése a Bíráló Bizottság számára. Értékelési szempontrendszer és táblázat összeállítása. Hiánypótlás kérése az előadóktól. Pályázati lapok elkészítése az akkreditációhoz. Bíráló Bizottsági tagok egyéni véleményezési, értékelési anyagai alapján egységes tagozati bizottsági álláspont kialakítása az elfogadott és elutasított előadásokra vonatkozóan Program-előzetes összeállítása Kapcsolattartás cégekkel, esetleges kiállítókkal és a felkért előadókkal. Levelezés bonyolítása az előadás pályázatokat beadó személyekkel

16 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. III. negyedév
Ápolásmenedzsment I. országos Középvezető Konferencia felhívási anyagának, absztraktbejelentőjének elkészítése és elküldése az Országos Elnökségnek véleményezésre, jóváhagyásra Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferenciára beérkező pályázatok elbírálásához értékelési szempontrendszer és értékelőlap készítése, az országos tagozati tagok bevonása az értékelési folyamatba, folyamatos értékelés és szelektálás Országos Tagozati vélemény megküldése a MESZK Országos Irodának a as időszakra szóló Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezetével kapcsolatosan Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferenciára beérkezett és a Bíráló Bizottság által elfogadott előadások előkészítése akkreditácóra, illetve az Ápolásmenedzsment I. Országos Középvezető Konferencia felhívási anyagának, absztraktbejelentőjének elnökség általi javaslat szerinti módosítása, valamint mindkét konferencia anyagának megküldése az Országos Iroda felé, közzététel a MESZK honlapján

17 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. III. negyedév
Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferencia programjának módosítása, időpontok, előadások összehangolása Javaslattétel Király Edit Általános Alelnök részére napirendi ponthoz a ig Mátraszentimrén megrendezésre kerülő Kibővített Elnökségi Ülésre Országos felmérés érdekében középvezető kérdőív elkészítése, melynek eredményét az Ápolásmenedzsment I. országos Középvezető Konferencián kívánjuk bemutatni. A felnőtt ápolás szakterületen történt szakmai vizsgák vizsgabizottsági tagjainak jelentése alapján elkészített értékelést a megadott ppt szempontok alapján Jelen beszámoló elkészítése ppt. Formátumban a Mátraszentrimre kibővített elnökségi ülésre

18 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. III. negyedév
Aktív részvétel Mátraszentimrén a Kibővített Elnökségi Üléseken ig Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferenciára beérkező pályázatok elbírálása, a program véglegesítése, végleges program meghirdetése ig Középvezetői I.-II. kérdőív elkészítése, véglegesítésére, jóváhagyása, közzététele a MESZK honlapján, szponzorok, kiállítók felkérése az Ápolás Innováció és az Ápolásmenedzsment Konferenciákra Az Ápolásmenedzsment I. Országos Középvezető Konferencia végleges programjának összeállítása, meghirdetése a MESZK honlapján, az elfogadott előadások előadóinak, illetve a visszautasított előadások szerzőinek kiértesítése ig Az Ápolásmenedzsment I. Országos Középvezető Konferenciára beérkezett és a Bíráló Bizottság által elfogadott előadások előkészítése akkreditácóra

19 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. IV. negyedév
MESZK Országos Természetgyógyászati Szakmai Tagozat „Egészségvédelem, rehabilitáció természetesen” című továbbképzésén meghívott előadóként és a MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat országos tagozatvezetőjeként vettem részt Tanurdzsity Istvánné Országos Tagozatvezető Asszony felkérésére. Az ott megtartott előadásom címe: „A XX- XXI. SZÁZADI KVANTUMFIZIKAI KUTATÁSI EREDMÉNYEK HATÁSA AZ ÁPOLÁSTUDOMÁNYRA”, Felkérő levelek megírása, elküldése az Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferencia üléselnökei számára Országos Szakmai Verseny zsűritagjaként teljesítettem feladatot a gyakorlati és az elméleti versenyszámoknál

20 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. IV. negyedév
Bp. Lurdy Ház- Ápolás Innováció II. Országos Tudományos Konferencia megrendezése, lebonyolítása, 15 magas színvonalú előadással, közel 200 fő részvételével Bp. Lurdy Ház- Dr. Balogh Zoltán és Dr. Csernus Mariann meghívására országos tagozatvezetőként részvétel a MESZK által szervezett „Sebellátás Roadshow Bevezető továbbképzés”-én Ápolásmenedzsment I. Országos Középvezetői Konferencia előkészítő munkálatai, egyeztetés az előadókkal, kiállítókkal, meghívott vendégekkel MESZK általi delegált tagként és SEBINKO elnökségi tagként részt vettem a SEBINKO Szövetség XVII. Kongresszusán Tatabányán

21 TAGOZATVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013. III. negyedév
ig A MESZK honlapján online kitöltött, beérkező Középvezetői Kérdőív I-II. feldolgozása, prezentáció készítése + középvezetői teljesítményértékeléssel kapcsolatos előadás elkészítése Bp. Lurdy Ház- Ápolásmenedzsment I. Országos Középvezetői Konferencia megrendezése, lebonyolítása, 16 magas színvonalú előadással, közel 150 fő részvételével Részvétel a MESZK Országos Küldöttgyűlésen

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Tóth Andrea Országos Tagozatvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések