Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Oktatási Minisztérium Élő egyetem, avagy a fenntartható fejlődés a felsőoktatásban Műhelykonferencia AZ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS SZEREPE, LEHETŐSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Oktatási Minisztérium Élő egyetem, avagy a fenntartható fejlődés a felsőoktatásban Műhelykonferencia AZ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS SZEREPE, LEHETŐSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE."— Előadás másolata:

1 1 Oktatási Minisztérium Élő egyetem, avagy a fenntartható fejlődés a felsőoktatásban Műhelykonferencia AZ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS SZEREPE, LEHETŐSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE Dr. Szitás József Felsőoktatási Főosztály Budapest, 2005. április 21.

2 2 Oktatási Minisztérium I. Élő egyetem –az élet teljessége - állam 1. Jelenlegi állami működés  Állam és közhivatalnok  Az állam szerepe mennyiségileg szűkül (költségvetés): Jöv.átcsoportosítás(1/3) – életcikluson belül (2/3) - működés  Módszerében átalakul: - A beavatkozó, szolgáltató állam helyébe a szabályozó állam lép, - A piac, a társadalom szerepének növekedése (hatékonyság, hatásosság, dereguláció, hierarchia-leépítés, privatizáció).  Félúton (intézmények, közszolgálati reform) pld. felsőoktatási intézmények, finanszírozás

3 3 Oktatási Minisztérium I/2. Az állam jövője – s a mi jövőnk? a) Az Európai Bizottság globális forgatókönyvei alapján (HE): ForgatókönyvAz élet központjaAlapérték 1. Diadalmas piacok(Nemzetközi) piac(tér) Az üzleti siker, a fogyasztás 2. Száz virág Helyi közösségek hálózata, otthonos tájak "Nagymama értékek" 3. Kölcsönös felelősség Civil társadalom, az európai modell terjed Szolidaritás 4. Alkotó társadalmak Alkotóműhely, poszt­ modern állam és társ. Önmegvalósítás 5. Zaklatott szomszédságErőd, nemzetállamBiztonság 6. Alvajárás(nincs középpontja)(semmi) - Közszolgáltatások, állami szerep többségében marad, erős eltérés

4 4 Oktatási Minisztérium I/3. Az állam jövője – s a mi jövőnk? b) Jánossy F. a „jóléti társadalom” megújulásáról: „A fogyasztói- felhasználói magatartás megfelelő endogenizálása nélkül, s főként az ember mint a gazdasági tevékenység kiinduló- és végpontja kettőssé- gének figyelembe vétele nélkül nem alkotható fenntartható ütemű fej- lődés.” – írta 1982-ben. Evolúciós alternatívájában a kiterjedő szabad- ság mellett megmarad az áru- és pénzforgalom, a szükségszerűség bi- rodalma (az állam) is. c) A történelem ciklikussága, Hegel a „tagadás tagadásának” tör- vénye. Szerinte a „kezdetekhez való visszatérés” mindig minősé- gileg új alapon lehetséges, s minden egyes új ciklusnak megvan a maga fordulata, amely nyitott a következő körforgásra: az egész fejlődés spirál alakot vesz fel, emelkedő vagy ereszkedő ággal. (alternatív-, otthoni iskolák; távtanulás, vállalati egyetemek, …)

5 5 Oktatási Minisztérium II. Állam és fenntartható fejlődés  A változó szerepe, a fenntartható fejlődés fontossága miatt „csak”: keretfeltételek – ösztönzés – segítés Kiindulópontok:  Az ENSZ, az UNESCO, s egyéb nemzetközi tapasztalatok, „Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában”  Együttműködési megállapodás az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium között a környezeti nevelés, okta- tás, képzés fejlesztéséről 2002-2008.  A 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (II)

6 6 Oktatási Minisztérium II/1. Felsőoktatási keretfeltételek a)A jelenleg hatályos 1993. évi (LXXX. tv.) felsőoktatási tör- vényben a fenntarthatóságról nincs szó, s a környezetvéde- lem sem fordul benne érdemben elő. b)Az új felsőoktatási törvény ezzel szemben már 1. az indoklásánál kiemeli „javuljon … a társadalom, a gazdaság és a környezeti fenntarthatóság igényeihez való alkalmazkodás” 2. E törvény célja - 2. § (1) c) - „a magyar felsőoktatás … program- jaiban és működésében a fenntartható fejlődés biztosítása, egészség- tudatos, környezettudatos szemlélet és értékek közvetítése” 3. - 2. § (1) i) - „a felsőoktatás rendszerének, az egyes felsőoktatási intézmények … a társadalom és a gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság igényeihez való alkalmazkodási, együttműködési képességének erősítése,”

7 7 Oktatási Minisztérium II/1. Felsőoktatási keretfeltételek 4. a hallgató egyéni jogairól és kötelességeiről szóló 46. § (3) –ban: „A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben biztonságban, egészséges környezetben folytathassa tanulmányait” c) Az FHÁT törekvése a felsőoktatási intézmények irányítási rendszerének (Irányító Testület, 23-26.§) és minőségbiztosí- tásának átalakítása során (minőségfejlesztési program, 21.§ (6) – 108. § (4), minőségi díj), a fenti célok értelmében a fenntart- hatóság kiemelt kezelése! d) A felsőoktatási képzési szerkezet átalakítása: - Az új alapképzési szakok közül 10 fenntarthatósághoz közv. kap. - Óraszám csökkenése veszélyt jelent! Önálló tárgy, minél több tárgyba integrálni, modulok kidolgozása (NFTII – FHÁT)

8 8 Oktatási Minisztérium II/2. Felsőoktatási keretfeltételek  Az Oktatási Minisztérium és a FHÁT a Nemzeti Környezetvédelmi Program II. keretében végzi ösztönző és szervező funkcióját. (A Tárcaközi Bizottság tagja dr. Mang Béla h. államtitkár úr)  Változatlanul cél a kiadványok, rendezvények ösztönzése, részvétel (’04.12.14. Környtud. Nevelés foktban, ’05.04.21) II/3. Fenntartható fejlődés, intézmények segítése a) A képesítési követelmények kidolgozása, a gyakorlati képzés, a tankönyvek, a beruházások segítését jelentő pályázatok (HEFOP, ROP), a PPP programok (kollégiumok építése, felújítások) és a tudáscentrumok támogatása során a fenntartható fejlődés szere- peltetése.

9 9 Oktatási Minisztérium II/3. Felsőoktatási keretfeltételek b) A vezetői döntéseket támogató adattár kiépítése során, ebbe a fenntarthatóságra vonatkozó mutatók beépítése. c) Az NFT II. (2007-2013) során a fenntarthatóság érvényesítése az oktatási rendszert, a felsőoktatást érintő valamennyi területre, prog- ramra vonatkozóan. d) A felsőoktatási intézmények ezen tevékenységének értékelése, pld. minőségi díj, kitüntetések során.

10 10 Oktatási Minisztérium III. Töprengés, kételyek  A „megfelelő cselekvésre” való ösztönzés?  A komplexitás kezelése?  Értékek és átadásuk az oktatás során?  Komplex szituációk, sokféle érték ütközése?  Fejlődés és fenntarthatóság (megőrzés), pozitív célok?  Ismeretek, beállítódás, élmény, cselekvési minta – kompetencia?


Letölteni ppt "1 Oktatási Minisztérium Élő egyetem, avagy a fenntartható fejlődés a felsőoktatásban Műhelykonferencia AZ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS SZEREPE, LEHETŐSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések