Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi ismeretek Bankműveletek- bankszámvital Katona Klára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi ismeretek Bankműveletek- bankszámvital Katona Klára."— Előadás másolata:

1 Pénzügyi ismeretek Bankműveletek- bankszámvital Katona Klára

2 Banki mérleg Eszközök Pénzeszközök Állampapírok, állammal szembeni követelés (forgatási, befektetési) Hitelintézetekkel szembeni követelés (látra szóló, lekötött: pénzügyi: éven belül-éven túl, befektetési : kapcsolt, egyéb) Ügyfelekkel szembeni követelés (pénzügyi: éven belül-éven túl, befektetési : kapcsolt, egyéb, tőzsde, OTC,KELER) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (ÁHT, más: forgatási-befektetési) Részvények és más értékpapírok (forgatási célú) Részvények részesedések (befektetési céllal) Részvények kapcsolt vállalkozásban

3 Banki mérleg Eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények (visszavásárolt) Egyéb eszközök (készletek, egyéb követelések) Aktív időbeli elhatárolások Ebből: Forgóeszköz Befektetett eszköz

4 Banki mérleg Források Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség (látra szóló, lekötött: pénzügyi: éven belül-éven túl, befektetési: kapcsolt, egyéb, KELER) Ügyfelekkel szembeni kötelezettség (betétek, pénzügyi: éven belül-éven túl-befektetési. Tőzsde, OTC, KELER) Kibocsátott értékpapírok miatti köt.(kötvény, váltó, egyéb: éven belül-éven túl, kapcsolt- egyéb) Egyéb kötelezettség (éven belül-túl) Passzív időbeli elhatárolás Céltartalék (nyugdíj, végkielégítés, kockázati, függő és jövőbeli köt., általános, egyéb)

5 Banki mérleg Források Hátra sorolt kötelezettség (alárendelt kiölcsöntőke) Jegyzett tőke Jegyzett, de… Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék MSZE Ebből rövid lejáratú, hosszú lejáratú, saját tőke Mérlegen kívüli kötelezettségek és követelések

6 Speciális tételek kockázati tartalék függő és jövőbeli kötelezettségekre (általános kockázati céltartalék (korrigált mérlegfőösszeg 1, 25%-a, adózás előtti eredmény terhére) – már nincs saját tőkében: általános tartalék (adózott eredmény 10%-a)

7 Mérlegen kívüli követelések, kötelezettségek Függő kötelezettségek opciós ügyletek garanciák, kezességek hitelígérvények Le nem zárt peres ügyel Jövőbeli (biztos) kötelezettségek Határidős adás-vételi Ügyletek Swap ügyletek határidős ügyletrésze

8 Bank eredménykimutatása Kamatkülönbözet (kapott-fizetett) Bevételek értékpapírból (befektetési tevékenység) Kapott-fizetett jutalékok Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek

9 Bank eredménykimutatása Általános igazgatási költségek (személyi, anyagi jellegű ráf.) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Értékvesztés és visszaírása követelés után + kockázati céltartalék képzés Értékvesztés és visszaírása értékpapírok és részvények után Szokásos eredmény – Ebből pénzügyi, befektetési szolgáltatásból – egyéb

10 Bank eredménykimutatása Rendkívüli eredmény (bevétel –ráfordítás) Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Általános tartalék képzése Eredménytartalék igénybevétele Jóváhagyott osztalék MSZE

11 Kereskedelmi bankok tevékenységei Pénzügyi szolgáltatás a) betét gyűjtése b) hitel és pénzkölcsön nyújtása; követelések megvásárlása c) pénzügyi lízing d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása e) csekk (készpénzt helyettesítő eszközök) kibocsátása f) kezesség és bankgarancia vállalása g) kereskedelmi tevékenység saját szla-ra vagy bizományosként adás-vétel (valutával, devizával )

12 Pénzügyi szolgáltatás h) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (bankügynöki tev.: pénzintézet megbízásából pénzügyi szolgáltatás végzése) i) letétkezelés, letéti szolgáltatás (letéti számlán elhelyezett pénzeszközök nyilvántartása, őrzése) j) széfszolgáltatás k) hitel referencia szolgáltatás (bankinformáció adása) l) önkéntes kölcsönös biztosító és magán- nyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelés m) készpénzátutalás (bankszámla nyitása nélkül)

13 Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a) pénzváltási tevékenység b) az elszámolásforgalom lebonyolítása (elektronikus átutalási rendszer működtetése) GIRO → hasonlít a KELER-re c) pénzfeldolgozási tevékenység (bankjegyek megszámolása, valódiságának ellenőrzése) d) pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon (forint- és devizaügyletek közvetítése)


Letölteni ppt "Pénzügyi ismeretek Bankműveletek- bankszámvital Katona Klára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések