Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” Debreceni Egyetem Nyelvtechnológia és bioetika workshop Debrecen, 2010. szeptember 10.

2 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” A szöveg- és stílusvizsgálat sajátos irányai Kutatócsoport-vezető: Szikszainé Nagy Irma

3 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” A szöveg- és stílusvizsgálat sajátos irányai 1.Régi magyar irodalmi szövegfeldolgozás Jakab László 2. Szövegstilisztika Szikszainé Nagy Irma 3. Poliglott szövegnyelvészeti- szövegtani kutatóprogram Dobi Edit

4 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 1. Régi magyar irodalmi szövegfeldolgozás Jakab László Előzmények Balassi Bálint és Csokonai Vitéz Mihály életművének nyelvészeti szempontú feldolgozása Számítógépes adatbázisok alapján Balassi-szótár Csokonai-szókincstár I. - A színművek lexikai állománya

5 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 1. Régi magyar irodalmi szövegfeldolgozás Jakab László A Csokonai-életmű anyagában eddig végzett kutatások - Csokonai életművének kritikai kiadása alapján - Konkordancia: Bölcskei András és Jakab László (10000 lap) - Csokonai szókincstár I.: a színművek konkordanciájából készült szövegszótár. Csokonai színműveinek minden egyes szava szócikkekben feldolgozva. -16 színműben 9812 szó -85 543 rekord - szókincstár: nem írói szótár, hanem az egyszerű adattár és a konkordancia (szövegszótár) kombinációja *** Számítógépes nyelvtörténeti adattár

6 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 1. Régi magyar irodalmi szövegfeldolgozás Jakab László A Csokonai-életmű anyagában eddig végzett kutatások kalász fn (2)...már háromszor vagdalta le kalásszait a' mezítelen arató, és a' Tél éppen annyiszor rázta le az erdőkről azoknak zőld fürtyeit (7/418). kalászok' (7/311). kedvel i (5)...a Tisztes Ur az Urat mód nelkül kedvelli (15/33). Mig bé nem fed a' Temető Mint hiv Mátka, hiv Szerető Holtig őtet kedvellem (12/790). kedvelli (5/179), kedveltem (11/135), kedvelleni fogja (7/119).

7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 1.Régi magyar irodalmi szövegfeldolgozás Jakab László Kutatási terv Csokonai szókincstár II. -A prózai művek (a levelezés és a feljegyzések) szókincstára -A kötet várható terjedelme: 1024 oldal -11 041 címszó -Alapjául szolgáló konkordancia: 71 849 rekord -A kutatóprogram keretében: a szócikkek megszerkesztése és a kötet megjelentetése -Nyomdai előkészítése folyik

8 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 1.Régi magyar irodalmi szövegfeldolgozás Jakab László Kutatási terv: a folytatás Csokonai-szótár (Csokonai szókincstár III.) -Csokonai verseinek teljes kritikai kiadása digitális adatbázisban -A Csokonai-szótár v. Csokonai szókincstár III. szerkesztése -Öt kötet költeményeinek konkordanciája: 150 000-200 000 rekord *** Cél: egységes Csokonai-adatbázis (kb. 350 000 rekord)

9 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 1.Régi magyar irodalmi szövegfeldolgozás Jakab László Csokonai-szótár vagy szókincstár? Balassi-szótár vs Csokonai szókincstár

10 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 1.Régi magyar irodalmi szövegfeldolgozás Jakab László kalász fn (1) Gabonafej. Ne hidd azt, társ, mert nincs annyi ~ Szent Iván havában, sem Szent Mihály havában annyi szőlőszem, amennyiszer különben tapasztaltam azt én meg énmagamon (K16/23). kedvel i (12) 1. Szerelemmel szeret. Tudod, úgy szeretlek, tégedet ~lek, mint tulajdon lelkemet (14/77). Szerettem-é többet? Tudod, ~telek egyedül tégedet (25/20). Ha víg vagyok, azt hiszi, hogy mást szeretek, Egyebet ~lek, S annak megnyerésén örvendek, nevetek (27/11). 2. Kedvel vkit: rokonszenvet érez iránta. Mint fogadott fiát, erkölcsemben ~t, Látván természetemet, jól magához nevelt (7/8). 3. Kedvel vmit: szereti, örömét leli benne. Beszédét, erkölcsét mindenek ~ik (3/24). ~ (34/17), ~t (81/12); ~ed (K27/34, K35/1), ~öd (N63/21), ~i (37/29, 46/18). Ik: meg~.

11 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 2. Szövegstilisztika Szikszainé Nagy Irma Kutatási terv 2011. március: konferencia A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben Téma: -a stíluskohézió fogalmi értelmezései, eszközei -a stíluskohéziónak a modern és posztmodern szövegekben való megvalósulása -18 kutató részvételével

12 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 2. Szövegstilisztika Szikszainé Nagy Imra 2011. október: konferencia A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe Téma: -a stilisztika, a retorika és a szövegtan összefonódása az alakzat kapcsán -az alakzat struktúra-meghatározó, sőt -teremtő szerepe

13 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 3. Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram - Dobi Edit Az Officina Textologica sorozat eddig megjelent köteteinek tematikája Elméleti diszkussziók vagy értekezések (1, 5, 8, 11, 13, 15) Szövegtani jelenségeket elemző tanulmányok -Korreferencialitás (2, 4, 12) -Linearizáció (3, 6, 7, 9) -Fogalmi séma (10, 14)

14 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 3. Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram - Dobi Edit Kutatási terv A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai Poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés (2010. július — 2011. július) -Szövegnyelvészeti kutatások szemlélete, elméleti megalapozása, terminológiája -Különböző nyelvű (angol, magyar, német, francia) szöveg- összefüggőségi szakirodalom feldolgozása -Terminológiai „szótár” -2011. március: konferencia -2011. június: Officina Textologica 16

15 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 3. Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram - Dobi Edit 1. rész: Csűry István: Kötőszók, diskurzusjelölők és „rokonságuk” Dobi Edit: Terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában Furkó Péter: Az implikáció mint a szövegösszefüggés eszköze. Diskurzusjelölők és szövegösszefüggés - a kohézió vagy a koherencia eszközei? Haase Zsófia: Koherencia, kohézió, konnexitás - Reflexió e három fogalom szemiotikai textológiai értelmezésére a német nyelvű szakirodalom alapján Skutta Franciska– Kiss Sándor: A szövegösszefüggés megközelítési módjai a francia szövegnyelvészeti szakirodalomban (fogalmi rendszerezés és terminológia) 2. rész: Terminológiai szótár (adattár) az 1. rész tanulmányaiban közzétett eredmények kivonataként

16 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 3. Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram - Dobi Edit A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai Elemezések – Diszkusszió (2011. július — 2012. július) -különböző szövegtípusok, illetve szövegműfajok szövegnyelvészeti jelenségeinek vizsgálata: különböző nyelvű médiaszövegek, lírai és elbeszélő szövegek, rövidszövegek, forgatókönyvek, monologikus szövegek -2012. március: konferencia -2012. június: Officina Textologica 17

17 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” 3. Poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram - Dobi Edit Abuczki Ágnes: Lexikai láncok elemzése médiaszövegekben Csűry István: A szövegösszefüggést jelölő/jelző elemek a párbeszédben és az írott (monologikus) szövegekben. Dobi Edit: A rövidszövegek összefüggőségének egyedi jellemzőiről Furkó Péter: Egy (vagy több) angol nyelvű forgatókönyv szövegében található diskurzusjelölők elemzése. Haase Zsófia: A verbális szövegek szövegösszefüggőség- hordózóinak poliglott vizsgálatához: Indirekt anaforák Kiss Sándor: A szövegösszefüggés lírára jellemző sajátságairól Skutta Franciska: Összefüggés-hordozók jellemzése elbeszélő szövegekben

18 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen” A szöveg- és stílusvizsgálat sajátos irányai Számítógépes nyelvtörténeti adattár -Irodalomtörténeti kutatások -Nyelvészeti kutatások Szókincsvizsgálat Alaktani kutatások Mondattani és jelentéstani kutatások Szövegtani vizsgálatok Stilisztikai vizsgálatok


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A felsőoktatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések