Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Csoport Budapest, IX. kerület 2012.10.02. 1 J ÓZSEF A TTILA T ERV VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV módosítása 2015. június.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Csoport Budapest, IX. kerület 2012.10.02. 1 J ÓZSEF A TTILA T ERV VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV módosítása 2015. június."— Előadás másolata:

1 Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Csoport Budapest, IX. kerület 2012.10.02. 1 J ÓZSEF A TTILA T ERV VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV módosítása 2015. június 10. I. kötet I. ÜTEM

2 J ÓZSEF A TTILA T ERV ELŐSZÓ 2 IX. kerület Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Csoport – Budapest, 2012 Duna Belváro s Üllői út Haller utca Vámház krt. Duna - akcióterület - beavatkozási akcióterület / célterület Ferencváros önkormányzata az 1992 óta folytatott értékőrző városmegújítási akció negyedik súlypontját, a József Attila Terv elnevezésű projekt megvalósítását akarja megkezdeni. A közel nyolcvan hektáros történeti városrészt a Ferenc körút, az Üllői út, a Haller és a Mester utca határolja, amelyben mintegy húszezer ember él. Az 1990-es évek elején a főváros egyik legrosszabb állapotú területe volt, fizikai és társadalmi szempontból egyaránt. A városmegújítás célja az eklektikus Budapest részét képező értékes épületek megmentése, a városrész karakterének megőrzése, a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság számára az integrálódás esélyének megteremtése. Budapest, 2015. június 10. Dr. Bácskai János polgármester Történeti városrészek JAT József Attila Terv Középső Ferencváros rehabilitációs akcióterület Az elmúlt másfél évtizedben a városrész több mint felén nyílt mód a leromlott állapotú lakóházakat felújítani, bennük korszerű, komfortos lakásállományt biztosítani a lakóknak, a tömbök belsejében vonzó lakókerteket létrehozni, a szürke közterületeket átalakítani forgalomcsillapított, gyalogos elsőbbségű, a városi élettérnek otthont adó utcákká, terekké. A változás minőségét jelzi, hogy a városrészben a komfort nélküli lakások aránya 61 %-ról 16 %-ra csökkent. Egy tömbnyi épület lebontásával egy új, továbbá három kisebb területű közpark készült el és megújulhatott a városrész központi tere, a Ferenc tér is. A magántőke bevonásával több, mint hatezer új lakás épült az építészeti értéket nem hordozó lebontott házak helyén. Állami, önkormányzati és befektetői beruházások révén több jelentős intézménnyel gazdagodott a terület. Rangos nemzetközi és hazai elismerések, díjak jelzik a rehabilitáció magas színvonalát. A jelentős ráfordítások ellenére még nagyon sok család él itt mélyszegénységben, méltatlan körülmények között. Különösen igaz ez a Gát utca menti területre, melyen csak az új lakóépületek jelzik az egykori gyárak helyén a változást az avult állapotú házak között. A Gát utca menti hét tömb képezi a József Attila Terv akcióterületét. A Gát utca 3. szám alatti ingatlanon áll József Attila szülőháza, melyről a projekt az elnevezését kapta. A városrész helyzete még alig különbözik a költő által érzékletesen bemutatott világtól. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia során készített elemzések számszerű adatokkal is alátámasztják a kirívóan kedvezőtlen helyzetet, mely beavatkozást sürget. Az önkormányzat e területre is ki akarja terjeszteni eredményes városmegújítási akcióját. A rehabilitáció módszerei, szervezetei és monitoringja kialakultak az elmúlt időszakban megszerzett tapasztalatok alapján. Az elkészült területek bizonyítják, hogy újjá lehet éleszteni a hagyományos történeti városrészeket, az értékek megőrzésével jó minőségű, élhető környezet teremthető. A akcióterületen a lakóépület- felújítások vannak túlsúlyban, a befektetői fejlesztésekre már kevés ingatlan alkalmas. Az elmúlt években 13 épületben több, mint hétszáz új lakás lett átadva. Bontandó két lakóház, mellyel 9 lakás szűnik meg. Felújítandó 1057 db önkormányzati lakás, melyekből a részleges bontások és a komfortosítás miatt 819 felújított, komfortos lakás keletkezik. A sűrűn beépített tömbök fellazítására 9300 m² lakókert, zöldfelület kialakítása tervezett. Több mint két hektár leromlott állapotú közterület építendő újjá. Az önkormányzati ráfordítás előzetes becsült értéke 12 milliárdra tehető. Jelen dokumentáció a József Attila Terv projekt egészét ismerteti részletesen, de a műszaki megvalósítás ütemezése és a költségelemzések a Gát utcai beavatkozási akcióterület/célterület I. ütemére, a Gát utca 3., 5., 20. és 25., a Lenhossék utca 7-9. sz. ingatlanokra, továbbá a a Gát utca (Thaly K. u. és Márton u. közötti szakasz), Thaly Kálmán utca. (Mester u. – Gát u. közötti szakasz) Lenhossék utca (Mester u. – Gát u. közötti szakasz) Márton utca (Mester u. – Gát u. közötti szakasz) felújítására vonatkoznak, melynek tervezett költsége közel 3 milliárd, a tervezett új szociális intézménnyel és intézkedésekkel együtt. JAT akcióterület 24 29 25 34 35 30 38 Sobieski J. utca Telepy utca Gát utca Balázs Béla utca Mester utca Thaly Kálmán utca Lenhossék utca Márton utca Haller utca

3 J ÓZSEF A TTILA T ERV 3 5. AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI 5.5. ROP városrehabilitációs célú projekt tartalma IX. kerület Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Csoport – Budapest, 2012 5.5.1. ERFA típusú beavatkozások 11. tevékenység neve: Thaly Kálmán utca, Lenhossék utca, Márton utca, Gát utca rehabilitációja Tevékenység besorolása (gazdasági, közösségi, közszféra, városi, soft, egyéb: pl. nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőr, előkészítés, projektmendzsment, stb.): városi A tevékenység szakmai leírása (max. 1 200 karakter): A tevékenység keretében sor kerül az alábbi utca szakaszok felújítására: Thaly Kálmán u. (Mester u. – Gát u. közötti szakasz) Lenhossék u. (Mester u. – Gát u. közötti szakasz) Márton u. (Mester u. – Gát u. közötti szakasz) Gát u. (Márton u. és Sobieski u. közötti szakasz) A Thaly Kálmán utca esetében forgalomcsillapításra és a buvónyíló akna fedlap szintbehelyezésére kerül sor. A Lenhossék utca felújításának részét képezi 121 m hosszan a burkolat felújítása, szegély javítása, forgalomcsillapítás, valamint csatorna akna fedlap, víznyelőrács, vízvezeték tolózár, gázelzáró, távközlési alépítmény fedlap szintbe helyezése. A Márton utca rehablitációja keretében megtörténik 122 m hosszan a burkolat felújítása, szegély javítása, forgalomcsillapítás, valamint csatorna akna fedlap, víznyelőrács, vízvezeték tolózár, gázelzáró és föld alatti tűzcsap szintbe helyezése. A Gát utca Márton u. és Sobieski u. közötti szakaszán 88 m hosszan sor kerül a burkolat és járdaszegély felújítására, csatorna akna fedlap, víznyelőrács, vízvezeték tolózár, valamint földalatti tűzcsap szintbe helyezésére. A tevékenység iránti igény és kihasználtság bemutatása, indokoltsága (max. 700 karakter): A jelenlegi út- és járda burkolat repedezett, rontja a városképet. A rehabilitált közterület közlekedés biztonsága érdekében forgalomcsillapítás szükséges. A megújlut lakóépületekkel határos közterület rendezése elengedhetetlen az eredményes városrehabiltáció érdekében. A tevékenység gazdájának megnevezése: Ferencváros Önkormányzata A tevékenység helyszíne (helyrajzi szám(ok)): 37705, 37741, 37809 A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai: önkormányzati tulajdon A tevékenység célja: A megújult lakóépületekhez kapcsolódó közterület rendezése. A célcsoport bemutatása (max. 500 karakter): A megújult lakóépületek és a környék lakói. A megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték): Az felújított útszakaszok hossza: 331 m A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap):__2015__ év _07_ hó _20_ nap A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap):__2015__ év _08_ hó _31_ nap Tevékenység elszámolható költsége (Ft):32 761 047 Ft Igényelt támogatás (Ft):32 761 047 Ft Támogatási intenzitás (%):100,000000% Üzemeltetés, működtetés bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat): A közterület fenntartása az önkormányzat feladata.


Letölteni ppt "Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Csoport Budapest, IX. kerület 2012.10.02. 1 J ÓZSEF A TTILA T ERV VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV módosítása 2015. június."

Hasonló előadás


Google Hirdetések