Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rövid áttekintés az államadósságról és annak kezeléséről 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rövid áttekintés az államadósságról és annak kezeléséről 1."— Előadás másolata:

1 Rövid áttekintés az államadósságról és annak kezeléséről 1

2 Fő témakörök: 1.Hogyan keletketzik és mekkora az államadósság? 2.Mi is az az államadósság? 3.Az állampapírok kibocsátásának alapelvei és alkalmazott módszerei 4.Hogyan jön létre az állampapír? 2

3 Hogyan keletkezik és mekkora az államadósság? 1. rész 3

4 4 Bevétel Kiadás Hogyan keletkezik az adósság? 6.000.000 Ft 7.000.000 Ft 5.500.000 Ft 6.300.000 Ft 6.100.000 Ft 6.050.000 Ft 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év Családi adósság

5 5 Hogyan keletkezik az adósság? Országgyűlés Államháztartásért felelős miniszter Lejáró adósság, költségvetési egyenleg Államadósság Kezelő Központ Éves költségvetési törvény Állampapír kibocsátások, hitelműveletek Finanszírozási stratégia Éves finanszírozási terv

6 6 Központi költségvetés adóssága Forrás: ÁKK Zrt. Az állampapírok szerepe a meghatározó. 7226

7 7 de a régióhoz képest magasan. Forrás: Eurostat Magyarország: kicsivel az átlag alatt, Hol a helyünk a nagyvilágban? A 28 EU tagország adósságrátája 2013. végén

8 8 A forint állampapír állomány tulajdonosi szerkezete 2013. év végén Forrás: MNB, KELER A lakosság a 2. legnagyobb belföldi befektető.

9 9 A lakosság állampapír állománya és részesedése a közpotni költségvetés adósságából Forrás: MNB, ÁKK Zrt. 2007 után visszaesés, 2012-től emelkedés. 718 Md 3,5% 2270 Md 9,3%

10 2. rész 10 Mi is az az államadósság?

11 11 Az államadósság lehetséges meghatározásai Halasztott fizetés   Felhalmozódott költségvetési hiányok összessége.  A kormányzati szektorba tartozó szervezetek hitelviszonyon alapuló tartozásainak az összessége. (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 2/A.§)  A kormányzati szektorba tartozó szervezetek által vállalt adósságot keletkeztető ügyletek konszolidált értéke. (2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról 2.§)  A központi alrendszer, az önkormányzati alrendszer és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adóssága. Adósság

12 12 Az államadósságot keletkeztethető ügyletek 2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

13 13 Az államadósságot keletkeztethető ügyletek e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. 2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, 3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: Éven túli halasztott fizetés Adósság

14 14 Felhatalmazások (adósságot keletkeztető ügyletek végzésére) 2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról 8. § Az állam nevében adósságot keletkeztető ügylet érvényesen csak törvény felhatalmazása alapján köthető. 9. § (1) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet.

15 15 Felhatalmazások (adósságot keletkeztető ügyletek végzésére) 2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról 11. § (1) Az államháztartás központi alrendszere finanszírozási igényének teljesítése és a 3. § (1) bekezdés a), b), e) és g) pontja szerinti adósságának kezelése érdekében végzett pénzügyi műveletekről az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján gondoskodik. a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

16 3. rész 16 Az állampapírok kibocsátásának alapelvei és alkalmazott módszerei

17 17 Az állampapírpiac legfontosabb szereplői Kibocsátó Forgalmazó A kibocsátó képviselője Magyar Állam Államadósság Kezelő Központ Zrt. Befektető Elsődleges forgalmazók, Kincstár, Posta Bel- és külföldi természetes és jogi személyek

18 18 Az adósságkezelés célja hosszútávon minimális költségszinttel és elfogadható kockázatok mellett egységes szemléletben megvalósított adósságkezelés hosszútávon minimális költségek: hosszútávú célok követése, elfogadható kockázatok: kockázatok és költségek fordított viszonya (optimalizálás), egységes szemlélet: forint - deviza (lejárat, kamat).

19 19 Az adósságkezelési stratégia főbb alapelvei   stratégiai magatartás a forintpiacon (egyszerűség, átláthatóság, likviditás, kibocsátási naptár),  rendszeres jelenlét a nemzetközi tőkepiacokon (benchmark jellegű kibocsátások, kis kibocsátó a nagy piacon, a piaci kondíciók figyelembe vétele),   aktív gazdálkodás az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel,   megfelelés a jóváhagyott teljesítmény-mutatóknak.

20 20 Állampapírok értékesítési módszerei   versenyáras aukció, (államkötvények, diszkont kincstárjegyek) ajánlati kötöttség, mindenki az ajánlott hozam/árfolyamon vásárol, szükség esetén allokáció, kötvények esetében nem kompetitív tender néhány órával az aukciót követően, kibocsátás utólag, a pénzügyi teljesítéskor,  jegyzés, (kamatozó kincstárjegyek, féléves kincstárjegyek) ajánlati kötöttség, kibocsátó által meghirdetett hozam/árfolyam, szükség esetén allokáció, kibocsátás utólag, a pénzügyi teljesítéskor,   adagolt értékesítés, (kincstári takarékjegyek, PMÁK, PEMÁK) azonnali vásárlás, kibocsátó által meghirdetett hozam/árfolyam, nincs allokáció, kibocsátás előre, pénzügyi teljesítés azonnal,   könyvépítés, (külföldi devizakötvény kibocsátások) nincs ajánlati kötöttség, a kibocsátó hozam/árfolyamsávot hirdet, szükség esetén allokáció az ajánlati könyv zárásakor, kibocsátás utólag, a pénzügyi teljesítéskor.

21 1. hét2. hét3. hét4. hét5. hét6. hét7. hét8. hét9. hét10. hét11. hét12. hét 3 hónapos DKJ 12 hónapos DKJ 5 éves vált. kötvény 3 éves vált. kötvény 5 éves vált. kötvény 3 éves vált. kötvény 5 éves vált. kötvény 3 éves vált. kötvény 3 éves kötvény 5 éves kötvény 10 éves kötvény 15 éves kötvény kötvény visszavásárlás kötvény csereaukció 21 Aukciós kibocsátási naptár Stabil és kiszámítható kibocsátási rendszer.

22 2016/D 20. aukció2018/A 20. aukció2023/A 46. aukcióÖsszesen Lejárat (év):3510 Az aukció időpontja:2013.10.03 Fizetési határidő:2013.10.09 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):16 00012 0009 000 37 000 A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):41 50045 20019 000 105 700 Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):20 00018 0009 000 47 000 Maximális hozam (%)-ISMA:4,515,015,77 Minimális hozam (%)-ISMA:4,444,965,70 Átlagos hozam (%)-ISMA:4,484,995,75 Benyújtott ajánlatok (db):536850 Elfogadott ajánlatok (db):342817 Meghirdetett mennyiség (mFt):7 4406 5603 280 17 280 Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):6 7056 5603 200 16 465 Összes értékesítés 26 70524 56012 20063 465 Lefedettség 2,63,82,12,9 22 A 2013.10.03-án megrendezett államkötvény aukciók főbb jellemzői Forrás: ÁKK Zrt. Elsősorban felfelé rugalmas rendszer.

23 4. rész 23 Hogyan jön létre az állampapír?

24 24 Az értékpapír főbb jellemzői 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról Azonos módon kibocsátott, azonos jogokat megtestesítő okirat vagy elektronikus adat. megtestesítő okirat vagy elektronikus adat. 6. § (1) Az értékpapír - a kibocsátó döntése alapján - előállítható nyomdai úton okiratként vagy dematerializált értékpapírként. (2) Sorozatban csak névre szóló értékpapírt lehet kibocsátani. (3) Nyilvánosan forgalomba hozni kizárólag névre szóló és - állampapír kivételével - kizárólag dematerializált formában előállított értékpapírt lehet. (4) A kibocsátó az egy sorozatnak minősülő értékpapíroknak csak azonos névértéken és azonos módon történő előállításáról rendelkezhet. (5) Ha a kibocsátó dematerializált értékpapírt bocsátott ki, vagy az értékpapírt dematerializált értékpapírrá alakította át, annak nyomdai úton történő előállításáról utóbb nem rendelkezhet.

25 25 Milyen is volt egy állampapír?

26 26 Milyen is ma egy állampapír?

27 27 Értékpapír alapfogalmak 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 5. § (1) 6. állampapír: a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 29. dematerializált értékpapír: az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, Elszámolóház

28 28 Egy tipikus állampapír létrehozásának menete Azonnali értesítés az eredményről Pénzügyi teljesítés AUKCIÓ Keletkeztetés Az értékpapír létrejötte és jóváírása Kibocsátás előkészítése 2. Kibocsátás előkészítése 1. ISIN-kód kérés, Nyilvános ajánlattétel

29 29 A forint állampapírok típusai Általános állampapírok – értékesítés aukció útján Féléves Kincstárjegy (6 hónap, Kincstár) Kamatozó Kincstárjegy (1 év, Kincstár, bankok) Kincstári Takarékjegy (1 és 2 év, Posta) Kincstári Takarékjegy Plusz (1 év, Posta) Prémium Magyar Államkötvény (3 és 5 év, Kincstár) Bónusz Magyar Államkötvény (4 és 6 év, Kincstár) Babakötvény (19 év, Kincstár) Lakossági állampapírok – értékesítés jegyzés vagy adagolt kibocsátás útján Diszkont Kincstárjegy (3 és 12 hónap, elsődleges forgalmazók, Kincstár) Államkötvény (3, 5, 10 és 15 év, elsődleges forgalmazók, Kincstár) 12373

30 30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Rövid áttekintés az államadósságról és annak kezeléséről 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések