Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kétnyelvű oktatás politikai és pedagógiai evolúciója Vámos Ágnes ELTE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kétnyelvű oktatás politikai és pedagógiai evolúciója Vámos Ágnes ELTE."— Előadás másolata:

1 Kétnyelvű oktatás politikai és pedagógiai evolúciója Vámos Ágnes ELTE

2 Tannyelvpolitikai kontextus 1. A tanulás nyelvével való bánásmód az emberi nevelésben a politikai, szakmapolitikai legitimáció mindenkori eszköze. 2. A nyelv alapvető kulturális export-cikk, ezért „eladása” gazdasági-politikai „üzlet”. 3. Az idegen nyelv tudásban való érdekeltség a nyelvvel elérhető előnyök-hátrányok mentén alakul ki.

3 Politikai legitimáció Középkori egyházi és ipari-kereskedelmi iskolák 17.sz. Angolkisasszonyok 18. sz. Notre Dame Rend 20. sz. egyházi-állami Angol Gimnázium, Sárospatak Olasz Gimnázium, Pannonhalma Lycée Francais, Gödöllő Angol-Német Nyelvlíceum, Bp. 2. világháború után – 1956 Maxim Gorkij Orosz Iskola (1945- 1956) 1974. Körősi Csoma Sándor Magyar-orosz Tannyelvű Gimnázium 1984. Jurisich Miklós Angol-Magyar Gimnázium 1987. Kéttannyelvű iskolahálózat 6 célnyelvre (Iskolai évkönyvek; Baranyai, 1920; Nicliborc, 1962; Vámos, 2008)

4 Kulturális export-cikk 20. Század eleje: Olasz Iskola Francia Iskola Birodalmi Német Iskola (1908-1944) 1912-ben 5 kontinensen 5000 Auslandschule 400 000 tanuló (Kemény, 1928; Reichdeutsch., 1928/29., 1962; Vámos, 2008) Tanulók Állami iskola Önkormányzati iskolák Nemzetközi iskolák Államközi iskolák Magán, alapítványi iskolák Külföldi iskolák

5 Nyelvtudás: előnyök-hátrányok Munka világa

6 Köznevelési törvény 2012. Külön irányelv szerinti két tanítási nyelvű oktatás. Többlettámogatás (?) Előírt feltételek a minőségi oktatáshoz, ennek hiányában a program megszüntetése 2014/2015-től. Intézménylétesítés, - vezetés állami kontrollja.

7 Nat 2012: Magyar mint idegen nyelv A migráns és az idegen anyanyelvű diákoknak “A célok, feladatok, tartalmak megfogalmazása mintául szolgálhat a határainkon túl élő kisebb ségi és származásnyelvi magyar diákok nyelvi oktatásában…” A magyar mint idegen nyelv egyrészt beilleszkedik az élő ide gen nyelv műveltségi területbe, másrészt rugalmasan alkalmazk odik a diákok sajátos helyzetéhez, nyelvtudásához. Emellett a diákok kulturális beill eszkedését segítő ismereteket nyújt, amivel hozzájárul egészs éges személyiségfejlődésükhöz, valamint a magyar társadalomb an való sikeres, konfliktusmentes boldogulásukhoz.

8 Miért szerepel a Köznevelési törvényben minőségi kétnyelvű oktatás-elvárás? Milyen politika áll a magyar mint idegen nyelv támogatása mellett? Milyen nyelvpolitikai koncepció rajzolódik ki az új szabályozókból? Kérdés

9 Tannyelvpedagógiai kontextus 1. Intézményi szabadság a módszerek, tantárgyak, taneszközök, módszerek, stb. terén. 2. világháborúig Közvetlenül a rendszerváltozás után 2. Az intézmény megkötése a tantárgyak tannyelve terén. 1997-től – 2012 -ig 3. Az intézmény megkötése a teljesítményszint terén. 2012 –től?

10 Érettségi elvárás, (terv, 2012) „...a kétnyelvű képzésben részt vevő tanulók legalább 90%-ának jeles eredményű célnyelvi magasabb követelmények szerinti érettségi vizsgája, valamint 90%-ának legalább két jó eredményű célnyelvű tantárgyi érettségi vizsgája.” (Koncepció, 44 oldal)

11 K. érettségi jegyeloszlás, (fő, 2007) K.É. Országos átlagosztályzat: 3,63 K.É. Kétnyelvű oktatásban végzettek átlagosztályzata: 4,11 (+0,48)

12 2015. 04. 01.12 Beváltak az elvárások? 12/18 Matematika Történelem

13 Földrajz középszintű érettségi eredmény vizsgarészek szerint

14 Gimnáziumok Szakközépiskolák

15 Tantárgyi és nyelvi fejlesztésről való gondolkodás és az érettségi eredmények (N=653 pedagógus, 5426 tanuló; p=0,002)

16 A kétnyelvű oktatás módszertanáról való gondolkodás és az érettségi eredmények (N=653 pedagógus, 5426 tanuló; p=0,002) “Van saját módszertana.” Tanulók teljesítményének szintjén az állítást igenlők %-a.

17 Kérdések Milyen következtetés vonható le az érettségi eredményekből? Milyen tannyelvpedagógia tudás mellett juthat el egy intézmény az új jogszabályban elvárt minőséghez?

18 Idézett szakirodalom Baranyai Zoltán (1920): Francia nyelv és műveltség Magyarországon a XVII. Században. Budapest. Nicliborc, Anne (1962): L’enseignement de la langue francaise dans les écoles polonnais au XVIII.siecle. Wroclav. Vámos Ágnes (2008): A kétnyelvű oktatás tannyelvpolitikai problématörténete és jelenkora. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Iskolai évkönyvek, levéltári források. Jogszabályok, tervezetek.

19 Köszönöm a figyelmet! vamos.agnes@ppk.elte.hu

20 Vitára ajánlott tannyelvpolitikai és tannyelvpedagógiai kérdések Miért szerepel a Köznevelési törvényben minőségi kétnyelvű oktatás-elvárás? Milyen politika áll a magyar mint idegen nyelv támogatása mellett? Milyen nyelvpolitikai koncepció rajzolódik ki az új szabályozókból? Milyen következteés vonható le az érettségi eredményekből? Milyen tannyelvpedagógia tudás mellett juthat el egy intézmény az új jogszabályban elvárt minőséghez?


Letölteni ppt "Kétnyelvű oktatás politikai és pedagógiai evolúciója Vámos Ágnes ELTE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések