Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Intervenciós Radiológia (IR) fejlesztésének programja Magyarországon Dr Dózsa Csaba, egyetemi docens Miskolci Egyetem Dr Kövi Rita, külső oktató Egészségpolitika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Intervenciós Radiológia (IR) fejlesztésének programja Magyarországon Dr Dózsa Csaba, egyetemi docens Miskolci Egyetem Dr Kövi Rita, külső oktató Egészségpolitika."— Előadás másolata:

1 Az Intervenciós Radiológia (IR) fejlesztésének programja Magyarországon Dr Dózsa Csaba, egyetemi docens Miskolci Egyetem Dr Kövi Rita, külső oktató Egészségpolitika MSc program ELTE MKSZ kongresszusa Debrecen, 2015. április 23.

2 Definíciók és helyzetértékelés

3 Az intervenciós radiológia területei Vasculáris intervenciók: erek tágítása, stentelése, thrombusok oldása, kivétele; erek zárása (vérzés csillapítás, tumor táplálás megszüntetése, stb.) Nem vasculáris intervenciók: thermo ablációk, epeutak, húgyutak szűkületeinek oldása, terimék (tályogok, cysták, tumorok) képalkotó eszközök általi biopsiája, leszívása, drainálása

4 Intervenciós eljárások előfordulása ma Magyarországon 2013 Nagyon sokféle beavatkozás, széles alkalmazhatóság Nehezen megmondható nagyságrend : évente 25-30 000 eset ellátása Nincsen elégséges kód a jelentéshez, így csak hozzávetőleges adatok vannak: a tevékenységek jó része nem látható a finanszírozási rendszerben és a statisztikákban

5 Az intervenciós radiológia helyzete Magyarországon: Édentől Keletre (Nyugaton a fű is zöldebb!!!) -Hiányoznak az egyértelmű komplex ellátást nyújtó intervenciós radiológiai centrumok (csak egyes centrumokban és helyi szokásjog alapján végzik kisebb számban) -A beavatkozások spektruma sok helyen szűkebb az elvárhatónál -Nincsenek országosan egységes irányelvek, helyi protokollok elégtelensége -Heterogén betegút menedzsment -Nincs finanszírozási lefedettség, anomáliak az elszámolásokban

6 Diabéteszes láb – sematikus költségelemzése Kórházi és OEP nézőpontból + társadalmi költségek, betegterhek Pénzbeli ellátások Gyógyászati segédeszköz támogatás Utógondozás- Járóbeteg szakellátás Műtét – fekvőbeteg szakellátás OEP kiadás Ft (kórház bevétel) HBCS érműtét HBCS amputáció Értágítás és stentelés intervenciós radiológiával Amputáció - érsebészeten Rokkant- sági járadék GYSE támogatás protézis EFI keret Német pont GYSE sebkezelés

7 I. Fejlesztési koncepció és főbb beavatkozási területek

8 A koncepció célja Javítsa az allokációs hatékonyságot, költséghatékonysági alapon átrendezze a közkiadások arányát; Csökkentse az utókezelések, szövődmények, amputációkat követő aktív és krónikus kórházi és gyógyászati segédeszközök kiadását; Minőségfejlesztés – biztonságos ellátás nyújtása; Javítsa a betegelégedettséget, betegek életminőségét; Javítsa az egyenlő hozzáférést, a centrumok területi elveket is követő kijelölésével. Hozzájáruljon az értékes humánerőforrás megtartáshoz és vonzáshoz.

9 Intervenciós radiológiai ellátás fejlesztése Magyarországon - fő beavatkozási területek Intervenciós radiológiai ellátás fejlesztése 1. Intervenciós radiológiai centrumok kijelölése és fejlesztése 5. Kommunikáció a lakosság, a háziorvosok, az intézményvezetés és az egészségpolitika felé 3. Finanszírozási ösztönzők javítása HBCS, OENO és TVK szabályváltozások 2. Orvosszakmai és minőségfejlesztési feladatok 4. Közép- és hosszú távú infrastruktúra (eszköz) és humánerőforrás fejlesztések

10 Intervenciós radiológia a társzakmák gyűrűjében: A program sikere érdekében elengedhetetlen a szakmák közötti együttműködés, közös protokollok kialakítása és a team munka Szakmák közötti kommunikáció és megállapodások

11 Összefoglalás helyett: többszintű beavatkozás SzintekProblémákKitörési irányok Makro Egészségpolitika Egészségbiztosítás Mezo Intézményvezetés Kórházi menedzsment Mikro Orvosi döntéshozás Torz ösztönzők Elavult kódrendszer, jelentési összevisszaságok Szakmakód, jártasság bizonytalanságai Endo-finanszírozásban előnytelen pozíció…. TVK – magas önköltségű beavatkozások háttérbe szorítása Szakmák közötti együttműködés gyengesége, Int Rad. elismertségének hiánya, rutin eljárásokból, protokollokból hiányzik Int Rad pozícionálása az egészségpolitikában: Finanszírozási és ösztönzési rendszer átalakítása Centrumok def., kijelölése Kontrolling ajánlások Ösztönzés, indikátorok – teljesítmény monitorozás Kommunikáció felsővezeték felé Protokollok fejlesztése Társszakmákkal való szoros együttműködés HR fejlesztés, képzések, továbbképzések

12 II. Kódok, elszámolási problémák az intervenciós radiológia területén

13 Alapjaiban egynapos ellátás A jogszabályok nem teszik lehetővé a jelenthetőségét: a) Nincs érvényes fekvőben szerződhető szakmakód (2. számú melléklet a 337/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet) b)egyetlen egynapos HBCS, ahol intervenciós beavatkozások jelenthetők

14 Lehetséges intervenciós HBCS-k ** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek Alsó határnap Felső határnap Normatív nap Súlyszám *05P 19 0C Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel vagy homografttal) 340124,92620 05P 19 0D Percutan és egyéb érműtét stent nélkül340123,01723 *05P 19 0E Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel (egy vagy több stenttel) 43094,15489 05P 19 0F Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel stent nélkül 43092,28558 *05P 19 0G Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül (egy vagy több stenttel) 1323,83066 05P19 0H Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, stent nélkül 1321,90598

15 A lehetséges intervenciós HBCS-k esetszámai 20132014 egynapos * 05P190C Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel vagy homografttal) 712 840 05P 190D Percutan és egyéb érműtét stent nélkül 519 557 * 05P 190E Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel (egy vagy több stenttel) 941 1084 05P190F Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel stent nélkül 682 680 * 05P 190G Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül (egy vagy több stenttel) 1234 1497 05P 190H Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, stent nélkül 74193/4 intézet 904157/3 intézet

16 Egynapos sebészet: 2010-2013 időszak egynapos ESET súlyszám volumen növekedése

17 A technológia fejlődése gyorsabb, mint a kódkarbantartás általános kódok az intervencióval vagy érsebészeti módszerekkel ellátható tevékenységekre (nem látható az intervenciós tevékenység; nem ösztönözhető) nincsenek kódok az új technológiákra létező tevékenységek más indikációkban való használata hivatalosan nem lehetséges (ablációs technikák)

18 Kódolási problémák A szakmakódok alkalmazása nem egységes az országban A járó és fekvő OENO kódok sajátos keveredése van jelen az elszámoló rendszerben Vannak betegségek, amelyek elláthatók intervenciós módszerekkel is, azonban az intervenciós tevékenységet leíró kód csak 1 van, a többi sebészeti Az indexelt HBCS-k kompetencia köre nem egyezik a szakma által alkalmasnak talált központokéval Az EFI-ben finanszírozott eszközöket használó intézmények köre is szűkebb a szükségesnél és a lehetségesnél

19 Végtagi erek mint az intervenciós radiológiai beavatkozások fő területei Végtagi erek átjárhatóvá tétele különböző intervenciós módszerekkel: - thrombus oldás: létezik OENO, de drága, nem használt szerekkel - thrombus eltávolítás: létezik OENO, de nem intervenciós módszerekre - ballonos tágítás: nem egyértelmű OENO - stent beültetés: az egyetlen besorolási szempont

20 A fenyegető lábvesztéssel járó történések percután, transcatheteres elhárítása Az egész végtag artériáinak a kezelése messze meghaladja a ma jelenthető HBCS-k súlyszámát 199C Alsóvégtagi revascularizáció : általában évente 2653 eset

21 Összefoglalás: kiemelt beavatkozási területek Intézkedés jellege Finanszírozási ösztönzők javítása HBCS, OENO és TVK szabályváltozások CélokRendezni és rendszerezni az IR beavatkozások direkt elszámolhatóságát Országosan egységesíteni a kódolási és finanszírozási gyakorlatot. Kiiktatni a torz ösztönzőket és megfelelő ösztönzőket dolgozni ki az IR, mint minimál-invazív beavatkozások előnyben részesítése érdekében. Megteremteni az ellátási költség – OEP finanszírozási díj mértékének az összhangját, biztosítani – legalább az elsődleges – fedezeti szintet. Főbb feladatok TVK mentes ellátásokba való bekerülés EFI keret kialakítása, bővítése Új OENO kódok kialakítása HBCS besorolási szabályok változtatása Egynapos beavatkozások és kódolás népszerűsítése

22 csaba.dozsa@med-econ.hu Köszönjük szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Intervenciós Radiológia (IR) fejlesztésének programja Magyarországon Dr Dózsa Csaba, egyetemi docens Miskolci Egyetem Dr Kövi Rita, külső oktató Egészségpolitika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések