Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Struktúrális alapok, Vidékfejlesztés. Az alapító hatok között nem volt számottevő fejlettségbeli eltérés. Az alapító hatok között nem volt számottevő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Struktúrális alapok, Vidékfejlesztés. Az alapító hatok között nem volt számottevő fejlettségbeli eltérés. Az alapító hatok között nem volt számottevő."— Előadás másolata:

1 Struktúrális alapok, Vidékfejlesztés

2 Az alapító hatok között nem volt számottevő fejlettségbeli eltérés. Az alapító hatok között nem volt számottevő fejlettségbeli eltérés. Gazdasági fejlődés fokozódásával kialakultak központok és periférkus területek. Gazdasági fejlődés fokozódásával kialakultak központok és periférkus területek. A Közösség bővülésével eltérő fejlettségű országok kapcsolódtak be. A Közösség bővülésével eltérő fejlettségű országok kapcsolódtak be.↓ Szükségessé válta a regionális politika Közösségi szinten való kezelése

3 Már a RSZ is tartalmazott regionális vonatkozású szempontokat - tartós munkanélküliségű régiók segítésére jött létre a Európai Szociális Alap (ESZA, ESF) - Európai Beruházási Bank (EIB) - EMOGA Orientációs részlege is támogatta az elmaradott agrárövezeteket.

4 1973-ban ténylegesen Közösségi szintre került a Regionális Politika. Európai Regionális Fejlesztési Alap 1975 (ERFA, ERDF). Célja az elmaradott mg-i jellegű régiók, valamint a depressziós ipari térségek alkalmazkodásának elősegítése pótlólagos közösség források biztosításával.

5 1986 Európai Egységes Okmány Egységes belő piac kiépítése szempontjából alapvető fontosságú a régiók közötti fejlettségbeli eltérések felszámolása, a közösség egészének harmonikus fejlődése. ↓ Gazdasági és Társadalmi Kohézió

6 1988 A strukturális politika támogatásának a középpontjába a régiók kerültek, és 5 célterület megfogalmazásával a prioritásokat is kijelölték. 1. Elmaradott térségek strukturális alkalmazkodását és fejlődését kívánták elősegíteni. Olyan régiók ezek,ahol a vásárlóerő-paritáson számolt GDP a közösségi átlag 75%-a alatt található. 2. Iparilag hanyatló, recesszió által érintett területek szerkezet átalakítása

7 3. Tartós munkanélküliség megszüntetése, munkaerő-piaci esélyegyenlőség megteremtése. 4. Munkavállalók ipari és termelési rendszerek változásaihoz való alkalmazkodás megkönnyítése. 5. A, mezőgazdasági struktúrák korszerűsítése B, vidéki térségek szerkezeti illeszkedésének támogatása.

8 1992 Maastrichti Egyezmény Monetáris Unió megvalósítása érdekében tovább kell erősíteni a gazdasági és társadalmi kohéziót. Kohéziós Alap (CS) Segítséget nyújt a monetáris unióra való felkészülésben, környezetvédelemben, közlekedési hálózat finanszírozásában. Két feltétel: - országos GDP nem haladhatja meg a közösségi átlag 90%-át Két feltétel: - országos GDP nem haladhatja meg a közösségi átlag 90%-át - kovergencia programot kell követni - kovergencia programot kell követni Görögország, Portugália, Spanyolország, Írország

9 Strukturális politika pénzügyi eszközei { Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap EMOGA Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz HOPE Kohéziós Alap Európai Befektetési Bank Strukturális AlapokStrukturális Alapok

10 Agenda 2000 három célterületre koncentrálták a figyelmet: 1. Fejlődésben elmaradott térségek támogatása 2. Gazdasági és társadalmi szerkezetváltás miatt strukturális problémákkal küzdő területek felkarolása 3. Oktatási, szakképzési és foglalkoztatási politikák modernizálását segíti

11 20022003200420052006 Strukturális Alapok (EU- 15) 282502767027080 26660 Kohéziós Alapok (EU-15) 2615 2515 2510 Támogatás az új tagoknak 3750583079201000012080 Összesen 3461536115375153959541250 Strukturális és Kohéziós Alapok kiadásai Millió euró, 1999-es árakon

12 Vidékfejlesztés, néhány fogalom  Vidékfejlesztés – regionális politika része  Regionális politika: a regionális viszonyok és a társadalom működéséből következő igények összhangba hozása  Területfejlesztési politika: legáltalánosabb célja a területileg kiegyensúlyozott fejlődésfeltételeinek megteremtése  A regionális politika a strukturális politika része

13 Vidékfejlesztés fogalma A vidékfejlesztés magában foglalja a helyi lakosságot, annak életformáját, a foglalkoztatási helyzetet, a jövedelemszerkezetet,, a lakhatási körülményeket és a szolgáltatások szintjét, valamint a kulturális aspektusokat is: a hagyományos foglalkozásokat, ételeket, nyelvet, életmódot és szokásokat

14 Vidékfejlesztés céljai I. Az Eu 1257/1999 Tanácsrendelet Az Eu 1257/1999 Tanácsrendelet Agrárgazdaságok és agrártermékeket feldolgozó és értékesítő ágazatok szerkezetátalakítása Agrárgazdaságok és agrártermékeket feldolgozó és értékesítő ágazatok szerkezetátalakítása Új technológiák alkalmazása Új technológiák alkalmazása Alternatív munkalehetőségek Alternatív munkalehetőségek Fenntartható erdészeti tevékenység Fenntartható erdészeti tevékenység

15 Vidékfejlesztés céljai II. Vidéki tevékenység sokszínűsítése Vidéki tevékenység sokszínűsítése Életképes társadalom Életképes társadalom Gazdálkodási tevékenység javítása Gazdálkodási tevékenység javítása Munka és életkörülmények javítása Munka és életkörülmények javítása Kis ráfordítást igénylő mezőgazdasági tevékenység megőrzése Kis ráfordítást igénylő mezőgazdasági tevékenység megőrzése Fenntartható mezőgazdaság Fenntartható mezőgazdaság Egyenlőtlenségek megszűntetése Egyenlőtlenségek megszűntetése

16 A vidék fogalma I. Vidéki Térségek Európai Chartája szerint: Olyan terület, amelyet a következőkre használnak: Mezőgazdaság, erdészet, halászat Mezőgazdaság, erdészet, halászat A vidéken élők gazdasági és kulturális tevékenysége A vidéken élők gazdasági és kulturális tevékenysége Nem városi pihenő és rekreációs térségek Nem városi pihenő és rekreációs térségek Egyéb célok, pl. lakókörzetek Egyéb célok, pl. lakókörzetek A vidék funkciói: Gazdasági funkciók Gazdasági funkciók Ökológiai funkciók Ökológiai funkciók Társadalmi és kulturális funkciók Társadalmi és kulturális funkciók

17 A vidék fogalma II. OECD szerint: háromféle rurális terület Gazdaságilag integrált rurális terület Gazdaságilag integrált rurális terület Köztes rurális terület Köztes rurális terület Távoli vidéki területek Távoli vidéki területek Regionális szinten három szint: Alapvetően vidéki térség Alapvetően vidéki térség Jellemzően vidéki térség Jellemzően vidéki térség Alapvetően városi térség Alapvetően városi térség

18 A vidék fogalma III. Európai Bizottság szerint: urbanizáció foka a meghatározó. Sűrűn lakott térségek: 500 fő/km 2 felett, legalább 50000 fő Sűrűn lakott térségek: 500 fő/km 2 felett, legalább 50000 fő Köztes területek: 150-500 fő/km 2 között, legalább 50000 fő, vagy csatlakozás sűrűn lakott térséghez Köztes területek: 150-500 fő/km 2 között, legalább 50000 fő, vagy csatlakozás sűrűn lakott térséghez Ritkán lakott térségek: előzőekbe nem fér bele Ritkán lakott térségek: előzőekbe nem fér bele

19 A vidékfejlesztés, mint a CAP „második pillére” 1999: egységes vidékfejlesztési rendelet: átfogó és következetes vidékpolitika Mezőgazdasági kiadások jobban szolgálják a vidékfejlesztést és a környezetvédelmet. Támogatások hozzásegíthetnek: Nemzetállamok saját döntése a felhasználásról Nemzetállamok saját döntése a felhasználásról Nem rászorultak kizárása Nem rászorultak kizárása Környezetkímélő és extenzív gazdálkodás Környezetkímélő és extenzív gazdálkodás

20 A vidékfejlesztési támogatások formái I. 1. Agrárgazdasági beruházások támogatása 2. Fiatal gazdálkodók támogatása 3. Képzés 4. Korai nyugdíjazás 5. Kedvezőtlen adottságú és hátrányos helyzetű területek támogatása

21 A vidékfejlesztési támogatások formái II. 6. Agrárkörnyezet védelem 7. Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támogatása 8. Erdészet 9. Vidéki területek alkalmazkodásának és fejlődésének elősegítése

22 Nemzeti vidékfejlesztési terv 1. Jelenlegi helyzet bemutatása 2. Az NVT készítését megelőző időszak eredményei 3. Célok, stratégia, prioritások (2004-2006) 4. Az NVT intézkedései 5. Monitoring, ellenőrzés, értékelés és nyilvánosság

23 NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT) Gazdasági Versenyképesség OP Regionális Fejlesztési OP Agrár- és vidékfejlesztési OP (AVOP) Környezetvédelmi és Infrastruktúra Fejlesztési OP Humán Erőforrás- fejlesztés OP OPERATÍV PROGRAMOK FEJLESZTÉSI CÉLOK 1Mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítása 2Mezőgazdaság környezetbarát fejlesztése, termőhelyi adottságokra alapozott földhasználat 3Vidék felzárkóztatásának elősegítése PRIORITÁSOK 1Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 2Élelmiszer-feldolgozás modernizálása 3Vidéki területek fejlesztése FEJLESZTÉSI CÉLOK 1Versenyképesebb gazdaság 2Humánerőforrások jobb kihasználása 3Jobb minőségű környezet, kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés PRIORITÁSOK 1Termelőszektor versenyképességének javítása 2Foglalkoztatás növelése, emberi erőforrások fejlesztése 3Jobb infrastruktúra, tisztább környezet 4Helyi és regionális potenciál erősítése 5Technikai segítségnyújtás NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV az EMOGA Garanciarészleg intézkedéseire (NVT) Célja: Egységes keretbe foglalja az EMOGA Garanciarészlegből finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések hazai végrehajtásának rendszerét. Kijelöli a vidéki területek fenntartható fejlődését szolgáló célokat, prioritásokat, tartalmazza az egyes intézkedések végrehajtásának részletes szabályait NVT INTÉZKEDÉSEI: 1Agrár-környezet-gazdálkodás 2Kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területek 3EU környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése 4Mezőgazdasági területek erdősítése 5Korai nyugdíjazás 6Félig önellátó gazdaságok 7Termelői csoportok létrehozása, működtetése 8Technikai segítségnyújtás

24 FEJLESZTÉSI CÉLOK 1Versenyképesebb gazdaság 2Humánerőforrások jobb kihasználása 3Jobb minőségű környezet, kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés PRIORITÁSOK 1Termelőszektor versenyképességének javítása 2Foglalkoztatás növelése, emberi erőforrások fejlesztése 3Jobb infrastruktúra, tisztább környezet 4Helyi és regionális potenciál erősítése 5Technikai segítségnyújtás NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)

25 NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV az EMOGA Garanciarészleg intézkedéseire (NVT) Célja: Egységes keretbe foglalja az EMOGA Garanciarészlegből finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések hazai végrehajtásának rendszerét. Kijelöli a vidéki területek fenntartható fejlődését szolgáló célokat, prioritásokat, tartalmazza az egyes intézkedések végrehajtásának részletes szabályait NVT INTÉZKEDÉSEI: 1Agrár-környezet-gazdálkodás 2Kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területek 3EU környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése 4Mezőgazdasági területek erdősítése 5Korai nyugdíjazás 6Félig önellátó gazdaságok 7Termelői csoportok létrehozása, működtetése 8Technikai segítségnyújtás

26 AVOP Prioritások & Intézkedések (2003. október) 1. VERSENYKÉPES ALAPANYAG-TERMELÉS MEGALAPOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN 1. VERSENYKÉPES ALAPANYAG-TERMELÉS MEGALAPOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN 57,0% — EMOGA, HOPE Mezőgazdasági beruházások (51,3%, EMOGA)Mezőgazdasági beruházások (51,3%, EMOGA) Halászat modernizálása( 1,4%, HOPE)Halászat modernizálása( 1,4%, HOPE) Fiatal gazdálkodók( 2,8%, EMOGA)Fiatal gazdálkodók( 2,8%, EMOGA) Szakmai továbbképzés, átképzés( 1,5%, EMOGA)Szakmai továbbképzés, átképzés( 1,5%, EMOGA) 2. ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS MODERNIZÁLÁSA 14,0% — EMOGA Mezőgazdasági termékek feldolgozása, értékesítése (14%, EMOGA)Mezőgazdasági termékek feldolgozása, értékesítése (14%, EMOGA) 3. VIDÉKI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE 26,5% — EMOGA Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra (12,5%, EMOGA)Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra (12,5%, EMOGA) Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése( 6,0%, EMOGA)Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése( 6,0%, EMOGA) Falufejlesztés, -felújítás( 3,5%, EMOGAFalufejlesztés, -felújítás( 3,5%, EMOGA LEADER+ ( 4,5%, EMOGA)LEADER+ ( 4,5%, EMOGA) 4. TECHNIKAI SEGÍTSÉG 4. TECHNIKAI SEGÍTSÉG 2,5% — EMOGA


Letölteni ppt "Struktúrális alapok, Vidékfejlesztés. Az alapító hatok között nem volt számottevő fejlettségbeli eltérés. Az alapító hatok között nem volt számottevő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések