Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a as időszak pályázati lehetőségeiről Dr

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a as időszak pályázati lehetőségeiről Dr"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a 2014-2020-as időszak pályázati lehetőségeiről Dr
Tájékoztató a as időszak pályázati lehetőségeiről Dr. Gordos TAmás Programiroda vezető Gyál, FAÖT ülés

2 Az előadás tartalma 1. KERETFELTÉTELEK 2. VEKOP forrásai
3. ágazati OP-k forrásai (IKOP, KEHOP) 4. Egyéb források

3 Támogatott térségek

4 Az operatív programok rendszere
ESZA ERFA KA 1. cél-terület Közigazgatás(KÖFOP) Emberi erő-forrás EFOP Gazdaság (GINOP) Közleke-dés (IKOP) Környezet (KEHOP) 3. cél-terület Terület és település- fejlesztési OP Az ábra a fontosabb as OP-k rendszerét mutatja be. A KMR szempontjából a VEKOP lesz a legfontosabb. A KA-ból finanszírozott 2 program is tartalmaz majd itt megvalósuló projekteket, azonban ezek kedvezményezettjei között nem a vállalkozások szerepelnek. 310,1 Ft/ 1 EUR tervezési árfolyamon VEKOP Közép-Mo.: ~287 Mrd Ft 60% gazdaságfejlesztés

5 Önkormányzatok hova pályázhatnak?
VEKOP – területi kiválasztási rendszer (TKR) intézkedései VEKOP – pályázati felhívásai VEKOP országos hálózati projektjei, amelyek az adott települést érintik Ágazati OP-k pályázati felhívásai Egyéb: vidékfejlesztési, határon átnyúló együtt-működési források és hazai pályázatok

6 2. A VEKOP forrásai Az előadás tartalma 1. Keretfeltételek
3. Az ágazati OP-k forrásai (IKOP, KEHOP) 4. Egyéb források

7 VEKOP hatásköre, jellegzetességei
Kedvezményezettek/fejlesztések jellege: Elsősorban az ágazatok részére, de részben az önkormányzatok fejlesztéseihez is biztosít forrásokat: Pest megye üzleti infrastruktúra fejlesztései város- és településfejlesztési akcióik támogatása Támogatások jellege: Országos hatású fejlesztések, projektek KMR arányos része Ágazati operatív programokhoz illeszkedő KMR kiírások Integrált Területi Programok a Területi Kiválasztási Rendszer (TKR) keretei között

8 A VEKOP területi tervezési jogkörbe utalt indikatív forrásai
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014 (XII. 3.) Korm. határozata szerint: a VEKOP indikatív forráskeretének 87,07%-a ágazati tervezési jogkörbe utalt, 12,93%-a területi felhasználású forrásként kerül felhasználásra (37,2 Mrd Ft) - Budapest Főváros Önkormányzata 7,61% (21,9 Mrd Ft) - Pest Megye Önkormányzata 5,04% (14,5 Mrd Ft) - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 0,28% (0,8 Mrd Ft)

9 A VEKOP indikatív forrásai prioritásonként
PRIORITÁSTENGELYEK Alap Tematikus cél OP-n belüli arány (%) Indikatív forráskeret Mrd Ft 1. Vállalkozások versenyképességének javítása ERFA 3 8,24 23,7 2. A tudásgazdaság fejlesztése 1 20,4 58,7 3. Infokommunikációs fejlesztések 2 2,19 6,3 4. Turizmus és természetvédelem 6 3,65 10,6 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 4 11,72 33,8

10 A VEKOP indikatív forrásai prioritásonként
PRIORITÁSTENGELYEK Alap Tematikus cél OP-n belüli arány (%) Indikatív forráskeret Mrd Ft 6. Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés (óvoda, bölcsőde, település-rehabilitáció, egészségügy) ERFA 8, 9 9,39 27 7. Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok ESZA 8, 10 13,21 38 8. Foglalkoztathatóságot szolgáló programok 9, 10 13,18 37,8 9. Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések 11 18,1 58 Összesen ERFA ESZA 1,2,3,4,6,8,9,10,11 100 287,7

11 1. prioritástengely: Vállalkozások versenyképességének javítása
23,69 Mrd Ft Országosan egységesen elérhető vállalkozói mentorhálózat mentorszervezeteinek és koordinációjának kialakítása a KMR-ben Kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő fejlesztéseinek támogatása Pest megyében Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében [5,7 Mrd Ft] – TKR ipari terület, ipari park, inkubátorház, és lehet önk. is kedvezményezett Kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának támogatása Vállalkozások együttműködésének támogatása Pénzügyi eszközök is

12 2. prioritástengely: A tudásgazdaság fejlesztése
56,68 Mrd Ft Vállalati K+I tevékenység támogatása Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések támogatása Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések támogatása Pénzügyi eszközök is S3 stratégia kapcsolódás

13 3. prioritástengely: Infokommunikációs fejlesztések
6,3 Mrd Ft Versenyképes IKT szektor fejlesztése Kormányzati szélessávú hálózatok fejlesztése [3,4 Mrd Ft] Kedvezményezettek között megjelenik az önkormányzatik kör, azonban tartalmilag központi kormányzati beruházások

14 4. prioritástengely: Turizmus és természetvédelem
10,51 Mrd Ft Kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítása [7,2 Mrd Ft] Hálózatos fejlesztések (vallási-, lovas-, kerékpáros turisztikai stb.) Önkormányzat is beleérthető a kedvezményezettek körébe A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés A hazai Natura 2000 területek hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektek

15 5. prioritástengely: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 33,71 Mrd Ft Vállalkozások energiahatékonyság-, valamint megújuló energia növelését célzó fejlesztéseinek támogatása Pénzügyi eszközök is Energiahatékonyság és megújuló energia felhasználás növelését célzó projektek külső forrásbevonási lehetőségeinek javítása lakóépületek energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése Pénzügyi eszközök ( vissza nem térítendő támogatást a KEHOP biztosít) Fenntartható közlekedésfejlesztés [2 Mrd Ft] - TKR Kerékpáros közlekedés Gyalogos közlekedés, közlekedésbiztonság

16 6. prioritástengely: Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés
27,02 Mrd Ft Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései [5,1 Mrd Ft] - TKR Új férőhelyek létrehozása, és fejlesztés is Elsősorban önkormányzati kör számára A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság élet-körülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja [1,9 Mrd Ft] - TKR Klasszikus szociális városrehabilitáció, esetleg telep-rehabilitáció Országos egészségügyi intézmények fejlesztései Intézményi férőhely kiváltás

17 7. prioritástengely: Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok
37,98 Mrd Ft – ESZA forrás Kiemelt társadalmi felzárkózási programok A szociális intézményi háló tartalom- és szolgáltatásfejlesztése Az egészségügyi ellátórendszer tartalom- és szolgáltatásfejlesztése Esélyteremtő és kompetenciafejlesztést célzó programok a köznevelésben A felsőoktatás képzési és kutatási rendszerének komplex fejlesztése Önkormányzati kör megjelenik a kedvezményezettek között, de az intézkedések pontos tartalma nem ismert Kompetenciafejlesztés a foglalkoztathatóság javítása és egyes humán közszolgáltatások színvonalának növelése érdekében

18 8. prioritástengely: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok
37,8 Mrd Ft – ESZA forrás Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek – foglalkoztathatóságának javítása … Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai Az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások Gyakornoki program és vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében Munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzése és a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése Munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése

19 9. prioritástengely: Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések
51,81 Mrd Ft – ESZA forrás A közigazgatási szervezetek hatékonyságságának fejlesztése A közigazgatási humán erőforrás felkészültségének fejlesztése Az elektronikus ügyintézés lehetőségének bővítése Az átláthatóság növelése A helyi közszolgáltatások információs bázisának fejlesztése A helyi közszolgáltatások helyi léptékű optimalizációja Lehetnek benne önkormányzatokat érintő elemek, a pontos tartalom központilag kerül kialakításra

20 3. Az ágazati OP-k forrásai (IKOP, KEHOP)
1. Keretfeltételek 2. A VEKOP forrásai 3. Az ágazati OP-k forrásai (IKOP, KEHOP) 4. Egyéb források

21 Környezetvédelem – KEHOP*
1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás [305,1 Mrd Ft] 1.1 Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és tudásbázisok fejlesztése 1.2 Hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése 1.3 Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása 1.4 A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség fejlesztése 1.5 Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése 1.6 A személy- és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozása * KEHOP 5.0 ( ) változata alapján

22 Környezetvédelem – KEHOP
2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése [363,2 Mrd Ft] 2.1. Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával 2.2. Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések feltételeinek javítása 2.3. Szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel

23 Környezetvédelem – KEHOP
3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések [116,8 Mrd Ft] 3.1. Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése 3.2. Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában 3.3. Országos Környezeti Kármentesítési Program

24 Energetika – KEHOP 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása [290,5 Mrd Ft] 5.2. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségeinek csökkentése megújuló energiaforrások alkalmazása az intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése az épületeken belüli világítási rendszerek korszerűsítése

25 Energetika – KEHOP 5. Prioritás
5.3. Távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése épületek energiahatékonysági korszerűsítése távhő-rendszerek energiahatékonysági korszerűsítései 5.4. Szemléletformálási programok

26 Közlekedés – IKOP* 3. Prioritás - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése, elővárosi vasúti elérhetőség javítása [187 Mrd Ft] – Kohéziós Alap városi kötöttpályás közlekedés elővárosi vasutak (beleértve HÉV vonalak) benne vasút-villamosítás, és állomáskorszerűsítések intermodális csomópontok (P+R) forgalomirányítás-utastájékoztatás közlekedésbiztonsági beavatkozások buszok, trolibuszok beszerzése Lehetnek benne önkormányzatokat érintő elemek, a pontos tartalom központilag kerül kialakításra * IKOP 5.0 ( ) változata alapján

27 4. Egyéb források 3. ágazati OP-k forrásai (IKOP, KEHOP)
1. Keretfeltételek 2. VEKOP forrásai 3. ágazati OP-k forrásai (IKOP, KEHOP) 4. Egyéb források

28 Egyéb – „színes” Vidékfejlesztési források Határon átnyúló programok
Vidékies települések (<120 fő/km2) Faluközpont – minimálisra csökkentve Határon átnyúló programok határmenti járások jellemzően inkább együtt- működési programok fizikai beruházás kevésbé támogattatható Közvetlen „Brüsszeli” pályázatok Testvérvárosi pályázatok Kutatás-fejlesztés: HORIZON 2020 (elsősorban vállalkozások)

29 Hazai költségvetési források
Egyéb önkormányzatok számára pályázható források Területfejlesztési források esetleges újbóli megnyitása Pest Megyei kompenzáció (?)

30 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! palyazat.gov.hu


Letölteni ppt "Tájékoztató a as időszak pályázati lehetőségeiről Dr"

Hasonló előadás


Google Hirdetések