Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: dr. Béres Judit PTE FEEK Könyvtár- és Információtudományi Intézet IKSZT szakmai nap, Óbánya, 2015. május 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: dr. Béres Judit PTE FEEK Könyvtár- és Információtudományi Intézet IKSZT szakmai nap, Óbánya, 2015. május 27."— Előadás másolata:

1 előadó: dr. Béres Judit PTE FEEK Könyvtár- és Információtudományi Intézet IKSZT szakmai nap, Óbánya, 2015. május 27.

2  Azért olvasok, hogy ne féljek. Azért olvasok, hogy otthon legyek. Azért olvasok, hogy ne legyek otthon.... Én nem tudom, miért olvasok. Csak olvasok. Én úgy olvasok, mintha engem is olvasnának. Én azért olvasok, mert egy másik embert keresek. Én azért olvasok, mert magamat keresem. Én azért olvasok, hogy megtaláljanak. Én azért olvasok, mert érdekel a múlt. Én azért olvasok, mert érdekel a jövő. Én azért olvasok, mert érdekel a jelen. Én azért olvasok, mert szeretni akarok. Én azért olvasok, mert keresek. … és amikor olvasok, megtalálom. Darvasi László: Azért olvasok…

3   szorongásoldás  rekreáció  fantáziamunka  megismerés és megértés  önismeret i munka: tapasztalataink, élményeink, saját életünk keresése az olvasmányban  megoldás keresése a könyvben problémáinkra, válaszok keresése a Ki vagyok én? kérdésre  Mások megértése, hozzájuk való kapcsolódás lehetőségei  érzelmi egyensúly unk megtalálása és megőrzése Az olvasás alapvető mentálhigiénés funkciói

4   egyéniség- és olvasóközpontú ( reader-centred approach ) szolgáltatások  a könyvtárak társadalmi szerepvállalásának erősítése, közösség- és személyiségfejlesztő hatásának komolyabb kiaknázása  az olvasás fejlesztő, segítő, terápiás gyakorlatának a könyvtári alkalmazása, ilyen jellegű célzott szolgáltatások kínálása Az olvasók fejlesztése (reader development)

5   az olvasás mint „lifelong learning skill”  olvasási készségeket fejlesztő, az olvasást népszerűsítő, az olvasás és az irodalom szeretetét, élvezetét már a legkorábbi életkortól kezdve időskorig ösztönző szolgáltatások  egyre több ember olvasásra bírása + többet profitáljanak az olvasásból  nemzeti és regionális (könyvtári) reader development stratégiák, olvasástársaságok, olvasókörök Moray Libraries Service (UK): Reader Development Strategy (2011)

6   az olvasás, az írás és az irodalom népszerűsítése, megszerettetése egyre szélesebb társadalmi körben  olvasási készségek fejlesztése  az olvasás értékének és fontos szerepének fölfedeztetése a közösség életében  több ember könyvtárhasználatra bírása  a már meglévő olvasók, könyvtárhasználók támogatása korra és társadalmi háttérre való tekintet nélkül – olvasmányválasztásaik szélesítése  lehetőséget kínálni az embereknek olvasmányélményeik megosztására  életteli, barátságos légkör kínálása az olvasóknak, ahol olvasnivalót kereshetnek és olvashatnak  mindenki számára elérhető, az olvasók és a szerzők bevonására alkalmas, aktivizáló, kreatív programok szervezése és népszerűsítése Elérendő célok:

7   a könyvtári állomány érdekességeinek, értékeinek népszerűsítése és elérhetővé tétele  olvasáshoz kapcsolódó könyvajánló és ismeretterjesztő anyagok kínálása (tudatosabb, színvonalasabb, személyre szólóbb, szélesebb körű olvasmányválasztás elősegítésére)  könyvtárosok fejlesztése, hogy ösztönözzenek egyre több olvasót az olvasmányélményeik megosztására és az olvasás élvezetére  képzett szakemberek alkalmazása, akik képesek az olvasókkal megbeszélni olvasmányválasztásaikat  a családi olvasásbarát, irodalomgazdag környezet kialakulásának ösztönzése – kicsik olvasóvá nevelésének segítése Elérendő célok:

8   olvasásnépszerűsítő és az állományt megismertető kiállítások, programok rendezése a könyvtárban a legkülönbözőbb korú, érdeklődésű, társadalmi hátterű olvasók számára  ezekkel kapcsolatos releváns információk elérhetővé tétele a könyvtár honlapján  olvasókörök létrejöttének ösztönzése és támogatása (könyvtárban a legkülönbözőbb korú, érdeklődésű, társadalmi hátterű olvasók támogatására) – együttműködés olvasástársaságokkal  közvéleménykutatás, igények felmérése az olvasók és a helyi közösség körében  együttműködés, partnerségek kialakítása a helyi közösségért dolgozó más szolgáltatókkal és szervezetekkel  részvétel a regionális és nemzeti programokban, kezdeményezésekben  korai olvasásra nevelési programok indítása és potenciális partnerek (pl. szülők, kiadók, egészségügyi szakemberek, pedagógusok) elérése pl. Scottish Book Trust’s Early Years Book Gifting Programme, Bookstart, Born to Read, Nati per leggere) – nemzeti program és hálózatosodás Célok elérésének módjai:

9   Péterfi Rita: Az olvasásfejlesztés nemzetközi tapasztalatai. Három kontinens olvasásfejlesztő programjaiból.  tematikus válogatások szülőknek, pedagógusoknak, mentálhigiénés szakembereknek a gyermekek lehetséges problémáin való segítéshez használható szakirodalmakról  https://www.lasierra.edu/library/info_serve/crc/bibliother apy.htm https://www.lasierra.edu/library/info_serve/crc/bibliother apy.htm  tanácsadás családoknak otthoni segítéshez pl. kistestvér érkezése, gyermek viselkedési, érzelmi problémái pl. Gerlinde Ortner mesegyűjteményei;  https://hcplckids.wordpress.com/2012/07/11/books-about- a-new-baby-in-the-family/ https://hcplckids.wordpress.com/2012/07/11/books-about- a-new-baby-in-the-family/  annotált szöveggyűjtemények pl. Moretti Magdolna-Németh Attila Psyrodalmi szöveggyűjteményei  kreatív írásos feladatgyűjtemények pl. Samu Ágnes  gyermekirodalmi adatbázisok: pl. HUNRA; DAWCL; CSGYK  Interaktív gyermekkönyvtári honlap pl. http://korbirodalom.baralib.hu/ http://korbirodalom.baralib.hu/ Olvasással kapcsolatos tanácsadás

10  Csorba Győző Könyvtár:, Pécs: IRÁNY A TUDÁS – Sokszínű olvasás- és könyvtárfejlesztés Baranyában, TÁMOP 3.2.4.A- 11/1 0-3 éves gyermekek szüleinek 3-6 éves gyermekek szüleinek

11  Csorba Győző Könyvtár: IRÁNY A TUDÁS – Sokszínű olvasás- és könyvtárfejlesztés Baranyában, TÁMOP 3.2.4.A-11/1

12   1. Varró Dániel: Szakirodalom tanulmányozgató ; Tóth Krisztina: Nagy vonalakban a női szexualitásról  2. Pilinszky János: Hitünk titkairól ; Varró Dániel: Babavárogató  3. Szabó Attila: Pocakmese  4. Szabó T. Anna: Szülőszoba  5. Varró Dániel: Altató apukáknak ; Kaffka Margit: Lackó  6. Libby Purves: A mózeskosár: csecsemőkor  7. Varró Dániel: Misi és a fegyelem ; Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz  + válogatott szakirodalmak listái (Winnicott, Ranschburg, Vekerdy, Kádár Annamária)  + relaxációhoz zenék (Bizek Emi: Álomszép zenék babáknak és mamáknak I-II.) Alkalmazott olvasmányok

13   Egyetemesség érzése  Megosztás és személyes feltárulkozás lehetősége  Szorongások, félelmek, kételyek csökkenése  Magabiztosság fokozódása  Tökéletesség-ideál elengedése  Felismerésekhez, belátásokhoz jutás (párkapcsolati értékek, szülői szerepek, saját felelősség, változás)  Hangos és közös olvasás fontossága  Kortárs irodalom fölfedezése  Könyvtári családi programok fölfedezése Hogyan segít a csoport?

14  Születés hete – születés csomag

15  egyéb

16   hátrányos helyzetű tehetséges középiskolásoknak (A könyv a képzelet játszótere, Leőwey, AJTP)  SNI-s diákoknak (Éltes M. iskola) és a Gandhi Gimnázium tanulóinak  börtönben fiatalkorú fogvatartottaknak és nőknek  időseknek a PTE FEEK Senior Akadémián Különböző terepeken női célcsoportok  közkönyvtári női csoportok  krízisintervenciós intézményben pl. anyaotthonban  büntetésvégrehajtásban (női börtön, női fogvatartottak)  Facebook-közösségek! (PTE FEEK Biblioterápia; Lélek/tükör női biblioterápiás kör Példák egyéb pécsi biblioterápiás programokra

17   http://humanlibrary.org http://humanlibrary.org  CQ fejlesztése, érzékenyítés  interkulturális kommunikációs készségek, párbeszéd  a Másik eltérő nézőpontjának megértése, érzéseinek, értékeinek, normáinak tiszteletben tartása  emberi jogok: A gyakran diszkriminációval, előítéletekkel szembesülő etnikai, vallási, szexuális és szubkulturális kisebbségek társadalmi kezelésének javítása egyéni szintről kiindulva – párbeszéd, ismeret!  http://www.pecsma.hu/video/abszolut-video/te-mi- vagy-ki-vagy-miert-vagy/ http://www.pecsma.hu/video/abszolut-video/te-mi- vagy-ki-vagy-miert-vagy/  https://www.youtube.com/watch?v=hYdvB-CsazY https://www.youtube.com/watch?v=hYdvB-CsazY Szociális és emberjogi munka: „Élő Könyvtár”

18  beres.judit@feek.pte.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Előadó: dr. Béres Judit PTE FEEK Könyvtár- és Információtudományi Intézet IKSZT szakmai nap, Óbánya, 2015. május 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések