Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LOGIKA (LOGIC).

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LOGIKA (LOGIC)."— Előadás másolata:

1 LOGIKA (LOGIC)

2 TUDÁSREPREZENTÁCIÓ ÉS KÖVETKEZTETÉS
Analógia Hogyan oldunk meg egy problémát hagyományos programozással? Hogyan bírható rá egy számítógép, hogy megoldjon egy intelligenciát igénylő problémát? Melyek a legnehezebb lépések? Mi a tudásreprezentáció? pótlék (inkább következtetünk, mint tevékenykedünk) (erős) szemüveg médium mely lehetővé teszi a hatékony számítást az emberi kifejezést (töredékes) elmélet arról, hogy mit nevezünk intelligens gondolkodásnak

3 TUDÁSREPREZENTÁCIÓ ÉS KÖVETKEZTETÉS
Mit várunk el egy reprezentációs nyelvtől? kifejező, tömör egyértelmű hatékony következtetést enged meg Felhasználási cél is fontos! (pl. osztás arab/római számmal) programozási nyelvek, természetes nyelvek, logika

4 A LOGIKA, MINT REPREZENTÁCIÓS NYELV
LOGIKA ELEMEI szintaxis nyelv szimbólumai (kifejezések, amelyekkel bánni tudunk) hogyan lehet mondatokat formálni szemantika a mondatok a világ mely tényeire vonatkoznak a mondatok jelentése következtetés adott szintaxis és szemantika mellett új mondatok származtatása (mechanikus eljárások alkalmazásával)

5 ÍTÉLETKALKULUS (NULLADRENDŰ LOGIKA)

6 ÍTÉLETKALKULUS – SZINTAXIS
jelkészlet elválasztó jelek: ( ) logikai műveleti jelek:      ítéletváltozók (logikai változók): p, q, r, . . . ítéletkonstansok: T, F szintaxis szabályai atomi formula (atom) minden ítéletkonstans atomi formula minden ítéletváltozó atomi formula formula minden atomi formula egyben formula is ha A és B formulák, akkor (A), (A  B), (A  B), (A  B), (A  B) kifejezések is formulák a formulaképzés szabálya rekurzív

7 ÍTÉLETKALKULUS – PÉLDA
állítások: A1: Ha süt a nap, akkor Péter strandra megy. A2: Ha Péter strandra megy, akkor úszik. A3: Péternek nincs lehetősége otthon úszni. A4: Ha süt a nap, akkor Péter nem marad otthon. A1, A2, A3 állításokból következik-e A4? atomok (atomi formulák): p: süt a nap q: Péter strandra megy r: Péter úszik s: Péter otthon marad eredeti állítások szerkezetét tükrözi formulák: F1: p  q F2: q  r F3: (s  r) F4: p  s

8 ÍTÉLETKALKULUS – SZEMANTIKA
logikai formula (wff): szabályos szimbólumsorozat – igazságértéke ad jelentést (szemantika szabályai szerint) formula interpretációja minden ítéletváltozóhoz igaz (T) vagy hamis (F) érték rendelése minden lehetséges módon interpretált formula kiértékelése műveleti jelek szemantikája alapján (igazságtáblák) p q p p  q p  q p  q p  q T F

9 IMPLIKÁCIÓ p  q Ha a-disznók-repülnek akkor 2=1.  T   F F
  F F hamis előtagból bármi következik? Értelmezés lehet: „Ha p igaz, akkor azt állítom, hogy q is igaz, egyébként q-ról nem állítok semmit.” p  q  p  q

10 FORMULÁK INTERPRETÁCIÓJA
Formula: G: (p  q)  (r  s) Lehetséges interpretációk (összesen 24): I1: (p, q, r, s) = (T, T, F, F) I2: (p, q, r, s) = (F, T, T, F) G formula igazságértéke I1 és I2 interpretációban: G(I1) = F G(I2) = T I2 interpretáció kielégíti G formulát, I2 modellje G-nek

11 ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK ÉS RELÁCIÓK
Igazság Egy formula igaz, ha az, amit leír, valóban előfordul a világban. Egy formula igazsága függ a világ állapotától, és az interpretációtól (szemantikától) Érvényes formula (tautológia) A formula igazsága nem függ sem a világ állapotától, sem a szemantikától. minden interpretációban igaz, minden modellben benne van T x Kielégíthetetlen formula Kielégíthetetlen egy formula, ha a világ soha nem olyan, mint amilyennek leírja. minden interpretációban hamis, nincs modellje x F

12 ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK ÉS RELÁCIÓK
Kielégíthető formula van olyan interpretációja, amelyben igaz az értéke, van modellje Kapcsolat a 3 formulaosztály között: x érvényes  x kielégíthetetlen x érvényes  x kielégíthető Logikai kifejezések modellje (x  y)  M  x  M és y  M (x  y)  M  x  M vagy y  M x  M  x  M

13 FORMULÁK EKVIVALENCIÁJA
Két formula ekvivalens, ha minden interpretációban ugyanaz a logikai értékük. Nevezetes ekvivalenciák, logikai törvények: A  B = (A  B)  (B  A) A  B = A  B A  B = B  A kommutatív A  B = B  A (A  B)  C = A  (B  C) (A  B)  C = A  (B  C) asszociatív A  (B  C) = (A  B)  (A  C) A  (B  C) = (A  B)  (A  C) disztributív

14 FORMULÁK EKVIVALENCIÁJA
Logikai törvények A  F = A A  T = A A  T = T A  F = F A  A = T A  A = F (A) = A kettős tagadás (A  B) = A  B (A  B) = A  B deMorgan A  (A  B) = A A  (A  B) = A abszorpció, elnyelés A  A = A A  A = A idempotencia

15 LOGIKAI KÖVETKEZMÉNY A W
W formula A formulának logikai következménye, ha W igaz minden olyan interpretációban, amelyben A igaz. MI-ben: A1 , , An W bizonyos formulákról tudjuk, hogy igazak (A1, , An) ha W ezek logikai következménye, W is igaz esetek végignézése nélkül hogy lehet eldönteni?? a  (a  b) b a b a  b a  (a  b) T F

16 LOGIKAI KÖVETKEZMÉNY Logikai következmény fogalmának értelmezése az érvényesség fogalmával: Tétel: A1 , , An W iff (A1   An)  W érvényes. Bizonyítás: (): ha A1, . . ., An W def. Ai M, W M  (A1   An)  W igaz (): ha (A1   An)  W igaz def. M: A1   An M de W M (implikáció igazságtáblája) Logikai következmény fogalmának értelmezése a kielégíthetetlenség fogalmával: Tétel: A1 , , An W iff A1   An W kielégíthetetlen. (A1   An  W) = ((A1   An)  W) = (A1   An  W) = (a  b) = a  b (A1   An)  W = A1   An  W

17 LOGIKAI KÖVETKEZMÉNY Elnevezések: (A1  . . .  An)  W tétel
A1   An tétel axiómái, feltételei W következmény, konklúzió

18 TÉTELBIZONYÍTÁS IGAZSÁGTÁBLÁVAL
F1: p  q F2: q F3: p ?: F1  F F3 lehetőségek: beláthatjuk, hogy minden olyan interpretációban, amelyben F1F2 igaz, igaz F3 is bebizonyíthatjuk, hogy F1F2F3 érvényes beláthatjuk, hogy F1F2F3 kielégíthetetlen p q F1 F2 F1F2 F3 F1F2F3 F1F2F3 T F    a b c

19 TÉTELBIZONYÍTÁS QUINE ALGORITMUSSAL
a formula egy változójának interpretálása (T, F)  két új formula eljárás folytatása mindaddig, míg a bináris fa levelein csak igazságértékek találhatók ha minden levél T, érvényes a formula (((p  q)  r)  (p  q))  (p r) ((q  r)  q)  r T r  r T T T p=T p=F q=T q=F r=T r=F

20 TÉTELBIZONYÍTÁS FORMÁLIS LEVEZETÉSSEL
Formula formális levezetése egy axiómahalmazból axiómahalmaz (egyszerű, érvényes formulák) levezetési (következtetési) szabályok (érvényes formulákból érvényes formulát hoznak létre) p q Kleen: A  (B  A) (A  (B  C))  ((A  B)  (A  C)) (A  B)  ((A  B)  A) levezetési szabály: modus ponens Modus ponens: A, A  B B A  B A B Ha az A és az A→B formula érvényes, akkor a B formula is érvényes.

21 LEVEZETÉSI SZABÁLYOK Érvényes kártyák: mássalhangzó
magánhangzó és páros szám Modus ponens: A  B, A B (K, E) Modus tollens: A  B, B A (7) mássalhangzó  érvényes magánhangzó  páros  érvényes magánhangzó  érvényes  páros

22 LEVEZETÉSI SZABÁLYOK a  b a, a  b b levezetési szabályok?
F a  b a, a  b b levezetési szabályok? Helyes következtetés: Def. Ha p q, akkor p q az előállított formula logikai következmény legyen a  b b nem helyes (igazságtáblából) a  b a, modus ponens helyes (igazságtáblából) Teljes következtetés: Def. Ha p q, akkor p q mindent előállítson, ami logikailag következik modus ponens nem teljes a  b a  s b  s s ?? a b a  b T F a b a  b T F

23 LEVEZETÉSI SZABÁLYOK Rezolúció: a  b a  b c  a c  a c  b c  b
a1  ...  am  b1  ...  bk c1  ...  cn  d1  ...  dl ahol dj = ai a1  ...  ai  ...  am  c1  ...  cn b1 ...  bk d1  ...  dj  ...  dl a1  ...  am  b1  ...  bk c1  ...  cn  d1  ...  dl ahol dj = ai a1 …  ai …  am  c1 ...  cn  b1...  bk d1 ...  dj ...  dl

24 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
Rezolúciós eljárás: cáfoló eljárás (ellentmondással történő bizonyítás), mellyel egy konjunktív normálforma ill. egy klózhalmaz kielégíthetetlenségét bizonyítjuk. Konjunktív normálforma: speciális részformulák (klózok) konjunkciója klóz: literálok diszjunkciója ill. egy literál literál: egy ítéletváltozó vagy annak negáltja (p  q)  (q  r)  (s  r)  p  s Implikációs normálforma: klóz: implikáció – bal oldalon atomok konjunkciója, jobb oldalon atomok diszjukciója (p  q)  (q  r)  (s  r  F)  (T  p)  (T  s)

25 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
minden formula átalakítható normálformára Transzformációs szabályok: A  B = (A  B)  (B  A) ( kiküszöbölése) A  B = A  B ( kiküszöbölése) (A  B) = A  B ( hatáskörének redukálása) (A  B) = A  B ( hatáskörének redukálása) A = A ( hatáskörének redukálása) A  (B  C) = (A  B)  (A  C) (klózok konjunkciójának létrehozása) (((p  q)  (q  r)  (s  r))  (p  s)) (((p  q)  (q  r)  (s  r))  (p  s)) b.) ((p  q)  (q  r)  (s  r)  (p  s)) d.) (p  q)  (q  r)  (s  r)  (p  s) c.) e.) (p  q)  (q  r)  (s  r)  p  s c.) d.) e.)

26 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
klóz alak, klóz halmaz: C1: p  q C2: q  r C3: s  r C4: p C5: s Lássuk be, hogy C C5 klózhalmaz kielégíthetetlen indirekt bizonyítás: tfh létezik modellje (minden klóz igaz) C4 igaz, ha p = T C5 igaz, ha s = T C1 igaz, ha q = T (mivel p = F, C4-ből) C3 igaz, ha r = F (mivel s = F, C5-ből) C2 igaz, ha q = F (mivel r = F, C3- és C5-ből) ellentmondás!

27 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
A bizonyítási eljárás szemléltetése: C1: p  q C2: q  r C3: s  r C4: p C5: s rezolúciós gráf, cáfolati gráf új klóz előállítása: rezolúcióval p  q s  r q  r q p s r q q r q NIL q NIL r q

28 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
A1, A2, …, An B ?? A1  A2  …  An   B kielégíthetetlen igazolása rezolúciós eljárással A rezolúciós eljárás lépései: Cél tagadása, az axiómákhoz való hozzáadása Az A1  A2  …  An   B formula klóz formára hozása (kiindulási klózhalmaz) Az üres klóz (NIL) előállításáig: a klózhalmazból két rezolválható klóz választása, a kiválasztott klózok rezolvensének képzése, a rezolvens klóz hozzáadása a klózhalmazba.

29 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
rezolválható klózok: komplemens literálpárt tartalmaznak komplemens literálpár: egy logikai változó és a negáltja együtt rezolvens klóz: komplemens literálok elhagyása után maradó részek diszjunkcióval összekapcsolva üres klóz: NIL, minden reprezentációban hamis rezolúció tulajdonságai: algoritmusa nemdeterminisztikus C1: p  q p  r C2: q  r p  s C3: s  r s C4: p NIL C5: s helyes (logikai következmény) teljes (minden logikai következmény belátható rezolúcióval)

30 PREDIKÁTUMKALKULUS (ELSŐRENDŰ LOGIKA)

31 PREDIKÁTUMKALKULUS Alapok: az elsőrendű logika felosztja a világot objektumokra, az objektumok tulajdonságaira, az objektumok közti relációkra. igaz vagy hamis állítások reprezentálása a kijelentések egy alaphalmaz elemeire vonatkoznak konstansok, változók, függvények, predikátumok minden, létezik

32 PREDIKÁTUMKALKULUS - SZINTAXIS
jelkészlet elválasztó jelek: , ( ) logikai műveleti jelek:      kvantorok:   objektumváltozók, változók: x, y, z, . . . objektumkonstansok, konstansok: a, b, c, . . . függvényszimbólumok: f, g, h, . . . ítéletváltozók (logikai változók): p, q, r, . . . ítéletkonstansok: T, F predikátumszimbólumok: P, Q, R, . . .

33 PREDIKÁTUMKALKULUS - SZINTAXIS
szintaxis szabályai term minden objektumkonstans term minden objektumváltozó term ha f n-argumentumú függvényszimbólum és t1, ... ,tn termek, akkor f(t1, ... ,tn) is term atomi formula minden ítéletkonstans atomi formula minden ítéletváltozó atomi formula ha P n-argumentumú predikátumszimbólum és t1, ... ,tn termek, akkor P(t1, ... ,tn) atomi formula

34 PREDIKÁTUMKALKULUS - SZINTAXIS
szintaxis szabályai formula (jól formált formula, wff) minden atomi formula egyben formula is ha A és B formulák, akkor a A, (A  B), (A  B), (A  B), (A  B) kifejezések is formulák ha A egy formula és x egy változó, akkor a x A, x A kifejezések is formulák wff? szereti(Kati, kutyája(Kati)  macskája(Kati)) szereti(Kati, f drága(f)) szereti(Kati, x) x szereti(Kati, x) x szereti(Kati, x) x [P(x, y)  y Q(x, y)]

35 PREDIKÁTUMKALKULUS - PÉLDA
állítások: A1: Van olyan páciens, aki minden doktorban megbízik. A2: A kuruzslókban egyetlen páciens sem bízik meg. A3: Egyetlen doktor sem kuruzsló. A1 és A2 állításokból következik-e A3? predikátumok: P(x): x egy páciens D(y): y egy doktor K(z): z egy kuruzsló M(x,y): x megbízik y-ban formulák: F1: x {P(x)  y [D(y)  M(x,y)]} F2: x {P(x)  y [K(y)  M(x, y)]} vagy F2: x y {[P(x)  K(y)]  M(x, y)} F3: x [D(x)  K(x)]

36 PREDIKÁTUMKALKULUS - SZEMANTIKA
interpretáció értelmezés alaphalmazának megválasztása (U  ) hozzárendelések: minden konstans szimbólumnak egy elem megfeleltetése U-ból minden n-argumentumú függvényszimbólumhoz egy Un  U leképezés rendelése minden n-argumentumú predikátumszimbólumnak egy Un  {T, F} leképezés megfeleltetése Példa: x [P(f(x,x),a)  P(x,a)] U: természetes számok a: 1 f(x,x): x2 P(x,y): x=y x [(x2=1)  (x=1)]

37 PREDIKÁTUMKALKULUS - SZEMANTIKA
kiértékelés ha A, B formulák igazságértéke ismert, akkor A, (A  B), (A  B), (A  B), (A  B) formulák igazságértékének meghatározása (igazságtábla) x A igazságértéke T, ha A formula minden xU esetén T, egyébként F x A igazságértéke T, ha A formula legalább egy xU esetén T,

38 PREDIKÁTUMKALKULUS - SZEMANTIKA
Kielégíthető formula: van modellje. x [(x2 = 1)  (x = 1)] U: természetes számok  modellje U: egész számok  nem modellje Érvényes formula (tautológia): minden modellben benne van. x p(x)  y p(y) Kielégíthetetlen formula (ellentmondás): nincs modellje. x p(x)  y p(y) formulák kiértékelése az összes lehetséges interpretációban???

39 FORMULÁK EKVIVALENCIÁJA
Logikai törvények: . Qx A(x)  B = Qx (A(x)  B) Q:  vagy  Qx A(x)  B = Qx (A(x)  B) (x A(x)) = x A(x) (x A(x)) = x A(x) x A(x)  x B(x) = x (A(x)  B(x)) x A(x)  x B(x) = x (A(x)  B(x)) Qx A(x)  Qx B(x) = Qx Qy (A(x)  B(y)) Qx A(x)  Qx B(x) = Qx Qy (A(x)  B(y)) (14) x A(x)  x B(x)  x (A(x)  B(x)) !! x A(x)  x B(x) = x A(x)  y B(y) = x y (A(x)  B(y)) - (15) x A(x)  x B(x)  x (A(x)  B(x)) !! x A(x)  x B(x) = x A(x)  y B(y) = x y (A(x)  B(y)) (15)

40 F1 és F2 formulákból következik-e F3?
LOGIKAI KÖVETKEZMÉNY F1: x (P(x)  Q(x)) F2: P(a) F3: Q(a) F1 és F2 formulákból következik-e F3? Logikai következmény definíciója alapján: F1 igaz minden x-re, speciálisan a-ra is F2 igaz  F3 is igaz (implikáció) Cáfoló módszer (kielégíthetetlenség): F1  F2  F3 kielégíthetetlen

41 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
a1   am  b1   bk c1   cn  d1   dl ahol dj = ai a1  . .  ai . .  am  c1  . .  cn  b1 . .  bk d1  . .  dj  . .  dl Problémák: normálformára hozás kvantorok kezelése egyesítés

42 NORMÁLFORMÁRA HOZÁS A  B = (A  B)  (B  A) ( kiküszöbölése) A  B = A  B ( kiküszöbölése) (A  B) = A  B ( hatáskörének redukálása) (A  B) = A  B A = A x A(x) = x A(x) x A(x) = x A(x) változók standardizálása - változók átnevezése, hogy az egyes kvantorok által lekötött változók különbözzenek (nem csak formulán belül!) x (P(x)  x Q(x)) x (P(x)  y Q(y))

43 NORMÁLFORMÁRA HOZÁS egzisztenciális kvantorok kiküszöbölése
x P(x) h háza(h, János) P(a) háza(Sk_1, János) Skolem konstans x y P(x,y) sz h háza(h, sz) x P(x, g(x)) sz háza(Sk_2(sz), sz) x1, ,xn y P(y) x1, ,xn P(g(x1, ,xn)) Skolem függvény y x P(x, y) h sz háza(h, sz) x P(x, b) sz háza(Sk_3, sz)

44 NORMÁLFORMÁRA HOZÁS prenex formára hozás csak -k maradtak (a változókat standardizáltuk)  kiemelése x xn A(x1, ,xn) univerzális kvantorok elhagyása klózok kialakítása csak  és  műveletek A  (B  C) = (A  B)  (A  C) klózok konjunkciójának létrehozása konjunkciók elhagyása (klózhalmaz)

45 EGYESÍTÉS/UNIFIKÁCIÓ
x szereti(Fifi, x) y szereti(y, alma) szereti(Fifi, alma) kötési/helyettesítési lista: véges  halmaz, amelyben minden vi változó, minden ti term és vi-k különbözőek  = {v1t1, , vntn}  = {xalma, yFifi} kötés/helyettesítés: p p formula helyettesítése -val S(x, g(x, y)){x1, z345} = S(1, g(1, y)) p és q egyesíthető -val: p = q legáltalánosabb egyesítő: legrövidebb kötési lista, amely egyesít 2 formulát

46 EGYESÍTÉSI ALGORITMUS
H = { P(x, u, f(g(x))), P(a, y, f(y)) } x, y, u: változók, a: konstans, f, g: függvény szimbólum, P: predikátum szimbólum különbségi halmaz: D D = { x, a }  = { xa } H = { P(a, u, f(g(a))), P(a, y, f(y)) } D = { u, y }  = { xa, uy } H = { P(a, y, f(g(a))), P(a, y, f(y)) } D = { g(a), y }  = { xa, uy, yg(a) } H = { P(a, g(a), f(g(a))), P(a, g(a), f(g(a))) } x = f(x) ??? f(f(f…. OCCUR CHECK – ELŐFORDULÁS-ELLENŐRZÉS

47 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
a1  ...  am  b1  ...  bk c1  ...  cn  d1  ...  dl ahol dj = ai [a1 ...  ai ...  am  c1 ...  cn  b1...  bk d1 ...  dj ...  dl] bináris rezolúció: a rezolválandó literálnak csak 1-1 előfordulását választjuk ki mindkét szülő klózból tulajdonságai: helyes nem teljes nemdeterminisztikus

48 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
K1: P(x)  P(a) K2: P(y)  P(a) K1 mindkét és K2 első literáljának egyesítése: H = P(x), P(a), P(y)  = xa, ya K3: P(a) K1 első és K2 mindkét literáljának egyesítése: K4: P(a) K3 és K4 klózok rezolválása: NIL bináris rezolúcióval: K1 – 1, K2 – 1, x|y K3: P(a)  P(a) tautológia (törölhető) K1 – 2, K2 – 1, y|a K4: P(x)  P(a) K1 – 2, K2 – 2 K5: P(x)  P(y) K1 – 1, K2 – 2, x|a K6: P(a)  P(y) NIL nem érhető el

49 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
FAKTORIZÁCIÓ bináris rezolúció teljessé tehető faktorizációval C klóz egy faktora: C|, ( egy legáltalánosabb egyesítő helyettesítés, amely C két vagy több literálját azonossá teszi) klóz faktorizációja: klóz összes faktorának előállítása klózhalmaz faktorizációja: klózhalmaz összes klózának faktorizációja faktorhalmaz: faktorizáció műveletével kibővített klózhalmaz

50 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
P(x, a)  P(y, z)  P(z, x) klóz összes faktora: P(y, a)  P(a, y) (1. és 2. literál egyesítése,  = {x|y, z|a}) P(a, a)  P(y, a) (1. és 3. literál egyesítése,  = {z|x, x|a})) P(x, a)  P(x, x) (2. és 3. literál egyesítése,  = {y|z, z|x})) P(a, a) (1., 2. és 3. literál egyesítése,  = {x|y, z|y, y|a})) K1: P(x)  P(a) K2: P(y)  P(a) K1’: P(a) K2’: P(a)

51 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
A1: Van olyan páciens, aki minden doktorban megbízik. A2: A kuruzslókban egyetlen páciens sem bízik meg. A3: Egyetlen doktor sem kuruzsló. F1: x {P(x)  y [D(y)  M(x,y)]} F2: x {P(x)  y [K(y)  M(x, y)]} F3: x [D(x)  K(x)] F3 negáltja: x [D(x)  K(x)] klóz forma: K1: P(a) K2: D(y) M(a, y) K3: P(x) K(y) M(x, y) K4: D(b) K5: K(b) F1-ből, a: skolem konstans F2-ből F3-ból, b: skolem konstans

52 TÉTELBIZONYÍTÁS REZOLÚCIÓVAL
P(a) D(y) M(a,y) P(x) K(y) M(x,y) D(b) K(b) x|a K(y) M(a,y) y|b M(a,b) NIL y|b M(a,b)

53 VÁLASZADÁS REZOLÚCIÓVAL
ítéletkalkulus: válaszadással nincs probléma (T, F) predikátumkalkulus: x W(x) – T, F x W(x) – T, F x ?? válasz kialakításának automatizálása ?? kérdés-felelet probléma válasz meghatározása logikai következtetést igényel

54 VÁLASZADÁS REZOLÚCIÓVAL
x h(János, x)  h(Fifi, x) h(János, x)  h(Fifi,x) h(János, park) h(János, park) x h(Fifi, x) h(Fifi, x) h(Fifi,x) h(János, x) h(János, x)  h(Fifi,x) NIL h(János, park) cáfolati gráf h(Fifi,x)  h(Fifi,x) NIL  h(Fifi,park) bizonyítási gráf

55 VÁLASZADÁS REZOLÚCIÓVAL
A VÁLASZADÁSI ELJÁRÁS célállítás negálásából származó klózokat kiegészítjük tautológiává (diszjunkcióval saját negáltját hozzáfűzzük – ez a helyettesítésben igen, a rezolválásban nem vesz részt) cáfolati gráffal azonos szerkezetű bizonyítási gráfot hozunk létre a bizonyítási gráf gyökérelemében találjuk a választ

56 VÁLASZADÁS REZOLÚCIÓVAL
Ha a válaszban Skolem konstans vagy Skolem függvény van ?? A1: Minden x, y és z személyre, ha x szülője y-nak és y szülője z-nek, akkor x nagyszülője z-nek. A2: Mindenkinek van szülője. A3: Van-e olyan x és z személy, hogy x nagyszülője z-nek? F1: x y z (S(x,y)  S(y,z))  N(x,z) K1: S(x,y)  S(y,z)  N(x,z) F2: x y S(y,x) K2: S(g(w),w) F3: x z N(x,z) K3: N(u, v) N(u, v)  N(u, v) S(x, y)  S(y, z)  N(x, z) S(u, y)  S(y, v)  N(u, v) S(g(w), w) S(u, g(v))  N(u, v) S(g(w), w) NIL  N(g(g(v)), v)

57 VÁLASZADÁS REZOLÚCIÓVAL
Ha univerzálisan kötött változók a célállításban: negáció során -ból  lesz (Skolem konstans vagy Skolem függvény a válaszban) A1: Mindenki gyermeke szülőjének. A2: Ha x gyermeke y-nak, akkor y szülője x-nek. A3: Ki egy tetszőleges x-nek a szülője? F1: x G(x, s(x)) K1: G(x, s(x)) F2: x y G(x, y)  S(y, x) K2: G(z, y)  S(y, z) F3: x y S(y, x) K3: S(u, a) a: Skolem konstans S(u, a)  S(u, a) G(z, y)  S(y, z) G(a, u)  S(u, a) G(x, s(x)) NIL  S(s(a), a)

58 VÁLASZADÁS REZOLÚCIÓVAL
F1: P(z, u, z)  P(a, u, u) F2: x z y P(x, z, y) K1: P(z, u, z)  P(a, u, u) K2: P(x, g(x), y) g: Skolem függvény (változóval helyettesíthető, de az egyesítés során ez nem helyettesíthető) P(x, w, y)  P(x, w, y) P(z, u, z)  P(a, u, u) P(z, w, z)  P(a, w, w) NIL  P(z, w, z)  P(a, w, w)

59 REZOLÚCIÓS STRATÉGIÁK

60 REZOLÚCIÓ HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE
a rezolúció nemdeterminisztikus stratégiák a bizonyítás irányába történő kereséshez K1: P(x)  Q(x) K2: R(y)  Q(y) K3: R(a) K4: U(a) K5: U(z)  P(z) cáfolati gráf üres klóz egy levezetése része a teljes rezolúciós gráfnak NIL R(a) R(a) U(z)  P(z) U(a) P(a) P(x)  Q(x) Q(a) R(y)  Q(y)

61 REZOLÚCIÓ HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE
U(a) U(z)  P(z) P(x)  Q(x) R(y)  Q(y) R(a) P(a) U(z)  Q(z) P(y)  R(y) Q(a) Q(a) R(a) Q(a) U(z)R(z) U(z)R(z) P(a) U(a) NIL R(a) NIL teljes rezolúciós gráf részlete teljes rezolúciós gráf: kiindulási klózhalmaz elemei + minden lehetséges rezolvens klóz véges vagy végtelen üres klóz többször lehet

62 REZOLÚCIÓ HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE
rezolúció algoritmusa nemdeterminisztikus melyik két klózt rezolváljuk kiválasztott klózpárban több illeszthető komplemens literálpár esetén melyiket rezolváljuk milyen egyesítési listát használjunk rezolúciós stratégia korlátozza a rezolvensképzésre választható klózpárok halmazát és/vagy szabályozza a rezolvensképzés sorrendjét

63 REZOLÚCIÓ SZÉLESSÉGI KERESÉSSEL
1. szintű rezolvensek (kiindulási klózhalmaz rezolvensei) 2. szintű rezolvensek (kiindulási klózhalmaz + 1. szintű rezolvensek rezolvensei) . . . szabályozza a rezolvensképzés sorrendjét legrövidebb cáfolati gráfok egyike teljes memóriaigény!

64 TÁMOGATÓ HALMAZ STRATÉGIA
támogató halmaz: a bizonyítandó célállítás negáltjából származó klózok és ezek leszármazottai korlátozza a rezolvensképzésre választható klózpárok halmazát teljes U(z)  P(z) U(a) P(x)  Q(x) R(y)  Q(y) R(a) P(a) U(z)  Q(z) Q(a) U(z)R(z) Q(a) R(a) U(a) R(a) R(a) NIL

65 LINEÁRIS INPUT STRATÉGIA
korlátozó feltétel: a rezolvensképzésben részt vevő klózok legalább egyike a kiinduló klózhalmazból való U(a) U(z)  P(z) P(x)  Q(x) R(y)  Q(y) R(a) P(a) U(z)  Q(z) P(y)  R(y) Q(a) Q(a) Q(a) U(z)R(z) U(z)R(z) P(a) R(a) R(a) U(a) U(a) NIL

66 LINEÁRIS INPUT STRATÉGIA
nem teljes K1: Q(x)  P(x) K2: Q(y)  P(y) K3: Q(z)  P(z) K4: Q(w)  P(a) Prolog (Horn klózok körében teljes)

67 ŐSRE KORLÁTOZOTT STRATÉGIA
korlátozó feltétel: a rezolvensképzésben részt vevő egyik klóz a kiinduló klózhalmazból való vagy a másik klóz egy őse (lineáris input stratégia "gyengített" változata) teljes NIL Q(x)  P(x) Q(w)  P(a) Q(y)  P(y) Q(z)  P(z) () P(x) Q(y) P(a)

68 egységklóz: egy literálból áll
EGYSÉGKLÓZ STRATÉGIA egységklóz: egy literálból áll a rezolvensképzésben előnyben részesíti az egységklózt (legalább az egyik szülő egységklóz) rövidebb rezolvens klóz – legalább egy literállal csökkenti a másik szülő klóz hosszát a ...  a  ... ...  a  ... a

69 EGYSÉGKLÓZ STRATÉGIA nem teljes
U(a) U(z)  P(z) P(x)  Q(x) R(y)  Q(y) R(a) P(a) Q(a) Q(a) P(a) NIL U(a) R(a) NIL NIL nem teljes javítás: mélységi korlátig egységklóz stratégia mélységi korlát után más stratégiára áttérés mélységi korlát??

70 EGYSZERŰSÍTŐ STRATÉGIÁK
klózhalmaz méretének csökkentése: klózok elhagyása a klózhalmazból literálok elhagyása a klózból ha az eredeti klózhalmaz kielégíthetetlen volt, egyszerűsítés után is kielégíthetetlen marad Tautológiák elhagyása p(x)  b(y)  b(y) p(f(x))  q(y)  p(f(x)) p(x)  p(y) !!

71 EGYSZERŰSÍTŐ STRATÉGIÁK
Befoglaló klózok elhagyása D a C befoglaló klóza, ha létezik  helyettesítés úgy, hogy C| része D-nek. p(x) p(y)  q(z) p(x) p(a) p(x)  q(a) p(f(a))  q(a)  r(y) p(x) p(x)  p(f(x)) befoglaló klózok Idegen literált tartalmazó klózok elhagyása idegen literál: nem lehet rezolválni . . .  a   a  . . . nincs az adatbázisban klóz törlése  új törlések

72 REZOLÚCIÓ - PÉLDA V-t meggyilkolták gyanúsítottak: X, Y, Z
X: "ártatlan vagyok" ártatlan(X)  ártatlan(X) "Y barátja V-nek" ártatlan(X)  barát(Y, V) (1) "Z gyűlölte V-t" ártatlan(X)  szereti(Z, V) (2) Y: "nem voltam a városban" ártatlan(Y)  városban(Y) (3) "nem ismerem V-t" ártatlan(Y)  ismeri(Y, V) (4) Z: "ártatlan vagyok„ ártatlan(Z)  ártatlan(Z) "X és Y V-vel volt" ártatlan(Z)  vele(X, V) (5) ártatlan(Z)  vele(Y, V) (6)

73 REZOLÚCIÓ - PÉLDA "V-t a városban ölték meg" vele(gy, V)  városban(gy) (7) "barát  ismeri" barát(i, j)  ismeri(i, j) (8) "szereti  ismeri" szereti(i, j)  ismeri(i, j) (9) mindenki igazat mond a gyilkos hazudhat ártatlan(X)  ártatlan(Y) (10) ártatlan(X)  ártatlan(Z) (11) ártatlan(Y)  ártatlan(Z) (12) Kérdés: ártatlan(gy) ártatlan(gy)  ártatlan(gy) (13)

74 REZOLÚCIÓ - PÉLDA á(X)  b(Y,V) b(i, j)  i(i,j) á(Z)  ve(Y,V) ve(gy,V)  vá(gy) á(X)  i(Y,V) á(Y)  i(Y,V) á(Z)  vá(Y) á(Y)  vá(Y) á(X)  á(Y) á(X)  á(Z) á(Z)  á(Y) á(Y)  á(Z) á(Y) á(gy)á(gy) NIL á(Y)


Letölteni ppt "LOGIKA (LOGIC)."

Hasonló előadás


Google Hirdetések