Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Predstavljanje projekata odabranih za sufinanciranje iz Programa IPA MAĐARSKA-HRVATSKA 2007-2013, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga Az IPA Magyarország-Horvátország.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Predstavljanje projekata odabranih za sufinanciranje iz Programa IPA MAĐARSKA-HRVATSKA 2007-2013, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga Az IPA Magyarország-Horvátország."— Előadás másolata:

1 Predstavljanje projekata odabranih za sufinanciranje iz Programa IPA MAĐARSKA-HRVATSKA 2007-2013, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga Az IPA Magyarország-Horvátország 2007-2013 program második kiírása keretében benyújtott támogatott projektek bemutatása PRO MUR SMART WWTPs FOR CLEANER WASTEWATERS WASTEWATER PD GORIČAN-ŐRTILOS 08.07.2011. Čakovec

2 Izrada projektne (tehničke) dokumentacije za odvodni sustav Goričan i Ortilos Goričan és Őrtilos vízelvezető rendszerének projekt (műszaki) dokumentációja Originalni naziv / Eredeti elnevezés: Technical documentation for sewer system Goričan and Ortilos Originalni naziv / Eredeti elnevezés: Technical documentation for sewer system Goričan and Ortilos Akronim: Wastewater PD Goričan-Ortilos Akronim: Wastewater PD Goričan-Ortilos

3 Vodeći partner: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Hrvatska Projektni Partner 1: Općina Ortilos, Mađarska Vezető partner: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Hrvatska 1. Projektpartner : Őrtilos önkormányzata, Magyarország Pridruženi partner: Općina Goričan Pridruženi partner: Općina Goričan Csatlakozó partner: Goričan önkormányzata Csatlakozó partner: Goričan önkormányzata

4 U međimurskoj općini Goričan ne postoji izgrađen sustav javne odvodnje. Sve otpadne vode izlijevaju se direktno u okoliš ili u septičke jame, koje su vrlo često propusne i otpadne vode opet završavaju u slojevima zemlje i slijevaju se u podzemne vode iz kojih crpimo i distribuiramo pitku vodu. Kako bismo osigurali što manji utjecaj otpadnih voda na izuzetno bogatstvo pitke vode u bazenu Međimurje kao i u širem prekograničnm području i u ovoj općini potrebno je izgraditi sustav javne odvodnje. A muraközi Goričanban (Muracsány) nincs kiépített csatornarendszer. Minden szennyvíz közvetlenül a környezetbe vagy a szennyvízaknákba ömlik, amelyek sokszor eresztenek, így a szennyvíz a föld rétegeiben köt ki, a föld alatti vizekbe kerül, amelyből az ivóvizet is nyerjük. Hogy minél kisebb legyen a szennyvíz hatása Muraköz medence különösen gazdag ivóvízkészletére, és a szélesebb határmenti területre is ezen a településen is szükséges kiépíteni a szennyvízcsatorna-rendszert.

5 Kao prvi korak u planiranim radovima potrebno je izraditi projektnu (tehničku) dokumentaciju: A tervezett munkálatokhoz első lépésben szükséges kidolgozni a projekt (műszaki) dokumentációt: Idejni projekt za odvodni sustav i Pročistač otpadnih voda Goričan Idejni projekt za odvodni sustav i Pročistač otpadnih voda Goričan Geotehnički elaborat za odvodni sustav i Pročistač otpadnih voda Goričan Geotehnički elaborat za odvodni sustav i Pročistač otpadnih voda Goričan Glavni projekt za odvodni sustav i Pročistač otpadnih voda Goričan Glavni projekt za odvodni sustav i Pročistač otpadnih voda Goričan A Goričani szennyvízcsatorna-rendszer és a tisztító tanulmánytervét A Goričani szennyvízcsatorna-rendszer és a tisztító tanulmánytervét Geotechnikai tanulmányt Geotechnikai tanulmányt A Goričani szennyvíztisztító és csatornarendszer nagy projektjét A Goričani szennyvíztisztító és csatornarendszer nagy projektjét

6 U mađarskoj općini Ortilos također ne postoji izgrađen sustav javne odvodnje. Javljaju se isti problemi zagađenja okoliša kao i s hrvatske strane. A magyarországi Örtilos településen szintén nincs kiépített csatornarendszer. Ugyanazok a problémák jelentkeznek a környezetszennyezés kapcsán, mint a horvát oldalon.

7 Općina Ortilos kao i općina Goričan ima slične karakteristike krajolika, bogatog prirodnim vrijednostima, vodnim resursima (podzemnih i površinskih voda), šumama, poljoprivrednim parcelama, te pritoka rijeke Mure i Drave. To je većim dijelom ruralno poljoprivredno područje s nešto industrije (Goričan) Őrtilos és Goričan települések hasonló jellegű tájon helyezkednek el, természeti értékben és vízforrásokban gazdagok, (föld alatti és felszíni vizekben) erdők, mezőgazdasági parcellák találhatók a környéken, valamint a Mura befolyása a Dráva folyóba. Ez nagy részben mezőgazdasági jellegű térség, elenyésző iparral (Goričanban).

8 NATURA 2000 U Mađarskoj ovo područje pripada području NATURA 2000 i Dunav-Drava Nacionalnom Parku U Mađarskoj ovo područje pripada području NATURA 2000 i Dunav-Drava Nacionalnom Parku U hrvatskoj to je područje Zaštićenog krajolika rijeke Mure U hrvatskoj to je područje Zaštićenog krajolika rijeke Mure Ez a terület Magyarországon a NATURA 2000 és a Duna-Dráva Nemzeti Park része Ez a terület Magyarországon a NATURA 2000 és a Duna-Dráva Nemzeti Park része Horvátországban a Mura környékének területe Természetvédelmi terület Horvátországban a Mura környékének területe Természetvédelmi terület

9 Kao prvi korak prema planiranoj izgradnji odvodnih sustava navedenih naselja potrebno je izraditi tehničku dokumentaciju: Első lépésben az említett településeken tervezett szennyvízcsatorna-rendszer kiépítéséhez szükséges kidolgozni a tehnikai dokumentációt: Idejni projekt za odvodni sustav i pročistač otpadnih voda Ortilos Idejni projekt za odvodni sustav i pročistač otpadnih voda Ortilos Geotehnički elaborat za odvodni sustav i pročistač otpadnih voda Ortilos Geotehnički elaborat za odvodni sustav i pročistač otpadnih voda Ortilos Glavni projekt za odvodni sustav i pročistač otpadnih voda Ortilos Glavni projekt za odvodni sustav i pročistač otpadnih voda Ortilos Tehnička dokumentacija izradila bi se za naselja Ortilos i Szentmihalyhegy Tehnička dokumentacija izradila bi se za naselja Ortilos i Szentmihalyhegy Az Őrtilosi szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító tanulmánytervét Az Őrtilosi szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító tanulmánytervét Az Őrtilosi szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító geotechnikai tanulmányát Az Őrtilosi szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító geotechnikai tanulmányát Az Őrtilosi szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító főprojektje Az Őrtilosi szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító főprojektje A Technikai (műszaki) dokumentáció Őrtilos és Szentmihályhegy települések vonatkozásában készül el A Technikai (műszaki) dokumentáció Őrtilos és Szentmihályhegy települések vonatkozásában készül el

10 Tehnička dokumentacija odvodnog sustava i pročistač otpadnih voda Goričan A Goričani szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító technikai dokumentációja Idejni projekt za odvodni sustav i pročistač otpadnih voda Goričan Idejni projekt za odvodni sustav i pročistač otpadnih voda Goričan Geotehnički elaborat za odvodni sustav i pročistač otpadnih voda Goričan Geotehnički elaborat za odvodni sustav i pročistač otpadnih voda Goričan Glavni projekt za odvodni sustav i pročistač otpadnih voda Goričan Glavni projekt za odvodni sustav i pročistač otpadnih voda Goričan A szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító tanulmányterve A szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító tanulmányterve A Goričani szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító geotechnikai tanulmánya A Goričani szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító geotechnikai tanulmánya A Goričani szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító főprojektje A Goričani szennyvízcsatorna-rendszer és szennyvíztisztító főprojektje

11 Vrijednost projekta / A projekt értéke Međimurske vode d.o.o. Čakovec Općina Ortilos Ortilos Koszeg Önkormányzata Ukupno / összesen 238.884,00 EUR 71.160,00 EUR 310.044,00 EUR 77,05 % 22,95%100,00% 85% sufinancira se iz Programa IPA HU-HR (263.425,55 EUR) 15% nacionalna sredstva 85% támogat az IPA HU-HR program(263.425,55 EUR) 15% nemzeti forrás

12 85 % ukupne vrijednosti projekta sufinancirano je iz Programa Prekogranične suradnje IPA MAĐARSKA – HRVATSKA 2007-2013 A projekt összértékének 85 % -át támogatja az IPA 2007- 2013 Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködési programja Početak projekta je 01/09/2011 a predviđeno trajanje je 16 mjeseci (do 01.12.2012.) A projekt kezdete előreláthatóan 2011 / 09/ 01 és 16 hónapig tart ( 2012.12. 01.)

13 Zajednički ciljevi projekta su zaštita okoliša kroz zaštitu podzemnih i površinskih voda od onečišćenja otpadnim vodama, osobito rijeke Mure i Drave A projekt közös célja a környezet védelme a föld alatti és a felszíni vizek védelme a hulladékvíz- szennyezésektől, különös tekintettel a Mura és a Dráva folyó vizének tisztaságára

14 Time štitimo cjelokupni vodni sustav i ekosistem ovog vrijednog prekograničnog područja Projekt doprinosi ciljevima Direktive o vodama i Direktive o otpadnim vodama Europske Unije. Ezzel védjük ennek az értékes határ menti területnek a teljes vízrendszerét és ökoszisztémáját A Projekt hozzájárul az Európai Unió víz és hulladékvizek kezelésére vonatkozó irányelveinek megvalósításához

15 Hvala na pažnji Köszönöm figyelmüket! Međimurske vode d.o.o. Čakovec Voditelj međunarodnih projekata / A nemzetközi projektek vezetője: Biserka Mavrin-Veinović Biserka Mavrin-Veinović biserka.mavrin@medjimurske-vode.hr www.medjimurske-vode.hr


Letölteni ppt "Predstavljanje projekata odabranih za sufinanciranje iz Programa IPA MAĐARSKA-HRVATSKA 2007-2013, Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga Az IPA Magyarország-Horvátország."

Hasonló előadás


Google Hirdetések