Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regisztráció előtti tudnivalók minősítő vizsgára készülőknek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regisztráció előtti tudnivalók minősítő vizsgára készülőknek"— Előadás másolata:

1 Regisztráció előtti tudnivalók minősítő vizsgára készülőknek
2015

2 Az előmenetel egyik feltétele a minősítő vizsga megléte!
A Hjt. Előírja, hogy az előmeneteli rangsort a központi személyügyi szerv állítja össze a teljesítményértékelés, továbbá a sikeres és érvényes minősítő vizsga eredményeként megállapított előmeneteli minősítés alapján.

3 Teljesítmény értékelés
Rangsorolás (9/2013 HM R.) . őrm., törm., ftörm., zls. hdgy., fhdgy., szds., örgy. A minősítő vizsga eredményét legelőször a évi előmeneteli tervezésnél kell figyelembe venni. Minősítő vizsga Teljesítmény értékelés Rangsor

4 A tiszti és az altiszti állomány előmenetele és előmenetelének tervezése (KI?) (9/2013 HM R)
Az állomány tagja előmenetelre tervezhető általános előmeneteli rendben ha: - legalább „B” teljesítményszintű teljesítményértékeléssel rendelkezik, és - az állomány törzsőrmester, főtörzsőrmester vagy zászlós, valamint főhadnagy, százados vagy őrnagy rendfokozatú tagja a teljesítményértékelés mellett sikeres és érvényes minősítő vizsgával is rendelkezik. Speciális előmeneteli rendben: - a rendszeresített rendfokozat eléréséig a kötelező várakozási idő leteltét követően léptethető elő, ha az adott évben legalább „B” teljesítményszintű teljesítményértékeléssel, valamint sikeres és érvényes minősítő vizsgával rendelkezik.

5 A tiszti és az altiszti állomány rangsorolása 1. (9/2013 HM R)
megküldi az érintett honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka részére szakmai előmeneteli jegyzék a rangsorolt állomány azon tagjait tartalmazza, aki a teljesítményértékelésében azt a helyőrséget jelölte meg, amelyet előmenetelének tervezése során előnyben részesít, és az adott szolgálati beosztás szempontjából releváns előmeneteli rangsor vagy rangsorok első helyezettje, függetlenül attól, hogy az érintett az adott helyőrséget megjelölte-e. az üres szolgálati beosztások feltöltése és a beosztási követelmények szempontjából releváns szakmai előmeneteli jegyzéket készít, A központi személyügyi szerv az állomány előmenetelre tervezhető tagját rendfokozatonként és munkakör-családonként rangsorolja,

6 A tiszti és az altiszti állomány rangsorolása 2. (9/2013 HM R)
Ha az előmenetelre tervezett személy különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembevételre kerül, a tárgyévben további előmenetelre nem tervezhető. A KSZSZ tájékoztatja az előmenetelre tervezett személyt a megtervezett szolgálati beosztásáról, aki kérheti különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembe vételét. A KSZSZ a szakmai felelősökkel együttműködve a beérkezett jelöltválasztások alapján elvégzi az előmenetelre tervezett jelöltek üres szolgálati beosztásokhoz történő hozzárendelését. Az állományilletékes parancsnok a megküldött szakmai előmeneteli jegyzékből legfeljebb 3 jelöltet választ.

7 Minősítő vizsga (56/2013. HM ut.)
az NKE HHK szervezetében működő, a tiszti és altiszti minősítő vizsgák előkészítéséért és végrehajtásáért felelős szervezet KVK olyan internetes felületen működő rendszeren (ILIAS) keresztül elérhető számonkérés, ahol a jelentkezők önálló felkészülést követően a meghirdetett vizsgaidőpontokban általános katonai ismeretekből tehetnek tanúbizonyságot Minősítő vizsga a Honvéd Vezérkar Kiképzési Csoportfőnökség által lektorált és a Honvéd Vezérkar főnöke által jóváhagyott általános katonai ismeretanyag, amely 24 témakört foglal magában. Tananyag a rendfokozatonként differenciált általános katonai vizsga alapját képező tudástartalom Vizsgaanyag

8 Minősítő vizsga (a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt
Minősítő vizsga (a Honvéd Vezérkar főnök 1518/147/57/2014 nyt. számú intézkedése alapján) A kérdéssor 50 kérdésből áll A teszt kitöltési ideje: 50 perc Az ajánlott felkészülési idő a regisztrációt követően 2 hónap A felkészülés során 5 alkalommal próbateszt kitöltésére van lehetőség

9 Minősítő vizsga 3-3 kérdés szolgálati szabályzat ismeret, alaki kiképzés 4-4 kérdés általános harcászat, általános lőkiképzés 3 kérdés nem háborús műveletek 1 kérdés katonai testnevelés katonai tereptan és térképismeretek jogi és hadijogi ismeretek felderítő ismeretek és elektronikai hadviselés ismeretek műszaki ismeretek és rögtönzött robbanóeszközök elleni tevékenység 2 kérdés híradó ismeretek 2-2 kérdés vegyivédelmi ismeretek, egészségügyi ismeretek logisztikai ismeretek és MH öltözködési szabályzat CIMIC/PSYOPS ismeretek törzsszolgálati ismeretek - tapasztalat feldolgozással kapcsolatos ismeretek és katasztrófavédelem informatikai ismeretek információvédelmi ismeretek, ügyviteli ismeretek meteorológiai ismeretek

10 Minősítő vizsga jellemzői (9/2013 HM R.)
Eredménye érvényes a vizsga évét követő 2 évig Évente legfeljebb 2X tehető (utolsó a mérvadó) Sikeres: 51 % felett Jelentkezés a kötelező várakozási idő letelte előtti évtől Bár a vizsga 51%-tól érvényes, javasolt törekedni a minél jobb eredményre, hiszen adott beosztás betöltését a rangsor alapján határozzák meg. Egyéni/önkéntes jelentkezés és regisztráció –

11 Vizsgaidőpont kiválasztása:
Tanácsok a regisztrációhoz Elengedhetetlen, hogy ismerje meg jelenlegi beosztása előmeneteli rendjét, mielőtt regisztrál! Tájékozódjon kötelező várakozási idejét illetően akár honlapunkon: Regisztrációját megelőzően tájékozódjon a katonai szervezetéhez rendelt vizsgahelyszínekről: ideális esetben a felkészülési idő (24 témakörből) két hónap, ezért érdemes ennek figyelembe vétele mellett időpontra jelentkeznie. Vizsgaidőpont kiválasztása:

12 Egyéni/önkéntes regisztráció folyamata
A rendszerbe történő regisztráció a minősítő vizsgára jogosultak jegyzékében szereplők számára teszi lehetővé a regisztrációt. /9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 90. §/ Regisztráció során Önnek az alábbi teendői lesznek: meg kell adnia a személyügyi törzsszámát meg kell adnia az címét ellenőriznie kell személyes adatait ki kell választania a vizsga helyszínét és a vizsgai dőpontját. A honlapon a 2015 Minősítő Vizsga Regisztráció bannerre kattintva indul el a regisztráció folyamata. Kérjük ne adjon meg belső lokális hálózati (Intranet) levelezési címet! Kérjük, fokozattan figyeljen címe megadására, mivel a rendszer automatikusan a megadott címre továbbítja az ILIAS rendszerhez történő hozzáféréshez szükséges felhasználói nevét és jelszavát! Továbblépés a hónap nap kiválasztásához gombra kattintással a megjelenő Naptárból, az aláhúzott (zölddel alászínezett) napokra kattintva választhatja ki a rendfokozatának megfelelő minősítő vizsgája napját. Vizsgahelyszínt úgy köteles megválasztani, hogy a honvédségi szervezetén kívüli helyőrségben minősítő vizsgát csak a honvédségi szervezete vezetőjének engedélyével tehet! Űrlap itt:

13 A regisztráció folyamata - videó
Kattintson, majd a honlap aljára görgessen a videó megtekintéséhez. A Regisztráció véglegesítése gombra kattintva véglegesítheti a regisztrációját, amely után „Regisztráció sikeres!” rendszerüzenet jelenik meg.

14 Belépés az ILIAS-ba A KVK honlapján található Bejelentkezés az ILIAS-ba elnevezésű boxban a belépéshez szükséges felhasználói név és jelszó megadásával beléphet az ILIAS rendszerbe.

15 Minősítő vizsgával kapcsolatban felmerülő igények kezelésének eljárásai
Vizsga lemondásának/módosítá-sának igénye esetén Az állomány minősítő vizsga tételére jogosult tagja, a minősítő vizsgán való részvételét a vizsga előtt 15. napig, az indok megjelölésével, a közvetlen szolgálati elöljárója előzetes tájékoztatását követően, a KVK parancsnokához benyújtott ügyiratban írásban lemondhatja, vagy módosíthatja. A KVK honlapján a „Minősítő vizsga” menüpont alatt található „Űrlap minősítő vizsga lemondás/módosítás” nyomtatvány kitöltésével, és elküldésével. A vizsgaidőpont módosítását vagy lemondását a szabad vizsgaidőpontok figyelembe vételével, a KVK parancsnoka engedélyezheti. Vizsgahelyszín módosításának igénye esetén Amennyiben a minősítő vizsga helyszínéül honvédségi szervezetén kívüli helyőrséget kíván megjelölni, úgy a KVK honlapján a „Minősítő vizsga” menüpont alatt található „Űrlap vizsgahelyszín engedélyre” nyomtatványt kell kitöltenie és az illetékes vezetővel aláíratnia, tehát szükség van az állományilletékes parancsnoka engedélyére.

16 Új vizsgaidőpont kiválasztása
Amennyiben előzőleg megjelölt vizsgaidőpontját lemondta és új időpontra kíván feljelentkezni, a weboldal jobb szélén található naptár funkciójából tájékozódhat, amelynek segítségével könnyedén megtalálhatja a kiválasztott hónap még szabad vizsgaidőpontjait vizsgahelyszínek szerint. Az időpont kiválasztását követően -ben tudassa a KVK-val jelentkezési szándékát:

17 „Nem jelent meg” Amennyiben nem jelent meg a minősítő vizsga napján, úgy az „sikertelen” vizsgának minősül. Új vizsgára történő feljelentkezésre van lehetősége ez esetben is, azonban csak ha adott tárgyévben még nem tett minősítő vizsgát, illetve csak a kihagyott vizsga időpontjától számított 60. napot követő vizsgaidőpontok valamelyike közül választhat.

18 Elérhetőségek További kérdéseivel forduljon személyügyes kollégáihoz, vagy tájékozódjon honlapunkon. További információkért keressen minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Telefon: Városi elérhetőség: / mellék


Letölteni ppt "Regisztráció előtti tudnivalók minősítő vizsgára készülőknek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések