Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kognitív modellek, sémák, attribúciók. Az emberi működés metaforái A számítógép –Információfeldolgozás –Döntési folyamatok A robot –célorientáltság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kognitív modellek, sémák, attribúciók. Az emberi működés metaforái A számítógép –Információfeldolgozás –Döntési folyamatok A robot –célorientáltság."— Előadás másolata:

1 Kognitív modellek, sémák, attribúciók

2 Az emberi működés metaforái A számítógép –Információfeldolgozás –Döntési folyamatok A robot –célorientáltság

3 Információfeldolgozás Sémák: mind a kategóriák általános jelentéséről, mind az egyes esetekről tartalmaznak információt Prototípus, életlen halmaz

4 A séma szerepe Az új tapasztalatok, élmények felismerését szolgálja Az információt szervezett struktúrába illeszti Alapértelmezést ad

5 A sémák kidolgozottsága

6 Szociálisan jelentős sémák Szociális megismerés: sémákat alakítunk ki a szociális környezetről is –Egyénekről –Nemi szerepekről –Társas viszonyokról –Érzelmi tapasztalatokról stb… Énsémák: az önmagunkról szóló szervezett tudáskészlet

7 Az énsémával kapcsolatos vizsgálatok Énkomplexitás (Linville) Lehetséges szelfek (Markus, Nurius) A képességeinkről szóló gondolkodás (Dweck)

8 Sémák hierarchiája

9 Attribúciók (oktulajdonítás) Heider Számít a nézőpont Sémáink befolyásolják Siker és kudarc attribúciója – Weiner 2 dimenziója: az okság helye és az okok stabilitása

10 Az emlékezet szerveződése Szemantikus emlékezet Epizodikus emlékezet Forgatókönyvek Deklaratív és procedurális tudás

11 Szemantikus és epizodikus emlékezet hálója

12 Az emlékezeti háló vizsgálatai Priming (előfeszítés) kísérletek

13 Kognitív személyiségelméletek Mischel: a személyiség kognitív változói –A személy kompetenciái –Kódolási stratégiák és személyes konstrukciók –Elvárások: inger-következmény és viselkedés-következmény elvárások –Szubjektív érték (incentív) –Önszabályozó rendszerek és tervek

14 Személyiségvizsgáló eljárások Interjú, önjellemző skálák, hangos gondolkodás, gondolatminták gyűjtése Eseménykövetés

15 A viselkedészavarok magyarázata Az információfeldolgozás hiányosságai Beck: depresszív énsémák –A környezeti kihívásra utomatikus gondolatok → tovaterjedő aktiváció → negatív érzelmek –Kognitív triász: az énnel, a világgal és a jövővel kapcsolatos gondolatok

16 A kognitív terápia Beck: a kognitív keretek átstrukturálása. Nem automatikus, hanem kontrollált gondolatok Módszerek: –Hajtson végre olyan dolgot, aminek a negatív kimenetelét várja –Ellenőrizze hipotéziseit –Próbálja ki magát más területen

17

18 A kognitív önszabályozás perspektívája A megismerés és cselekvés viszonya

19 Hogyan vezet a megismerés cselekvéshez? Cselekvéssémák –Motoros séma –Cselekvésterv –Cselekvések felismeréséhez használt sémák Mi az összefüggés a cselekvésfelismeréshez használt sémák és a cselekvéssémák közt?

20 Az értelmezési séma előfeszítő hatása a sémával kapcsolatos viselkedésre

21 Viselkedéses szándékok

22 Célok Energizálják a viselkedést Rövidebb és hosszabb távú célok Életfeladatok (Cantor, Kihlstrom) Személyes törekvések (Emmons) Aktuális érdeklődés (Klinger) Személyes tervek (Little)

23 Az önszabályozás és a visszacsatoláson alapuló kontroll A visszacsatolási hurok

24 Elágazó láncolatok Döntési fa:

25 Hierarchikus szerveződés Visszacsatolási hierarchia (Powers) A magasabb szinten álló visszacsatolási kör kimenete az alacsonyabb szint vonatkoztatási értéke

26 Nyitott kérdések Az alacsonyabb szintek néha „átveszik” a vezetést A program összeütközésbe kerülhet az elvvel Ugyanaz a program különböző elvet szolgálhat, ugyanahhoz az elvhez sok program tartozhat A hierarchia ugyanazon szintjén több cél lehet, ezek néha konfliktusba kerülhetnek egymással

27 A félbeszakítás és az elvárások hatása További erőfeszítés vagy a célok feladása A megszakítás után újraértékeljük a célelérés valószínűségét Siker-elvárás, kudarc-elvárás Énhatékonyság-elvárás (Bandura)

28 Az érzelem kérdése Simon (1967): az érzelmek döntő szerepet játszanak az információfeldolgozásban Carver, Scheier (1990): az érzelmek olyan önszabályozó rendszer termékei, amely a célok felé tett elmozdulást monitorozza Weiner: az okok attribúciója Bower: Az érzelemről szóló információ is a háló csomópontja

29 Viselkedészavarok értelmezése Célok közötti ellentétek A célhoz vezető viselkedést nem tudják azonosítani Nem tudják feladni céljaikat

30 A terápiás folyamat Kanfer: az emberi viselkedések többsége automatikus, a terápia a rossz automatizmusok megszakítására és új automatizmusok kialakítására irányul A terápiás folyamat dinamikus feed-back rendszer, a célok hierarchiáját lehet közben változtatni A terápia a problémamegoldókészség javítására irányul Az eszköz-cél rendszer kidolgozása lényeges A visszacsatolással korrigálhatjuk viselkedésünket


Letölteni ppt "Kognitív modellek, sémák, attribúciók. Az emberi működés metaforái A számítógép –Információfeldolgozás –Döntési folyamatok A robot –célorientáltság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések