Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. SEDIVINÉ BALASSA ILDIKÓ: SZEMLÉLETVÁLTÁS A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN A TANÁROK FELKÉSZÍTÉSE AZ INNOVATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁRA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. SEDIVINÉ BALASSA ILDIKÓ: SZEMLÉLETVÁLTÁS A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN A TANÁROK FELKÉSZÍTÉSE AZ INNOVATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁRA."— Előadás másolata:

1 Dr. SEDIVINÉ BALASSA ILDIKÓ: SZEMLÉLETVÁLTÁS A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN A TANÁROK FELKÉSZÍTÉSE AZ INNOVATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁRA „ MICROSOFT Nyári Tanártovábbképzés” Budapest, 2008. augusztus 21-22.

2 MICROSOFT-TTK-2008 SZEMLÉLETVÁLTÁS A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN - ELŐADÁSVÁZLAT SZEMLÉLETVÁLTÁS A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN - ELŐADÁSVÁZLAT AZ ELŐADÁS TARTALMI STRUKTÚRÁJA: Miért van szükség szemléletváltásra a tanártovábbképzésben ? - Indokok a változások figyelembe vétele mellett Miért van szükség szemléletváltásra a tanártovábbképzésben ? - Indokok a változások figyelembe vétele mellett Melyek azok az kompetenciák, amelyek fejlesztendők a tanártovábbképzésben ? – Amit minden oktatónak tudnia és alkalmaznia szükséges Melyek azok az kompetenciák, amelyek fejlesztendők a tanártovábbképzésben ? – Amit minden oktatónak tudnia és alkalmaznia szükséges Mit kell tenni az eredményes oktatás érdekében ? - Javaslat az új OKJ informatikai szakmáinak oktatásához Mit kell tenni az eredményes oktatás érdekében ? - Javaslat az új OKJ informatikai szakmáinak oktatásához

3 MICROSOFT-TTK-2008 MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZEMLÉLETVÁLTÁSRA A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN ? A VÁLASZOK KÖZÜL A LEGFONTOSABBAK: Megrendelői oldal A „megrendelők” és a szakembereket alkalmazó piac (EU és hazai) igényeinek és szükségleteinek megfelelő tudással rendelkezőket kell kibocsátani A „megrendelők” és a szakembereket alkalmazó piac (EU és hazai) igényeinek és szükségleteinek megfelelő tudással rendelkezőket kell kibocsátani Oktatási rendszer A szakképzési rendszer fejlesztésének eredményeképpen létrejött követelményrendszer figyelembe veszi a megrendelői szükségleteket, melynek teljesítése nem lehetséges a tanártovábbképzés innovációja nélkül (ez a tanárképzésre is vonatkozik ! ) A szakképzési rendszer fejlesztésének eredményeképpen létrejött követelményrendszer figyelembe veszi a megrendelői szükségleteket, melynek teljesítése nem lehetséges a tanártovábbképzés innovációja nélkül (ez a tanárképzésre is vonatkozik ! ) A közoktatásban is tanítók, a szakképzésben tanulók (szakiskolai képzés, a szakközépiskolákban a szakmai alapozás) már rendelkeznek tapasztalatokkal az új módszerek, eszközök alkalmazását illetően A közoktatásban is tanítók, a szakképzésben tanulók (szakiskolai képzés, a szakközépiskolákban a szakmai alapozás) már rendelkeznek tapasztalatokkal az új módszerek, eszközök alkalmazását illetően

4 MICROSOFT-TTK-2008 MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZEMLÉLETVÁLTÁSRA A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN ? A VÁLASZOK KÖZÜL A LEGFONTOSABBAK: EU ajánlások - Oktatás és képzés 2010 A kulcskompetenciák fejlesztéséről A kulcskompetenciák fejlesztéséről A digitális tudás megszerzése, az eszközökhöz való hozzáférés és azok alkalmazása a képzésben, továbbképzésben A digitális tudás megszerzése, az eszközökhöz való hozzáférés és azok alkalmazása a képzésben, továbbképzésben Pedagógiai módszerek változása A tanítás-tanulási módszerek, a tanulási folyamat résztvevőinek szerepváltozása. A tanítás-tanulási módszerek, a tanulási folyamat résztvevőinek szerepváltozása. A pedagógiai mérési, értékelési módszerek innovációja A pedagógiai mérési, értékelési módszerek innovációja Eszközkörnyezet változása Az eszközkörnyezet gyors fejlődése az oktatásban, a munkahelyeken, környezetünkben Az eszközkörnyezet gyors fejlődése az oktatásban, a munkahelyeken, környezetünkben

5 MICROSOFT-TTK-2008 MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZEMLÉLETVÁLTÁSRA A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN ? - ÖSSZEFÜGGÉSEK EU-irányelvek PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ESZKÖZ- RENDSZER Gyors változás OKTATÁSI RENDSZER MEGRENDELŐK FELHASZNÁLÓK PIAC TANÁRKÉPZÉS TANÁRTOVÁBB- KÉPZÉS OKTATÓ,TANÁR MEGLÉVŐ KOMPETENCIÁJA

6 MICROSOFT-TTK-2008 MILYEN TANÁRI KOMPETENCIÁK SZÜKSÉGESEK ? AMIT AZ OKTATÓNAK TUDNIA KELL: 1. Mik az új OKJ jellemzői ? Hogyan lehet az abban előírt szakmai követelményekre eredményesen felkészíteni ? 2. Mit jelent az új tanári szerep, az új tanítási, mérési és értékelési módszerek ? 3. Elektronikus eszközök alkalmazási lehetőségei az oktatásban (IKT eszközök) 4. Melyek a kulcskompetenciák ? Hogyan lehet a különböző kompetenciákat fejleszteni és továbbfejleszteni ? 5. Mit jelent a PLA ? 6. Mit kell tudni az EKKR-ről (EQF) ?

7 MICROSOFT-TTK-2008 MILYEN TANÁRI KOMPETENCIÁK SZÜKSÉGESEK ? AMIT AZ OKTATÓNAK ALKALMAZNI KELL TUDNI: Az új OKJ szerinti szakmák modulrendszerben történő szervezését, a követelménymoduloknak megfelelő kimenetre történő felkészítést, mely jelenti: Az új OKJ szerinti szakmák modulrendszerben történő szervezését, a követelménymoduloknak megfelelő kimenetre történő felkészítést, mely jelenti: Szakmai kompetenciáknak megfelelő felkészítést Szakmai kompetenciáknak megfelelő felkészítést Egyéni-, társas és módszerkompetenciákra történő fejlesztést Egyéni-, társas és módszerkompetenciákra történő fejlesztést Tradicionális oktatás + új módszerek és eszközök alkalmazásával a szükséges (előírt) kompetenciák fejlesztése Alkalmaznia kell az előzetes tudás, továbbá a pedagógiai mérés és értékelés legkorszerűbb módszereit és eszközeit Alkalmaznia kell az előzetes tudás, továbbá a pedagógiai mérés és értékelés legkorszerűbb módszereit és eszközeit A tudásmérésnek és értékelésnek az utóbbi 15 évben új módszerei és eszköztára alakult ki, melyeknek alkalmazási tudása fontos !

8 MICROSOFT-TTK-2008 MILYEN TANÁRI KOMPETENCIÁK SZÜKSÉGESEK ? AMIT AZ OKTATÓNAK ALKALMAZNI KELL TUDNI: Megtanulni a pedagógus, oktató új szerepköréből eredő „tanulásirányítás” módszerét és eszközrendszerét és alkalmazni azt eredményesen Megtanulni a pedagógus, oktató új szerepköréből eredő „tanulásirányítás” módszerét és eszközrendszerét és alkalmazni azt eredményesen Tutorként, mentori szerepben írányítani a tanulási folyamatot manuálisan és számítógéppel egyaránt folyamatosan segítséget nyújtani Tutorként, mentori szerepben írányítani a tanulási folyamatot manuálisan és számítógéppel egyaránt folyamatosan segítséget nyújtani Alkalmazni olyan innovatív módszereket, melyekkel a gyakorlati képzés eredményesebb Alkalmazni olyan innovatív módszereket, melyekkel a gyakorlati képzés eredményesebb Problémaközpontú csoportmunka, tanulási célú projekt, egyéni és társas kompetenciák fejlesztése Problémaközpontú csoportmunka, tanulási célú projekt, egyéni és társas kompetenciák fejlesztése Az új tanári szerepekben megfelelni az új feladatoknak Az új tanári szerepekben megfelelni az új feladatoknak E-learning, blended képzéshez tananyagfejlesztés, vagy meglévő fejlesztések felhasználása a tanításban. E-learning, blended képzéshez tananyagfejlesztés, vagy meglévő fejlesztések felhasználása a tanításban.

9 MICROSOFT-TTK-2008 MILYEN MÓDSZER ÉS ESZKÖZTUDÁS ELEGENDŐ ? MÓDSZERTANI TUDÁS - Tanítás, tanulásirányítás PROJEKTMUNKA (egyéni, kiscsoportos, probléma- központú, tanulási célú) PROJEKTMUNKA (egyéni, kiscsoportos, probléma- központú, tanulási célú) EGYÉNI FEJLESZTÉSI CÉLÚ – Tanítás-tanulási folyamat egyéni dokumentációja - PORTFÓLIÓ EGYÉNI FEJLESZTÉSI CÉLÚ – Tanítás-tanulási folyamat egyéni dokumentációja - PORTFÓLIÓ E-LEARNING, BLENDED KÉPZÉS - Tutorálás, mentorálás virtuális tanulási térben E-LEARNING, BLENDED KÉPZÉS - Tutorálás, mentorálás virtuális tanulási térben Menedzselés és segítségnyújtás egyéni tanulási folyamatban (egyéni tanulási utak) Menedzselés és segítségnyújtás egyéni tanulási folyamatban (egyéni tanulási utak)

10 MICROSOFT-TTK-2008 TANÍTÁS-TANULÁSI ÉS A MÉRÉS- ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK ÖSSZEFÜGGÉSEI „A TANÍTÁS-TANULÁS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS EGYSÉGET KÉPEZ… AZ ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA ÉS FUNKCIÓJA ELSŐSORBAN NEM A TÁRSADALMI, CSOPORT ÉS – VAGY ISKOLAI SZELEKCIÓ, HANEM A VISSZA- CSATOLÁSI MECHNIZMUS EGYIK SZÜKSÉGES ELEME A FOLYAMATBAN. „ „A TANÍTÁS-TANULÁS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS EGYSÉGET KÉPEZ… AZ ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA ÉS FUNKCIÓJA ELSŐSORBAN NEM A TÁRSADALMI, CSOPORT ÉS – VAGY ISKOLAI SZELEKCIÓ, HANEM A VISSZA- CSATOLÁSI MECHNIZMUS EGYIK SZÜKSÉGES ELEME A FOLYAMATBAN. „(Bábosik, Olechowski, 2002) AZ ÉRTÉKELÉS FEJLESZTÉS, KOOPERÁCIÓ AZ ÉRTÉKELÉS TEHÁT EBBŐL A NÉZŐPONTBÓL ELSŐSORBAN FEJLESZTÉS, KOOPERÁCIÓ AZ EGYÉN, A CSOPORT ÉS A TANÁR (tutor, mentor) KÖZÖTT A TANULÓ(K) TUDÁSGYARAPODÁSÁNAK KOMPETENCIA KIALAKULÁSÁNAK, ALAKÍTÁSÁ- NAK FOLYAMATÁBAN.

11 MICROSOFT-TTK-2008 MILYEN MÓDSZER, ÉS ESZKÖZTUDÁS ELEGENDŐ ? MÓDSZERTANI TUDÁS – mérés, értékelés ÖNÉRTÉKELÉSRE TANÍTÁS, TANÁCSADÁS ÖNÉRTÉKELÉSRE TANÍTÁS, TANÁCSADÁS TÁRSÉRTÉKELÉSBEN TANÁCSADÁS TÁRSÉRTÉKELÉSBEN TANÁCSADÁS KOMPLEX ÉRTÉKELÉS (TÖBB ÉRTÉKELŐ, ELŐRE KIDOLGOZOTT SZEMPONTRENDSZEREK) KOMPLEX ÉRTÉKELÉS (TÖBB ÉRTÉKELŐ, ELŐRE KIDOLGOZOTT SZEMPONTRENDSZEREK) ÉRTÉKELÉSI PORTFÓLIÓ ÉRTÉKELÉSI PORTFÓLIÓ ELEKTRONIKUS ÉRTÉKELÉS ELEKTRONIKUS ÉRTÉKELÉS MÉRÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK A TANULÁSI FOLYAMATBAN (DIAGNOSZTIKUS, FORMATÍV, SZUMMATÍV) MÉRÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK A TANULÁSI FOLYAMATBAN (DIAGNOSZTIKUS, FORMATÍV, SZUMMATÍV) FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS ELŐZETES TUDÁS MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE ELŐZETES TUDÁS MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE

12 MICROSOFT-TTK-2008 PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE PEDAGÓGAI, PSZICHOLÓGAI TUDÁS – MIÉRT VAN SZÜKSÉG A TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSÉRE ? SOKKAL KOMPLEXEBBEK A TANÁRI/OKTATÓI SZEREPEK SOKKAL KOMPLEXEBBEK A TANÁRI/OKTATÓI SZEREPEK MULTIDISZCIPLINÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KOLLÉGÁKKAL MULTIDISZCIPLINÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS A KOLLÉGÁKKAL AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT NÖVEKVŐ KÖLCSÖNHATÁSA AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT NÖVEKVŐ KÖLCSÖNHATÁSA ÚJ TANULÁSI KÖRNYEZET (VIRTUÁLIS TÉR) ÚJ TANULÁSI KÖRNYEZET (VIRTUÁLIS TÉR) ÚJ TANULÁSI STRATÉGIÁK ÚJ TANULÁSI STRATÉGIÁK A TANULÓCSOPORTOK HETEROGENITÁSA (HH, SNI ÉS A TEHETSÉGES TANULÓK FEJLESZTÉSE) A TANULÓCSOPORTOK HETEROGENITÁSA (HH, SNI ÉS A TEHETSÉGES TANULÓK FEJLESZTÉSE)

13 MICROSOFT-TTK-2008 HOGYAN ALKALMAZZA AZ OKTATÓ MÓDSZER ÉS ESZKÖZTUDÁSÁT A TANÍTÁSBAN ? Melyik kompetencia hogyan fejleszthető ? - Felkészítés a gyakorlatra - PÉLDÁK AZ INFORMATIKAI KÉPZÉSBŐL a gyakorlatra - PÉLDÁK AZ INFORMATIKAI KÉPZÉSBŐL SZAKMAI IDEGENNYELVI SZÖVEGÉRTÉS – SZAKMAI ANGOL NYELVI TEMATIKUS TANANYAG SEGÍTSÉGÉVEL (EGYÉNI FEJLESZTÉS, PORTFÓLIÓ ÉRTÉKELÉS) SZAKMAI IDEGENNYELVI SZÖVEGÉRTÉS – SZAKMAI ANGOL NYELVI TEMATIKUS TANANYAG SEGÍTSÉGÉVEL (EGYÉNI FEJLESZTÉS, PORTFÓLIÓ ÉRTÉKELÉS) TÁRSAS KOMPETENCIA – EGYŰTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG, TOLERANCIA, CSOPORTMUNKÁRA VALÓ ALKALMASSÁG (PROJEKTMUNKA, KOMPLEX ÉRTÉKELÉS) - PROGRAMOZÁS TÁRSAS KOMPETENCIA – EGYŰTTMŰKÖDÉSI KÉSZSÉG, TOLERANCIA, CSOPORTMUNKÁRA VALÓ ALKALMASSÁG (PROJEKTMUNKA, KOMPLEX ÉRTÉKELÉS) - PROGRAMOZÁS SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE CSOPORTBAN - PROBLÉMAMEGOLDÁS, ALGORITMIKUS GONDOLKODÁS (ÍRÁNYÍTOTT KISCSOPORTOS PROBLÉMAMEGOLDÁS PROJEKTEKBEN) - ADATBÁZISTERVEZÉS SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE CSOPORTBAN - PROBLÉMAMEGOLDÁS, ALGORITMIKUS GONDOLKODÁS (ÍRÁNYÍTOTT KISCSOPORTOS PROBLÉMAMEGOLDÁS PROJEKTEKBEN) - ADATBÁZISTERVEZÉS

14 MICROSOFT-TTK-2008 HOGYAN ALKALMAZZA AZ OKTATÓ MÓDSZER-, ÉS ESZKÖZTUDÁSÁT A TANÍTÁSBAN ? Melyik kompetencia hogyan fejleszthető ? - Felkészítés a gyakorlatra - PÉLDÁK AZ INFORMATIKAI KÉPZÉSBŐL (2) MUNKAVÁLLALÓI KOMPETENCIÁK: KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRGYALÁSTECHNIKA, TANULÁS TANULÁSA (TRÉNING) MUNKAVÁLLALÓI KOMPETENCIÁK: KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRGYALÁSTECHNIKA, TANULÁS TANULÁSA (TRÉNING) ALKALMAZÁSI GYAKORLATOK - PROJEKTMUNKÁBAN CSOPORTÁRSAKKAL (KÜLSŐ CÉGNÉL „IDEGEN” CSOPORTBAN) - IRÁNYÍTOTT GYAKORLAT – TÖBB ÉRTÉKELŐ - KOMPLEX ÉRTÉKELÉS ALKALMAZÁSI GYAKORLATOK - PROJEKTMUNKÁBAN CSOPORTÁRSAKKAL (KÜLSŐ CÉGNÉL „IDEGEN” CSOPORTBAN) - IRÁNYÍTOTT GYAKORLAT – TÖBB ÉRTÉKELŐ - KOMPLEX ÉRTÉKELÉS E-LEARNING /BLENDED KÉPZÉS ESETÉN – PLA, EGYÉNI TANULÁSI UTAK MEGHATÁROZÁSA, EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KONZULTÁCIÓK (ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ, WEB-2- ES KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK) – ELEKTONIKUS GYAKOROL- TATÁS, ÖNÉRTÉKELÉS, E-VIZSGA - TUTORÁLÁS. E-LEARNING /BLENDED KÉPZÉS ESETÉN – PLA, EGYÉNI TANULÁSI UTAK MEGHATÁROZÁSA, EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KONZULTÁCIÓK (ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ, WEB-2- ES KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK) – ELEKTONIKUS GYAKOROL- TATÁS, ÖNÉRTÉKELÉS, E-VIZSGA - TUTORÁLÁS.

15 MICROSOFT-TTK-2008 ÖSSZEFOGLALÓ: MIT JELENT A SZEMLÉLETVÁLTÁS A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN? KIEMELT CÉL: TANTÁRGYKÖZPONTÚ KÉPZÉS HELYETT SZEMÉLY- ÉS KÉPESSÉGKÖZPONTÚ KÉPZÉS A SZAKMAI TANÁRKÉPZÉSBEN FENTIEKNEK MEGFELELŐEN CÉL: A TANÁR/OKTATÓ GONDOLKODÁSÁNAK, ATTITŰDJÉNEK VÁLTOZÁSA GONDOLKODÁSÁNAK, ATTITŰDJÉNEK VÁLTOZÁSA KOMPLEXEBB SZEREPEKRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS KOMPLEXEBB SZEREPEKRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS A SZAKMAI ELMÉLETI TUDÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A SZAKMAI ELMÉLETI TUDÁSÁNAK FEJLESZTÉSE MÓSZERTANI GYAKORLATI TUDÁSÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE MÓSZERTANI GYAKORLATI TUDÁSÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE FELKÉSZÍTÉS AZ INNOVÁCIÓK ALKALMAZÁSÁRA FELKÉSZÍTÉS AZ INNOVÁCIÓK ALKALMAZÁSÁRA ESZKÖZTUDÁSÁNAK FEJLESZTÉSE ESZKÖZTUDÁSÁNAK FEJLESZTÉSE ÚJ TANULÁSI KÖRNYEZETBEN (IKT) VALÓ OKTATÁS, FEJLESZTÉS ÚJ TANULÁSI KÖRNYEZETBEN (IKT) VALÓ OKTATÁS, FEJLESZTÉS MINIMUM FELTÉTELEK: A SZAKMAI TANÁRKÉPZÉS TARTALMI, METODIKAI MEGÚJÍTÁSA A SZAKMAI TANÁRKÉPZÉS TARTALMI, METODIKAI MEGÚJÍTÁSA AZ ISKOLÁK, KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK VEZETÉSÉNEK SZEMLÉLETVÁLTOZÁSA AZ ISKOLÁK, KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK VEZETÉSÉNEK SZEMLÉLETVÁLTOZÁSA

16 „Microsoft Nyári Tanártovábbképzés”

17 MICROSOFT-TTK-2008 INTÉZMÉNYÜNK KÍSÉRLETEI ÉS TAPASZTALATOK

18 MICROSOFT-TTK-2008 KÍSÉRLETEK ÉS TAPASZTALATOK EGYÉNI ÉS TÁRSAS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE, MÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE:  EGYÉNI FEJLŐDÉS MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE A T-T FOLYAMATBAN (ÁLTALÁNOS ÉS SZAKMASPECIFIKUS KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK)   A KOMPETENCIÁK MÉRÉSE A SZAKMAI GYAKORLAT (VOCATIONAL PRACTICE) ELŐTT ÉS UTÁN.   ESZKÖZÖK: „PÓKHÁLÓ MODELL” + INTERJÚK, KÉRDŐÍVEK.   RÉSZLETESEN (a mérhető kompetenciák és javaslatok) http://project.kahosl.be/competence/

19 MICROSOFT-TTK-2008 KÍSÉRLETEK ÉS TAPASZTALATOK „PÓKHÁLÓ MODEL”:  Együttes értékelés (önértékelés, tanár, gyakorlatvezető, tanulók társak )  Az adatok elektronikus tárolása (ábrázolás a „pókhálón” automatikus kiértékelése és tájékoztatás.)  Két kompetenciakört vizsgáltunk: kommunikáció, csoportmunka, együttműködés

20 MICROSOFT-TTK-2008 KÍSÉRLETEK ÉS TAPASZTALATOK E-VIZSGA (E-EXAM): FEJLESZTÉS ÉS KIPRÓBÁLÁS CÉL  OLYAN PEDAGÓGIAI RENDSZER FEJLESZTÉSE, MELY LEHETŐVÉ TESZI ADOTT TÉMA INTERAKTIV TANULÁSÁT, GYAKORLÁSÁT, A TUDÁS ÖNELLENŐRZÉSÉT, TANÁRI ÉRTÉKELÉSÉT. FELADAT  KÉT KOMPETENCIAKÖR (INFORMATIKA, INFORMATIKAI ANGOL NYELV)FEJLESZTÉS, KIPRÓBÁLÁS (MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS) VÁLTOZATOS, MOTIVÁLÓ FELADATTÍPUSOKKAL, MÉDIUMOKKAL. KÍSÉRELTEK (2006. IX. –XII.)  12 CSOPORT + 12 KONTROLL CSOPORT (4 ORSZÁG, 3 NYELV) 300 HALLGATÓ.

21 MICROSOFT-TTK-2008 KÍSÉRLETEK ÉS TAPASZTALATOK E-VIZSGA (E-EXAM): Milyen a program ? Mire készült ? A PROGRAM FELHASZNÁLÓI: Szakértők, Rendszergazda, Tanárok. Tanulók A PROGRAM FŐ FUNKCIÓI: 1. Tananyag készítés adott témakör (tantárgy) tanulásához, 2. Meglévő, vagy megszerzett tudás ellenőrzése (vizsga) 3. A tananyag felhasználása a tanuló által gyakorláshoz, ismeretelsajátításhoz, különböző kompetenciák fejlesztéséhez, továbbfejlesztéséhez 4. A tanulók, illetve tanulócsoportok munkájának, tudásának, fejlődésének folyamatos „követése” és lekérdezése. 5. Tanulói és tanári döntésekhez irányadó információk lekérdezése

22 MICROSOFT-TTK-2008 KÍSÉRLETEK ÉS TAPASZTALATOK

23 MICROSOFT-TTK-2008 A KÍSÉRELTI PROGAM ERDMÉNYEI ÉS TERMÉKEI A KÍSÉRELTI PROGAM ERDMÉNYEI ÉS TERMÉKEI

24 MICROSOFT-TTK-2008

25


Letölteni ppt "Dr. SEDIVINÉ BALASSA ILDIKÓ: SZEMLÉLETVÁLTÁS A SZAKMAI TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSBEN A TANÁROK FELKÉSZÍTÉSE AZ INNOVATÍV PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁRA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések