Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hidrogeológia és mérnökgeológia időszerű kérdései Felszín alatti vízmozgás modellezése Karsztdiagnosztika Vas Megyei Mérnökkamara továbbképzése Szombathely,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hidrogeológia és mérnökgeológia időszerű kérdései Felszín alatti vízmozgás modellezése Karsztdiagnosztika Vas Megyei Mérnökkamara továbbképzése Szombathely,"— Előadás másolata:

1 A hidrogeológia és mérnökgeológia időszerű kérdései Felszín alatti vízmozgás modellezése Karsztdiagnosztika Vas Megyei Mérnökkamara továbbképzése Szombathely, 2014. november 24. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgatóhelyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság

2 I. Hidrogeológia és Mérnökgeológia időszerű kérdései - Vízügyi Hatóságok átalakulása: 2014. 09. 10. - Felszín Alatti Víz Információs Rendszer (FAVI) átalakulása: 2015. 01. 01. - Magyarország második vízgyűjtőgazdálkodási tervének (VGT) készítése - Vízbázisvédelem

3 I./1 Vízügyi igazgatási rendszer átalakítás 2014. 01, 01. Vízügyi Hatóság (12 db) Hatáskör: vízgazdálkodás 482/2013. Korm. rendelet – vízügyi hatóságokról 481/2013. Korm. rendelet - vízvédelmi hatóságokról 2014. 09. 10. Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Területi Vízügyi Hatóság (12 db) Hatáskör: vízgazdálkodás és vízvédelem 223/2014. Korm. rendelet – vízügyi és vízvédelmi hatóságokról 481/2013. Korm. rendelet módosítás

4 I./2 FAVI átalakítás Az OKIR felépítése jelenleg KAR VAL-VÉL VIKÁR LAIR LNYR FAVI KÁRINFO HIR LANDFIL HNYR IR 2015. 01. 01. -Adatszolgáltatás csak digitálisan, ügyfélkapun keresztül -Kezelő hatóságok: Felügyelőségek és Vízügyi Hatóságok -Hatóságok csak adat- kezelők -Korábbi adatok: fájlkonverzióval

5 I./3 Vízgyűjtőgazdálkodási tervezés 2000/60/EK Víz Keretirányelv alapján 2009. december 22.-re el kellett készíteni az első Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet (VGT), illetve 6 évente felülvizsgálni. 2013-2015 között az első VGT-ben leírt intézkedési programot ki kell értékelni: - 2013. december 22.: Jelentős vízgazdálkodási problémák közzététele - 2014. december 22.: Felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetének nyilvánosságra hozatala - 2014. december 22.: Gazdasági elemzések elvégzése - 2015. december 22.: Végleges felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv nyilvánosságra hozatala - 2016. április 22.: VGT2 kihirdetése

6 Vízgyűjtőgazdálkodási terv 2009-2015 Kihirdetve:1042/2012. Korm, határozat 1 fő vízgyűjtő, 4 db részvízgyűjtő, 42 db tervezési alegység Célkítűzés: vizek jó állapotának elérése 2015.-ig (legkésőbb 2027.-ig) Felszín víz: jó ökológiai és jó kémiai állapot Felszín alatti víz: jó mennyiségi és jó kémiai állapot Célkítűzés elérése tagállami felelősség.

7 I. Vízgyűjtőgazdálkodási terv 2009-2015 VKI előírások víztesteken keresztül Felszín alatti víztest tipológia: 6+1 db Összes felszín alatti víztest (FAV) : 185 db Szombathelyi Területi Vízügyi Hatóság területét érinti: 25 db FAV. Víztípusvíztest kémiai állapot mennyiségi állapot Termálkarszt, karszt kt.1.11jó kt.1.10jó kt.4.1jó k.4.1gyengenem jó kt.1.7jó Porozus termál pt.1.1jó pt.3.1jó porózus és hegyvidéki h.1.11jó p.1.2.1jó p.1.3.1jó p.1.5.1.jó p.4.1.1.jó p.3.1.1jó p.4.1.1jó p.4.2.1jó h.4.1.jó Sekély porózus és sekély hegyvidéki sh.1.11jó sp.1.2.1gyengejó sp.1.3.1gyengejó sp.1.5.1.gyengejó sp.3.1.1jó sp.4.1.1gyengejó sp.4.2.1gyengejó sp.4.2.2jó sh.4.1.jó

8 II. Vízgyűjtőgazdálkodási terv tervezés Az első terv tanulságainak figyelembe vétele Az első tervből hiányzó részek, intézkedések pótlása Új szervezeti felépítés Előrehaladás bemutatása Végre nem hajtott intézkedések Új irányelvekkel, leányirányelvekkel való összhangba hozása (pl. 2007/60/EK – árvízkockázatról) Bizottság javaslatainak figyelembe vétele: - Sok az időbeli mentesség kérelem – Hiányzik a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó mentesség alkalmazása –VKI intézkedések nem megfelelő integrálása a mezőgazdasági kompenzációs, támogatási rendszerbe, természetes vízvisszatartó intézkedéseket kiterjedtebben kell alkalmazni. - A monitoring megfelelő finaszírozásáról gondoskodni kell. – A VGT néhány elemének finanszírozása nem tűnik minden esetben biztosítottnak – Vízhasználatok körének értelmezése nem megfelelő. – Költségmegtérülés (szennyező fizet) elvét minden vízhasználatnál alkalmazni kell - Aránytalannak minősített intézkedések költségét átlátható kell tenni. - Sok az adathiány a víztest minősítésben

9 I./4 Vízbázisvédelem 2013. évi állapot üzemelő vízbázistávlati vízbázis Központi költségvetésből elindult31858 központi költségvetésből folyamatban102 Központi költségvetésből befejezett30856 KEOP finanszírozású46413 - Magyarországon 1753 db felszín alatti és 16 db felszíni vízbázis van. - Felszín alatti vízbázisok fele sérülékeny - 2004.-től költségvetésből új diagnosztika nem indult - 2007. Évtől KEOP finanszírozás - VKI alapján 2015.-ig be kell fejezni (2027. évig kitolható)

10 Vízbázisvédelem Szombathelyi Területi Vízügyi Hatóság : -150 db üzemelő vízbázis, ebből 80 db sérülékeny - 6 db távlati vízbázis - védőidomkijelölés: 40 db üzemelő, 6 db távlati Költségek -Diagnosztika -Földhivatali munkarész -Kisajátítás 10 évente aktualizálás és felülvizsgálat Vas megyében: - Velem, Bozsok forrásvízmű - Kőszeg vízmű parti szűrésű - Többi vízmű: rétegvízbázis Zala megyében: - rétegvízkivétel: 56 % - parti szűrésű: 23 % - karszt: 20 % - talajvíz: 1 %

11 Vízbázisvédelem - ivóvízminőségjavítás Országos átlagban 43 % érintettség Illetékességi területen 3 % alatti érintettség Arzénos vizek Magyarországon: Ivóvízminőség határérték felett illetékességi területen

12 II. Karsztdiagnosztika -Hidegkarszt: illetékességi területen csak Keszthelyi-hegységben, karsztvízbázisok diagnosztikája lezárult -Termálkarszt: természetes védettségű termálvízbázisok – mennyiségi védelem

13 II/1 Karsztdiagnosztika -Hévízi-tó Tóhozam:

14 Felszín alatti víztestek Kt.4.1.: + 5 354 m 3 /d K.4.1: -14 536 m 3 /d

15 Vízkészletgazdálkodás M i határértékek Belső zóna: - 400 l/s Hévízi-tó hozam - 33 l/s vízkivétel - 0 m 3 /d szabad készlet „A” zóna (Kt.4.1.): - 6,7 l/s termálvízkivétel - 43,4 l/s hidegvízkivétel - 88 l/s forráshozam - 0 m 3 /d szabad készlet „B” zóna (Kt.4.1.): - 3600 m 3 /d szabad készlet - 1500 m 3 /d tartalék készlet

16 II/1 Karsztdiagnosztika - Karsztvízszint /Csepregi András/

17 III. Felszín alatti vízmozgás modellezése -Hidrodinamikai modellezés -Transzport modellezés -Hőtranszportmodellezés Véges differenciaképzés: Modflow klónok Véges elem módszer: Feflow Típus: Alkalmazás: -Vízbázisvédelem -Depressziós tér meghatározás -Hozam előrejelzés -Vízháztartás vizsgálat -Szennyezőanyagterjedés -Geotermia -stb. Korlátok, hibák: -nem helyettesíti a helyszíni méréseket ! -vetőzónák leképezése -rétegkiékelődés - ismeretlen adatok (kettős porozitás, K v ) -paraméter eloszlás becslése, időbeliség - modellterület becsése -modellkalibrálás, paraméter érzékenység

18 Köszönöm a figyelmet! Csapó László


Letölteni ppt "A hidrogeológia és mérnökgeológia időszerű kérdései Felszín alatti vízmozgás modellezése Karsztdiagnosztika Vas Megyei Mérnökkamara továbbképzése Szombathely,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések