Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.4.1.B-11/2-2012-0002- Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz „Sokféleség, Méltányosság, Lehetőség”: interkulturális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.4.1.B-11/2-2012-0002- Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz „Sokféleség, Méltányosság, Lehetőség”: interkulturális."— Előadás másolata:

1 TÁMOP B-11/ Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz „Sokféleség, Méltányosság, Lehetőség”: interkulturális tanulási környezet megteremtése migráns tanulók fogadására című pályázat

2 Prillné Csordás Csilla
Szakmai koncepció a középfokú oktatásban tanuló migráns diákok magyar mint idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztéséhez

3 BEVEZETÉS „Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára.” /Szent-Györgyi Albert/

4 A magyar nyelvi team feladata
nyelvi fejlesztési koncepció kidolgozása nyelvfejlesztési óratervek tartalomalapú, illetve hagyományos nyelvfejlesztési mintaóratervek anyagainak létrehozása.

5 A tananyag feldolgozásának szempontjai
Olyan órára vonatkoztatva dolgozta ki a tananyagot a nyelvi fejlesztési csoport, ahol magyar nyelvű csoportba integráltan dolgozik a migráns tanuló, illetve olyan órára, amelynek fő célja, hogy elősegítse a migráns tanuló(k) magyar nyelvi kompetenciáinak fejlődését.

6 Mintaszámonkérések A team mintaszámonkéréseket dolgozott ki foglalkozástervekhez, a Közös Európai Referenciakeretben leírt nyelvi szintek figyelembevételével. Például házi feladat, dolgozat, feladatlap, portfólió, beszámoló.

7 Két célcsoport 1. A felkészítő szakaszban a magyarul egyáltalán nem, vagy nagyon keveset tudóké, akik számára A1, A2 és B1 szinteken történik a felkészítés. 2. A másik az integráló szakasz, a B1 és B2 szint: a magyarul már tudó migráns tanulók számára dolgoztunk ki óraterveket.

8 Szintek A felkészítő szakasztól az integráló szakaszon át
eljutunk a magyar mint idegen nyelv érettségi vizsga szintjéig, amely az A2, B1 szintjeit fogja át. Erre a kimeneti mérésre vonatkozóan érettségire való felkészítési segédanyagokat is közlünk: vizsgázói és vizsgáztatói tartalomalapú szóbeli érettségi mintatételsort útmutatóval, és az erre vonatkozó legfontosabb jogszabályokkal.

9 Célcsoport és tananyag
A team munkája során nyelvfejlesztési mintaóraterveket készített szakképző iskolások és szakközépiskolások számára. Szakképzősöknek: természetismeretből, kommunikáció és anyanyelvből, társadalomismeretből, matematikából, illetve a munka világával kapcsolatos modulokból. Szakközépiskolásoknak: irodalomból, földrajzból, magyar nyelvből és történelemből készültek mintaóratervek, továbbá érettségi szóbeli tételsor magyar mint idegen nyelvből.

10 Tanulmányoztuk Megismertük a tartalomalapú nyelvoktatás módszertanát, mint az Európai Unió által a nyelvi kompetenciák fejlődésének támogatásához ajánlott megközelítést.

11 Saját koncepció kialakítása
Saját koncepciónkat a fentebb felsorolt forrásokra és számos hazai és külföldi, migráns tanulókkal is foglalkozó oktatási intézményben tett látogatás tapasztalataira támaszkodva alakítottuk ki. A dokumentum előkészítési fázisában az alkotók szakmai látogatást tettek a következő, migráns tanulók oktatásával foglalkozó intézményekben, szervezeteknél: WienXtra (www.wienxtra.at), KUS (www.kusonline.at), Jugendcoaching (www.neba.at/jugendcoaching), Schulzentrum HTL HAK (www.szu.at), Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola, Budapest, Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Budapest, Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest.

12 CÉLOK A Magyarországra kerülő migráns tanuló szakképzésbe történő beilleszkedése minél zökkenőmentesebben történjen meg, a magyar nyelv ismeretében javuljon munkaerőpiaci helyzete, nagyobb eséllyel tudjon munkát vállalni vagy továbbtanulni.

13 Interkulturális nevelés
Az általunk kidolgozott segédleteket és koncepciókat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy lehetséges legyen azok intézményi dokumentumokba való beillesztése. A magyar oktatási rendszerbe belépő migráns fiatalok kulturális és társadalmi kötődéseit, beilleszkedését segítenünk kell. Fontos a motiváció, a pozitív visszajelzés, a sikerélmény biztosítása.

14 Felmerülő problémák Az alacsony teljesítmények, a nyelvi hiányosságok, az előítéletek iskolaelhagyást eredményezhetnek. A migráns tanulók különböző országokból jöhetnek, különböző kulturális háttérrel rendelkeznek, különféle nyelvi kompetenciákkal. Bármikor érkezhetnek a tanév során, így nehezen kapcsolódnak be a magyar iskolarendszerbe. Az intézményvezetők felelőssége, hogy milyen osztályba sorolják a migráns tanulókat (többnyire életkoruk szerinti osztályban helyezik el őket).

15 Feladatunk a kommunikációs hátrány leküzdése,
a kulturális beilleszkedés elősegítése, az interkulturális, a nyelvi és a szociokulturális kompetencia fejlesztése, a migráns tanulók egy-egy szakma elsajátításával el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon, boldogulni tudjanak az életben.

16 TARTALOMALAPÚ ÓRATERVEK, ÓRAVÁZLATOK

17 „Az iskola dolga, hogy megtanítson bennünket szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” /Szent-Györgyi Albert/ Magyarul egyáltalán nem, vagy nagyon keveset tudó migráns gyerekek számára készülő óraterveket mutattunk be, amelyeket kipróbáltunk.

18 A szakmai koncepcióban az alábbi dokumentumtípusok találhatóak
Mintaóratervek tartalomalapú nyelvfejlesztési módszerrel Nyelvfejlesztő óratervek különböző órákra. Módszertani útmutató az egyes kidolgozott óratervek használatához olyan órán, ahol magyar nyelvű csoportba integráltan dolgozik a tanuló, olyan órán, ahol kifejezetten a magyar nyelvi fejlesztés a cél. Mintaszámonkérések a kidolgozott foglalkozástervekhez, a nyelvi szintek figyelembevételével házi dolgozat dolgozat portfólió beszámoló. Nyelvi és szókincsfejlesztési táblázatok kerültek az óravázlatok végére. A szakmai koncepcióban az alábbi dokumentumtípusok találhatóak

19 Prillné Csordás Csilla TÖRTÉNELEM ÓRAVÁZLAT
A magyarság történetének kezdetei és beilleszkedése Európába AZ ÁLLAMALAPÍTÁS (saját fénykép) „… A jövevényeket jóakarattal gyámolítsd és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.” (I. István Intelmei)

20 Az óra felépítése osztályba integrált migráns tanuló esetén tartalomalapú nyelvfejlesztési módszerrel Utalás az előző óra anyagára: Géza fejedelem tevékenységére - ismétlő kérdések Négyperces saját összevágott videóanyag kivetítése az István a király című rockoperából – megfigyelési szempontok. Tanári magyarázat és vázlatírás István államszervező tevékenységéről: Forráselemzés I. István törvényei és Intelmeinek feldolgozása Térképhasználat Ismétlő kérdésekkel összefoglaljuk és értékeljük I. István szerepét, államalapító tevékenységét interaktív flipbook felhasználásával.

21 MINTAÓRATERVEK, GYAKORLÓ FELADATOK, DOLGOZATOK TARTALOMALAPÚ NYELVFEJLESZTÉSI MÓDSZERREL MIGRÁNS TANULÓ SZÁMÁRA - magyar nyelvi fejlesztési céllal (B1)

22 MINTAFELADAT MIGRÁNS TANULÓ SZÁMÁRA
Keresd meg a térképen és írd le az I. István király által alapított 10 püspökséget! pont (Száray Miklós: Történelem I. középiskolák, 9. évf., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, o.)

23 SAJÁT TARTALOMALAPÚ NYELVFEJLESZTÉSI FELADAT MIGRÁNS TANULÓ SZÁMÁRA
Egészítsd ki –val/-vel raggal a megadott szavakat! A vármegyéket ispánok…… irányította, az egyházmegyéket pedig püspökök…… A földek….. kapcsolatban nem volt szűkmarkú, mert adományozott az egyháznak. (Koppány)…………………., (Ajtony)…………….. és Gyulával sikerült leszámolnia. A lázadók….. nem volt kíméletes. István halála után (trónviszály)…………………. kellett számolni. Milyen összetett szavakat lehet alkotni az alábbi kifejezésekből? Írd mellé a hozzáillőt! alapítás, adományozás, viszály, megye, térítés, alma vár………………….. trón………………….. birtok……………….. állam………………… hit…………………… ország………………..

24 Prillné Csordás Csilla Középszintű szóbeli érettségi témakörök, tételek magyarból mint idegen nyelvből Tartalmi elemek: jogszabályi háttér, követelményrendszer, értékelési útmutató, szóbeli érettségi témakörök, húzótételek, feladatok érettségizők számára vizsgáztatói példány

25 A szóbeli érettségi vizsga magyarból mint idegen nyelvből
A középszintű vizsga az Európa Tanács skálájának A2-B1 nyelvi szintjeit fogja át. A szaktanár a kötelező 9 témakört lefedő mennyiségű tételt állít össze, minimum 9 tételt. (A dokumentum 9 tételt tartalmaz feladatokkal) 9 vizsgázó feletti létszám esetén minimum 20 db.

26 A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő:
A bevezető társalgás - nem értékelhető. Szerepjáték Önálló témakifejtés verbális vagy vizuális segédanyagok alapján. A vizsgázó két téma közül választhat. A feladatok és a verbális segédanyagok nyelve: magyar mint idegen nyelv. A feladatok kidolgozásához felkészülési idő nincs.

27 Vizsgázói példány 2. tétel
1. Szerepjáték Testvérével nyáron szeretne részt venni egy magyar nyelvtanfolyamon. A nyelviskola hirdetésében az alábbiakat olvasta: Külföldi? Fejleszteni szeretné magyartudását? Hatékonyan tanulhat a MAGYARÁN SZÓLVA NYELVISKOLÁBAN. Anyanyelvi tanárok, kis létszámú csoportok. Kooperatív technikák, interaktív játéklehetőségek! Tel.: (0630) Folytasson kb. 3-5 perces beszélgetést a hirdetővel (a vizsgáztatóval), és szerezzen pontos információt a következőkről: • hány óra nyelvtanítást tartalmaz a program, • mikor kezdődnek és hány napig tartanak a tanfolyamok, • mekkorák a csoportok, • mennyibe kerül egy kurzus, van-e vizsgalehetőség! Végül jelentkezzen egy kurzusra! Kezdje el a vizsgát! Ön kezdi a párbeszédet. (Felkészülési idő nincs.)

28 Milyen pályát szeretne választani?
2. Önálló témakifejtés a.) Szabadidő Válassza ki a következő témák egyikét, és fejtse ki a megadott szempontok segítségével! (Valamennyi szempontra térjen ki, de a sorrend tetszőleges!) A kifejtésre kb. 5 perc áll a rendelkezésére. Mivel tölti a szabadidejét legszívesebben? Milyen gyakran jár moziba? Mit látott, olvasott a legutóbb? Mutassa be, miért tetszett! b.) A munka világa Milyen pályát szeretne választani? Milyen irányban és hová tanul tovább? Hol szeretne elsősorban dolgozni? Milyen tervei, elképzelései vannak? Hazájában vagy Magyarországon dolgozna szívesebben? Saját képek

29 Vizsgáztatói példány segítő kérdésekkel Instrukciók a 2. tételhez
A vizsgáztató: A nyelvtanfolyam hirdetőjeként megadja a kért információkat, és legalább három kiegészítő kérdést tesz fel. 30 és 60 órás nyelvi kurzust hirdettek meg július 3-án kezdődik a nyelvtanfolyam, hétfőn, szerdán és pénteken tartják az órákat. 5-8 fős csoportokkal dolgoznak és Ft-ba kerül a két kurzus, és a végén akkreditált vizsgát tehetnek. Kiegészítő kérdések: Melyik kurzust szeretnék választani? A 30 vagy a 60 órást? Szeretnének-e részletfizetési kedvezményt igénybe venni? Kezdő vagy haladó csoportban szeretnének tanulni? A haladó csoportba kerüléshez szintfelmérést kérnek-e?

30 Összegzés A nyelvi fejlesztési team tartalomalapú mintaóraterveket állított össze migráns tanulók számára A1-től a B1 szintig. Cél: interkulturális nevelés és tanulási környezet megteremtése migráns tanulók fogadására, a magyar mint idegen nyelvi kompetencia fejlesztése, nyelvi-kommunikációs fejlesztés, szociális kompetenciák fejlesztése.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP-3.4.1.B-11/2-2012-0002- Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz „Sokféleség, Méltányosság, Lehetőség”: interkulturális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések