Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Második előadás: Szűk munkatérben végzett munkák, valamint kőműves- szakipari munkák. magasból való leesés, létrák és állványok tervezése, használat előtti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Második előadás: Szűk munkatérben végzett munkák, valamint kőműves- szakipari munkák. magasból való leesés, létrák és állványok tervezése, használat előtti."— Előadás másolata:

1 Második előadás: Szűk munkatérben végzett munkák, valamint kőműves- szakipari munkák. magasból való leesés, létrák és állványok tervezése, használat előtti vizsgálata és munkavédelmi követelményei. 2015 BME.-KJK. MTK. 2015

2 Témakört érintő legfontosabb előírások 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, valamint a többször módosított végrehajtásról szóló 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet. 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelete, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről BME.-KJK. MTK. 2015

3 Munkavégzés szűk munkatérben Aknában, csatornában, árokban munkát végezni csak a szűk munkatérre vonatkozó előírások betartásával lehet. A személyi feltételeket teljes körűen biztosítani kell. BME.-KJK. MTK. 2015

4 Szűk munkatérben végzett munkák biztonsági követelményei Meggyőződni, hogy gázok és veszélyes anyagok nem képződtek, vagy képződni fognak, Az irányítóval és munkavégzőkkel ismertetni kell a munkával összefüggő biztonsági előírásokat, Lejáratnál biztosítani kell a figyelő személy/ek jelenlétét, a kapcsolattartás biztosítása érdekében, BME.-KJK. MTK. 2015

5 Szűk munkatérben végzett munkák biztonsági követelményei Biztosítani kell a megfelelő nagyságú bebúvó- és szellőző nyílást, Ismeretlen gáz esetén szellőztetés szükséges, koncentráció a megengedett érték alatt legyen, Legalább 17 térfogat % oxigén legyen, tiszta oxigént tilos befújni tilos, légállapot ellenőrzést kell végezni, Ellenőrizni kell a szükséges egyéni védőeszközöket, (megfelelőség, használat) Az előírások betartásáért a munkavégzés irányítója a felelős, BME.-KJK. MTK. 2015

6 Kőműves munkák Lakott terület esetén közlekedési utat kell biztosítani, amelynek szélessége 0,6 m – nél kisebb nem lehet, Védőtető szélessége, veszélyzóna alapján 2,5 m vagy a fal magasság 1/6 – od része,a tényleges forgalom figyelembe vételével, Födém csere esetén a feltöltést el kell bontani és födémenként kell a bontási munkát végezni Tárgyak ledobásához, ledobó-helyet kell kialakítani, az érkezési szinten elkerítés és figyelő személy kijelölése és engedélyével lehet a ledobást megkezdeni, Anyagcsúszda kialakítása, porképződés gátlása, BME.-KJK. MTK. 2015

7

8 Kőműves munkák „2” Meglévő fal aláfalazása, illetve alábetonozásának végzésekor a kiásott alapszakasz hossza legfeljebb 1,2 m lehet. A meglévő alappal érintkező alsó szerkezetet szorosan befeszítve kell elhelyezni. (Pl: Duzzadó habarcs) Előregyártott födémgerendák elhelyezéséhez fogadó állást kell készíteni Béléstestek elhelyezéséhez legalább 1,0 m széles pallóterítést kell elhelyezni A teherelosztó réteg ( legalább: 5,0cm-es felbeton) megszilárdulásáig a béléstesteket nem szabad terhelni. BME.-KJK. MTK. 2015

9 Szakipari munkák, vízszigetelés Az olvasztó üstöt fedéllel kell ellátni, Csőrös, fedéllel zárható edénybe szállítható a bitumen védőkesztyű használatával, ¾ részig tölthetők, Idegen anyagok távoltartása, (víz, fólia, stb) Vízgőz térfogat-növekedéssel veszélyt okoz, Forró bitumen kiszedéséhez 1,5m-es nyelű merőedény, szeles időben kifolyócsatorna használata szükséges. Zárt munkaruha, védőkesztyű és védőlábbeli használata kötelező, BME.-KJK. MTK. 2015

10 Szakipari munkák épület- festő és mázoló munkák Kétágú létráról max.10 kg súlyú anyaggal végezhető, Lépcsőházban vagy lejtős padozatú helységben a munkát csak állványról szabad végezni, Előkészítő munkák során ( kaparás, csiszolás ) hatásos szellőztetés, vagy lézés védő eszköz biztosítása, BME.-KJK. MTK. 2015

11

12 Magasból való leesés A leesés ellen, elsődlegesen kollektív műszaki védelem kiépítésével kell gondoskodni A biztonságot nyújtó berendezések: - korlát, védőháló, védőrács - beesés helyének lefedése - jelzőkorlát, veszélyzóna lehatárolására BME.-KJK. MTK. 2015

13 Leesés-beesés elleni védelem méretei A veszélyes magasság általánosságban a 2,0 m-t meghaladó méret. Eltérések hídszerű átjáró, feljáró alatt, 1,0 m mélységtől. Vízbe fulladás veszélyekor mérettől függetlenül. Földmunka végzésekor - 0,25 m-ig nem kell védelem, - 0,25 m-től 1,25 m-ig legalább jelzőkorlát, - 1,25 m fölött belterületen beesés elleni korlát. BME.-KJK. MTK. 2015

14 Magasból való leesés megakadályozása BME.-KJK. MTK. 2015

15

16

17 Jelzőkorlát alkalmazása leesés elleni védelem esetén Amennyiben a leesés helyétől legalább 2,0 m távolságra jelzőkorlátot helyeznek el és nem lépnek be ebbe zónába akkor nem kell védőkorlátot telepíteni. Előbbiek használhatók, alacsony hajlású tetőn ( max.: 20 ° hajlásig ) valamint földmunkák végzése során. BME.-KJK. MTK. 2015

18

19 LÉTRÁK Anyaguk szerint készülhetnek, fából és fémből, a belső szélesség 0,4 m-nél kisebb és a fokkiosztás távolsága 0,35 m- nél nagyobb nem lehet, Lehetnek támasztólétrák, kétágú létrák és elemes kitolható létrák BME.-KJK. MTK. 2015

20 Fa támasztólétra legfeljebb: 6,0m lehet Fa kétágú létra legfeljebb: 5,0m lehet Fém létrák: gyártói termékbizonylatok alapján, jelen szabályozás szerint a teljesítmény nyilatkozat figyelembevételével. Létrák megengedett hosszúsága BME.-KJK. MTK. 2015

21

22 Szintkülönbség, áthidalók támasztó létra bemutatása BME.-KJK. MTK. 2015

23 Fém létrák követelményei A fémlétrák elcsúszását a lábszerkezet gumi bakja akadályozza meg. A kitolható létra összecsúszását megakadályozó rögzítő csapjának megfelelőségét minden használat előtt ellenőrizni kell. Csak rögzített állapotban lehet használni. BME.-KJK. MTK. 2015

24

25 Állványok Tervezése, Használat előtti- és ismétlődő vizsgálata, Állvány elemek és szerkezetek követelményei. BME.-KJK. MTK. 2015

26 Állványok tervezése Terv nélkül létesíthető szabványos elemekből álló állványok, Szerkezeti vázlat alapján létesíthető szabványos elemekből készülő állványok, Általános szerkezeti dokumentáció alapján készülő állványok, A teljes szerkezeti dokumentáció alapján készülő állványok, BME.-KJK. MTK. 2015

27

28

29

30

31 Állványok munkaszintjének szélessége Létra állvány legalább: 0,5 m Fém állvány legalább: 0,6 m Falazó, anyagtárolásra is használt állvány legalább: 1,0 m Egyéb állvány, munkaszint felületek esetében a tervezett méretűnek kell lennie. BME.-KJK. MTK. 2015

32 Mobil szerelő, guruló állványok Munkaszintek megközelítése csak belülről történhet, A padozatot teljes szélességben egymás felett úgy kell elhelyezni, hogy a feljárók ne essenek egy vonalba, A szintek között legfeljebb 2,0 m távolság lehet, Összeszerelésüket a szerelési utasításnak megfelelően kioktatott személyek végezhetik, A szélesség és a magasság között 1:4 aránynak kell lennie Guruló állványt csak vízszintes padozatú helyiségben lehet használni BME.-KJK. MTK. 2015

33 Belső létrás vízszintesen mozgatható állvány BME.-KJK. MTK. 2015

34 Az állványok használatbavétel előtti vizsgálata. Az állványokat munkavédelmi szakembernek át kell vizsgálnia, ezt követően a felhatalmazott személy írásban rögzített módon engedélyezheti annak használatát. Vizsgálat végzésének esetei: - használat előtt, - meghatározott időközben, - hosszú megszakítás, - viharos időjárás után, - átalakítás, módosítás után BME.-KJK. MTK. 2015

35 Az állványok használatbavétel előtti vizsgálatának végzése. A vizsgálat kiterjed: - tervvel, szabvánnyal, utasítással való azonosságra, - állékonyság elemeinek vizsgálatára, - a biztonsági berendezések vizsgálatára, A megállapításokat írásba kell foglalni. BME.-KJK. MTK. 2015

36 Építési állványok általános követelményei Építés és bontás meghatározása, Két- egymásra merőleges irányú merevítés, Alapozásuk, Állvány padozat, szélességi méretei, toldása, Terhelhetősége, Feljárók, létra, lépcső, BME.-KJK. MTK. 2015

37 Állványépítést végzők oktatásnak ki kell terjednie: Az állványterv megértésére, ismeretére, Állványépítési, bontási munkák biztonságos végzésére, Megelőző intézkedésekre (lezuhanás, tárgyak leesésének megelőzésére ) Munkahelyi kockázatokra, veszélyekre, Megengedett terhelhetőségre, Átalakításhoz kapcsolódó veszélyekre, BME.-KJK. MTK. 2015


Letölteni ppt "Második előadás: Szűk munkatérben végzett munkák, valamint kőműves- szakipari munkák. magasból való leesés, létrák és állványok tervezése, használat előtti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések