Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HEFOP/2004/2.3 2.3. Intézkedés A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HEFOP/2004/2.3 2.3. Intézkedés A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása."— Előadás másolata:

1 HEFOP/2004/2.3 2.3. Intézkedés A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása

2 HEFOP/2004/2.3 2.3. Intézkedés Intézkedés célja: Esélyteremtés a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésére. Intézkedés célcsoportja: Alacsony iskolai végzettségű munkanélküli emberek (köztük romák), de különösen –a 45 év feletti emberek; –büntetőeljárásban terheltnek minősülő emberek; –fogyatékossággal élő emberek; –hátrányos helyzetű fiatalok; –szenvedélybeteg emberek.

3 HEFOP/2004/2.3 2.3. Intézkedés Kik pályázhatnak? Kedvezményezetti kör: non-profit szervezetek (egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok) egyházak vagy egyházak önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységei (önálló jogi személyiségű szervezeti egysége, az egyház vallásos célra létesített önálló jogi személyiségű szervezete, intézménye, egyházközsége). Konzorciumi partnerek: non-profit szervezetek helyi-, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, állami vagy önkormányzati intézmények vállalkozások (mint foglalkoztatók)

4 HEFOP/2004/2.3 2.3. Intézkedés pályázatai 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása 1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül 2. komponens: az 1. komponenst megvalósító non-profit szervezetek szervezeti- és emberi erőforrásainak fejlesztése A 2.) komponensre önállóan – az 1.) komponensre benyújtott pályázat nélkül – pályázni nem lehet. Az 1.) komponensre viszont önállóan is lehet pályázni. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás Egy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be, pályázatát csak az I. vagy a II. komponensre nyújthatja be. A pályázó konzorciumi partnerséget több pályázatban is vállalhat.

5 HEFOP/2004/2.3 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő- piaci képzése és foglalkoztatása 2.3.1 Hátrányos helyzetű emberek alternatív munka-erőpiaci képzése és foglalkoztatása

6 HEFOP/2004/2.3 Célkitűzések a jelenleginél több integrált megközelítésű alternatív képzési projekt létrejöttének elősegítése a projektek gerincét a képzés részeként csoportban, védett körülmények között végzett, de idővel a piac kihívásainak is megfelelni tudó termelés vagy szolgáltatás (a foglalkoztatás) képezze az alternatív foglakozatásba ágyazott képzést vállaló non-profit szervezetek szervezeti és emberi erőforrásainak fejlesztése a munkanélküliek segítését szolgáló helyi erőforrások fejlesztése az integrált megközelítésű, alternatív képzési modell intézményesülésének elősegítése 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő- piaci képzése és foglalkoztatása

7 HEFOP/2004/2.3 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása 1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül A várt eredmények egy projektben legalább 12, legfeljebb 36 munkanélküli ember képzése és a képzés részeként megvalósuló foglalkoztatása legalább 85 %-uk szakképzettséghez jutása legalább 70 %-uk – elsősorban szakképzettségének megfelelő munkakörben történő – elhelyezkedése és tartós (legalább 6 hónapos) munkában maradása, önálló megélhetésének biztosítása 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő- piaci képzése és foglalkoztatása 1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül

8 HEFOP/2004/2.3 A támogatás mértéke A támogatás mértéke : 100 % (önerő nem szükséges) A támogatás minimális összege A támogatás minimális összege: 35,7 millió forint (12 fő projektrésztvevő esetén) A támogatás maximális összege A támogatás maximális összege: 107,1 millió forint (36 fő projektrésztvevő esetén) 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő- piaci képzése és foglalkoztatása 1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül

9 HEFOP/2004/2.3 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő- piaci képzése és foglalkoztatása 1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül A projekttevékenység szakaszai a projektek időtartama maximum 22 hónap, melyen belül a foglalkoztatással összekapcsolt képzés ideje 13-15 hónap 1. Előkészítő szakasz (max. 3 hónap) –a foglalkoztatás és képzés materiális feltételeinek biztosítása –a célcsoport tájékoztatása –a projektrészvevők felkutatása, kiválasztása, ráhangolása, motiválása, pályaorientációja –hiányzó alapismereteik pótlásának megkezdése

10 HEFOP/2004/2.3 2. A foglalkoztatási, képzési szakasz (13-15 hónap) –a hiányzó alapismeretek pótlása, felzárkóztatás; a kulcsképességek fejlesztése –a résztvevők tanulási és munkamotivációinak erősítése –a résztvevők foglalkoztatással összekapcsolt képzése –gyakorlati és elméleti oktatása; köztes és záró vizsgák szervezése –a foglalkoztatás során előállított termékek vagy a szolgáltatások értékesítése –számítógép-felhasználói ismeretek oktatása; idegen nyelv oktatása –az elhelyez(ked)és előkészítése; a leendő munkáltatók felkészítése a képzésből kilépők (el)fogadására, munkahelyi beilleszkedésének támogatására 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő- piaci képzése és foglalkoztatása 1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül

11 HEFOP/2004/2.3 3. A pszichoszociális támogatások biztosítása a projekt teljes ideje alatt, beleértve a nyomon követés és utógondozás szakaszát is (max. 22 hónap). 4. Záró szakasz (6 hónap) –az elhelyezkedés segítése; –az elhelyezkedettek nyomon követése, utógondozása, –munkahelyi beilleszkedésük segítése. –A projekt lezárása és értékelése, az eredmények elterjesztése. 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő- piaci képzése és foglalkoztatása 1. komponens: (re)integráció elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésen keresztül

12 HEFOP/2004/2.3 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása 2. komponens: az 1. komponenst megvalósító non-profit szervezetek szervezeti- és emberi erőforrásainak fejlesztése 2. komponens: az 1. komponenst megvalósító non-profit szervezetek szervezeti- és emberi erőforrásainak fejlesztése Várt eredmények az integrált megközelítésre épülő, alternatív képzési projektet végrehajtó non-profit szervezetek erőforrásainak gyarapodása; a képzési projekt és a megvalósításában közreműködő szervezetek, intézmények, vállalkozások közti együttműködés tartóssá válása. Támogatható tevékenységek Az első komponens eredményes végrehajtása és hosszú távú fenntarthatósága érdekében –a projektszemélyzet tagjai tudásának, készségeinek, –magának a projektet megvalósító szervezetnek a fejlesztése, –a konzorcium tagjai közti együttműködés erősítése.

13 HEFOP/2004/2.3 2.3.1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása 2. komponens: az 1. komponenst megvalósító nonprofit szervezetek szervezeti- és emberi erőforrásainak fejlesztése A támogatása mértéke A támogatása mértéke: 100 % A támogatás minimális összege A támogatás minimális összege: 3.800.000 forint (12 fő projektrésztvevő esetén): A támogatás maximális összege A támogatás maximális összege: 10.000.000 forint (36 fő projektrésztvevő esetén): A 2.) komponensre önállóan – az 1.) komponensre benyújtott pályázat nélkül – pályázni nem lehet. Az 1.) komponensre viszont önállóan is lehet pályázni.

14 HEFOP/2004/2.3 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás Egy pályázó jelen pályázati felhívásra csak egy pályázatot adhat be, pályázatát csak az I. vagy a II. komponensre nyújthatja be. A pályázó konzorciumi partnerséget több pályázatban is vállalhat. Célkitűzések Minél több hátrányos helyzetű ember számára – az egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex – foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása, Azon hátrányos helyzetű emberek programba vonása, akik még nem részesültek munkaerő-piaci szolgáltatásokban, A helyi szükségleteket és közös érdekeiket felismerő szervezetek (non-profit, önkormányzati és állami szervek és intézmények, vállalkozások) összefogásának erősítése a cél érdekében 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások

15 HEFOP/2004/2.3 1.komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés A várt eredmények A projekt végére a célcsoportból bevont ügyfeleknek (300-800 fő) legalább 30%-át, 3 hónapon túl munkába helyezi – erről az ügyfélnek és a munkáltatónak is nyilatkoznia kell Egy tanácsadó 12 hónap alatt min. 100 fő munkanélkülit kell, hogy bevonjon a programba a 3 hónapon túli munkába helyezett ügyfelek minimum 70%-a igazolhatóan tartós munkanélküli Támogatható tevékenységek A célcsoportokba tartozó emberek – kiemelt hangsúlyt fektetve a 12 hónapon túli munkanélküliekre – munkaerő-piaci renintegrációjának segítése, intenzív tanácsadással, gyors munkába – szükség esetén – képzésbe helyezéssel 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés

16 HEFOP/2004/2.3 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás Az elvárt eredmények A projekt végére a célcsoportból bevont ügyfeleknek legalább 50%-át munkába, illetve képzésbe segíti Támogatható tevékenységek A munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű célcsoportokba tartozó, összetett személyi, pszichoszociális és társadalmi hátrányai miatt komplex fejlesztő szolgáltatásokat igénylő emberek munkaerő-piaci reintegrációjának segítése, személyiség – és képességfejlesztéssel, lehetőség szerint az ügyfelek családjának bevonásával. 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás

17 HEFOP/2004/2.3 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés 1.komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés Támogatás mértéke: 100% (önerő nem szükséges) Támogatás minimális összege: 21.000.000 Ft (300 fő bevonásával ebből min. 90 fő 3 hónapon túli összefüggő munkaviszonyba helyezéssel) Támogatás maximális összege : 56.000.000 Ft (800 fő bevonásával, ebből min. 240 fő 3 hónapon túli összefüggő munkaviszonyba helyezéssel.) Fajlagos költség egy fő projektbe bevont ügyfélre vetítve: 70.000 Ft

18 HEFOP/2004/2.3 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás Támogatás mértéke: 100% (önerő nem szükséges) Támogatás minimális összege: 20.000.000 Ft 50 fő bevonásával, melyből min.50% képzésbe, illetve munkába helyezését vállalni kell Támogatás maximális összege: 80.000.000 Ft. 200 fő bevonásával, melyből min. 50% képzésbe, vagy munkába helyezését vállalni kell Fajlagos költség egy fő projektbe bevont ügyfélre vetítve: 400.000 Ft

19 HEFOP/2004/2.3 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés Az 1. komponens szakmai tartalma (A projektek időtartama 12 hónap, ezen belül a foglalkoztatás, képzés időtartama: maximum 3 hónap) 1.Előkészítő szakasz, toborzás –Célcsoport felkutatása, –Az érdeklődőkkel igényfelmérő beszélgetés, –Információ nyújtása a programról és annak szolgáltatásairól, –Felvétel a projektbe, –Egyéni állapot-, helyzet-, képesség és szükségletfeltárás

20 HEFOP/2004/2.3 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés 2.Felkészítés a munkavállalásra –Diagnóziskészítés, –Egyéni cselekvési- terv kidolgozása, –Mentális gondozás, –Álláskeresési tanácsadás, munkatanácsadás, –Állásfeltárás 3.Munkába (és képzésbe) helyezés –Állás felajánlása, –Munkaerő-közvetítés, –Munkaviszony létrejöttének regisztrálása 4.Foglalkoztatási szakasz (3 hónap) –Az ügyfél nyomonkövetése, beilleszkedési problémák kezelése, –segítségnyújtás a munkahelyen maradásban

21 HEFOP/2004/2.3 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 1. komponens: Intenzív tanácsadás és elhelyezés 5.Utókövetés –Sikeres teljesítés regisztrációja: nyilatkozatok beszerzése az ügyféltől és munkaadótól a 3 hónapon túli munka igazolásáról. 6.Minőségügyi rendszer fejlesztés, modellérték fejlesztés, szervezetfejlesztés –A projekt lezárása és értékelése, az eredmények elterjesztése, mely kizárólag a szolgáltatási tevékenységet legalább egy éve folytató szervezeteknél támogatható (nem kötelező tartalmi elem)

22 HEFOP/2004/2.3 A projektek szakmai tartalma 1.Előkészítő szakasz –a célcsoport felkutatása, bevonása és motiválása –egyéni állapot-, helyzet-, képesség és szükségletfelmérés, –egyéni fejlesztési tervek, pályatervek készítése 2.Fejlesztési szakasz (a célcsoport tagjai részére csak ebben a szakaszban fizethető ösztöndíj, képzési támogatás) –személyiség és kulcsképességek fejlesztése, –pályaorientáció, tanácsadás, –tanulási és munkamotiváció erősítése, –alapismeretek pótlása, felzárkóztatás, az alapfokú képzettség megszerzésének elősegítése, –tanácsadói és segítő hálózatok működtetése, –képzések szervezése, lebonyolítása (pl.: idegen nyelvi, informatikai), –munkatapasztalat szerzés, foglalkoztatás elősegítése, –a munkahelyek és képző intézmények felkészítése a kliensek fogadására 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás

23 HEFOP/2004/2.3 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás 3.Képzésbe, illetve munkába helyezés elősegítése –képzési, illetve munkavállalási lehetőségek feltárása, –gyakorlati segítségnyújtás álláskereséshez, munkába álláshoz, oktatásba, képzésbe való integrációhoz, –a munkaadók, képzőhelyek motiválása a hátrányos helyzetű emberek alkalmazására, –közreműködés az esetlegesen meglévő fenntartások, előítéletek leküzdésében, diszkriminatív eljárások kiküszöbölésében, –munkahelyi beilleszkedés elősegítése 4.Utógondozás (6 hónap) –utógondozás, nyomon követés, –támogatószolgálat kialakítása és fenntartása a munkában, illetve képzésben maradás érdekében.

24 HEFOP/2004/2.3 2.3.2. Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások 2. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás 5.Alternatív szolgáltatási hálózatok kialakítása, fejlesztése, mely kizárólag a szolgáltatási tevékenységet legalább egy éve folytató szervezeteknél támogatható (nem kötelező tartalmi elem) 6.Pszichoszociális támogatás, testi és mentális állapot javítása, amely a szolgáltatás teljes időszakában, valamint a munkába, illetve képzésbe helyezést követően is nyújthatók a szükségleteknek és a projekt logikájának megfelelően 7.A projekt lezárása és értékelése, az eredmények elterjesztése

25 HEFOP/2004/2.3 További információ ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., 1385 Budapest, Rb. 818. címen. (tel.: 1/471-7696, fax: 1/471 7675, www.esf.hu)www.esf.hu EUtamogatas@esf.hu 2.3. Intézkedés pályázatai


Letölteni ppt "HEFOP/2004/2.3 2.3. Intézkedés A hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések