Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kognitív modellek, sémák, attribúciók

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kognitív modellek, sémák, attribúciók"— Előadás másolata:

1 Kognitív modellek, sémák, attribúciók

2 Az emberi működés metaforái
A számítógép Információfeldolgozás Döntési folyamatok A robot célorientáltság

3 Információfeldolgozás
Sémák: mind a kategóriák általános jelentéséről, mind az egyes esetekről tartalmaznak információt Prototípus, életlen halmaz

4 A séma szerepe Az új tapasztalatok, élmények felismerését szolgálja
Az információt szervezett struktúrába illeszti Alapértelmezést ad

5 A sémák kidolgozottsága

6 Szociálisan jelentős sémák
Szociális megismerés: sémákat alakítunk ki a szociális környezetről is Egyénekről Nemi szerepekről Társas viszonyokról Érzelmi tapasztalatokról stb… Énsémák: az önmagunkról szóló szervezett tudáskészlet

7 Az énsémával kapcsolatos vizsgálatok
Énkomplexitás (Linville) Lehetséges szelfek (Markus, Nurius) A képességeinkről szóló gondolkodás (Dweck)

8 Sémák hierarchiája

9 Attribúciók (oktulajdonítás)
Heider Számít a nézőpont Sémáink befolyásolják Siker és kudarc attribúciója Weiner 2 dimenziója: az okság helye és az okok stabilitása

10 Az emlékezet szerveződése
Szemantikus emlékezet Epizodikus emlékezet Forgatókönyvek Deklaratív és procedurális tudás

11 Szemantikus és epizodikus emlékezet hálója

12 Az emlékezeti háló vizsgálatai
Priming (előfeszítés) kísérletek

13 Kognitív személyiségelméletek
Mischel: a személyiség kognitív változói A személy kompetenciái Kódolási stratégiák és személyes konstrukciók Elvárások: inger-következmény és viselkedés-következmény elvárások Szubjektív érték (incentív) Önszabályozó rendszerek és tervek

14 Személyiségvizsgáló eljárások
Interjú, önjellemző skálák, hangos gondolkodás, gondolatminták gyűjtése Eseménykövetés

15 A viselkedészavarok magyarázata
Az információfeldolgozás hiányosságai Beck: depresszív énsémák A környezeti kihívásra utomatikus gondolatok → tovaterjedő aktiváció → negatív érzelmek Kognitív triász: az énnel, a világgal és a jövővel kapcsolatos gondolatok

16 A kognitív terápia Beck: a kognitív keretek átstrukturálása. Nem automatikus, hanem kontrollált gondolatok Módszerek: Hajtson végre olyan dolgot, aminek a negatív kimenetelét várja Ellenőrizze hipotéziseit Próbálja ki magát más területen

17

18 A kognitív önszabályozás perspektívája
A megismerés és cselekvés viszonya

19 Hogyan vezet a megismerés cselekvéshez?
Cselekvéssémák Motoros séma Cselekvésterv Cselekvések felismeréséhez használt sémák Mi az összefüggés a cselekvésfelismeréshez használt sémák és a cselekvéssémák közt?

20 Az értelmezési séma előfeszítő hatása a sémával kapcsolatos viselkedésre

21 Viselkedéses szándékok

22 Célok Energizálják a viselkedést Rövidebb és hosszabb távú célok
Életfeladatok (Cantor, Kihlstrom) Személyes törekvések (Emmons) Aktuális érdeklődés (Klinger) Személyes tervek (Little)

23 Az önszabályozás és a visszacsatoláson alapuló kontroll
A visszacsatolási hurok

24 Elágazó láncolatok Döntési fa:

25 Hierarchikus szerveződés
Visszacsatolási hierarchia (Powers) A magasabb szinten álló visszacsatolási kör kimenete az alacsonyabb szint vonatkoztatási értéke

26 Nyitott kérdések Az alacsonyabb szintek néha „átveszik” a vezetést
A program összeütközésbe kerülhet az elvvel Ugyanaz a program különböző elvet szolgálhat, ugyanahhoz az elvhez sok program tartozhat A hierarchia ugyanazon szintjén több cél lehet, ezek néha konfliktusba kerülhetnek egymással

27 A félbeszakítás és az elvárások hatása
További erőfeszítés vagy a célok feladása A megszakítás után újraértékeljük a célelérés valószínűségét Siker-elvárás, kudarc-elvárás Énhatékonyság-elvárás (Bandura)

28 Az érzelem kérdése Simon (1967): az érzelmek döntő szerepet játszanak az információfeldolgozásban Carver, Scheier (1990): az érzelmek olyan önszabályozó rendszer termékei, amely a célok felé tett elmozdulást monitorozza Weiner: az okok attribúciója Bower: Az érzelemről szóló információ is a háló csomópontja

29 Viselkedészavarok értelmezése
Célok közötti ellentétek A célhoz vezető viselkedést nem tudják azonosítani Nem tudják feladni céljaikat

30 A terápiás folyamat Kanfer: az emberi viselkedések többsége automatikus, a terápia a rossz automatizmusok megszakítására és új automatizmusok kialakítására irányul A terápiás folyamat dinamikus feed-back rendszer, a célok hierarchiáját lehet közben változtatni A terápia a problémamegoldókészség javítására irányul Az eszköz-cél rendszer kidolgozása lényeges A visszacsatolással korrigálhatjuk viselkedésünket


Letölteni ppt "Kognitív modellek, sémák, attribúciók"

Hasonló előadás


Google Hirdetések