Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gondolatok a tájtervezés és földrajztudomány kapcsolatáról Szilassi Péter SZTE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gondolatok a tájtervezés és földrajztudomány kapcsolatáról Szilassi Péter SZTE."— Előadás másolata:

1 Gondolatok a tájtervezés és földrajztudomány kapcsolatáról Szilassi Péter SZTE

2 Az előadás felépítése 1.Elméleti, fogalmi, szemléletbeli különbségek 2.Geográfiai ismeretek, és geográfusok a tájtervezés hazai gyakorlatában 3.Tájtervezés megjelenése a geográfus képzés „tájas” szakirányaiban

3 1. Elméleti, fogalmi, szemléletbeli különbségek

4 Tájtervezés fogalma A tájrendezés egyik eszköze, melynek célja a tájrendezési döntések előkészítése és a többcélú tájhasznosításból adódó érdekkülönbségek összehangolása. (Csemez A.) A tájnak, mint térbeli egységnek a védelmét, fejlődését szolgáló tervezési folyamat. Célja a tájháztartás tartós teljesítőképességének, és esztétikai értékének a megőrzése, fejlesztése. (Mezősi G.)

5 Tájtervezéshez szükség van-e földrajzi ismeretekre? A földrajz hátteret, és eszköztárat ad a táj elemzéséhez, tervezéséhez Magyarországon gyakran pusztán mérnöki feladatnak tekintik a tájtervezést Pedig ugyan azt az objektumot (tájat) szemléli másik nézőpontból A geográfia adós egy tervezés számára kialakított know how gyűjteménnyel A tervezés gyakran nem használja a tájföldrajzi kutatások eredményeit, csak az alapadatokat

6 Geoökológiai háttér (3 féle megközelítés) Tájszerkezet feltárása (hierarchia, tájtípus) Pufferkapacitásra, érzékenységére lehet belőle következtetni Tájmintázat elemzése (mintázatból a folyamatra lehet következtetni) Funkcionális tájelemzések (optimális tájhasználat tervezése) geoökológiai térképezés segítségével

7 Tájfunkciók Lefolyásszabályozási funkciók Erózióval szembeni ellenállás funkciója Ökotópképző funkció stb. Tájépítészek szerint Ipari funkció Települési funkció Rekreációs funkció Stb. Tájökológusok szerint

8 Tájfunkciók elemzése Paraméteres (tájalkotó tényezőnkénti) Integrált (táji) amikor területegységenként Folyamatorientált elemzés (újabban) mely a működés oldaláról közelíti meg a tájat

9 Geoökológiai tájelemzés lépései (Geoökológiai tájanalízis) 1.Koncepcionális fázis (vizsgálati cél megfogalmazása, modellalkotás) 2.Fő szakasz terepi és labormunkák 3.Geoökológiai viszonyok leírása 4.A tájfunkciók elemzése (víz, anyagkörforgások) 5.Geoökológiai szintézis (ökotóptérképek, tájháztartási elemzések)

10 Geoökológiai tájanalízis adatháttere Nem elsődleges feladat az adatok előállítása De a térbeli kiterjesztés, szintetikus elemzés IGEN! DE sajnos nem, vagy nehezen hozzáférhető, vagy hiányosak, vagy drágák az adatok….  A tájtervezők határidőre dolgoznak, megelégszenek gyengébb alapadatokkal is…

11 Tájak hierarchiája, térbeli egységei Geoökológia: természeti földrajzi alapú tájfelosztás (ökotóp, kistáj, középtáj, nagytáj stb.) Tájtervező mérnökök: Antropogén használat alapján történő térfelosztás (Üdülőtáj, Ipari táj stb.) Újabban: Tájkarakter egységek, Tájkarakter- típus Mindegyiknek lehet létjogosultsága, a cél határozza meg, hogy melyiket alkalmazzuk, de a tervezés leggyakoribb alapegysége a közig határ!

12 Tér és Idő dimenzió problematikája Térben (méretarány) tájaknak, terveknek, is van hierarchiája. A „belenagyítással” nem jutunk több adathoz. Elvileg a kimeneti (javaslati) térképek méretaránya a felhasznált adatok, alaptérképek méretarányával megegyező kellene hogy legyen!!! Időbeli dimenzió is van! Csak addig érvényes a terv időben, ameddig a földrajzi változások progniosztizálhatók.

13 2. Geográfiai ismeretek, és geográfusok a tájtervezés hazai gyakorlatában

14 Geográfusok a tájtervezésben… Tájrehabilitációs (rekultivációs) tervek készítése (nem kell hozzá tervezői jogosultság) Természetvédelmi kezelési tervek (nem kell hozzá tervezői jogosultság) Területrendezési tervek Településrendezési tervek tájrendezési munkarésze (geográfus nem tervezhet)

15 15 Területrendezés A területrendezés az országra, illetve térségeire kiterjedően a területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, az erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetősége meghatározása, ezek együttes értékelése, előrejelzések készítése, a területi adottságok célszerű hasznosítási javaslatainak kidolgozása, a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerének meghatározása, nemzetközi együttműködés és szerződés keretében az európai és határ menti területrendezési tevékenység összehangolása… 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

16 16 A területrendezés céljai: Az erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetősége meghatározása, ezek együttes értékelése, előrejelzések készítése, a területi adottságok célszerű hasznosítási javaslatainak kidolgozása, a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerének meghatározása, 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

17 „ a térszerkezeti elemek azonosítása, a térszerkezet időbeli alakulása, a térségi területfelhasználás változásai, tendenciák értékelése „ 1.melléklet a 218/2009. (X. 6.) Korm. Rendelethez a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

18

19

20 Tájérzékenység (14 paraméter alapján) súlyozottan

21 Táterhelés (8 paraméter alapján) súlyozottan

22 Tájterhelhetőség

23

24

25

26

27 27

28 2006-os lehatárolás Módosított lehatárolás (2011) ? „Rendszeresen belvízjárta területek”

29

30 „ Rendszeresen belvízjárta területek (2005)

31 Pálfai I. (2004) Rendszeresen belvízjárta területek (2011)

32 Rendszeresen belvízjárta területek (2005, 2011)

33 Településrendezési tervek Tájrendezési munkarész (kötelező alátámasztó munkarész) Tájvizsgálat + Értékelés Tájrendezési, Tájvédelmi, Tájfejlesztési javaslat Geográfusnak nincs tervezői jogosultsága

34 Tájhasználati konfliktusok jelenlegi területhasználatok (meglévő tájhasználati konfliktusok) tervezett területhasználatokra (potenciális tájhasználati konfliktusok) vonatkozóan is célszerű feltárni

35 Tájhasználati konfliktusok típusai (tájépítész szakma szerint ) Funkcionális (használati) konfliktusok, – szomszédságok Ökológiai, (tájökológiai) konfliktusok Tájképi, vizuális konfliktusok Egyéb problémák

36 Konfliktusok feltárásának menete Környezeti elemek állapotának áttekintése során feltáruló problémák/konfliktusok – talaj, víz, levegő (bűz is), zaj, stb. – Kijelölt védőterületek hasznosítása és szomszédsága – Ismert környezetszennyezések bírságok, határérték túllépések Hasznosítások áttekintése – Hasznosításokból eredő terhelések (jelenlegi és korábbi tevékenységek egyaránt) – Az egyes hasznosítások által megkövetelt környezet minőség,környezetállapot (pl. érzékeny használatok lakó, üdülő) Védett, védendő értékek áttekintése (víz, természet, tájkép, műemlék)

37 3. Tájtervezés megjelenése a geográfus képzés „tájas” szakirányaiban

38 Néhány összehasonlító adat a tájas szakirányokról EAGY Új irányzatok a Tájkutatásban10 Tájföldrajz, Tájkutatás22 Kultúrtájvizsgálat alapjai20 Kultúrtájtípusok a Kárpát medencében20 Település a tájban20 összesen92 ELTE (Táj és környezet szakirány)

39 DE (Táj és környezetkutató szakirány) EAGY Tájelemzés és értékelés gyakorlat 01 Táj és környezeti tervezés földrajzi alapjai 21 Ágazati tervezés környezetvédelmi vonatkozásai 12 Kultúrtájak20 Tájvédelem Európában20 összesen74

40 PTE Táj- és környezetkutató szakirány EAGY Tájértékelés20 Kultúrtájak földrajza20 Tájelemzés, tájtervezés20 Tájkutatás korszerű alkalmazása02 A táj változása a Kárpát-medencében20 A táj változása Európában20 összesen102

41 SZTE (Táj és környezetkutató szakirány) EAGY Tájtervezés22 Ágazati Környezeti tervezés21 Környezettervezési modellek13 Környezettervezés alapjai20 összesen68

42 Hogyan tudnánk a tájtervezésben aktívabban, nagyobb számban közreműködni a geográfusok? Tervezéshez táji adatbázisok (MNA) Közös szakmai „szótár” készítése Tervezéshez módszertani segédletek készítése, Tervezési jogosultságok kérdésében lobbizás. Geográfus képzés tájas szakirányainak összehangolása, közös jegyzetek, gyakorlat orientáltabb képzés

43 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Gondolatok a tájtervezés és földrajztudomány kapcsolatáról Szilassi Péter SZTE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések