Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Csoport Budapest, IX. kerület 2012.10.02. 1 J ÓZSEF A TTILA T ERV VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV módosítása 2015. június.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Csoport Budapest, IX. kerület 2012.10.02. 1 J ÓZSEF A TTILA T ERV VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV módosítása 2015. június."— Előadás másolata:

1 Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Csoport Budapest, IX. kerület J ÓZSEF A TTILA T ERV VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV módosítása június 10. I. kötet I. ÜTEM

2 J ÓZSEF A TTILA T ERV ELŐSZÓ 2 IX. kerület Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Csoport – Budapest, 2012 Duna Belváro s Üllői út Haller utca Vámház krt. Duna - akcióterület - beavatkozási akcióterület / célterület Ferencváros önkormányzata az 1992 óta folytatott értékőrző városmegújítási akció negyedik súlypontját, a József Attila Terv elnevezésű projekt megvalósítását akarja megkezdeni. A közel nyolcvan hektáros történeti városrészt a Ferenc körút, az Üllői út, a Haller és a Mester utca határolja, amelyben mintegy húszezer ember él. Az 1990-es évek elején a főváros egyik legrosszabb állapotú területe volt, fizikai és társadalmi szempontból egyaránt. A városmegújítás célja az eklektikus Budapest részét képező értékes épületek megmentése, a városrész karakterének megőrzése, a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság számára az integrálódás esélyének megteremtése. Budapest, június 10. Dr. Bácskai János polgármester Történeti városrészek JAT József Attila Terv Középső Ferencváros rehabilitációs akcióterület Az elmúlt másfél évtizedben a városrész több mint felén nyílt mód a leromlott állapotú lakóházakat felújítani, bennük korszerű, komfortos lakásállományt biztosítani a lakóknak, a tömbök belsejében vonzó lakókerteket létrehozni, a szürke közterületeket átalakítani forgalomcsillapított, gyalogos elsőbbségű, a városi élettérnek otthont adó utcákká, terekké. A változás minőségét jelzi, hogy a városrészben a komfort nélküli lakások aránya 61 %-ról 16 %-ra csökkent. Egy tömbnyi épület lebontásával egy új, továbbá három kisebb területű közpark készült el és megújulhatott a városrész központi tere, a Ferenc tér is. A magántőke bevonásával több, mint hatezer új lakás épült az építészeti értéket nem hordozó lebontott házak helyén. Állami, önkormányzati és befektetői beruházások révén több jelentős intézménnyel gazdagodott a terület. Rangos nemzetközi és hazai elismerések, díjak jelzik a rehabilitáció magas színvonalát. A jelentős ráfordítások ellenére még nagyon sok család él itt mélyszegénységben, méltatlan körülmények között. Különösen igaz ez a Gát utca menti területre, melyen csak az új lakóépületek jelzik az egykori gyárak helyén a változást az avult állapotú házak között. A Gát utca menti hét tömb képezi a József Attila Terv akcióterületét. A Gát utca 3. szám alatti ingatlanon áll József Attila szülőháza, melyről a projekt az elnevezését kapta. A városrész helyzete még alig különbözik a költő által érzékletesen bemutatott világtól. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia során készített elemzések számszerű adatokkal is alátámasztják a kirívóan kedvezőtlen helyzetet, mely beavatkozást sürget. Az önkormányzat e területre is ki akarja terjeszteni eredményes városmegújítási akcióját. A rehabilitáció módszerei, szervezetei és monitoringja kialakultak az elmúlt időszakban megszerzett tapasztalatok alapján. Az elkészült területek bizonyítják, hogy újjá lehet éleszteni a hagyományos történeti városrészeket, az értékek megőrzésével jó minőségű, élhető környezet teremthető. A akcióterületen a lakóépület- felújítások vannak túlsúlyban, a befektetői fejlesztésekre már kevés ingatlan alkalmas. Az elmúlt években 13 épületben több, mint hétszáz új lakás lett átadva. Bontandó két lakóház, mellyel 9 lakás szűnik meg. Felújítandó 1057 db önkormányzati lakás, melyekből a részleges bontások és a komfortosítás miatt 819 felújított, komfortos lakás keletkezik. A sűrűn beépített tömbök fellazítására 9300 m² lakókert, zöldfelület kialakítása tervezett. Több mint két hektár leromlott állapotú közterület építendő újjá. Az önkormányzati ráfordítás előzetes becsült értéke 12 milliárdra tehető. Jelen dokumentáció a József Attila Terv projekt egészét ismerteti részletesen, de a műszaki megvalósítás ütemezése és a költségelemzések a Gát utcai beavatkozási akcióterület/célterület I. ütemére, a Gát utca 3., 5., 20. és 25., a Lenhossék utca 7-9. sz. ingatlanokra, továbbá a a Gát utca (Thaly K. u. és Márton u. közötti szakasz), Thaly Kálmán utca. (Mester u. – Gát u. közötti szakasz) Lenhossék utca (Mester u. – Gát u. közötti szakasz) Márton utca (Mester u. – Gát u. közötti szakasz) felújítására vonatkoznak, melynek tervezett költsége közel 3 milliárd, a tervezett új szociális intézménnyel és intézkedésekkel együtt. JAT akcióterület Sobieski J. utca Telepy utca Gát utca Balázs Béla utca Mester utca Thaly Kálmán utca Lenhossék utca Márton utca Haller utca

3 J ÓZSEF A TTILA T ERV 3 5. AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI ÉS BEAVATKOZÁSAI 5.5. ROP városrehabilitációs célú projekt tartalma IX. kerület Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Csoport – Budapest, ERFA típusú beavatkozások 11. tevékenység neve: Thaly Kálmán utca, Lenhossék utca, Márton utca, Gát utca rehabilitációja Tevékenység besorolása (gazdasági, közösségi, közszféra, városi, soft, egyéb: pl. nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőr, előkészítés, projektmendzsment, stb.): városi A tevékenység szakmai leírása (max karakter): A tevékenység keretében sor kerül az alábbi utca szakaszok felújítására: Thaly Kálmán u. (Mester u. – Gát u. közötti szakasz) Lenhossék u. (Mester u. – Gát u. közötti szakasz) Márton u. (Mester u. – Gát u. közötti szakasz) Gát u. (Márton u. és Sobieski u. közötti szakasz) A Thaly Kálmán utca esetében forgalomcsillapításra és a buvónyíló akna fedlap szintbehelyezésére kerül sor. A Lenhossék utca felújításának részét képezi 121 m hosszan a burkolat felújítása, szegély javítása, forgalomcsillapítás, valamint csatorna akna fedlap, víznyelőrács, vízvezeték tolózár, gázelzáró, távközlési alépítmény fedlap szintbe helyezése. A Márton utca rehablitációja keretében megtörténik 122 m hosszan a burkolat felújítása, szegély javítása, forgalomcsillapítás, valamint csatorna akna fedlap, víznyelőrács, vízvezeték tolózár, gázelzáró és föld alatti tűzcsap szintbe helyezése. A Gát utca Márton u. és Sobieski u. közötti szakaszán 88 m hosszan sor kerül a burkolat és járdaszegély felújítására, csatorna akna fedlap, víznyelőrács, vízvezeték tolózár, valamint földalatti tűzcsap szintbe helyezésére. A tevékenység iránti igény és kihasználtság bemutatása, indokoltsága (max. 700 karakter): A jelenlegi út- és járda burkolat repedezett, rontja a városképet. A rehabilitált közterület közlekedés biztonsága érdekében forgalomcsillapítás szükséges. A megújlut lakóépületekkel határos közterület rendezése elengedhetetlen az eredményes városrehabiltáció érdekében. A tevékenység gazdájának megnevezése: Ferencváros Önkormányzata A tevékenység helyszíne (helyrajzi szám(ok)): 37705, 37741, A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai: önkormányzati tulajdon A tevékenység célja: A megújult lakóépületekhez kapcsolódó közterület rendezése. A célcsoport bemutatása (max. 500 karakter): A megújult lakóépületek és a környék lakói. A megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték): Az felújított útszakaszok hossza: 331 m A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap):__2015__ év _07_ hó _20_ nap A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap):__2015__ év _08_ hó _31_ nap Tevékenység elszámolható költsége (Ft): Ft Igényelt támogatás (Ft): Ft Támogatási intenzitás (%):100,000000% Üzemeltetés, működtetés bemutatása (szervezet, finanszírozás, tulajdonossal kapcsolat): A közterület fenntartása az önkormányzat feladata.


Letölteni ppt "Ferencváros Önkormányzata, Főépítészi Csoport Budapest, IX. kerület 2012.10.02. 1 J ÓZSEF A TTILA T ERV VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV módosítása 2015. június."

Hasonló előadás


Google Hirdetések