Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabályozási Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabályozási Főosztály"— Előadás másolata:

1 Szabályozási Főosztály
Európai uniós fejlesztésekÉRT felelős államtitkárSág miniszterelnökség Tóth Tamás Főosztályvezető Szabályozási Főosztály

2 A 2014-2020 programozási ciklus tervezési keretei
Az Európai Bizottság által kiadott elsődleges tervezési dokumentumai Common Provision Regulations ( CPR) Template and Guidelines on the Content of the Partnership Agreement A Partnerségi Megállapodás (PM) tartalma A PM azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait és kitűzi fő fejlesztési prioritásait. A PM az EU2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési célkitűzésein belüli nemzeti súlypontokat azonosítja. A Partnerségi Megállapodás aláírására szeptember 11-én került sor. A PM-ben kijelölt fejlesztési irányok részleteit a 10 Operatív Program rögzíti: GINOP, IKOP, EFOP, KEHOP, KÖFOP, TOP, VEKOP, RSZTOP, VP, MAHOP

3 Magyarország nemzeti fejlesztési prioritásai
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, az EU2020 Stratégia és a Nemzeti Reformprogramban meghatározott fejlesztési szükségletek alapján 5 fő nemzeti fejlesztési prioritás került kijelölésre: A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és a nemzetközi szerepvállalásuk fokozása A foglalkoztatás növelése (gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, oktatási, társadalmi felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre) Az energia és erőforrás hatékonyság növelése A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása

4 Végrehajtási rendszerhez kapcsolódó releváns kormánydöntések
Főbb irányok: Közszféra szervezet ne pályázzon a hagyományos módon Bővítésre kerüljön az egyszerűsített kiválasztási rendszer alkalmazása Állami kapacitások biztosítása a pályázatírói és projektmenedzsment területen Pályázatok értékelése belső kapacitásokból történjen A projektmenedzsment költségek kifizetése a fizikai megvalósulást ütemét kövesse Egyszerűsített elszámolási eszközök alkalmazásának kiterjesztése Állami adatrendszerekkel való kapcsolatok bővítése a pályázók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében

5 Jogszabályi szint Kormányrendeleti szintű szabályozás (272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet, törvényi háttér: Áht.) Egységes Működési Kézikönyv – Kormányrendelet melléklete Hatály: ESB-alapok (ERFA, ESZA, KA, EMVA, ETHA), Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI), leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap.

6 Intézményrendszer A hazai jogszabály rögzíti az alábbi szereplők feladatait: Kormány, Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) és a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (FKB) A Miniszterelnökséget vezető miniszter (koordinációs szerv) Az államháztartásért felelős miniszter (audit hatóság, tanúsító szerv, igazoló hatóság) A szakpolitikai felelős A területi szereplő Az irányító hatóság (közreműködő szervezet csak TOP, ETHA esetében) A monitoring bizottságok Az EMVA intézményrendszerének különös szabályai

7 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Fő cél: Gazdaságélénkítés és foglalkoztatás növelés helyi feltételeinek biztosítása Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Forrás: 1051,2 Mrd Ft Kulcsszereplők a tervezésben és a végrehajtásban: a megyék és MJV-k Kedvezményezettek: önkormányzatok, közintézmények, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, egyházak, civilszervezetek Végrehajtás: 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet integrált területi programok (ITP) területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend Benyújtott OP szerint 6 prioritás (PM tárgyalást követően: 7. önálló városfejlesztési prioritás) Támogatott területek részletesebben: (1) Térségi gazdaságfejlesztés: üzleti infrastruktúra (inkubátorházak, ipari parkok, logisztikai központok szolgáltatásfejlesztése, infrastrukturális háttér), helyi termékekhez kapcsolódó agrárlogisztika, buszmegállók, P+R, B+R, (2) Városi zöldfelületek kialakítása, rehabilitációja, belvízmegelőzés, illegális hulladéklerakók felszámolása, zajtérképek felülvizsgálata (3) buszmegállók, P+R, B+R, kerékpárút, önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonysága (4) járóbeteg-ellátás infrafejlesztése, bérházak felújítása (5) CLLD Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések: intézmények felújítása, szabadidős infrastruktúra, közösségi terek, rendezvények (6) Foglalkoztathatóság javítása megyei és helyi foglalkoztatási paktumok támogatásával (tanulmányok, képzés, bértámogatás), leromlott városi területeken élő családok, romák életkörülményeinek javítása, közösségfejlesztő programok (a 6. prioritás:kiegészítő jellegű ESZA forrás)

8 A TOP(és VEKOP) elfogadásának tervezett folyamata
TOP-VEKOP területi kiválasztási rendszer eljárásrendű intézkedései 2015. január Tájékoztató és konzultációs nap a területi szereplők részére ( megyék és megyei jogú városok részvételével ) 2015. március Az OP elfogadását követően a Monitoring Bizottság összehívása, a kiválasztási kritériumrendszer elfogadása 2015. március-április Az Integrált Területi Programok véglegesítése és benyújtása a területi szereplők által 2015. április Konzultációs fázis és az ITP-k elfogadása az NFK elé terjesztése 2015. május-június Az ITP-k NFK általi elfogadása 2015. június Felhívások megjelentetése

9 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Prioritások (támogatott területek): Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére, ERFA Üzleti infrastruktúra, turizmus, helyi utak, bölcsőde-óvoda Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, ERFA Zöldváros kialakítása, barnamezős területek rehabilitációja; települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések; szemléletformáló akciók, képzések Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken, ERFA Környezetbarát közlekedési rendszerek, energiahatékonyság, megújuló források növelése A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése ERFA Önkormányzati közszolgáltatások, szociális város-rehabilitációs programok Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés, ERFA - ESZA Foglalkoztathatóság, hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítása, helyi identitás, szemléletformálás Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban, ERFA-ESZA első 5 prioritás tartalma Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD), ERFA-ESZA Kulturális és közösségi terek , helyi közösségszervezés

10 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "Szabályozási Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések