Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Think tank koncepciók Dr. Mészáros György, NIH NIH & KFI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Think tank koncepciók Dr. Mészáros György, NIH NIH & KFI."— Előadás másolata:

1 Think tank koncepciók Dr. Mészáros György, NIH NIH & KFI

2 K + F + I - fejlesztéspolitika KFI stratégia A NIH – a jövő NIH működési modellje NKTH – a múlt Ki vagyok én??

3 I.1. K + F + I & fejlesztéspolitika Kiemelt terület a K + F, mert: – nagy hozzáadott érték – nagy stimulációs hatás • oktatás & képzés • kkv • iparpolitika • gazdaság fejlesztés, infrastruktúra fejlesztés – tudásközpontúság – társadalmi, gazdasági, politikai haszna – komplex fejlesztési terület komplex eszköz igény (+ kivétel a versenyjogi szabályok alól… kkv & EU)

4 I. 2. K + F + I & fejlesztéspolitika A kormány gazdaságpolitikájának kiemelt célja – az innováció és – a kapcsolódó területek fejlesztése – amelyhez elengedhetetlen a K + F támogatása is… A kormány stratégiája szerint – a szakpolitikák stratégia-tervezése és – a hozzá kapcsolódó szabályozási és pénzügyi eszközök élesen elkülönülnek egymástól. Azért, hogy az államigazgatási szempontból elválasztott tevékenységek harmonikus egésszé álljanak össze, elengedhetetlen olyan köztes intézmény(ek) felépítése és működtetése, amelyek képesek az elválasztott funkciók közötti összhang megteremtésére A Nemzeti Innovációs Hivatal fő funkciója: KFI menedzselése Az elválasztott funkciók megfelelő koordinálása és összehangolása nélkül – a kormányzati célok megvalósulása nem biztosított, – az innováció és a kapcsolódó területek fejlődése esetlegessé válik, – kevés vagy semmilyen eredményt sem produkál.

5 KFI irányítás rendszerei

6 A KFI az NGM-ben és a NIH

7 K + F + I - fejlesztéspolitika KFI stratégia A NIH – a jövő NIH működési modellje NKTH – a múlt Ki vagyok én??

8 II. 1. A KFI stratégia Stratégiai háttér A kormány stratégiája szerint • a stratégiai és ágazati tervezés szigorúan elkülönül • a forrás felhasználás intézményrendszerétől, függetlenül a forrás eredetétől. A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) részt vesz minden olyan államigazgatási tevékenységben, amelynek célja az innováció mint szakpolitika érvényesítése. A törvényi felhatalmazások alapján jogában áll minden olyan államigazgatási eljárásban részt vállalni, amely az innováció stratégiai helyzetét definiálja, erősíti, működését lehetővé teszi. Ez biztosítja a NIH számára, hogy a széttagolt tervezési, lebonyolítási folyamatban köztes szereplőként definiálja és hasznosítsa magát.

9 Széttöredezett az állami támogatáspolitika helyett a különböző programok stratégiai tervezését egy kézben kell tartani. A KFI és innovációs (beleértve az adaptív innovációt is) lehetőségeinek ösztönzése áll az első helyen & KKV. A kiemelt területeken az alap és alkalmazott kutatást is segíteni kell, együttműködve a Magyar Tudományos Akadémiával, az akadémiai szférával és az egyes szakmai szervezetekkel. A KFI rendszerek jelenlegi kissé kaotikus működési rendje helyett egyetlen, kétpólusú rendszer jön létre: – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ – MAG), – Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH, korábban: NKTH). A funkcionális elkülönülést erősíti, hogy feladatok eltérő minisztériumi fennhatóság alá tartoznak. – Az NGM irányítása alá tartozó hivatalok ágazati, tervezési szempontból, – az NFM alátartozó intézmények funkcionális elven kerültek szétválasztásra II. 2. A KFI stratégia

10 Az NGM három hivatala – Nemzeti Külgazdasági Hivatal, – Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, – NIH a tervezési feladatai során a hatékonyság, az informáltság és a források biztosítása érdekében együtt kell, hogy működjön az NFM-mel, illetve az NFM közvetett / közvetlen felügyelete alá tartozó intézményekkel: – NFÜ, – MAG Zrt., – ESZA Kht., – MFB csoport, – MNV Zrt. stb. Jelenleg zajlik az eltérő érdekeltségű és függelmi helyzetű intézmények tevékenységének összehangolása. Az egyeztetéseken az eddig informális, személyi kapcsolatokon alapuló egyeztetési formákat a szervezetszerű, az összehangolt fellépésen alapuló technikával kell felváltani. Az összehangolt fellépés amellett, hogy gyorsabb és hatékonyabb eredményeket generál, kiküszöböli az egyes intézmények versengéséből adódó államigazgatási anomáliákat, működési vákuumokat is. II. 3. A KFI stratégia

11 II. 4. KFI stratégia Koordináció • eddigi NKTH és az NFÜ – MAG között) • jövőbeli NIH és NFÜ, MAG között • Új játékszabályok, hatékony, jó m ű ködés  • Komplex KFI politika, • Egységes rendszer • Átláthatóság, • visszacsatolás, • hatékonyság növelés Új stratégiák jelentősek: • A Kormány gazdaságpolitikájában • Politikai szándék megvalósulásában • Ipari innovációban • KFI minden elemében

12 K + F + I - fejlesztéspolitika KFI stratégia A NIH – a jövő NIH működési modellje NKTH – a múlt Ki vagyok én??

13 •Az előző két választási ciklusban az NKTH rosszul, sok kritikától övezetten működött, voltak hibák és bűnök, •de sok jó pályázata, minőségi kutatás, jelentős eredménye, sok sikere is volt A 2002 ‑ re már kialakult, kitűnően működő pályázati rendszert (Széchenyi Terv) - de facto felszámolták.  •… , pedig hoztak egy – az NKTH-t segítő, nagy parlamenti konszenzuson alapuló – törvényt, amelyben az innovációs alapot is létrehozták. •A „tetszhalott” állapot fenntartása több okból sem vállalható •NFÜ – MAG a pályázati „jogutód”… III. 1. NKTH, a múlt Népszabadság - Tudomány a mélyhűtőben 2010. szept. 6.... 3) A kormányzat védelmében megjegyezném, hogy az NKTH több 10 milliárdos éves költségvetéssel a panamák melegágya volt.... Egyes vélemények szerint:  Mások szerint: 

14 III. 2. NKTH – a múlt Valójában a döntések függtek: • a vezetéstől • & az egymásra találástól (érték és klikk alapokon) • & az emberi motivációtól, • & a moráltól, a kvalitástól és • & a lehetőségektől • Szakmaiságtól • De az itt dolgozók jó szakemberek és többnyire vétlenek –nem így egyes döntéshozók & lobbyk… Emberek – emberi sorsok… Új struktúra & új elvárások

15

16

17

18 K + F a fejlesztéspolitika KFI stratégia NIH – a jövő Új stratégiák NKTH – a múlt időbeliség

19 A NIH mint szervezet lehetőségei A tervezés kizárólag akkor lehet reális és megvalósítható, ha megfelelő mennyiségű és minőségű információn és tudáson alapszik. Az információk rendelkezésre állása biztosítja a döntéshozók számára a stratégiai célok legmagasabb szintű megvalósulásának lehetőségét. A NIH jövőben tevékenységének tervezéséhez figyelembe kell venni, hogy a stratégiai és ágazati tervezéshez szükséges inputok jelentős része, illetve a stratégiában rögzített célok elérésének eszközei (azok működtetése) majd mindegyike az NFM hatáskörébe tartozik. Emiatt a stratégiai célok megvalósulásának kulcskérdése a tervezés, a monitoring és az értékelési kapacitások egy kézben tartása – s az együttműködés. A NIH az innováció területén felépíti – a szükséges tervezői kapacitásokat és – azokat a támogató funkciókat, amelyek lehetővé teszik a NIH közvetítői - koordináló szerepének hatékony ellátását IV. 1. NIH – a jövő

20 Az innovációs politika céljainak meghatározása átfogó ismereteket igényel: – a gazdaság jelen állapotáról, – az államigazgatás lehetséges vagy fejlesztésre váró eszközeiről, A NIH-nek képesnek kell lennie a gazdaság és az innovációhoz kapcsolódó területek, így – az oktatás, – a képzés, – a határon átnyúló kapcsolatok, – az EU-kapcsolatok, – a munkaügy, – az adó stb. egészéről adatok gyűjtésére és elemzésére, továbbá az államigazgatás rendelkezésére álló eszközök felmérésére, alkalmazásuk meghatározására, új államigazgatási eszközök fejlesztésére és azok nyomon követésére. IV. 2. A NIH – a jövő

21 • Adatok gy ű jtés, rendszerezés • Eszközök termékfejlesztés – Pályázat – T ő ke – Hitel – Tanácsadás (soft…) • Ütemezés • Monitoring • Ellen ő rzésvisszacsatolás • Tervezés, koordináció • 9…., de fel kell állnunk  Funkcionális szétválasztás IV. 3. NIH – a jövő

22 Széttöredezett az állami támogatáspolitika helyett •A különböző programok stratégiai tervezését egy kézben kell tartani. •KFI és innovációs (beleértve az adaptív innovációt is) lehetőségeinek ösztönzése áll az első helyen & KKV. •Egyszerűség, hatékonyság növelés, párhuzamosságok és megkettőzött feladatok (no meg a bürokrácia) megszüntetése. •A KFI rendszerek jelenlegi kissé kaotikus működési rendje helyett egyetlen, kétpólusú rendszer jön létre: –Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ - MAG), –Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH, korábban: NKTH). •Az eddigi KFI folyamatok kettébonthatók: –az innováció stratégiát, a pályázat előkészítését, az ehhez szükséges intézményi hátteret a NIH adja; –?????? hol a határ… –a pályázatok kiírását, a kezelését, a finanszírozását, az elszámoltatást, a pályázati projektek pénzügyi ellenőrzését az NFÜ - MAG és szervezetei végzik el. IV. 4. A NIH – a jövő

23 Egyszerűség, hatékonyság növelés, párhuzamosságok, megkettőzött feladatok (és a bürokrácia) megszüntetése. Az eddigi KFI folyamatok kettébonthatók: – Az NKITT és az NGM iránymutatása alapján a NIH végzi el: • az innováció stratégiát, • a pályázat előkészítését, • az innovációs stratégai monitoringját és a stratégiai kontrollingját, • az ezekhez szükséges intézményi hátteret is a NIH adja. – A pályázatok kiírását és elbírálását az NFÜ és a NIH közösen végzi el, de a pályázatírást, elbírálását az NFÜ infrastruktúrá- jával bonyolítja le. (?!) – A pályázatok kiírását, a kezelését, a finanszírozását, az elszámoltatást, a pályázati projektek pénzügyi ellenőrzését az NFÜ - MAG és szervezetei végzik el. IV. 5. A NIH – a jövő

24 NGMNFM / NFÜ / MAG NIH beékel ő dik Funkcionalitás: • NGM – stratégia = mi legyen? • NIH – stratégia lebontása = hogyan legyen? • NFM / NFÜ / MAG = kivitelezés… Eddig az NKTH Funkcionális szétválasztás NGMNFM / NFÜ / MAG NIH beékel ő dik Funkcionalitás: • NGM – stratégia = mi legyen? • NIH – stratégia lebontása = hogyan legyen? • NFM / NFÜ / MAG = kivitelezés… IV. 6. A NIH – a jövő NGMNFM / NFÜ / MAG NIH beékel ő dik Funkcionalitás: • NGM – stratégia = mi legyen? • NIH – stratégia lebontása = hogyan legyen? • NFM / NFÜ / MAG = kivitelezés…, miképp végezzük el?

25 Eddig az NKTH Funkcionális szétválasztás IV. 7. A NIH – a jövő NGM –et kiszolgálja A „gazdát” azaz az NGM – et kiszolgálja NIH Szolgáltatást nyújt: NFÜ / MAG Ajánlást fogalmaz meg, előkészít : az NKITT-nek, amely dönt a főhatóságoknak & társintézményeknek Szerelmi háromszög 

26 A NIH kibővített lehetőségeinek hatóköre A NIH elsődlegesen a nemzeti innovációs stratégia, az elfogadott célok érvényesülése érdekében szükséges intézkedéseket – előkészíti, – tervezi, – egyezteti, – elfogadtatja, – nyomon követi és – értékeli. Céljai elérése érdekében a NIH az érintő területeken – gazdaság szabályozás, – vállalkozás fejlesztés, – befektetés ösztönzés, – kül- és belkapcsolatok, – képzés, – oktatás, – munkaügy, stb. területének érdekeit, adatait, s céljait is figyelembe veszi. IV. 8. A NIH – a jövő

27 Az kiépített (és az előbb felsorolt) kapacitásokat, – az egyeztető, – az előkészítő, – a monitoring és – az értékelő az NGM hivatalainak célszerű lehet az államigazgatás más szerveivel, de különösen az NFM-mel, NFÜ-vel és az MFB-vel való tárgyalásokon is hasznosítani, azaz rendelkezésre bocsátani. 5. A NIH feladatai két fő csoportra oszthatók: a) a törvényben rögzítendő államigazgatási és hatósági funkciók, b) szolgáltatások IV. 9. A NIH - a jövő

28 a) A törvényben rögzítendő államigazgatási és hatósági funkciók A fentiek alapján a NIH feladatai a törvényi szabályozások szerint: – Az innovációs politika céljaira javaslattétel a kormányzat számára. – A kormányzat által elfogadott célok eléréséhez szükséges stratégiai alternatívák kidolgozása. – A kormányzat által elfogadott stratégia végrehajtásának biztosítása. A feladatok eléréséhez szükséges funkciók: – Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, elemzés (obszervatórium). – Intézkedési tervek kidolgozása, eszközök fejlesztése – pályázatok témáinak, feltételeinek meghatározása, forrásallokáció, – pályázat kiírás, bírálat közösen, pályázat kezelés NFÜ-MAG, – Innováció vonzása, kkv-k, és egyéb innovációs források (alapok, kockázati tőke stb.) biztosítása, – ügynökség, inkubáció, – multik fejlesztési forrásainak bevonása. – Stratégiai monitoring – Obszervatórium – Ellenőrzés, információ visszacsatolás, a rendszer visszacsatolása, finom­hangolása. IV. 10. A NIH - a jövő

29 A hatósági funkció ellátása elősegítheti a NIH társadalmi beágyazottságának erősítését és a feladatainak ellátáshoz szükséges erőkoncentráció létrejöttét. A támogatási / adórendszer egyik gyenge pontja, hogy állandó vita tárgyát képezi az innovációnak mint gazdasági tevékenységnek a definíciója, és ennek alapján az innovációs járulék alól történő mentesség megadása. A rendszer gyengeségei a jogkövető magatartás kikerülését hordozzák magukban, és ezáltal jelentős mértékben csökkentik az államháztartás (innovatív forrásokat biztosító) bevételeit. Hatékony megoldás lenne, ha egy merev, kijátszható jogszabályi definíció helyett, az innovációval hivatásszerűen foglalkozó állami szervezet rendelkezne hatósági jogosultsággal az egyes tevékenységek minősítésére. IV. 11. A NIH - a jövő

30 b) Külső szolgáltatások Az innovációs politika akkor működhet hatékonyan, – ha összhangban van a társadalmi-gazdasági szereplők lehetőségeivel, – az innovációban érintett szereplők felé nyújtott szolgáltatások elősegítik az innovációs stratégiák integrálását a társadalom minden szegmensébe. – a külső szereplők számára nyújtott szolgáltatásokkal továbbá az egyes szereplők orientálása is megvalósítható. A NIH felhalmozza a megfelelő információt, gyakorlatot a – politikai szereplőkről; – gazdaságról; – fejlesztés politika eszközeiről; – fejlesztés politika partnerekről (MTA és akadémiai szféra – egyetemek, kutató bázisok –, alapok; kereskedelmi bankok, multik, kkv-k, gazdaság fejlesztés ipari partnerei – ipari park, inkubátor ház); – nemzetközi környezet - hatások, ötletek és kapcsolatok. IV. 12. A NIH - a jövő

31 A NIH működése során felhalmozódó információk, tapasztalatok és a kiépítendő szervezet lehetővé teszik, hogy a szolgáltató állam koncepcióba illeszkedve külső szereplők számára szolgáltatásokat fejlesszen ki és biztosítson, elősegítve ezzel az innovációs stratégia beépülését a piaci és társadalmi szereplők elvárásaiba, jövőképébe, működésébe. IV. 13. A NIH - a jövő A külső szereplők számára nyújtott szolgáltatások: 1. Államigazgatás felé: • információ biztosítás, • erőforrás biztosítás, • egyeztető mechanizmusok működtetése. 2. Piaci szereplők felé: • információ biztosítás, • ágazati lobbi, • projekt generálás 3. Intézmények felé: • információ biztosítás, • ágazati lobbi, • projekt kezdeményezés, • projekt menedzsment.

32 A feladatok és szolgáltatások nyújtásához szükséges a) egy nemzetközi és b) egy országos hálózat felépítése és működtetése. A nemzetközi hálózat szempontjából a jelenleg létező TéT attasé hálózat újraértelmezése a fenti funkciók alapján célszerű, hatékony, teljesítménye mérhetővé alakítható. Az államigazgatás az elmúlt húsz évben a gazdaság- és területfejlesztés terén párhuzamos struktúrákat alakított ki, amelyek kihasználtsága és ebből eredendő hasznossága rendkívül alacsony. A létező, de ki nem használt kapacitásokat a fenti funkciók alapján a NIH újraértelmezi, hasznosítja, akár megrendelő- ként, akár közvetett vagy közvetlen hatáskörébe vonva. IV. 14. A NIH - a jövő

33 Annak érdekében, hogy az innovációs politika minden aspektusa értelmezhető és kontextusba helyezhető legyen, a NIH elnökének az adatokon túl rendelkeznie kell elemző, értelmező kapacitásokkal az alábbi területeken: – adó, – pénzügy, – jog, – munkaügy, – oktatás, felnőttképzés. Ezt az elnöki stábba integrált szakértők biztosítják. A NIH eredményeinek társadalmasítása érdekében, illetve az innováció mint társadalmi tevékenység erősítése érdekében kiemelt jelentősége van a NIH jövendő marketing tevékenységének: – konferencia, – periodika, – kutatások finanszírozása, – ösztöndíj program, – diákversenyek szervezése. IV. 15. A NIH - a jövő

34 7. Gyakorlati kérdések a) A NIH működés peremfeltételei: • Működés és pályázati keretek biztosítása, egyéb források. • KFI pályázati rendszer stratégiájának megújítása, egységesítése. • Kompetens és felelős TTI irányítás, elvárások. • Preferált téma-területek kijelölése. • Akadémia – egyetemi szféra támogatása, együttműködés. • KFI – ipari együttműködés – innováció. • Regionális hálózat kialakítása, a létező rendszerek újragondolásával (RIÜ-k, RFH stb.). b) A NIH működésének pénzügyi feltételei • Idei finanszírozása – az Alapból, • NFÜ közreműködői egyéb szerződésekből, • egyéb forrásokból • 2012-től költségvetési IV. 16. A NIH - a jövő

35 II. Források Források,támogatások, pályázatok… – Magyar Költségvetés … emelked ő (?) támogatás – EU források • Közvetlen : ÚSZT • Közvetett : EU horizontális programok • Két- sokoldalú, egyéb – piaci & egyéb források – egyéb lehet ő ségek – pl. ipari partnerek & innováció vonzása IV. 17. A NIH - a jövő

36 c) Státusz és jogi háttér Nagyjából tisztázott a NIH jogi státusza és feladatai (finomítás még kell), őszre új KFI stratégia kidolgozása, ebben szerepvállalás, és ennek majdani végrehajtásában való szerepvállalás Eddigi informális, személyi kapcsolatokon alapuló egyeztetési formákat szervezetszerű, az NGM hivatalainak összehangolt fellépése Jó és sikeres működés – egyéb területek, források, kompetenciák, intézmények az NGM-nek való „megszerzésében” való aktív szerepvállalás. d) Pályázati hatáskör, feladatok – részben tisztázandó kérdések!!! – Az NGM/NIH hatásköre. – Az NFM (NFÜ) hatásköre. – Az NFÜ és a NIH együttesen végzi. – A NIH monitorozza és kontrollálja a pályázat sikerességét. – Egyebek: ügynökség – inkubáció, EU és non-EU képviselet, Obszervatórium, külföldi tapasztalatok. – Akadémia szféra fontossága. IV. 18. A NIH - a jövő

37 e) Hivatal átszervezése – Új funkciónak megfelelő új működési struktúra (lásd mellékletben). – SZMSZ, működési rendek, szabályzatok. – Ehhez illeszkedő HR politika e) XXXL Bürokratikus gőg mellőzése, nem a bölcsesség kövének letéteményese a NIH - kölcsönös érdekek, stratégiai célok, a szinergikus kompetenciák: – Széchenyi terv, államigazgatás. – Együttműködés az innovációs és egyéb szövetségekkel. – Együttműködés az akadémiai szférával, egyetemekkel. f) Intézkedési terv Az új KFI stratégia ismeretében- a tudomány-, technológia- és innováció-politika irányításának megújításához. h) A működés feltételei A fentiekben leírtak = azaz: pénz, paripa, fegyver IV. 19. A NIH - a jövő

38 K + F + I - fejlesztéspolitika KFI stratégia A NIH – a jövő NIH működési modellje NKTH – a múlt Ki vagyok én??

39 Az NGM, és ezen belül szervezete, a NIH felelős: •a kormány gazdaságpolitikai döntéseinek innovációs technikákkal való stratégiai alátámasztásáért – Széchenyi terv; •a pályázat stratégiájának és peremfeltételeinek kidolgozásáért; •az innovatív témák megjelöléséért és ezek pályázatig való elviteléért; •az egyes pályázatokhoz rendelt források korrekt és kontrollálható, sikeres projektekben mérhető allokációjának megtervezésért (?????) •a stratégiai döntések monitoringjáért, kontrollingáért, az adatok nyilvántartásáért; •a kkv-knek és a KFI folyamatoknak való szolgáltatásnyújtásért; •a hazai és külföldi ipari és egyéb tőke a magyar KFI folyamatokba vonzásáért, & az ilyen KFI folyamatok magyarországi megvalósításáért; •az Gazdasági / Innovációs Elemző Központ és Obszervatóriumért; •a NIH-nél maradó korábbi NKTH-s külkapcsolatok végzéséért, EU és egyéb szervezetekben való tagság képviseletéért, külföldi irodák felállításáért és működtetéséért. V. 1. A NIH működési modell

40 A változások listája A KFI pályázati stratégia, programtervezés, forrásallokáció, Monitoring, Obszervatórium Ügynökségi, inkubátor Ipari KFI vonzása és menedzselése Külkapcsolatok, EU és nem-EU AZ Alap kezelése az NFM- hez kerül, kivéve… V. 2. A NIH működési modell

41 Működés és pályázati keretek biztosítása & egyéb források is… KFI pályázati rendszer stratégiájának megújítása, egységesítése Kompetens és felelős TTI irányítás, elvárások… Preferált téma-területek kijelölése Akadémia – egyetemi szféra támogatása, együttműködés, KFI – ipari együttműködés - innováció Megvalósítás peremfelétételei…

42 A NIH felhalmozza a megfelelő információt / gyakorlatot a • politikai szerepl ő kr ő l • gazdaságról • fejlesztés politika eszközeir ő l • fejlesztés politika partnerekről (MTA és akadémiai szféra (egyetemek, kutató bázisok), alapok, kereskedelmi bankok, multik, kkv-k, gazdaság fejlesztés ipari partnerei (ipari park, inkubátor ház stb…) • nemzetközi környezet - hatások, ötletek és kapcsolatok Koncepcionális el ő készítés, kidolgozás kvadrációk Eddig az NKTH Funkcionális szétválasztás V. 4. NIH működési modell NGM –et kiszolgálja

43 • ????? • Az alapoktól építkezzünk • Stabilizáció • Új feladatoknak megfelelés • Új hivatali szervezet • Új HR • Együttműködés, közös célok, közös eredmények.. • Remélhetően közös sikerek V. 5. Id ő beliség

44 Köszönöm és remélem jól tudunk majd együtt dolgozni és a vágyott közös sikereknek örülni…!

45 • Eötvos L. Tudományegyetem, okleveles vegyész (1976) • Átfogó sugárvédelmi szakvizsga (2005-) • Hivatalos közbeszerzési tanácsadó (2006-) Akadémiai múlt: • egyetemi doktorátus (Ph.D), (1980), szerves kémia • biológiai tudományok kandidátusa1989, (Ph. D. 1998), biokémia • Habilitáció (2008), gyógyszerkutatás, molekuláris biológia • Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Orvosvegytani - Pathobiokémiai Int. (1976-), - kutatási téma vezetõje (1992-2011 ), • Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központjának igazgatója (2008 – 2011. 03. 16.) • Ph.D akreditációs jogot elnyertem (1994-), 3 alprogram vezetõje Pályázati múlt: • Kutatás: Racionális Hatóanyagkutató Központ OM KKK pályázat (2001- 2003), vezetõje majd stratégiai és oktatási igazgatója (2003-2007) • Számos pályázatban témavezető, közreműködőJelen: • NIH elnöke (2011., március 17.-) VI. 1. Ki vagyok én…?

46 Gazdasági funkciók 1. – vezető tisztségviselő, vezető –Pharmafontana Gyógyszerellátó Vállalat Rt. elnöke (1990-95) –Fõváros Gázmûvek Felügyelõ Biz. tagja (1990-92) –Buda Hegyvidék Kft Felügyelõ Bizottsági elnök (1990-92) –Fõvárosi Csatornázási Művek Rt. FEB elnök (1993-94) –Ferroglobus Kereskedõház Rt. FEB tag (1994-1997) –Budapesti Vegyművek Rt. Felügyelõ Bizottsági tag (1994-1998) –SOTE Oktató Kórház igazgató tanácsának tagja (1995-1997) –különbözõ multinacionális vállalatok magyarországi adatpációjában, innovációjában, zöldmezős beruházásaiban projektek szakértõje, szakértői és elemzési anyagok elkészítõje (1994-) –Honvédelmi Miniszter Honvédkórházi Szakértõi Bizottságának tagja (1998-2002) –Nemzetközi Bankárképző Intézet innovációs, vagy elemző pályáza- taiban konzulens, projektjeiben közreműködő tag (1996-2003 és 2008- 2009) VI. 2. Ki vagyok én…?

47 Gazdasági funkciók 2 – vezető tisztségviselő, vezető –ÁPV Rt. FEB tag (1998-2000) –ÁPV Igazgatóságának tagja (2000-2002) –Magyar Villamos Mûvek Rt. FB tagja (1999-2002) –Paksi Atomerõmû Rt. Igazgatóság elnöke (2000-2002) –Egészségügyi rekonstrukciós projektek startégiai tanácsadója (2002-2011) –SOTE közbeszerzés stratégiai irányítása (Rektori tanácsadó (2004- 2011) –Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ vezetése, igazgató (2008-2011) VI. 3. Ki vagyok én…?

48 Innovációt érintő stratégiai jellegű területek –különbözõ multinacionális vállalatok magyarországi adatpációjában, innovációjában, zöldmezős beruházásaiban projektek szakértője, szakértői és elemzési anyagok elkészítője (1994-2011) –Honvédelmi Miniszter Honvédkórházi Szakértõi Bizottságának tagja (1998-2002) –Nemzetközi Bankárképző Intézet innovációs, vagy elemző pályáza-taiban konzulens, projektjeiben közreműködő tag (1996-2003 és 2008-2009) – Modern Egészségügyért (Uzsoki Kórház) kurátora (1992-2011) – Veszprémi Vegyipari Egyetem Társadalmi Szenátus tagja (2001- 2011) –Energetikai tanulmányok, szakcikkek, elemzések, energia koncepciók írója és elbírálója, energiai projektekben befektetési tanácsadás, szakanyagok és stratégiák elkészítője (1997-2011) VI. 4. Ki vagyok én…?

49 Testületi tagságok, szakmai és egyéb „beágyazottságok”  Semmelweis Orvostudományi Egyetem – az Egyetem Szenátusának tagja (1993-95 és 1997-99) – az Egyetem Tiszteletbeli Szenátusának titkára (2000-2004) – az Egyetemi Tanács tagja (1996-1999) – az Általános Orvostudományi Kar Tanácsának tagja (1990-2004 ) – az Általános Orvostudományi Kar titkára (1997-2004) – Gazdasági Bizottság tagja (1990-1999), – Jogi Ügyrendi Bizottság tagja (1999-) – az egyetemi Parlament, majd a Küldöttközgyûlés tagja (1990-2000) – Egyetemi Érdekegyeztetõ Tanács tagja, elnöke (TDDSZ) (1995-98) – a SOTE Kooperácoós Kutató Központjának vezetõje (1999-2002), tudományos, majd stratégiai és oktatási igazgató (2002-2007) VI. 5. Ki vagyok én…?

50  Fővárosi képviselőként (1990-1994 ) – Egészségügyi Bizottság tagja – a Fõvárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottság – tag, majd elnök, a Főváros vagyonának a felelőse – A Modern Egészségügyért Alapítvány kuratóriumának elnöke – Kórházi Mûszer Tenderbizottsági elnök – Önkormányzati Gyógyszerészfórum alapító tagja – Kórházi Felügyelő Bizottságok elnöke  Választási és kormányzati munkára való felkészülést segítő szakanyagok írása (energetika, vagyongazdálkodás, innováció, gazdaságpolitika, egészségügy, hivatalszervezés)  Interpellációk, válaszok írása, törvény és Kormányrendelet tervezetek összeállításában való részvétel VI. 6. Ki vagyok én? Testületi tagságok, szakmai és egyéb „beágyazottságok”


Letölteni ppt "Think tank koncepciók Dr. Mészáros György, NIH NIH & KFI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések