Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv"— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv
Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

2 EU regionális politika eszköz- és célrendszere

3 EU programozás EU: SA rendeletek & egyeztetés az NFT-ről és az OP-kről tagállam: Nemzeti Fejlesztési Terv EU és tagállam: Közösségi Támogatási Keretszerződés HEF Operatív Program Regionális Operatív Program (Más OP-k) 1. intézkedés 2 . intézkedés 1. intézkedés 2. intézkedés Pályázati fh. Pályázati fh. Pályázati fh. Pályázati felhívás Pályázati fh. Az Ön egyik pályázata Az Ön másik pályázata

4 EU-programozás Közösségi Stratégiai Iránymutatások (CSG)
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Operatív programok

5 Fejlesztéspolitika

6 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007-2013 A magyar NSRK tartalma
Bevezetés A stratégia megalapozása Helyzetelemzés, az I. NFT tapasztalatai Makrogazdasági pálya Stratégia Megalapozó dokumentumok tartalma Célrendszer, koherencia Az operatív programok bemutatása Indikatív pénzügyi terv és addicionalitás A végrehajtás intézményrendszere Értékelés (ex-ante, stratégiai környezetvizsgálat)

7 Az NSRK stratégiája I. „Közösségi” célok: Horizontális politikák:
Növekedés Foglalkoztatás Horizontális politikák: Fenntarthatóság Területi és társadalmi kohézió

8 Tematikus és területi prioritások:
Az NSRK stratégiája II. Tematikus és területi prioritások: gazdaságfejlesztés, közlekedésfejlesztés társadalom megújulása, a környezeti és energetikai fejlesztés, a területfejlesztés, államreform.

9 Az operatív programok rendszere

10 Gazdaságfejlesztés (Gazdaságfejlesztés OP,GOP; ERFA)
Felelős: GKM Beavatkozás-csoportok: Innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése Kis- és középvállalatok jövedelemtermelő képességének javítása Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése

11 Közlekedés fejlesztése (Közlekedési OP, KÖZOP; ERFA+KA)
Felelős: GKM Beavatkozás-csoportok : Az ország nemzetközi elérhetőségének javítása Térségi elérhetőség javítása Városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése Az áruszállítás-logisztika közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése.

12 Beavatkozás-csoportok:
A társadalom megújulása (Társadalomi negújulás OP,TÁMOP, Társadalmi infrastruktúra OP, TIOP; ESZA) Felelős: FMM, NFH Beavatkozás-csoportok: Foglalkoztathatóság javítása Alkalmazkodóképesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Az oktatás, képzés eredményességének és hatékonyságának növelése, a hozzáférés javítása, az esélyteremtés erősítése A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán-erőforrások fejlesztése, Az egészségmegőrzés, valamint a társadalmi befogadás és részvétel A humán infrastruktúra fejlesztése

13 Főbb munkaerőpiaci mutatók 2005-ben

14 Munkanélküliség, foglalkoztatás az EU-ban

15 Környezeti és energetikai fejlesztés (Környezet és energia OP, KOP; KA+ERFA)
Felelős: KVVM Beavatkozás-csoportok: Környezetjavító fejlesztések Környezetbarát fejlesztések

16 Környezet és energia OP

17 Államreform (Államreform OP, ÁROP; ESZA Elektronikus közigazgatás OP;ERFA)
Felelős: MEH Beavatkozás-csoportok: A közigazgatás megújítása A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítése

18 Területfejlesztés hét regionális operatív program
Beavatkozás-csoportok: Együttműködő, versenyképes városhálózat Megújuló vidék Az elmaradott térségek felzárkóztatása A Balaton, a Duna, és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése

19

20 Az egy főre jutó GDP alakulása a régiókban (1994–2003)

21 Regionális különbségek

22 Fejlesztési pólusok I. Budapest - Innopolisz - MediPólus - egészségipari kutatások, orvosi műszerek gyártása, gyógyszerfejlesztés - ÖkoPólus - megújuló erőforrásokkal kapcsolatos technológiai fejlesztések - Információs Társadalom Technológiai Pólus - informatika, távközlés, járműtechnika, médiaszociológia Debrecen - tudáscentrum - Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpont - például szemüveglencse megmunkálása, nemesített állatfajták kifejlesztése - Airport Debrecen Business Park - infrastrukturális fejlesztések - Pharmapolisz Tudásközpont - gyógyszerkutatás, műszerfejlesztés - Agrárinnovációs Tudásközpont - egészségmegőrző élelmiszerek fejlesztése, energianövényekhez kapcsolódó technológiák Győr - Autopolisz - Autopolisz - autóipari vállalkozásfejlesztési szolgáltatások - Inno-Raab Tudáspark - kutatóintézetek spin-off vállalkozásainak helyet adó infrastruktúra kialakítása - Technonet Autóipari Technológiai Kompetencia Központ - k+f eredmények átültetése a gyakorlatba

23 Fejlesztési pólusok II.
Miskolc - Technopolisz - Science Park kutatóközpont - kutatóintézetek letelepedéséhez szükséges infrastruktúra - Nanopolisz Nanotechnológiai Kutatóközpont - egyebek között haditechnikai célú kutatás-fejlesztés - Technopolisz Inkubációs Kutatóközpont kis- és középvállalatok elhelyezésére Pécs, az életminőség pólusa - Pécsi Digitális-animációs Tudásközpont - animációs- film-gyártás - Digitális Médiakutató-intézet és Pilot Projekt családnál elhelyezett mérőműszereken alapuló médiakutatások - Egészségipari Innovációs Központ - például implantátumok kifejlesztése Szeged - Biopolisz - Humán, agro- és ipari biotechnológia - új klinikai központ kialakítása, biomassza-hasznosítás, környezetvédő technológiák fejlesztése - Szoftveripari, valamint műszaki és anyagtudományi fejlesztések - mesterséges intelligencia, csúcstechnológia fejlesztése - Élhetőbb város kulcsprojekt - belváros megújítása, árvízvédelem

24 Fejlesztési pólusok III.
Székesfehérvár-Veszprém fejlesztési tengely - Alba Innovációs Park és Pannon Tudományos és Technológiai Ipari Park - inkubátorház kialakítása, ipari mérőműszerek bérbeadása - Fehérvár Expo Nemzetközi Kereskedelmi és Vásárközpont kialakítása - Ökopolisz Tudáspark - környezeti monitoringrendszer, hidrogénalapú technológia a tömegközlekedésben Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

25 Forrás-megosztás

26 Tapasztalatok, kritikák (NFT 1)
Széttagolt, független intézkedések, a kölcsönhatások figyelmen kívül hagyása Ágazati szemlélet dominanciája (interszektorális programok hiánya, szektor-programokban területi dimenzió hiánya) Fenntarthatóság, hosszú távú hatások nem kapnak kellő figyelmet (csak „pénzköltés” a hosszú távon hozadékot eredményező „befektetés” helyett) I) Pl.: 1) Munkahelyteremtő beruházás + képzés Nincs garancia az együttes megvalósulásra 2) TISZK Gyakorlatilag egy pályázat (de kétszer kell dokumentálni, adminisztrálni) II) Pl. oktatás – csak oktatásban gondolkozik (iskolarendszerű képzés – felnőttoktatás – nem formális és informális tanulás szétszakad) III) Kérdés: El tudjuk-e költeni a pénzt? Jó kérdés: Fel tudjuk-e okosan használni a pénzt? Okosan = befektetésként, ami: Munkahelyeket generál, Minél több hozzáadott értéket generál (GDP növekedés)

27 Kohéziós Alap végrehajtása 2006. június
Forrás: NSRK

28 Nagyprojektek 1. Ivóvízminőség javítása
Dél-alföldi régió ivóvízminőség-javítás Észak-Alföld ivóvízminőség-javítás II. ütem Szennyvízkezelés Nyíregyháza város és külterületei csatornázása és szennyvíztisztítása Békéscsaba város és külterületei csatornázása és szennyvíztisztítása Székesfehérvár és térsége szennyvízcsatornázása Makó és térsége szennyvízcsatornázása Nagykanizsa és környéke csatornázása és szennyvíztisztítása Tápiómenti térség szennyvízelvezetése és -tisztítása A Balaton-törvény hatálya alá tartozó dél-balatoni települések szennyvízkezelése Dél-Budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása Árvízvédelem, vízminőségvédelem Szamos-krasznaközi árvízszint-csökkentő tározó Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó Hanyi-tiszasülyi árvízszint-csökkentő tározó Tisza hullámtér projekt (árvédelmi művek, hajózhatóság javítása, rekreációs fejlesztés) Duna-projekt (árvízvédelmi művek) Kis-Balaton vízvédelmi r. II. ütem Ráckevei Dunaág vízgazdálkodásának és vízminőségének javítása Komplex térségi fejlesztés A Duna-Tisza közi Homokhátság fenntartható fejlesztése Hulladékgazdálkodás Mecsek-Dráva térség hulladékgazd. Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodás Közép-Duna vidéki hulladékgazdálkodás

29 Nagyprojektek 2. Vasúti közlekedés
Budapest-Székesfehérvár-Boba vasútvonal rekonstrukciója Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony-országhatár vasútvonal rekonstrukciója Budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztése Közúti fejlesztések M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza-Vásárosnamény szakasz építése 4. sz. főút Monor-Pilis elkerülő szakasz építése sz. főutak Csorna elkerülő szakaszának építése 4. sz. főút burkolat erősítése (Szapárfalu-Karcag) 8. sz. főút burkolat erősítése (Ajka-országhatár) Vízi közlekedés fejlesztése Győr-Gönyű országos közforgalmú kikötő építése (vasúti és közúti kapcsolat kiépítése) Városi tömegközlekedés fejlesztése Miskolc városi villamosvasút fejlesztése Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése Budapesti 1-es, 3-as villamos meghosszabbítása I. ütem Észak-Dél irányú regionális gyorsvasút Békásmegyer-Szentendre közötti szakasza Egyedi fejlesztési program: Európa Kulturális Fővárosa 2010 – Pécs (kulturális turisztikai városnegyed,Zenei Konferencia-központ, Dél-Dunántúli Tudásközpont, „Nagy Kiállítótér” kialakítása, közterek és parkok rehabilitációja)

30 Közép-magyarországi régió operatív programja

31 Közép-magyarországi régió operatív programja

32 Közép-Dunántúl OP Regionális gazdaságfejlesztés (23,8 mrd Ft) A régió gazdasági vonzerejének növelése; gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása; a gazdaság innovációs miliőjének javítása; a képzési és tanácsadási rendszer fejlesztése. Regionális turizmusfejlesztés (38,0 mrd Ft) A turisztikai kínálat és a fogadókészség minőségi fejlesztése; a turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése. Integrált városfejlesztés (22,2 mrd Ft) Város- és városrész-központok értékmegőrző felújítása; leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja; integrált városfejlesztést megalapozó stratégiák elkészítése. Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés (68,7 mrd Ft) A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése; a közoktatás infrastrukturális fejlesztése; az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése; intézményfejlesztés; környezeti értékek védelme, a környezetbiztonság növelése; az elérhetőség fejlesztése. Technikai segítségnyújtás (5,7 mrd Ft)

33 Nyugat-Dunántúl Regionális gazdaságfejlesztés (20,9 mrd Ft) A regionális klaszterekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és a vállalkozói tanácsadási tevékenység igénybevételének javítása; komplex befektetés- ösztönzés, a befektetői környezet fejlesztése; a gazdaság fejlődését szolgáló humánerőforrásfejlesztés regionális eszközrendszerének fejlesztése. Turizmusfejlesztés — a Pannon Örökség megújítása (36,0 mrd Ft) A Pannon-termál program kiszélesítése; Pannon Kulturális Út; tájegységi ökoturisztikai (aktív) programok fejlesztése; kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztése; helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek, turisztikai klaszterek létrehozása, fejlesztése. Városfejlesztés (28,9 mrd Ft) Városközpontok értékőrző megújítása; integrált város-rehabilitáció leromlott lakóterületeken vagy leromlással fenyegetett lakótelepeken; a helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása. Kistérségi környezetvédelem és infrastruktúra (28,3 mrd Ft) Kistelepülések szennyvízkezelése; felszíni vizek minőségének javítása és a felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése; a környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése; térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése. Helyi és térségi közszolgáltatások (25,4 mrd Ft) Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése; szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése; közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése; a regionális információs társadalom kiteljesítése. Technikai segítségnyújtás (5,2 mrd Ft)

34 Dél-Dunántúl OP A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése (31,0 mrd Ft) A gazdasági, ágazati klaszterek és vállalatok közötti együttműködés kialakítása, fejlesztése; inkubátorházak fejlesztése; a kis- és középvállalkozásokat támogató szolgáltatások erősítése; ipari parkok fejlesztése; kísérleti akciók, programok a regionális innováció támogatására; gazdasági funkciójú város-rehabilitáció és gazdasági intézményi infrastruktúra-fejlesztés. A turisztikai potenciál erősítése (43,3 mrd Ft) A turisztikai magterületeken a húzó termékek fejlesztése és komplex termékcsaládok kialakítása; a turisztikai szolgáltatások kínálatának bővítése és az infrastruktúra fejlesztése; hatékony marketing stratégiát megvalósító desztináció menedzsment szervezet kialakítása Humán közszolgáltatások és közösségi településfejlesztés (82,1 mrd Ft) Integrált kis- és mikrotérségi humán szolgáltatóhálózatok és központjaik kialakítása; egészségügyi fejlesztések; szociálpolitikai fejlesztések; akadálymentesítés; informatikai fejlesztések; szociálisan hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának növelése; közösségi funkciójú város-rehabilitációs akciók támogatása; Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program fejlesztéseinek megvalósítása. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés (55,6 mrd Ft) A hálózati jelentőségű négy és öt számjegyű mellékút-, valamint a településeket feltáró úthálózat fejlesztése; összehangolt térségi közforgalmú közlekedési rendszer kialakítása; a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése; kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése; a fenntartható környezethasználat elterjedését ösztönző akciók és fejlesztések támogatása; környezeti veszélyelhárítás, földtani veszélyforrások elhárítása és vízminőség- védelem a regionális jelentőségű vízgyűjtőkön integrált vízgyűjtő-gazdálkodás keretében. Technikai segítségnyújtás (7,9 mrd Ft)

35 Észak-Magyarország OP
Versenyképes helyi gazdaság megteremtése (14,7 mrd Ft) A vállalkozások versenyképességének javítása; új vállalkozások indításának ösztönzése; térségi jelentőségű ipari parkok és logisztikai telephelyek fejlesztése. A turisztikai potenciál erősítése (63,2 mrd Ft) Térségi turisztikai vonzerők, termékek fenntartható fejlesztése; kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatásaik fejlesztése; helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek; regionális klaszterközpont; kapcsolódó képzési programok a 10%-os ESZA támogatási keret mértékéig. Település-rehabilitáció (97,9 mrd Ft) Leromlott városi lakóterületek (pl. kolóniák) és a leromlással fenyegetett lakótelepek (pl. házgyári épületek) integrált rehabilitációja; kistérségek központi településeinek fejlesztése; vidékfejlesztési programot kiegészítő falusi települések infrastrukturális fejlesztése; barnamezős terület rehabilitációja; önkormányzati intézmények utólagos fizikai akadálymentesítése. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése (68,4 mrd Ft) Az egészségügyi ellátás korszerűsítése; a szociális ellátás fejlesztése a társadalmi befogadás erősítése érdekében; a közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése; a térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése. Térségi közlekedés fejlesztése (27,4 mrd Ft) Technikai segítségnyújtás (10,1 mrd Ft) a program céljainak teljesítése érdekében.

36 Észak-Alföld OP A gazdaság működési feltételeinek javítása (44,0 mrd Ft) Kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése; helyi gazdasági szereplők működési hatékonyságának növelése, együttműködéseinek elősegítése; alap és emelt szintű tanácsadás. A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése (55,7 mrd Ft) A regionális és helyi jelentőségű közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése; integrált közösségi közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése. A turisztikai potenciál erősítése (64,5 mrd Ft) Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés; a turizmus fogadási feltételeinek javítása; turisztikai szervezeti és működési feltételek javítása. Város- és térségfejlesztés (128,9 mrd Ft) Városfejlesztés; közösségi és humán közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése; térségi és települési természet- és környezetvédelmi fejlesztések; a régiós civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának növelése, együttműködéseinek megerősítése. Technikai segítségnyújtás (10,9 mrd Ft)

37 Dél-Alföld OP Regionális gazdaságfejlesztés (40,5 mrd Ft) Integrált fejlesztések infrastrukturális elemei; a regionális gazdasági hálózatok, klaszterek, együttműködések fejlesztése, vállalkozások közös, hálózatos beruházásai; üzleti infrastruktúra, regionális és helyi fejlesztések ösztönzése; üzleti és piacfejlesztési tanácsadás, befektetésösztönzés, régiómarketing. Turisztikai célú fejlesztések (40,5 mrd Ft) "Dél-Alföld Spa", egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése; kulturális és szellemi értékekre épülő turizmus; kastélyok és várak megújítása turisztikai és kulturális funkciókkal; aktív turizmus; a szálláshelyek mennyiségi és minőségi fejlesztése vonzerőkhöz kapcsolódóan. Közlekedési infrastruktúra (40,5 mrd Ft) A kistérség közúti elérhetőség feltételeit javító infrastrukturális beruházások; a közösségi közlekedés korszerűsítése; kistérségi és helyi jelentőségű logisztikai beruházásokhoz kapcsolódó közúti infrastruktúra fejlesztése; kerékpárúthálózat építése. Humán infrastruktúra (41,6 mrd Ft) Az egészségügyi ellátás korszerűsítése; közoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, rekonstrukciója, korszerűsítése; társadalmi befogadást és részvételt támogató infrastruktúra- fejlesztés; közintézmények akadálymentesítése Településfejlesztési akciók (61,9 mrd Ft) Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció, ami két komponensből áll: leromlott városi lakóterületek (belvárosi jellegű beépítés, szegregált lakóterület), illetve a leromlással fenyegetett lakótelepek; főutca típusú akciók; város-, városrész központ revitalizáció; vidékfejlesztési intézkedések. A program lebonyolításának finanszírozása (technikai segítségnyújtás)

38 Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv
I. tengely: A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. II. tengely: A környezet és a vidék állapotának javítása III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése. IV. tengely: LEADER.


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések