Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dunaszegi Körzeti Általános Iskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dunaszegi Körzeti Általános Iskola"— Előadás másolata:

1 Dunaszegi Körzeti Általános Iskola
Főbejárat Homlokzat Tornacsarnok, összekötő folyosó

2 Tájékoztató adatok 2014/2015-ös tanév statisztikai adatai:
- Dunaszegi székhelyen tanul összesen 152 tanuló, ebből alsó tagozaton van 81gyermek, felső tagozaton 71. Dunaszentpálon tanul 18 gyermek a tagiskolában 4.osztályig. - Átlagos osztály létszámunk 19 fő - A tantestület 17 teljes munkaidős nevelőből áll, ebből 14 fő Dunaszegen, 3 fő Dunaszentpálon dolgozik. Óraadónk van 1fő informatikából és utazó pedagógusunk van felső tagozaton 2 fő. - 8évfolyamos, általános iskolai képzés folyik, általános tanterv szerint. - Délutáni napközis csoportunk van 3, ezek vegyes csoportok.

3 INFRASTRUKTÚRÁLIS ELLÁTOTTSÁG
- főépület szépen karbantartott, rendezett helyiségekből áll. - korszerű informatika teremben 3.osztálytól tanulják az informatikát, idén lett felújítva. - a tanulásban akadályozottak segítésére külön fejlesztőszobát rendeztünk be, ahol külön foglalkozik velük a szakember. - szépen berendezett könyvtárunk van, könyveket lehet kölcsönözni, van tv, video filmek vetítéséhez. - lent a stúdióban betegszobát rendeztünk be a gyengélkedőknek, amíg a szülő nem tudja hazavinni a beteg gyereket, itt elfekhet. - az iskolának van öt komplett interaktív tábla, projektor, lap-top készlete, ezeket folyamatosan használjuk.

4 Belső környezetünk

5 Pedagógiai elveink a gyermek álljon a folyamatok középpontjában, aki részese, alkotója is a vele történő dolgoknak.

6 Szervezett külső programok
- rendszeres színházlátogatás alsónak, felsőnek a Győri Nemzeti Színházban. - egész iskolának szervezünk kirándulást pl. Állatkertbe Budapesten, Mosonmagyaróváron Futurába, Budapesti Operettszínházba, Nagycirkuszba. - osztálykirándulások nevezetesebb tájakra - korcsolyázás Győrben - múzeumi tanórák Győrben a Rómer Házban

7 Egészségnap

8 ÜNNEPÉLYEK

9 Eddigi eredményeink versenyeken
Matematika verseny Dunaszegen Kovács Lili 8.o. 3.h Simon Félix 7.o. 3.h Solt Martin 6.o. 3.h Bartha Bende 3.o. 1.h. Papp Zoltán 5.o. 4.h. Borbényi Ábel 7.o. 4.h. Kotlovits Aurél 5.o. 5.h. Bodó Bettina 7.o. 5.h. Hollenda Barnabás matematika verseny Bartha Bende 17.hely Magyar verseny Győrladaméron Bakus Benjamin 5.o. 2.h. Kézilabda AUDI-ETO 1-2.o. 7.h 3-4.o. 5.h. 1-2.o. 1.h. Csiky Kupa Győrladamér fiú futball 4.h. Szigetköz Kupa Győrzámoly fiú futball 1.h

10 Szakmai napok

11 önálló, kezdeményező és aktív személyiségű gyermekek nevelését akarjuk megalapozni és kibontakoztatni.

12 azt szeretnénk, ha tanulóink rendelkeznének az életkoruknak megfelelő mozgáskultúrával, testi fejlettséggel.

13 egyéni bánásmód, a tehetség – ígéretű gyermekek, és a felzárkóztatásra szorulók fejlesztésében.
Honismeret / felső tagozat / Kézműves-rajz / minden évfolyam / Énekkar / harmadik évfolyamtól / Kézilabda / alsó tagozat / Német / 7-8. évfolyam / Gyógytestnevelés / orvosi ajánlásra / Gazdasági ismeretek / felső tagozat / Angol / 7-8. évfolyam / Történelem előkészítő / 8. évfolyam / Matematika előkészítő / 8. évfolyam / Magyar előkészítő / 8. évfolyam / Makettezők köre / minden évfolyam / Kompetenciafejlesztés matematika / 6. és 8. évfolyam / Kompetenciafejlesztés magyar / 6. és 8. évfolyam / Citera szakkör /alsó / Irodalom szakkör /alsó/ Harmónia Zeneiskola zongora, furulya népi hangszerek / minden évfolyam / Fiú futball / felső tagozat / Kölyökatlétika / alsó tagozat /

14 Művészeti nevelés

15 Nyári programok Napközis tábor 1 hetes, színes programok, napi bejárással ebéddel. / önköltséges / Sporttábor 1 hetes, edzésekkel,kirándulásokkal / önköltséges/ Zenei tábor citerásoknak 1 hetes /önköltséges/

16 Feladataink - csoportbontással, felzárkóztatással hatékonyabbá tenni nevelő-oktató munkánkat, növelni az esélyegyenlőséget; Csoportbontás van: - informatikából, - idegen nyelvből / angol, német / - középiskolai előkészítő 7-8.o. - kompetenciafejlesztés 6-8.osztályban

17 Feladataink - az életkori sajátosságoknak megfelelő készségek és képességek fejlesztése - az olvasás megszerettetése - biztos, szilárd alapismeretek nyújtása, a továbbépíthető tudás megalapozása

18 Korszerű ismeretek átadása fontos alapelvünk
Két idegen nyelv oktatása, választható az angol vagy német nyelv. 1-2.osztályban heti 1 órában játékos foglalkozás német vagy angol nyelven 7-8.osztályban szakkör jelleggel a tanult nyelv mellé felvehetik a másik idegen nyelvet is alapozó céllal. 3.osztálytól tanulja az informatikát Művészeti nevelés elemei: zeneoktatás a Harmónia által, néptánc oktatás volt eddig, ehelyett keresünk másikat, pl Hip-Hap táncot a Grácia által, van énekkar, kézműves-rajz szakkör. Kiemelt a sporttevékenység: mindennapos testnevelés van, fiú foci, kézilabda és szivacskézilabda, gyógytestnevelés.

19 Céljaink Olyan iskolát szeretnénk, ahol a partnerközpontú működés szemlélete érvényesül, és ahol az intézmény minden dolgozója és tanulója egyaránt jól érzi magát. Céljaink, feladatunk eléréséhez számítunk, és egyúttal igényeljük a szülők, családok segítő szándékú együttműködését. Akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: - Minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. - Rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolai követelményeknek a későbbiekben megfeleljen. - Ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat. - Határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.

20 A tehetség és képességek kibontakoztatását az alábbi módokon kívánjuk segíteni:
- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, differenciálás, páros és csoport munka - a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, második nyelv, középiskolai előkészítő, kompetenciafejlesztés - az iskolai sportkörön, szakkörökön, tehetséggondozó foglalkozásokon való részvétel; - versenyek, vetélkedők, bemutatók, ünnepélyek (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); - a szabadidős foglalkozások, színház- és múzeumlátogatások. - az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata; - a továbbtanulás és pályaválasztás segítése.

21 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET
Battyányiné Varga Mária igazgató


Letölteni ppt "Dunaszegi Körzeti Általános Iskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések