Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vas Megyei Mérnökkamara továbbképzése Szombathely, november 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vas Megyei Mérnökkamara továbbképzése Szombathely, november 24."— Előadás másolata:

1 Vas Megyei Mérnökkamara továbbképzése Szombathely, 2014. november 24.
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgatóhelyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság A hidrogeológia és mérnökgeológia időszerű kérdései Felszín alatti vízmozgás modellezése Karsztdiagnosztika Vas Megyei Mérnökkamara továbbképzése Szombathely, november 24.

2 I. Hidrogeológia és Mérnökgeológia időszerű kérdései
- Vízügyi Hatóságok átalakulása: - Felszín Alatti Víz Információs Rendszer (FAVI) átalakulása: - Magyarország második vízgyűjtőgazdálkodási tervének (VGT) készítése - Vízbázisvédelem

3 I./1 Vízügyi igazgatási rendszer átalakítás
, 01. Vízügyi Hatóság (12 db) Hatáskör: vízgazdálkodás 482/2013. Korm. rendelet – vízügyi hatóságokról 481/2013. Korm. rendelet - vízvédelmi hatóságokról Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Területi Vízügyi Hatóság (12 db) Hatáskör: vízgazdálkodás és vízvédelem 223/2014. Korm. rendelet – vízügyi és vízvédelmi hatóságokról 481/2013. Korm. rendelet módosítás

4 I./2 FAVI átalakítás 2015. 01. 01. -Adatszolgáltatás csak
digitálisan, ügyfélkapun keresztül -Kezelő hatóságok: Felügyelőségek és Vízügyi Hatóságok -Hatóságok csak adat- kezelők -Korábbi adatok: fájlkonverzióval Az OKIR felépítése jelenleg KAR VAL-VÉL VIKÁR LAIR LNYR FAVI KÁRINFO HIR LANDFIL HNYR IR

5 I./3 Vízgyűjtőgazdálkodási tervezés
2000/60/EK Víz Keretirányelv alapján december 22.-re el kellett készíteni az első Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet (VGT), illetve 6 évente felülvizsgálni. között az első VGT-ben leírt intézkedési programot ki kell értékelni: december 22.: Jelentős vízgazdálkodási problémák közzététele december 22.: Felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetének nyilvánosságra hozatala december 22.: Gazdasági elemzések elvégzése december 22.: Végleges felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv április 22.: VGT2 kihirdetése

6 Vízgyűjtőgazdálkodási terv 2009-2015
Kihirdetve:1042/2012. Korm, határozat 1 fő vízgyűjtő, 4 db részvízgyűjtő, 42 db tervezési alegység Célkítűzés: vizek jó állapotának elérése ig (legkésőbb ig) Felszín víz: jó ökológiai és jó kémiai állapot Felszín alatti víz: jó mennyiségi és jó kémiai állapot Célkítűzés elérése tagállami felelősség.

7 I. Vízgyűjtőgazdálkodási terv 2009-2015
Víztípus víztest kémiai állapot mennyiségi állapot Termálkarszt, karszt kt.1.11 kt.1.10 kt.4.1 k.4.1 gyenge nem jó kt.1.7 Porozus termál pt.1.1 pt.3.1 porózus és hegyvidéki h.1.11 p.1.2.1 p.1.3.1 p p p.3.1.1 p.4.1.1 p.4.2.1 h.4.1. Sekély porózus és sekély hegyvidéki sh.1.11 sp.1.2.1 sp.1.3.1 sp sp.3.1.1 sp.4.1.1 sp.4.2.1 sp.4.2.2 sh.4.1. VKI előírások víztesteken keresztül Felszín alatti víztest tipológia: 6+1 db Összes felszín alatti víztest (FAV) : 185 db Szombathelyi Területi Vízügyi Hatóság területét érinti: 25 db FAV.

8 II. Vízgyűjtőgazdálkodási terv tervezés
Az első terv tanulságainak figyelembe vétele Az első tervből hiányzó részek, intézkedések pótlása Új szervezeti felépítés Előrehaladás bemutatása Végre nem hajtott intézkedések Új irányelvekkel, leányirányelvekkel való összhangba hozása (pl. 2007/60/EK – árvízkockázatról) Bizottság javaslatainak figyelembe vétele: - Sok az időbeli mentesség kérelem – Hiányzik a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó mentesség alkalmazása –VKI intézkedések nem megfelelő integrálása a mezőgazdasági kompenzációs, támogatási rendszerbe, természetes vízvisszatartó intézkedéseket kiterjedtebben kell alkalmazni . - A monitoring megfelelő finaszírozásáról gondoskodni kell. – A VGT néhány elemének finanszírozása nem tűnik minden esetben biztosítottnak – Vízhasználatok körének értelmezése nem megfelelő. – Költségmegtérülés (szennyező fizet) elvét minden vízhasználatnál alkalmazni kell - Aránytalannak minősített intézkedések költségét átlátható kell tenni. - Sok az adathiány a víztest minősítésben

9 I./4 Vízbázisvédelem - Magyarországon 1753 db felszín alatti és 16 db felszíni vízbázis van. - Felszín alatti vízbázisok fele sérülékeny től költségvetésből új diagnosztika nem indult Évtől KEOP finanszírozás - VKI alapján ig be kell fejezni (2027. évig kitolható) 2013. évi állapot  üzemelő vízbázis távlati vízbázis Központi költségvetésből elindult 318 58 központi költségvetésből folyamatban 10 2 Központi költségvetésből befejezett 308 56 KEOP finanszírozású 464 13

10 Vízbázisvédelem Szombathelyi Területi Vízügyi Hatóság :
150 db üzemelő vízbázis, ebből 80 db sérülékeny 6 db távlati vízbázis védőidomkijelölés: 40 db üzemelő, 6 db távlati Zala megyében: - rétegvízkivétel: 56 % - parti szűrésű: 23 % - karszt: 20 % - talajvíz: 1 % Vas megyében: - Velem, Bozsok forrásvízmű - Kőszeg vízmű parti szűrésű - Többi vízmű: rétegvízbázis Költségek Diagnosztika Földhivatali munkarész Kisajátítás 10 évente aktualizálás és felülvizsgálat

11 Vízbázisvédelem - ivóvízminőségjavítás
Arzénos vizek Magyarországon: Ivóvízminőség határérték felett illetékességi területen Országos átlagban 43 % érintettség Illetékességi területen 3 % alatti érintettség

12 II. Karsztdiagnosztika
-Hidegkarszt: illetékességi területen csak Keszthelyi-hegységben, karsztvízbázisok diagnosztikája lezárult -Termálkarszt: természetes védettségű termálvízbázisok – mennyiségi védelem

13 II/1 Karsztdiagnosztika -Hévízi-tó
Tóhozam:

14 Felszín alatti víztestek
Kt.4.1.: m3/d K.4.1: m3/d

15 Vízkészletgazdálkodás
Mi határértékek Belső zóna: - 400 l/s Hévízi-tó hozam - 33 l/s vízkivétel - 0 m3/d szabad készlet „A” zóna (Kt.4.1.): - 6,7 l/s termálvízkivétel 43,4 l/s hidegvízkivétel 88 l/s forráshozam „B” zóna (Kt.4.1.): m3/d szabad készlet m3/d tartalék készlet

16 II/1 Karsztdiagnosztika - Karsztvízszint
/Csepregi András/

17 III. Felszín alatti vízmozgás modellezése
Típus: Véges differenciaképzés: Modflow klónok Hidrodinamikai modellezés Transzport modellezés Hőtranszportmodellezés Véges elem módszer: Feflow Alkalmazás: -Vízbázisvédelem -Depressziós tér meghatározás -Hozam előrejelzés -Vízháztartás vizsgálat -Szennyezőanyagterjedés -Geotermia -stb. Korlátok, hibák: -nem helyettesíti a helyszíni méréseket ! -vetőzónák leképezése -rétegkiékelődés - ismeretlen adatok (kettős porozitás, Kv) paraméter eloszlás becslése, időbeliség modellterület becsése -modellkalibrálás, paraméter érzékenység

18 Köszönöm a figyelmet! Csapó László


Letölteni ppt "Vas Megyei Mérnökkamara továbbképzése Szombathely, november 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések