Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Református istentisztelet 2014 december 25 csütörtök, karácsony ünnepe.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Református istentisztelet 2014 december 25 csütörtök, karácsony ünnepe."— Előadás másolata:

1 Református istentisztelet 2014 december 25 csütörtök, karácsony ünnepe

2 Máté 2: 1 – 12 Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2 és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 3 Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.

3 4 Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. 5 Azok ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: 6 Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.”

4 7 Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, 8 majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: „Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!”

5 9 Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. 10 Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. 11 Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12 Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

6 „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Máté 2:2

7 Honnan jöttek?

8

9 Perzsa-babiloni (iráni) zoroaszter papok. Monoteista és dualista elemeket is tartalmazó vallás egy politeista világban – zsidó monoteizmus hatása! (Jeruzsálem eleste, zsidók Babilonba hurcolása – Kr.e. 597; Zarathustra vallásalapító – Kr.e. 560 körül)

10 Honnan jöttek? Perzsa-babiloni (iráni) zoroaszter papok. Monoteista és dualista elemeket is tartalmazó vallás egy politeista világban – zsidó monoteizmus hatása! (Jeruzsálem eleste, zsidók Babilonba hurcolása – Kr.e. 597; Zarathustra vallásalapító – Kr.e. 560 körül) Szabad akarat – választás jó és rossz közt.

11 Honnan jöttek? Perzsa-babiloni (iráni) zoroaszter papok. Monoteista és dualista elemeket is tartalmazó vallás egy politeista világban – zsidó monoteizmus hatása! (Jeruzsálem eleste, zsidók Babilonba hurcolása – Kr.e. 597; Zarathustra vallásalapító – Kr.e. 560 körül) Szabad akarat – választás jó és rossz közt. Paradicsom – pokol. Kozmológia. Végitélet.

12 Honnan jöttek? Perzsa-babiloni (iráni) zoroaszter papok. Monoteista és dualista elemeket is tartalmazó vallás egy politeista világban – zsidó monoteizmus hatása! (Jeruzsálem eleste, zsidók Babilonba hurcolása – Kr.e. 597; Zarathustra vallásalapító – Kr.e. 560 körül) Szabad akarat – választás jó és rossz közt. Paradicsom – pokol. Kozmológia. Végitélet. De Sátán nem bukott angyal, és nem tud a bűnről.

13 Miért mentek Jeruzsálembe? Ma már asztronómiai számítások bizonyítják, hogy a betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz együttállása volt a Halak csillagképében.

14 Miért mentek Jeruzsálembe? Ma már asztronómiai számítások bizonyítják, hogy a betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz együttállása volt a Halak csillagképében. Jupiter az ég ura és a királyok királyának jele volt számukra. Azt vallották, amikor legmagasabban áll az ég közepén, jóságos és igazságos uralkodók születnek.

15 Miért mentek Jeruzsálembe? Ma már asztronómiai számítások bizonyítják, hogy a betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz együttállása volt a Halak csillagképében. Jupiter az ég ura és a királyok királyának jele volt számukra. Azt vallották, amikor legmagasabban áll az ég közepén, jóságos és igazságos uralkodók születnek. A Szaturnusz az "éjszaka Napja", a nyugati országok és királyok jele, különösen Izrael csillaga.

16 Miért mentek Jeruzsálembe? Ma már asztronómiai számítások bizonyítják, hogy a betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz együttállása volt a Halak csillagképében. Jupiter az ég ura és a királyok királyának jele volt számukra. Azt vallották, amikor legmagasabban áll az ég közepén, jóságos és igazságos uralkodók születnek. A Szaturnusz az "éjszaka Napja", a nyugati országok és királyok jele, különösen Izrael csillaga. Halak csillagkép - a közeledő tavasz jele, új élet és új remény égi hírnöke.

17 Miért mentek Jeruzsálembe? Ma már asztronómiai számítások bizonyítják, hogy a betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz együttállása volt a Halak csillagképében. Jupiter az ég ura és a királyok királyának jele volt számukra. Azt vallották, amikor legmagasabban áll az ég közepén, jóságos és igazságos uralkodók születnek. A Szaturnusz az "éjszaka Napja", a nyugati országok és királyok jele, különösen Izrael csillaga. Halak csillagkép - a közeledő tavasz jele, új élet és új remény égi hírnöke. = Izráelben királyok-királya, ég ura, új élet és új remény égi hirnöke született!

18 Isten miért őket választotta? Hiszen így szól Mózeshez: „Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok.” 16 Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Róma 9:15-16 Eljött, és „békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közeliek- nek”. 18 Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Efézus 2: 17 - 18

19 Miért éppen Heródes? Ki volt ő? Kegyetlen politikus, arab származású római polgár.

20 Miért éppen Heródes? Ki volt ő? Kegyetlen politikus, arab származású római polgár. 41 éven keresztül volt helytartó- király.

21 Miért éppen Heródes? Ki volt ő? Kegyetlen politikus, arab származású római polgár. 41 éven keresztül volt helytartó- király. Pontosan ismerte és betartotta a vallási előírásokat

22 Miért éppen Heródes? Ki volt ő? Kegyetlen politikus, arab származású római polgár. 41 éven keresztül volt helytartó- király. Pontosan ismerte és betartotta a vallási előírásokat Ismerte Isten igéjét!

23 Babylon – Israel 1500 km Jerusalem – Bethlehem 7 km

24 Kikre hasonlít az életed? Bölcsek? Heródes? Papok? Pásztorok?

25 Vancouver - Betlehem 10,750 km Soul Korea - Betlehem 8064 km Budapest - Betlehem 2225 km

26

27 Feleségem olvas egy könyvet:

28 Akárhol vagy – Isten hív a jászolhoz: bűbocsátó szeretetetéhez, Jézushoz! Lehetsz radikális mohamedán, vallástalan szabadelvű, kereső, vagy önelégült… Jézus az élet! Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. 1 János 5:11 Ha már elmentél, megláttad, imádod – Isten buzdít: légy karácsonyi örömhír-átadó! Éld Krisztust a világban!

29 A szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; 8 aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. 9 Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. 10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. 11 Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. 12 Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. 1János 4: 7 - 12

30 „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Máté 2:2


Letölteni ppt "Református istentisztelet 2014 december 25 csütörtök, karácsony ünnepe."

Hasonló előadás


Google Hirdetések