Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Think tank utózöngék Dr. Mészáros György 2011. június 20. BMGE Egyetemek és az innováció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Think tank utózöngék Dr. Mészáros György 2011. június 20. BMGE Egyetemek és az innováció."— Előadás másolata:

1 Think tank utózöngék Dr. Mészáros György 2011. június 20. BMGE Egyetemek és az innováció

2 A KFI – kormányzati döntéspontok A jelenlegi KFI rendszer A NIH működése Eddigi szerződések A NIH feladatai Egyetemek & innováció

3 1. KFI kormányzati döntéspontok

4 A KFI – kormányzati döntéspontok A jelenlegi KFI rendszer A NIH működése Eddigi szerződések A NIH feladatai Egyetemek & innováció

5 2. KFI stratégia NIH mint összekötő kapocs: Az innováció mint szakpolitika ÉRVÉNYESÍTŐJE. Innováció stratégiájának definiálása. Innováció stratégiájának erősítése. Kormány stratégiája: Stratégiai és ágazati tervezés Forrás felhasználás intézményrendszere

6 2. A KFI rendszere Egységesített stratégiai tervezés: Egyszerűsítés, párhuzamosságok megszüntetése. Egyetlen, kétpólusú rendszer 1. NIH: innováció stratégia, pályázat előkészítés, stratégiai monitoring, stratégiai kontrolling, intézményi háttér.  NKITT és NGM iránymutatása alapján. 2. NFÜ: pályázatok kiírása, kezelése, finanszírozása, kontrollingja.  NFM iránymutatása alapján.

7 2. KFI stratégia NGMNFM / NFÜ / MAG NIH beékelődik Funkcionalitás: NGM – stratégia = mi legyen? NIH – stratégia előkészítése, s az elfogadott stratégia lebontása = hogyan legyen? NFM / NFÜ / MAG = kivitelezés…, miképp végezzük el?

8 2. KFI stratégia Kétpólusú rendszer, funkcionálisan elkülönítve Összehangolt tevékenységek, összehangolt fellépés: Gyorsabb, hatékonyabb, eredményesebb. Működési anomáliák kiküszöbölése. NGMNFM Nemzeti Külgazdasági Hivatal (v.ITDH) Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat NIHMNV ESZAMAG NFÜ MFB

9 3. A NIH - a jövő:

10 de…

11 A KFI – kormányzati döntéspontok A jelenlegi KFI rendszer A NIH működése Eddigi szerződések A NIH feladatai Egyetemek & innováció

12 3. NIH – a jövő NIH Szolgáltat az NFÜ-nek NGM irányítása alatt működik Ajánlásokat készít az NKITT-nek, amely dönt

13 A változások listája A KFI pályázati stratégia, programtervezés, forrásallokáció, Monitoring, Obszervatórium Ügynökségi, inkubátor Ipari KFI vonzása és menedzselése Külkapcsolatok, EU és nem-EU AZ Alap kezelése az NFM- hez kerül, kivéve… 3. NIH – a jövő

14 Működés és pályázati keretek biztosítása & egyéb források is… KFI pályázati rendszer stratégiájának megújítása, egységesítése Kompetens és felelős TTI irányítás, elvárások… Preferált téma-területek kijelölése Akadémia – egyetemi szféra támogatása, együttműködés, KFI – ipari együttműködés - innováció Megvalósítás peremfelétételei…

15 A KFI – kormányzati döntéspontok A jelenlegi KFI rendszer A NIH működése Eddigi szerződések A NIH feladatai Egyetemek & innováció

16 4. NIH – a jövő NIH államigazgatási és hatósági funkciói (törvény szerint) Az innovációs politika céljaira javaslattétel a kormányzat számára. A kormányzat által elfogadott célok eléréséhez szükséges stratégiai alternatívák kidolgozása. A kormányzat által elfogadott stratégia végrehajtásának biztosítása.

17 4. NIH NIH fő feladatai: Államigazgatási és hatósági funkciók. KFI politika, stratégia, előkészítés Kül- és belkapcsolatok – KFI & gazdaság Obszervatórium – elemző központ Innováció vonzása és ötletek exportja Szolgáltatások, ügynökség - kkv  az innovációpolitika és a gazdasági / társadalmi környezet lehetőségeinek összhangjáért,  az innovációs stratégiák társadalmi integrálásáért.

18 4. NIH – a jövő Külső szolgáltatások Államigazgatás felé  Információ, erőforrás, egyeztető mechanizmusok Piaci szereplők felé  Információ, ágazati lobbi, projekt generálás Intézmények felé  Információ, ágazati lobbi, projekt kezdeményezés, projekt menedzsment.

19 4. NIH – a jövő NIH működésének pénzügyi feltételei 2011-es finanszírozás  Alapból,  célzott projektszerződések alapján,  egyéb forrásokból. 2012-től önálló költségvetési tételként = NIH sor(ok) – tervezés indul !

20 4. NIH – a jövő Pályázatok finanszírozásának lehetőségei Költségvetésből. EU-források projektekre irányuló. ÚSzT – közvetlen. EU horizontális programok – közvetett. Két- és sokoldalú. Piaci források. Egyéb, pl. ipari partnerek.

21 NIH – a jövő Státusz és jogi háttér Tisztázott státusz és feladatok. Őszre új kormányzati KFI stratégia kidolgozása, ebben NIH szerepe. Egyeztetési fórumok rögzítése, összehangolása. Források, kompetenciák, eszközök összehangolása – NGM ( / NFM / …) Egyéb feladatok

22 4. NIH – a jövő NIH belső újjászervezése Szervezet, SzMSz, HR. Hatósági működés Más szervezetekkel: Kölcsönös érdekek, közös stratégiai célok, szinergikus kompetenciák mentén. ÚSzT-be, államigazgatásba illeszkedve. Innovációs és egyéb szövetségekkel. Akadémiai-egyetemi szférával.

23 Szövetséget ajánlok mindenkinek a felsorolt célokban…! Pozitív szinergiák

24 A KFI – kormányzati döntéspontok A jelenlegi KFI rendszer A NIH működése Eddigi szerződések A NIH feladatai Egyetemek & innováció

25 Jogosultság: NFÜ

26 A KFI – kormányzati döntéspontok A jelenlegi KFI rendszer A NIH működése Eddigi szerződések A NIH feladatai Egyetemek & innováció

27 Egyetemek és az innováció Innováció: a prototípustól a piacképes termék előállításáig és eladásáig terjedő út Mérőszám: a termék piacképessége és eladhatósága – az piaci forgalom, a költségek és a bevétel különbsége = profit (extraprofit) Kockázati tőke egy speciális válfaja Magas hozzáadott érték – extraprofit Ha jól csinálják 35 Mrd Ft – 5 év múlva a tízszeresét hozza Innováció nincs K + F nélkül Mérőszám: impakt faktor és citáció & leginkább a szabadalom (know how) Tojástánc, szétaprózni, vagy lokalizálni a forrásokat ?

28 Egyetemek és az innováció Egyetemek, szellemi kincs, szakmai hozzáértés Kiírásokban témapreferenciák, amelyek az innovatív témák irányába is mutatnak Jóül felszerelt, itthon maradó jó szakemberek – jó kutatói teamek Freuenhofer modell Inkubálás, jogi, gazdasági, ipari partnerrel való összehozás „menedzselés” – mindenki azt csinálja, amihez ért Know how import és export Pályázati tanácsadás, figyelés, lobby RIÜ és TéT - hálózatok Pályázati források kiterjesztése, Alap, EU források, ipari tőke, banki források & minden, ami csak lehet…

29 Legfontosabb témák Műszaki területek Zöld ipar (a költség haszon elemzés, a realitások is fontosak, nemcsak az álmok ) Energetika, hő és villany is, Egészségipar Agrárium, agrártermékek feldolgozása- piacteremtéssel IT szektor, kommunikációs ipar Hadiipar, űripar Gépkocsi (H és villanyautók is) – kötött pályás, repülés, általában a közlekedés Médiaipar – nagy profitot hozó területei Biotech – gyógyszerkutatás, gyógyszeripar Stb…

30

31 Köszönöm az aktív figyelmet, kívánom az elhangzottak pozitív megélését, optimizmust, ehhez jó elemzést kívánok !

32 3. A NIH működési modellje Változások listája Alap kezelése NFÜ-höz jogutódlás is…! KFI pályázati stratégia, tervezés Monitoring, obszervatórium Ipari KFI vonzása, menedzselése Külkapcsolatok (EU, nem-EU) Ügynökség, inkubátor

33 3. A NIH működési modellje A megvalósítás peremfeltételei Pénz KFI pályázati rendszer megújítása Kompetens TTI KFI-ipar együttműködés Témák kijelölése Akadémiai-egyetemi


Letölteni ppt "Think tank utózöngék Dr. Mészáros György 2011. június 20. BMGE Egyetemek és az innováció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések