Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

-1- Elmúlt évek eredményei, tapasztalatai A veszélyes áru szállítás ellenőrzésének bevezetése a biztonság fokozásának, a szabályok betartásának irányába.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "-1- Elmúlt évek eredményei, tapasztalatai A veszélyes áru szállítás ellenőrzésének bevezetése a biztonság fokozásának, a szabályok betartásának irányába."— Előadás másolata:

1 -1- Elmúlt évek eredményei, tapasztalatai A veszélyes áru szállítás ellenőrzésének bevezetése a biztonság fokozásának, a szabályok betartásának irányába hat. A magyar fuvarozókat tekintve: -A szabálytalan szállítások számának csökkenése -A nemzetközi fuvarozásban is résztvevő nagyobb cégek többnyire megfelelnek -Legtöbb hiányosság a belföldi fuvarozást vállaló kisebb vállalkozások gépjárműveinél. Leggyakoribb hibák: szabálytalan fuvarokmányok, írásbeli utasítások; nem szabályos jelölés, bárcázás; nem megfelelő rögzítés; biztonsági felszerelések szabálytalansága (hibás, hiányzó tűzoltó készülékek, személyi védőfelszerelések, stb.).

2 -2- Az ellenőrzéseket a területi és a helyi szervek Magyarország területén, a területi szerv teljes illetékességi területén végzik Vasúti szállítás esetén: - Vasúti pályán; - Üzemváltó állomáson, Határállomáson, Vasúti üzemi létesítményen; - Telephelyen.

3 -3-

4 -4- Az ellenőrzéseket a területi és a helyi szervek Magyarország területén, a területi szerv teljes illetékességi területén végzik. Vízi szállítás esetén: - Nemzetközi és nemzeti vízi úton; - Kikötő területén, vagy azon kívül; - Veszteglő (lekötő helyen) - menetben lévő, veszteglő hajók: ellenőrzés az illetékességi terület részének teljes szélességén - a folyó határ menti szakaszán, a folyó sodorvonaláig

5 -5- - Önálló ellenőrzési feladatok végrehajtásában ellenőrzési csoportonként legalább kettő főnek kell részt vennie. - A rendőrséggel, a közlekedési hatósággal, illetve a vámhatósággal (a továbbiakban együtt: társhatóság) történő közös ellenőrzéseken a katasztrófavédelem részéről résztvevő személynek, több személy esetén legalább egy főnek rendelkeznie kell előírt képesítéssel. - Vasúti pályán közlekedő vonatok kizárólag a vasúti hatósággal közösen ellenőrizhetők. - Vámzárral ellátott jármű, konténer rakományának ellenőrzését csak a vámhatóság képviselőjének jelenlétében lehet végrehajtani. Ellenőrzések

6 -6- - ellenőrzések ütemezett végrehajtására havonta terv - szállítási szokásokhoz igazodva, a kora reggeli, illetve az esti órákban is - vasúti, illetve a vízi szállítások ellenőrzése bejelentés alapján is - közúton több szomszédos megyére, de más-más útvonalra kiterjedő közúti ellenőrzések saját illetékességi területen, legalább négy alkalom/év (2 saját szervezésű) - szabálytalan szállítások kiszűrése érdekében szúrópróbaszerűen a nem jelölt járműveket is (rakomány, jármű és fuvarokmány ellenőrzése ) Ellenőrzések

7 -7- Veszélyes Üzemek szakterület feladatrendszere

8 -8- -EU koordinációs feladatok teljesítése -ENSZ EGB Ipari Baleseti Helsinki Egyezmény végrehajtása -Iparbiztonsági Készenléti Szolgálat működtetése -Hatósági engedélyezési és felügyeleti rendszer működtetése és bővítése -Új jogintézmények bevezetése: - katasztrófavédelmi bírság - igazgatási szolgáltatási díj - katasztrófavédelmi hozzájárulás -Szakirányítási tevékenységgel kapcsolatos feladatok 2012. április 15-től (2012. évi XXXI. tv.) - Útmutatók, állásfoglalások, módszertanok készítése - Továbbképzések szervezése - Másodfokú hatósági jogkör gyakorlása Feladatrendszer BM OKF Meglévő feladat- és hatáskörök Új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS – BM OKF BIZTO NSÁG NÖVELÉSE

9 -9- -Belső védelmi tervek, gyakorlatok ellenőrzése -Hatósági engedélyezési és felügyeleti rendszer működtetése - Veszélyes üzemek katasztrófavédelmi engedélyezése - Hatósági ellenőrzési feladatok ellátása - A lakosság tájékoztatása, a nyilvánosság biztosítása, külső védelmi és településrendezési tervezés -Hatósági jogosítványok: supervisori hatósági feladatok -Hatósági tevékenység egyszerűsítése és hatékonyabbá tétele -Veszélyes katonai objektumokat érintő feladatok (KVT, lakossági tájékoztatás és veszélyességi övezet kijelölése) -Új jogintézmények bevezetése: - katasztrófavédelmi bírság - igazgatási szolgáltatási díj - katasztrófavédelmi hozzájárulás Feladatrendszer MKI /FKI Meglévő feladat- és hatáskörök Új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS MKI / FKI BIZTO NSÁG NÖVELÉSE

10 -10- -Külső védelmi tervezés és gyakoroltatás -Lakosság tájékoztatása – nyilvánosság biztosítása -Védelmi tervek gyakoroltatásának megszervezése, illetve ellenőrzése -Tájékozató kiadványok elkészítése -Küszöbérték alatti üzemek bejelentésének vizsgálata, helyszíni szemlék tartása és szervezése Feladatrendszer KVK Meglévő feladat- és hatáskörök Új iparbiztonsági feladat- és hatáskörök SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉS – KVK BIZTONSÁG NÖVELÉSE Érintett polgármester bevonása

11 -11- Hatósági feladatok: Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások lefolytatása (veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek esetében) Építési engedélyezés Veszélyes tevékenység engedélyezése Soros és soron kívüli felülvizsgálatok (biztonsági dokumentáció és BVT) Helyszíni szemlék (üzemazonosítás, biztonsági dokumentáció felülvizsgálata) Időszakos hatósági ellenőrzések végrehajtása (alsós – 2 évente, felsős – évente) Belső védelmi terv és SKET gyakorlatok ellenőrzése (évente illetve 3 évente)

12 -12- Társhatósági ellenőrzések koordinálása (komplex, eseti supervisori ellenőrzések) Ipar-felügyeleti adatbázis működtetése Társhatóságok közötti adatmegosztás Lakossági hozzáférés biztosítása az üzemeltetői adatokhoz Szakhatósági feladat: Részvétel a veszélyes katonai objektumok hatósági engedélyezési eljárásaiban a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. Rendelet alapján

13 -13- Veszélyes üzemek – Seveso II.

14 -14- Biztonsági elemzés és biztonsági jelentés katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás menete

15 -15-

16 -16- Településrendezési tervezéshez kapcsolódó hatósági feladatok bemutatása Üzemeltető javaslatot tesz a veszélyességi övezetre biztonsági jelentés, biztonsági elemzés HATÓSÁGHATÓSÁG Felülvizsgálja a biztonsági jelentés, elemzést és kijelöli a veszélyességi övezet határait Érintett Polgármester Megyei Területfejlesztési Tanács (Megyei Közgyűlés Elnöke) Településrendezési Terv

17 -17- 2012. évben a területi szervek 1346 db üzemazonosítási hatósági szemle 22 üzemzavar helyszíni vizsgálata 138 esetben Seveso-s üzem ellenőrzése 148 üzemi belső védelmi gyakorlat ellenőrzése 2012. évben a központi szerv 20 esetben Seveso-s üzem ellenőrzése 4 esetben hatósági intézkedés 3 üzemzavar vizsgálata 2 veszélyességi övezet kijelölése, 10 esetben állásfoglalás településrendezési tervezéshez 259 esetben indult küszöbérték alatti üzem engedélyezési eljárás 17 hatósági döntés üzemazonosítási eljárásban Összes ügyszám: 20332 (I. fok: 2397, II. fok: 11 )

18 -18- Üzemazonosítás Bejelentkezések száma: 1189 Végrehajtott ellenőrzés: 1346 SKET készítésére kötelezett üzemek: 493 Katasztrófavédelmi engedély SKET nélkül: 63 Új alsó küszöbértékű üzem: 50 Új felső küszöbértékű üzem: 16 Jelenleg a Kat. IV fejezet hatálya alá tartozó üzemek Küszöbérték alatti: 556 Alsó küszöbértékű: 141 Felső küszöbértékű: 94

19 -19- A veszélyes üzemek országos eloszlása az üzemek besorolása alapján

20 -20-


Letölteni ppt "-1- Elmúlt évek eredményei, tapasztalatai A veszélyes áru szállítás ellenőrzésének bevezetése a biztonság fokozásának, a szabályok betartásának irányába."

Hasonló előadás


Google Hirdetések