Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A holokauszt Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A holokauszt Magyarországon"— Előadás másolata:

1

2 A holokauszt Magyarországon 1938-45

3 Zsidó élet a háború előtt
Magyarország népessége 1941-ben: 14,5 millió Ebből zsidó: 825,000 (6%) Zsidó már a honfoglalás óta élnek Magyarországon. 1867: Emancipáció 1868: neológ, ortodox, status quo ante 1895: a zsidó vallás recepciója Cionizmus

4 „És vajjon a t. képviselő úr még nem tudja azt, hogy az a papír nagyon türelmes; hogy azért, mert valaki egy levélben megirt valamit, az még épenoly kevéssé bebizonyított tény és igaz, mint a mily kevéssé van bebizonyítva az, hogy Tisza-Eszláron a húsvéti ünnepek miatt történt gyilkosság, ha mindjárt a képviselő úr százszor fogja is állítani. Kideríteni a tényállást, igaz, a bíróság dolga, de azt mondani, ugy oda állítani azt már ma, a mi vizsgálat alatt áll, mint bebizonyított, megtörtént dolgot s azután logicai kapcsolatba hozni ezen esetet a középkori századokból felhozott eseményekkel azért, hogy hitfelekezeti elvekben gyökeredző voltát bizonyítsa egy bűnténynek, ez t. ház, nemcsak helytelen, de az izgatásnak legmegbélyegzendőbb neme. Midőn ez ellen szavamat felemelem, egyuttal kénytelen vagyok a történtek után declarálni, hogy ha – mitől megment, remélem a magyar nép és Magyarország lakosainak józansága – az ilyen felszólalásoknak, melyek a képviselői immunitás és a képviselőház tekintélyének köpenyébe burkoltan löketnek ki a nép közé, következése lenne, az akkor életbeléptetendő szigorú rendszabályok és az azok folytán okozandó fájdalmak, a netalán kiömlendő vér azokra fognak szállni, akik az ilyen izgatásoknak eszközlői voltak.” (Tisza Kálmán felszólalása az országgyűlés képviselőházában, június 7.) (…) T. ház! Lehet, hogy itt csak egyszerű gyilkosság esete forog fenn, ember által emberen elkövetve. De nincs kizárva az a lehetőség sem, hogy kereszténynek mint kereszténynek, zsidó mint zsidó által vallási célból való meggyilkoltatása forog szóban. E gyanút fokozza az a körülmény, hogy a gyilkosság a zsinagógában, közvetlenül a zsidó húsvéti ünnepek előtt, egy, a rituális ölésre hivatott hitközségi sakter által lett végrehajtva. Mióta a kereszténység fennáll, a keresztény népek öntudatából soha nem tűnt el végképp a zsidók irányában az a gyanú, hogy a zsidóknak – itt persze az orthodoxok értendők – husvéti szertartásaikhoz keresztény vérre van szükségük. Fennáll pedig e népgyanú, daczára annak, hogy a zsidók égre-földre esküdöznek, hogy ez alaptalan rágalom. Alapos-e ez az évezredes népgyanú vagy sem, én itt nem kutatom, csak mint tényt konstatálom…” (Istóczy Győző képviselő felszólalása az országház ülésén, május 24.)

5 Arcok a magyarországi közéletből

6 Molnár Ferenc nyilatkozata az Egyenlőség című újság 1926
Molnár Ferenc nyilatkozata az Egyenlőség című újság december 4-i számában „Én csak azt írhatom le, azt mondhatom el, amit láttam és hallottam. Írónál, pedig az a legfontosabb, hogy ne csaljon, ne hamisítson, hanem hogy őszinte legyen. És mit tapasztalunk? Ha sikerem van, azt mondják, nem vagyok magyar, ha pedig megbukom, zsidó vagyok. Legyen a kedvük szerint, de nehogy azt higgyétek, hogy én nem vagyok tisztában avval, amit csinálok. Mit csinálok én? Philadelphiában és Stockholmban, Rómában és Párizsban néhány követ rakok le azon az úton, amelyen aztán a magyar szellem nagy értékei simábban gördülhetnek ki.”

7 Az első világháború után

8 Zsidóellenes törvények
1920: Numerus Clausus 1938: 20 %-ra korlátozzák a zsidók jelenlétét a kulturális és gazdasági életben 1939: további korlátozások, immár faji alapon 1941: a zsidók és nem zsidók házasságkötésének tilalma 1942: a zsidók földbirtokainak kisajátítása

9 A munkaszolgálat

10 A német megszállás

11 Sárga csillag és rendeletek

12 Gettóba zárás

13 Deportálások

14 ember, 56 nap alatt

15 Csillagos házak 1944. június:
A budapesti zsidókat erőszakkal átköltöztetik a sárga csillaggal megjelölt épületekbe (nagyjából embert érintett)

16 Horthy kormányzó proklamációja és a nyilas hatalomátvétel (1944
Horthy kormányzó proklamációja és a nyilas hatalomátvétel (1944. október )

17 Halálmenetek nyugatra

18 Gettók Budapesten

19 Mauthausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen

20 A zsidó ellenállás és önmentés
Irathamisítás Gyermekotthonok felállítása Az élelmiszer beszerzése és elosztása Rejtekhelyek kialakítása Tijul: illegális határátlépések

21 Embermentés Diplomáciai Egyházi Hatósági Lakossági

22 Felszabadulás

23 A háborús bűnösök perei

24 Ajánlott irodalom Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt
Szita Szabolcs: Aki egy embert megment… Karsai László: Holokauszt Ember Mária: Siratóének

25 Auschwitz

26 A tábor története 1940 – A tábor megalapítása
1941 – Heinrich Himmler kijelöli, mint a zsidókérdés végső megoldásának egyik helyszínét 1942 – A birkenaui gázkamrák felépítése 1944 – A „magyar rámpa” felépítése 1944. október 4. – fellázadt a Sonderkommando 1944. november – a gázosítások befejezése 1945. január – a tábor kiürítése (53 ezer fő) 1945. január 27. – a tábor felszabadulása (7 ezer fő)

27 Auschwitz fekvése

28

29 Auschwitz I.

30 Auschwitz II. (Birkenau)

31 Auschwitz III. (Buna-Monowitz)

32 Az Auschwitz Album története

33 Képek Auschwitzról?

34 A Karl Höcker-féle album

35 „Szerető felejthetetlen, hűséges Heinzed emlékére”

36 Auschwitz Album, Egy album – két szerep
Történelmi dokumentum Bernard Walter és Ernst Hoffmann („Azonosítási Osztály”) Az elkövetők és az áldozatok azonosítása 1963: a frankfurti Auschwitz-per Számos kiadás: 203 kép az eredetiben Általában 179 kép Családi emlék Jákób Lili Beregszász 1944. május 26. 3500 fő Dora Mittelbau Egyesült Államok 1980: Yad Vashem 1999. december 17.


Letölteni ppt "A holokauszt Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések