Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HUSK – Klímapark Nyitókonferencia Helyi környezetvédelmi kezdeményezések menedzselése és pénzügyi fenntarthatósága Horváth Ágota ügyvezető BCE Innovációs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HUSK – Klímapark Nyitókonferencia Helyi környezetvédelmi kezdeményezések menedzselése és pénzügyi fenntarthatósága Horváth Ágota ügyvezető BCE Innovációs."— Előadás másolata:

1

2 HUSK – Klímapark Nyitókonferencia Helyi környezetvédelmi kezdeményezések menedzselése és pénzügyi fenntarthatósága Horváth Ágota ügyvezető BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft Szentendre, 201 4. szeptember 16.

3 A fenntarthatóság feltételei  A fenntarthatóság tervezéssel kezdődik!  Közösen deklarált, a szigeti közösség (lakosság, vállalkozások, civil szervezetek) minden tagja által egyaránt elfogadott, a fejlesztés irányait hosszú távon meghatározó koncepció - stratégia  A koncepció mentén megfogalmazott, összehangolt „operatív” programok  Termelődő és elérhető pénzügyi források  Hazai és nemzetközi együttműködés, a tapasztalatok megosztása, jó gyakorlatok adaptálása  Kommunikáció és tudat-formálás  Rendszeres, folyamatos értékelés és újratervezés

4 Mikrotérség-fejlesztési koncepció – „Út a jövőbe”  SWOT analízis  Probléma-fa – cél-fa  Költség-haszon-elemzés  Kockázat-elemzés  Alternatívák vizsgálata  Stake-holder analízis  „Érzékeny terület” fejlesztési lehetőségei –Korlát ------ felelősség ------- lehetőség –Célok megfogalmazása Hosszú távú cél: a szigeti közösség életminőségének növelése a környezet megóvása mellett Rövid távú célok Megvalósítás programjai

5 A fejlesztés területei  Környezet- és természetvédelem  Öko-tudatos gazdaságfejlesztés a helyi sajátosságok alapján  Tudat-formálás, képzés  Foglalkoztatás  Nemzetközi kapcsolatok

6 A szigeti gazdasági szerkezet öko-tudatos fejlesztése  Hagyományosan agrár gazdálkodás  Meghatározó a főváros közelsége  Jövedelem-termelő képesség növelése –magasabb minőségű termények –Magasabb feldolgozottsági szint –Jobb piaci pozicionálás –Költség-hatékonyság  Hozzáadott érték-termelés növelése –Helyi termékek, helyi feldolgozás –Hulladék-kezelés és újrahasznosítás –Kereskedelem – országos ismertség –Helyi szolgáltatások fejlesztése - turizmus  Helyi foglalkoztatás bővítése  Vállalkozóvá válás elősegítése –Képzés –Inkubálás

7 A fejlesztést elősegítő pénzügyi források  Jó hír: önállóan, de nem egyedül – fejlesztéseket támogató források –Hazai források Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív programjaihoz kapcsolódás (hazai és EU támogatás) –Környezet és természetvédelem –Gazdálkodás fejlesztése – vállalkozások –Turisztikai célú programok támogatása –Foglakoztatást, képzést támogató programok –Civil programok –Önkormányzatoknak elérhető támogatások Vállalkozás-fejlesztési támogatott pénzügyi konstrukciók A civil szféra egyéb pályázati lehetőségei –Nemzetközi támogatások –Saját források !!!!!!

8 Nemzetközi forrásokra néhány példa  EU által finanszírozott programban való részvétel  People - Twinning és Twinning Light programok  Intézmény fejlesztési program  Elsődleges célja az EU-n kívüli tagjelölt, potenciális tagjelölt államok, valamint az Európai Szomszédságpolitika hatálya alá eső országok jog- és intézményrendszerének közelítése az EU-s normákhoz  Államigazgatási szférák együttműködése (non-profit jelleg)  Soft típusú, tudástranszferre épülő projektek, lényegi eleme szakértők kölcsönzése  Testvérvárosi programok - Európa a polgárokért program –A program általános célkitűzései »Európai uniós állampolgárság fejlesztése »A közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősítése »A polgárokban erősíteni azt az érzést, hogy az Európai Unió az övék  Transznacionális programok

9 Transznacionális programok 9

10 10 Transznacionális programok  Bilaterális (pl. HUSK, Svájci Alap, Norvég Alap)  Multilaterális (pl. Interreg volt) CBC programok  Bilaterális együttműködések határon átnyúló szervezetek kialakításával  Területi együttműködés, a tevékenységek földrajzi kiterjesztésével (pl. szolgáltatások)  Mozaik-szerű elhelyezkedés,EU lefedése  Lehetőséget jelent:  Kistérségi egyesülések  Önkormányzatok  Önkormányzati intézmények  Civil szervezetek  Vállalkozások számára  Cél:  A társadalmi, gazdasági fejlődés kiegyenlítődése a határ-menti területeken EGCT szervezetek létrehozása által Transznacionális programok CBC

11 11  EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2013  Norvégia, Izland, Liechtenstein hozzájárulása  40 milliárd HUF támogatás nyújtása hazánknak  Pályázatok kiírása 2013. első félévé től  Önkormányzatok számára lehetséges prioritások:  Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés  Humánerőforrás-fejlesztés, norvég partnerrel kooperáció kialakítása  2,5 milliárd HUF támogatási keret  Kulturális és természeti örökség megőrzése  Örökségvédelem, donor országokkal való kultúrális kapcsolatok erősítése  3,4 milliárd HUF támogatási keret Transznacionális programok

12  Önkormányzatok számára szolgáló prioritások:  Gazdaság és Társadalom  Cél a gazdasági és társadalmi kapcsolatok élénkítése, fejlesztése;  A határon átnyúló üzleti együttműködések ösztönzése, üzleti infrastruktúra fejlesztése  Emberi és intézményi kapcsolatok fejlesztése a kutatás-fejlesztés, oktatás és munkaerőpiac területén  Közös turizmusfejlesztés, egészségügyi együttműködések, közös hálózat- és partnerség építés támogatása  Környezet és természetvédelem, elérhetőség  Hatékonyabb közös környezet- és természetvédelmi együttműködés  Közlekedési infrastruktúra, közösségi közlekedés fejlesztése  Kommunikációs infrastruktúra fejlesztése 12 HUSK – Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

13 13 Transznacionális programok  Svájci Hozzájárulás  Az utolsó pályázati kiírás 2012.11.12-én zárult le  Két alaphoz lehetett pályázatot benyújtani  Svájci-Magyar Együttműködési Program Civil Alap  Svájci-Magyar Együttműködési Program Ösztöndíj Alap  Az alapok fő céljai az alábbiak voltak:  Civil szervezetek kapacitásainak fejlesztése  Hátrányos helyzetű, marginalizált gyermekek továbbtanulásának elősegítése

14 Transznacionális programok  Multilaterális együttműködés  Az EU különböző országainak szervezetei működjenek együtt szakmai alapon. Pályázatok: South-East Europe Central Europe Projekt szintű együttműködések: URBACT – települési önkormányzatok „egymástól tanulás” CULTURE – tematikus együttműködés kulturális események szervezésére 14

15 Önkormányzatok nemzetközi aktivitásai  Közvetlenül  Saját kezdeményezés, saját projekt  Pályázatok  Közvetetten  Intézményeik  Vállalkozások  Civil szervezetek, stb. közreműködésével,  Nemzetközi hálózatok, transznacionális szervezetek tagjaként 15

16 Az önkormányzat területén működő szervezetek támogatása – bizalom-növelés : Civil szervezetek projektjeiben részvétel,  V állalkozások kapcsolat-építésének támogatása  Önkormányzati intézmények bevonásával  Nemzetközi partner-szervezetekkel  Jó gyakorlatok üzleti partnerek felé való bemutatásával, stb. Partnerek nélkül lehetetlen 16 Közvetett bekapcsolódás nemzetközi programokba

17 Befektetések és hozamok  Minden támogatás egyúttal kötelezettség is!  Hosszú távon is önfenntartó működést biztosító projektek kellenek  Önerő termelése a fejlesztési célokhoz  Befektetés a Jövőbe!  Minden fenntarthatóság a tervezéssel kezdődik!

18 Megtisztelő figyelmüket köszönöm! Horváth Ágota ügyvezető BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. 1093 Budapest, Fővám tér 8. agota.horvath@uni-corvinus.hu http://innovacio.uni-corvinus.hu


Letölteni ppt "HUSK – Klímapark Nyitókonferencia Helyi környezetvédelmi kezdeményezések menedzselése és pénzügyi fenntarthatósága Horváth Ágota ügyvezető BCE Innovációs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések