Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Támogatásból megvalósított projektek végrehajtása Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113.) HBF Hungaricum Gazdasági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Támogatásból megvalósított projektek végrehajtása Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113.) HBF Hungaricum Gazdasági."— Előadás másolata:

1 Támogatásból megvalósított projektek végrehajtása Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113.) HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a)

2 2 Az előadás felépítése Alapelvek A támogatási szerződések általános tartalma Ami a szerződéskötés után következik Eldöntendő kérdés Közbeszerzés Jelentések, beszámolók Értékelések A támogatások lehívásának adminisztrálása Finanszírozási szabályok, elő- és utófinanszírozás

3 3 Alapelvek 1. Megkezdett beruházásra általában támogatás nem nyújtható Mérlegelendő: a tervezett fejlesztéshez hatékony-e támogatást igényelni: (ÁFA problémák!) A beruházás megkezdése előtt keletkezett tervtanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, pályázatírás költsége (általában 180 nappal a beadás előtt!)

4 4 Alapelvek 2. Általános szerződési feltételek érvényesülnek: a különböző programok tipikus szerződésmintákat használnak, az attól való eltérésre nincs lehetőség. Speciális helyzetek kezelésére, problémák megoldására nincs mód.

5 5 Alapelvek 3. A szerződéskötésnek behatárolt időponton belül meg kell történnie, ellenkező esetben a támogatási döntés hatályát veszti. A fejlesztéshez és a szerződés aláírásához minden feltételnek rendelkezésre kell állnia. (pl. cégek esetén eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, igazolások stb.)

6 6 Alapelvek 4. A pályázónak nem lehet lejárt határidejű köztartozása. – Célszerű ellenőrizni, akkor is, ha elvileg lehetetlen, mert mindent pontosan nyilvántart és fizet a támogatás kedvezményezettje

7 7 A támogatási szerződések általános tartalma 1. a támogatott beruházás/fejlesztés legfontosabb adatai a támogatás összege és a támogatás számlánként kifizethető mértéke a pénzügyi források felhasználásának módja és ütemezése ( Nagyon fontos: ez lehet a támogatás ütemezésének alapja, a pályázatkészítéskor már figyelni kell rá! Pl. AVOP-ban max. 8 ilyen ütem/mérföldkő lehet, GVOP 2.3.2.-ban évente 6)

8 8 A támogatási szerződések általános tartalma 2. a támogatást nyújtó és a kedvezményezett jogai és kötelezettségei a kedvezményezett kötelezettségeinek teljesítéséről szóló igazolások tartalma és benyújtásának határideje (pl. beszámolók) a támogatás folyósításának feltételei a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének feltételei

9 9 A támogatási szerződések általános tartalma 3. a támogatás visszafizetésének biztosítékai (jelzálog bejegyzése vagy bankgarancia) a záró-elszámolásra vonatkozó eljárás a szerződésszegés jogkövetkezményei ( ez már az aláírás időpontjától él!!) közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége ( a támogatás összegétől függően) a támogatható költségek listája a kedvezményezett ellenőrzésekre vonatkozó jóváhagyása

10 10 Ami a szerződéskötés után következik a kedvezményezett valamennyi bankszámlájára vonatkozó azonnal beszedési megbízáshoz történő hozzájárulás a szerződésben leírt feladatok teljesítésének megkezdése (beleértve a közbeszerzési eljárást is – ezt az új Kbt. Szerint már korábban is meg lehet kezdeni – feltételes közbeszerzés) támogatásigénylési dokumentumok áttanulmányozása (ezzel együtt kell benyújtani a számlákat a támogatás lehívásához)

11 11 Pályázatírás, közbeszerzés, menedzsment Ki csinálja? Külső cég megbízása  Saját munka Költségek: Pályázatírás: 50-500 eFt Sikerdíj: 3-10% Projekt menedzsment: 2-12 % (elszámolható!) Közbeszerzés: 0.5-1,5% Dokumentumok, illetékek 25-250 eFt

12 12 Közbeszerzés 1. A beszerzés típusai: – építés – eszközbeszerzés – szolgáltatás A beszerzés a támogatás kedvezményezettje által készített tendertervek és műszaki leírás (építés), vagy technikai specifikáció (eszközbeszerzés), vagy feladat-meghatározás (szolgáltatás) alapján történik.

13 13 Közbeszerzés 2. – 2003. évi CXXIX. Tv. (Kbt.) – A közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége 2004. január 1-től: A pályázónak akkor kell lefolytatnia a közbeszerzési eljárást, ha a projektet többségében állami, önkormányzati vagy a strukturális alapokból kapott támogatásból kívánja megvalósítani, és a projekt nettó összköltsége eléri, vagy meghaladja az ún. nemzeti értékhatárt, de a közösségi értékhatárt nem éri el. A pályázónak akkor is le kell folytatnia a közbeszerzési eljárást, ha a projekt nettó összköltsége eléri, vagy meghaladja a közösségi értékhatárt.

14 14 Közbeszerzés 3. – Közbeszerzési értékhatárok: Közösségi értékhatárok: –Árubeszerzés esetén 130.000, vagy 200.000 SDR-nek megfelelő € –Építési beruházás esetén 5.000.000 SDR-nek megfelelő €, vagy 5.000.000 € –Építési koncesszió esetén: 5.000.000 € –Szolgáltatás megrendelése esetén: 130.000 SDR- nek megfelelő €, vagy 200.000 SDR-nek megfelelő €, vagy 200.000 €

15 15 Közbeszerzés 4. Nemzeti értékhatárok a 2006. évben: –Árubeszerzés esetén 30 millió forint –Építési beruházás esetén 90 millió forint (a 2005. évben 70 millió forint) –Építési koncesszió esetében: 100 millió forint –Szolgáltatás megrendelése esetén: 25 millió forint (a 2005. évben 20 millió forint) –Szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint Nemzeti értékhatárok alatti beszerzések értékhatárai: –Árubeszerzés esetében 8 millió forint –Építési beruházás esetében: 15 millió forint –Szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint

16 16 Közbeszerzés 5. ÁruÉpítésSzolgáltatás < 8 MFt< 15 MFt< 8 MFt a 8-15 MFt15-45 MFt8-12,5 MFt b 15-30 MFt45-90 MFt12,5-25 MFt c >30 MFt>90 MFt>25 MFt d a – nem kell semmilyen eljárás b – egyszerű hirdetmény nélküli c – egyszerű hirdetményes d – hirdetményes közbeszerzés

17 17 Jelentések, beszámolók 1. A rendszeres beszámolók, jelentések a projekt megvalósításának részét képezik, szerződésszegés az elmulasztásuk, a támogatás visszafizetésével járhat. A jelentések, beszámolók formai követelményei általában rögzítettek és kötelező érvényűek. A beszámolási kötelezettség a program teljes időtartamára fennáll, azaz a projekt vagy a program lezárásától számított 5. év végéig tart.(GVOP esetében várhatóan 2013-ig)

18 18 Jelentések, beszámolók 2. Szakaszai: – 1. A megvalósítás időszaka (gyakorisága: havi, negyedéves, vagy a támogatásigénylés "mérföldköveihez" kötődő (pl. SAPARD) – 2. A működtetés időszaka (ex-post monitoring): a projekt/program zárásától számított 3-5. év végéig tart. A jelentések gyakorisága: – mérföldkövekhez/lehívásokhoz kötődő – Előre meghatározott időszakonkénti (pl. féléves, éves), – ellenőrzéshez kötődő.

19 19 Jelentések, beszámolók 3. Adatszolgáltatás tartalma (példa: GVOP) – A projekt megvalósítására felhasznált magánforrás – A fejlesztésből származó többlet nettó éves árbevétel – A fejlesztésből származó többlet éves export árbevétel – A fejlesztésből származó többlet adózott eredmény – A fejlesztés eredményeként foglalkoztatott többlet létszám – A fejlesztés eredményeként megőrzött létszám – A hálózati együttműködésben résztvevő vállalkozások száma – A hálózati együttműködésben résztvevő hálózati egységek (telephelyek, kereskedelmi egységek, stb. száma) – Bruttó hozzáadott érték

20 20 Értékelések Az értékelés szerepe: a támogatás, fejlesztés eredményeit és hatásait mutatja be. A célok teljesítését vizsgálja, a támogatás hatékonyságának elemzésére összpontosít. Az értékelést általában a támogatást nyújtó szervezet, vagy megbízásából független szakértő végzi.

21 21 A támogatások lehívásának adminisztrálása 1. A támogatások lehívása számla alapján történik a támogatás rögzített arányában, csak a formailag megfelelő számlákat fogadják be elszámolásra. A támogatás igénylését a szerződéskötő hatóságnak jóvá kell hagynia.

22 22 A támogatások lehívásának adminisztrálása 2. A támogatások lehívásának adminisztrálása 2. Példa: GVOP, kifizetés-igénylési dokumentáció: – Eredeti számlák, számlahelyettesítő okmányok – Több számla esetén a számlaösszesítő eredeti példánya – Költségösszesítő – A számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatok egy eredeti és egy az eredetivel egyező példánya (bankszámlakivonat, pénztári kiadási bizonylat) – Idegen nyelvű számla esetén annak a kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott magyar nyelvű fordítása

23 23 A támogatások lehívásának adminisztrálása 3. Példa: GVOP, kifizetés-igénylési dokumentáció (folytatás): – Import-beszerzés esetén a vámáru-nyilatkozat és a vámhatározat egy eredeti és egy az eredetivel egyező másolati példánya – A számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító dokumentumok egy eredeti és egy az eredetivel egyező másolati példánya – Tervezői, vállalkozási szerződések, megrendelések másolata vagy az esetleges egyéb kifizetéseket igazoló megbízások, szerződések – Saját kivitelezésben megvalósuló beruházások esetén a számviteli törvény (2000. évi C. tv.) előírásainak megfelelő belső bizonylat – A projekt előrehaladását igazoló más dokumentumok

24 24 Finanszírozási szabályok, elő- és utófinanszírozás Támogatási forrásonként és a kedvezményezett státuszától függően változó: – nyereségtermelő (profitorientált) tevékenységek és szervezetek esetében az utófinanszírozás a legelterjedtebb – előleg nincs, de részelszámolásokra lehetőség van – nonprofit szervezeteknél előfordul előfinanszírozás (GVOP-ban is, pl. K+F)

25 25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Támogatásból megvalósított projektek végrehajtása Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1115 Budapest, Bartók Béla u. 105-113.) HBF Hungaricum Gazdasági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések